Ухвала
від 28.11.2023 по справі 554/3423/23
ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 28.11.2023Справа № 554/3423/23 Провадження № 1-кп/554/1566/2023

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2023 року місто Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави у складі:

головуючого - ОСОБА_1 ,

з участю: секретарів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

прокурора - ОСОБА_4 ,

обвинуваченої- ОСОБА_5 ,

захисника - ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження за обвинуваченням: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Полтави, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , не судимої, за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

21.04.2023 року до Октябрського районного суду м. Полтави надійшло кримінальне провадження №1-кп/554/1566/2023 (554/3423/23) відносно ОСОБА_5 яка обвинувачується за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України у вчиненні 11 епізодів, у період з квітня 2018 року по 13.11.2020 року.

Крім того, 01.05.2023 року до Октябрського районного суду м. Полтави надійшло кримінальне провадження №1-кп/554/1597/2023 (554/3696/23) відносно ОСОБА_5 яка обвинувачується за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України у вчиненні 33 епізодів, у період з 01.06.2018 року по 16.11.2020 року.

Указані кримінальні провадження ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 13.06.2023 року були об`єднані в одне та призначено судовий розгляд, під час якого обвинувачена своєї провини не визнала, тому судом за клопотанням прокурора проводилось дослідження зібраних у справі доказів за всіма 44 епізодами інкримінованих кримінальних правопорушень.

У відповідності до обвинувальних актів зазначено таке.

Згідно з протоколом № 1 від 5 вересня 2011 року загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Полтавський навчальний центр з охорони праці» рішенням єдиного засновника та учасника товариства ОСОБА_5 створено товариство з обмеженою відповідальністю «Полтавський навчальний центр з охорони праці» (далі ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», ЄДРПОУ 37862926), визначено місцезнаходження товариства за адресою: 36020, м. Полтава, вул. Комсомольська (Стрітенська) буд. 17, кв. 29, затверджено Статут товариства (номер запису в Єдиному державному реєстрі 15881020000010142, дата державної реєстрації від 08.09.2011) та сформовано його статутний капітал у формі грошового вкладу ОСОБА_5 у сумі 25000,00 грн. (двадцять п`ять тисяч гривень, 00 коп.), що становить 100% його розміру. Водночас вказаним протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» ОСОБА_5 призначено на посаду директора товариства від 05.09.2011.

Протоколом № 4 від 30.04.2014 загальних зборів учасників ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», у зв`язку із скасуванням штатної посади директора товариства, ОСОБА_5 звільнено з посади директора та разом з тим 30.04.2014 на останню як на засновника (учасника) ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» покладено виконання обов`язків директора на безоплатній основі, без укладення трудового договору, про що державним реєстратором від 15.05.2014 зареєстровано зміни до установчих документів юридичної особи, номер запису в Єдиному державному реєстрі 15881050006010142.

Нотаріально посвідченим рішенням єдиного учасника товариства ОСОБА_5 від 31.05.2019 № 1 «Про внесення змін до Статуту ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» шляхом затвердження його в новій редакції» з урахуванням п.п. 1, 3 глави VIII «Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та з метою приведення установчих документів товариства до вимог чинного законодавства, внесено зміни до статуту ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» та затверджено його у новій редакції, відомості за даним фактом приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_7 зареєстровано в реєстрі за № 233.

Відповідно дорозділу 1Статуту ТОВ«Полтавський навчальнийцентр зохорони праці»у новійредакції,затвердженого рішеннямучасника від31.05.2019№ 1(далі Статуту)товариство зобмеженою відповідальністю«Полтавський навчальнийцентр зохорони праці»є господарськимтовариством,заснованим увстановленому Закономпорядку,засновником (учасником)товариства є ОСОБА_5 . При цьому, згідно з п.1.2 Статуту товариство є самостійним господарюючим суб`єктом, має права юридичної особи, володіє відокремленим майном, від свого імені набуває майнові та особисті немайнові права і несе визначені обов`язки. Товариство має самостійний баланс, поточний та інші (в тому числі і валютний) рахунки в установах банків, відповідні штампи та бланки зі своєю назвою.

При цьому розмір статутного капіталу товариства відповідно до розділу 3 Статуту у новій редакції залишився незмінним, у порівнянні з попередніми редакціями Статуту, та становить 25000,00 грн. (двадцять п`ять тисяч гривень 00 коп.), та у 100%-му розмірі належить ОСОБА_5 .

Відповідно до п.7.1 Статуту вищим органом управління товариства є Загальні збори учасників. Виконавчим органом товариства є директор. До компетенції виконавчого органу товариства належить вирішення всіх питань, пов`язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників (п. 8.1 Статуту). Повноваження директора можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового директора або тимчасового виконувача його обов`язків (п. 8.2 Статуту).

Пунктом 8.4 Статуту визначено, що директор діє без довіреності від імені товариства в межах власної компетенції, видає накази, розпоряджається майном та коштами товариства, виступає розпорядником кредитів, представляє товариство у господарських відносинах з вітчизняними і зарубіжними юридичними та фізичними особами; здійснює керівництво поточною діяльністю товариства і несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань, розподіляє обов`язки між керівниками структурних підрозділів і визначає їх повноваження у розв`язанні завдань діяльності товариства; представляє інтереси товариства з будь-яких питань його діяльності в органах державної влади та управління незалежно від функціональної чи галузевої приналежності, у судах всіх юрисдикцій та рівнів, громадських організаціях, перед іншими підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності та фізичними особами. При цьому п.8.3 визначено,що директор підзвітний загальним зборам учасників товариства та організовує виконання їхніх рішень. Водночас пунктом 7.45 Статуту наголошено, що у товаристві, що має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів учасників, приймаються таким учасником товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника, та відповідні положення статуту застосовуються з урахуванням даного пункту.

Таким чином, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді в.о. директора ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» наділена повноваженнями щодо виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій та в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України являється службовою особою.

Згідно з п.2.1 Статуту ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» цілями діяльності товариства є одержання прибутку, задоволення суспільних потреб в його продукції, роботах, послугах та реалізація на підставі одержаного прибутку соціальних та економічних інтересів учасників.

Предметом основної діяльності товариства є організація і проведення навчань з питань охорони праці, безпеки дорожнього руху, пожежної безпеки, безпечній експлуатації об`єктів підвищеної небезпеки для посадових осіб, керівників всіх рівнів і підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності і підпорядкування, приватних осіб і осіб, відповідальних за безпечну експлуатацію об`єктів підвищеної небезпеки та інших спеціалістів і працівників суб`єктів господарювання; організація і проведення перевірок знань з питань охорони праці, безпеки дорожнього руху, пожежної безпеки, підвищення кваліфікації з цих питань посадових осіб, керівників всіх рівнів підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, приватних осіб і осіб, відповідальних за безпечну експлуатацію об`єктів підвищеної небезпеки та інших працівників згідно Переліку робіт підвищеної небезпеки ( п.2.2 Статуту). Відтак, ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» в розумінні законодавства України у сфері охорони праці згідно цілей і предмета своєї діяльності є суб`єктом господарювання, якому, з-поміж іншого, надано також право на проведення як спеціального, так і навчання з питань охорони праці в загальному розумінні.

Статтею 18 Закону України «Про охорону праці» визначено, що працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи повинні проходити за рахунок роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії.

Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, повинні щороку проходити за рахунок роботодавця спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.

Посадові особи, діяльність яких пов`язана з організацією безпечного ведення робіт, під час прийняття на роботу і періодично, один раз на три роки, проходять навчання, а також перевірку знань з питань охорони праці за участю профспілок.

Працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці, до роботи не допускаються.

Порядок навчання та перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників у процесі трудової діяльності визначений Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене Наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці №15 від 26.01.2005 року (далі Типове положення).

При цьому, відповідно до п. 1.3 Типового положення його вимоги є обов`язковими для виконання усіма центральними, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, бюджетними установами та суб`єктами господарювання незалежно від форми власності та видів діяльності.

Відповідно до п. 3.1 Типового положення працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи проходять на підприємстві за рахунок роботодавця навчання та перевірку знань з питань охорони праці. Водночас відповідно до п. 5.5. особи, відповідальні за технічний стан і безпечну експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, та посадові особи, службові обов`язки яких пов`язані з керівництвом та контролем за виконанням робіт підвищеної небезпеки; будівництвом, експлуатацією, реконструкцією, технічним переоснащенням, консервацією та ліквідацією об`єктів підвищеної небезпеки проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці в обсязі виконуваної ними роботи.

При цьому організацію навчання та перевірки знань з питань охорони праці, у тому числі під час професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації на підприємстві здійснюють працівники служби кадрів або інші спеціалісти, яким роботодавцем доручена організація цієї роботи (п.3.3 Типового положення).

Водночас, згідно п. 4.1. Типового положення Посадові особи та інші працівники, безпосередньо зайняті на роботах, зазначених уПереліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України від 15.02.2005 № 232/10512, таПереліку робіт, де є потреба у професійному доборі,затвердженому наказомМОЗ таДержнаглядохоронпраці Українивід 23.09.94№ 263/121і зареєстрованомуМіністерством юстиціїУкраїни 25.01.95з №18/554(далі-роботи підвищеноїнебезпеки),проходять такожспеціальне (щорічне)навчання іперевірку знаньвідповідних нормативно-правовихактів зохорони праці.При цьомузгідно п.4.2Типового Положенняспеціальне навчанняз питаньохорони праціможе проводитисьяк безпосередньона підприємстві,так інавчальним центром. Водночас згідно з п.3.7 Типового положення перед перевіркою знань з питань охорони праці на підприємстві для працівників організується навчання: лекції, семінари та консультації.

Згідно п.3.13 Типового положення результат перевірки знань з питань охорони праці оформлюється протоколом засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці.

Особам, які під час перевірки знань з охорони праці виявили задовільні результати, видається посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці При цьому в протоколі та посвідченні у стислій формі зазначається перелік основних нормативно-правових актів з охорони праці та з безпечного виконання конкретних видів робіт, в обсязі яких працівник пройшов перевірку знань.

Водночас посвідченняпро перевіркузнань зпитань охоронипраці єдокументом,що міститьзафіксовану наматеріальних носіяхінформацію,яка підтверджуєчи посвідчуєпевні події,явища абофакти,у даномувипадку проходженнявідповідних навчаньз питаньохорони праціта складаннязаліків/іспитівпрацівниками,спричиняє наслідкиправового характеру,тобтонадає особамдопуск довиконання робіт,та можебути використанеяк документи,а такожскладаються,видаються тапосвідчуються повноважними(компетентними)особами юридичнихосіб незалежновід формивласності таорганізаційно-правовоїформи,а такожокремими громадянами,у томучислі самозайнятимиособами,яким закономнадано правоу зв`язкуз їхпрофесійною числужбовою діяльністюскладати,видавати чипосвідчувати певнівиди документів,що складеніз дотриманнямвизначених закономформ тамістять передбаченізаконом реквізити,в розумінні примітки до ст.358 КК України є офіційним документом.

Пунктом 3.17 Типового положення визначено, що організаційне забезпечення роботи комісії (організація проведення перевірки знань з питань охорони праці, оформлення, облік і зберігання протоколів перевірки знань, оформлення і облік посвідчень про перевірку знань з питань охорони праці) покладається на суб`єкт господарювання, яким проводилось навчання з питань охорони праці. Термін зберігання протоколів перевірки знань з питань охорони праці не менше 5 років.

Відповідно до абз. 4 п.5.3 Типового положення перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб, які пройшли навчання в навчальних центрах, проводиться комісією відповідного територіального органу Держпраці за участю представників інших органів державного управління охороною праці або комісією, створеною місцевим органом виконавчої влади за участю відповідних профспілок.

Управлінням Держпраці у Полтавській області як компетентним територіальним органом, якому надано право на перевірку знань з питань охорони праці, у відповідності до Типового положення та відповідно до наказів № 52 від 01.09.2017 «Про створення комісії з перевірки знань з питань охорони праці та організацію її роботи», № 58 від 29.09.2017, № 70 від 02.11.2017 та № 113 від 01.10.2018 «Про затвердження складу комісії з перевірки знань з питань охорони праці та організацію її роботи» сформовано особовий склад комісії, до якої зокрема увійшли посадові особи управління Держпраці у Полтавській області відповідно до займаних посад (відділу нагляду на виробництві і на об`єктах підвищеної небезпеки; відділу гірничого нагляду; відділу нагляду на будівництві, котлонагляді, на транспорті та зв`язку; відділу нагляду в машинобудуванні та енергетиці; відділу нагляду в агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфері) зокрема:перший заступник начальника управління, начальники відділів за напрямами діяльності, їх заступники.

Водночас вимогами вищевказаних наказів управління Держпраці зобов`язано посадових осіб управління, які приймають участь у перевірці знань з питань охорони праці в складі комісій управління здійснювати перевірку знань виключно за письмовим дорученням керівника та відповідно до письмових заявок суб`єктів господарювання, що провели навчання з питань охорони праці, попередньо погоджену щодо місця і дати проведення з головою відповідної комісії управління.

ОСОБА_5 , що перебувала на посаді в.о. директора ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» та була достеменно обізнана про існуючий порядок організації та проведення перевірки знань серед працівників підприємств, яким ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», як і іншими навчальними центрами, надавалися послуги з проведення навчань, та про створення відповідно управлінням Держпраці у Полтавській області комісії, затвердження наказами управління Держпраці № 52 від 01.09.2017, № 58 від 29.09.2017, № 70 від 02.11.2017 та № 113 від 01.10.2018 відповідно її складу, метою якої було здійснення перевірки знань з питань охорони праці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2018 року виник прямий злочинний умисел на внесення до офіційних документів, посвідчень про перевірку знань з питань охорони праці, завідомо неправдивих відомостей про проходження навчання і складання іспиту/заліку на володіння відповідними знаннями,працівників ТОВ «Марк Строй» (ЄРДПОУ 40093478), діяльність яких безпосередньо пов`язана із організацією безпечного ведення робіт (відповідно до Переліку посад посадових осіб, які проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці, визначеного Додатком 3 по п. 5.1 Типового положення) без офіційного залучення комісії управління Держпраці у Полтавській області та з підробкою підписів від імені голови комісій, а також подальшу їх видачу.

З метою реалізації свого злочинного умислу в.о. директора ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» ОСОБА_5 , залучила до співучасті у вчиненні кримінального правопорушення інших невстановлених осіб, які діяли в інтересах ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» та які повинні були у посвідченнях про перевірку знань з питань охорони праці працівників ТОВ «Марк Строй», підробити підпис від імені голови комісії ОСОБА_8 (першого заступника начальника управління Держпраці у Полтавській області), а ОСОБА_5 поставити у посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці відтиск печаті, чим надати посвідченню значення офіційного документа та в подальшому видати їх уповноваженій особі ТОВ «Марк Строй» для передання відповідним працівникам, що проходили навчання.

1. ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді в.о. директора ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», достовірно усвідомлюючи значення своїх дій та передбачаючи та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, в порушення п.5.3 Типового положення, належним чином не організувавши засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці за обов`язкової участі представників управління Держпраці у Полтавській області, зокрема ОСОБА_8 , який являвся головою комісії згідно офіційного документа, із залученням до співучасті у вчиненні кримінального правопорушення інших невстановлених осіб, які діяли в інтересах ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» та якими від імені голови комісії ОСОБА_8 виконано підпис у посвідченні, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.04.2018 внесла у посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці завідомо неправдиві відомості про те, що виконавець робіт ТОВ «Марк Строй» ОСОБА_9 пройшов навчання і виявив потрібні знання із Системи стандартів безпеки праці «Охорона праці і промислова безпека у будівництві», НПАОП 45.2-7.02-12, а також недостовірні відомості щодо підстави видачі посвідчення - протокол засідання комісії з перевірки знань від 10 квітня 2018 року № 48-3, який як встановлено досудовим розслідуванням, не складався, в подальшому присвоїла посвідченню № 2. Після цього нанесла на нього відтиск печатки ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», чим надала посвідченню значення офіційного документа, та видала підроблене посвідчення уповноваженій особі ТОВ «Марк Строй» для передання відповідно працівнику що проходив навчання.

2. ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді в.о. директора ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», достовірно усвідомлюючи значення своїх дій та передбачаючи та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, в порушення в порушення п.5.3 Типового положення, належним чином не організувавши засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці за обов`язкової участі представників управління Держпраці у Полтавській області, зокрема ОСОБА_8 , який являвся головою комісії згідно офіційного документа, із залученням до співучасті у вчиненні кримінального правопорушення інших невстановлених осіб, які діяли в інтересах ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» та якими від імені голови комісії ОСОБА_8 виконано підпис у посвідченні, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.10.2018 внесла у посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці завідомо неправдиві відомості про те, що виконроб ТОВ «Марк Строй» ОСОБА_9 пройшов навчання і виявив потрібні знання Законів і державних нормативних актів України з охорони праці, безпеки праці, гігієни праці, електробезпеки, пожежної безпеки, вибухонебезпеки, закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування», охорони праці в галузі, надання домедичної допомоги потерпілим, а також недостовірні відомості щодо підстави видачі посвідчення - протокол засідання комісії з перевірки знань від 29 жовтня 2018 року № 106-1, який як встановлено досудовим розслідуванням, не складався, в подальшому присвоїла посвідченню № 25. Після цього нанесла на нього відтиск печатки ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», чим надала посвідченню значення офіційного документа, та видала підроблене посвідчення уповноваженій особі ТОВ «Марк Строй» для передання відповідно працівнику що проходив навчання.

3. ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді в.о. директора ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», достовірно усвідомлюючи значення своїх дій та передбачаючи та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, в порушення в порушення п.5.3 Типового положення, належним чином не організувавши засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці за обов`язкової участі представників управління Держпраці у Полтавській області, зокрема ОСОБА_8 , який являвся головою комісії згідно офіційного документа, із залученням до співучасті у вчиненні кримінального правопорушення інших невстановлених осіб, які діяли в інтересах ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» та якими від імені голови комісії ОСОБА_8 виконано підпис у посвідченні, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09.11.2018 внесла у посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці завідомо неправдиві відомості про те, що виконроб ТОВ «Марк Строй» ОСОБА_9 пройшов навчання і виявив потрібні знання з правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском НПАОП 0.00-1.81-18, а також недостовірні відомості щодо підстави видачі посвідчення - протокол засідання комісії з перевірки знань від 9 листопада 2018 року № 109, який як встановлено досудовим розслідуванням, не складався, в подальшому присвоїла посвідченню № 11. Після цього нанесла на нього відтиск печатки ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», чим надала посвідченню значення офіційного документа, та видала підроблене посвідчення уповноваженій особі ТОВ «Марк Строй» для передання відповідно працівнику що проходив навчання.

4. ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді в.о. директора ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», достовірно усвідомлюючи значення своїх дій та передбачаючи та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, в порушення в порушення п.5.3 Типового положення, належним чином не організувавши засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці за обов`язкової участі представників управління Держпраці у Полтавській області, зокрема ОСОБА_8 , який являвся головою комісії згідно офіційного документа, із залученням до співучасті у вчиненні кримінального правопорушення інших невстановлених осіб, які діяли в інтересах ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» та якими від імені голови комісії ОСОБА_8 виконано підпис у посвідченні, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 13.01.2020 внесла у посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці завідомо неправдиві відомості про те, що виконавець робіт ТОВ «Марк Строй» ОСОБА_9 пройшов навчання і виявив потрібні знання з правил будови і безпечної експлуатації ліфтів НПАОП 0.00-1.02-08, а також недостовірні відомості щодо підстави видачі посвідчення - протокол засідання комісії з перевірки знань від 13 січня 2020 року № 4-7, який як встановлено досудовим розслідуванням, не складався, в подальшому присвоїла посвідченню № 2. Після цього нанесла на нього відтиск печатки ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», чим надала посвідченню значення офіційного документа, та видала підроблене посвідчення уповноваженій особі ТОВ «Марк Строй» для передання відповідно працівнику що проходив навчання.

5. ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді в.о. директора ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», достовірно усвідомлюючи значення своїх дій та передбачаючи та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, в порушення в порушення п.5.3 Типового положення, належним чином не організувавши засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці за обов`язкової участі представників управління Держпраці у Полтавській області, зокрема ОСОБА_8 , який являвся головою комісії згідно офіційного документа, із залученням до співучасті у вчиненні кримінального правопорушення інших невстановлених осіб, які діяли в інтересах ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» та якими від імені голови комісії ОСОБА_8 виконано підпис у посвідченні, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.01.2020 внесла у посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці завідомо неправдиві відомості про те, що виконавець робіт ТОВ «Марк Строй» ОСОБА_9 пройшов навчання і виявив потрібні знання з правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13, а також недостовірні відомості щодо підстави видачі посвідчення - протокол засідання комісії з перевірки знань від 20 січня 2020 року № 6-4, який як встановлено досудовим розслідуванням, не складався, в подальшому присвоїла посвідченню № 21 Після цього нанесла на нього відтиск печатки ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», чим надала посвідченню значення офіційного документа, та видала підроблене посвідчення уповноваженій особі ТОВ «Марк Строй» для передання відповідно працівнику що проходив навчання.

6. ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді в.о. директора ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», достовірно усвідомлюючи значення своїх дій та передбачаючи та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, в порушення в порушення п.5.3 Типового положення, належним чином не організувавши засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці за обов`язкової участі представників управління Держпраці у Полтавській області, зокрема ОСОБА_8 , який являвся головою комісії згідно офіційного документа, із залученням до співучасті у вчиненні кримінального правопорушення інших невстановлених осіб, які діяли в інтересах ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» та якими від імені голови комісії ОСОБА_8 виконано підпис у посвідченні, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 24.01.2020 внесла у посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці завідомо неправдиві відомості про те, що виконавець робіт ТОВ «Марк Строй» ОСОБА_9 пройшов навчання і виявив потрібні знання з правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання НПАОП 0.00-1.80-18, а також недостовірні відомості щодо підстави видачі посвідчення - протокол засідання комісії з перевірки знань від 24 січня 2020 року № 7-3, який як встановлено досудовим розслідуванням, не складався, в подальшому присвоїла посвідченню № 19. Після цього нанесла на нього відтиск печатки ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», чим надала посвідченню значення офіційного документа, та видала підроблене посвідчення уповноваженій особі ТОВ «Марк Строй» для передання відповідно працівнику що проходив навчання.

7. ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді в.о. директора ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», достовірно усвідомлюючи значення своїх дій та передбачаючи та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, в порушення в порушення п.5.3 Типового положення, належним чином не організувавши засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці за обов`язкової участі представників управління Держпраці у Полтавській області, зокрема ОСОБА_8 , який являвся головою комісії згідно офіційного документа, із залученням до співучасті у вчиненні кримінального правопорушення інших невстановлених осіб, які діяли в інтересах ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» та якими від імені голови комісії ОСОБА_8 виконано підпис у посвідченні, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 31.01.2020 внесла у посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці завідомо неправдиві відомості про те, що виконавець робіт ТОВ «Марк Строй» ОСОБА_9 пройшов навчання і виявив потрібні знання з правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98, а також недостовірні відомості щодо підстави видачі посвідчення - протокол засідання комісії з перевірки знань від 31 січня 2020 року № 9-3, який як встановлено досудовим розслідуванням, не складався, в подальшому присвоїла посвідченню № 20. Після цього нанесла на нього відтиск печатки ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», чим надала посвідченню значення офіційного документа, та видала підроблене посвідчення уповноваженій особі ТОВ «Марк Строй» для передання відповідно працівнику що проходив навчання.

8. ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді в.о. директора ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», достовірно усвідомлюючи значення своїх дій та передбачаючи та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, в порушення в порушення п.5.3 Типового положення, належним чином не організувавши засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці за обов`язкової участі представників управління Держпраці у Полтавській області, зокрема ОСОБА_8 , який являвся головою комісії згідно офіційного документа, із залученням до співучасті у вчиненні кримінального правопорушення інших невстановлених осіб, які діяли в інтересах ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» та якими від імені голови комісії ОСОБА_8 виконано підпис у посвідченні, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.06.2020 внесла у посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці завідомо неправдиві відомості про те, що директор ТОВ «Марк Строй» ОСОБА_10 пройшов навчання і виявив потрібні знання з Системи стандартів безпеки праці. «Охорона праці і промислова безпека у будівництві» НПАОП 45.2-7.02-12 ДБН А.3.2-2-2009, а також недостовірні відомості щодо підстави видачі посвідчення - протокол засідання комісії з перевірки знань від 30 червня 2020 року № 40-3, який як встановлено досудовим розслідуванням, не складався, в подальшому присвоїла посвідченню № 3. Після цього нанесла на нього відтиск печатки ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», чим надала посвідченню значення офіційного документа, та видала підроблене посвідчення уповноваженій особі ТОВ «Марк Строй» для передання відповідно посадовій особі, що проходила навчання.

9. ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді в.о. директора ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», достовірно усвідомлюючи значення своїх дій та передбачаючи та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, в порушення в порушення п.5.3 Типового положення, належним чином не організувавши засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці за обов`язкової участі представників управління Держпраці у Полтавській області, зокрема ОСОБА_8 , який являвся головою комісії згідно офіційного документа, із залученням до співучасті у вчиненні кримінального правопорушення інших невстановлених осіб, які діяли в інтересах ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» та якими від імені голови комісії ОСОБА_8 виконано підпис у посвідченні, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2020 внесла у посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці завідомо неправдиві відомості про те, що директор ТОВ «Марк Строй» ОСОБА_10 пройшов навчання і виявив потрібні знання Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів. НПАОП 40.1-1.21-98, а також недостовірні відомості щодо підстави видачі посвідчення - протокол засідання комісії з перевірки знань від 11 листопада 2020 року № 94/3-1, який як встановлено досудовим розслідуванням, не складався, в подальшому присвоїла посвідченню № 19. Після цього нанесла на нього відтиск печатки ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», чим надала посвідченню значення офіційного документа, та видала підроблене посвідчення уповноваженій особі ТОВ «Марк Строй» для передання відповідно посадовій особі, що проходила навчання.

10. ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді в.о. директора ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», достовірно усвідомлюючи значення своїх дій та передбачаючи та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, в порушення в порушення п.5.3 Типового положення, належним чином не організувавши засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці за обов`язкової участі представників управління Держпраці у Полтавській області, зокрема ОСОБА_8 , який являвся головою комісії згідно офіційного документа, із залученням до співучасті у вчиненні кримінального правопорушення інших невстановлених осіб, які діяли в інтересах ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» та якими від імені голови комісії ОСОБА_8 виконано підпис у посвідченні, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2020 внесла у посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці завідомо неправдиві відомості про те, що енергетик ТОВ «Марк Строй» ОСОБА_11 пройшов навчання і виявив потрібні знання з правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98, а також недостовірні відомості щодо підстави видачі посвідчення - протокол засідання комісії з перевірки знань від 11 листопада 2020 року № 94/3-1, який як встановлено досудовим розслідуванням, не складався, в подальшому присвоїла посвідченню № 20. Після цього нанесла на нього відтиск печатки ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», чим надала посвідченню значення офіційного документа, та видала підроблене посвідчення уповноваженій особі ТОВ «Марк Строй» для передання відповідно працівнику що проходив навчання.

11. ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді в.о. директора ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», достовірно усвідомлюючи значення своїх дій та передбачаючи та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, в порушення в порушення п.5.3 Типового положення, належним чином не організувавши засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці за обов`язкової участі представників управління Держпраці у Полтавській області, зокрема ОСОБА_8 , який являвся головою комісії згідно офіційного документа, із залученням до співучасті у вчиненні кримінального правопорушення інших невстановлених осіб, які діяли в інтересах ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» та якими від імені голови комісії ОСОБА_8 виконано підпис у посвідченні, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 13.11.2020 внесла у посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці завідомо неправдиві відомості про те, що виконавець робіт ТОВ «Марк Строй» ОСОБА_12 пройшов навчання і виявив потрібні знання з системи стандартів безпеки праці. «Охорона праці і промислова безпека у будівництві» НПАОП 45.2-7.02-12, а також недостовірні відомості щодо підстави видачі посвідчення - протокол засідання комісії з перевірки знань від 13 листопада 2020 року № 96/2, який як встановлено досудовим розслідуванням, не складався, в подальшому присвоїла посвідченню № 12. Після цього нанесла на нього відтиск печатки ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», чим надала посвідченню значення офіційного документа, та видала підроблене посвідчення уповноваженій особі ТОВ «Марк Строй» для передання відповідно працівнику що проходив навчання.

12. ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді в.о. директора ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», достовірно усвідомлюючи значення своїх дій та передбачаючи та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, в порушення в порушення п.5.3 Типового положення, належним чином не організувавши засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці за обов`язкової участі представників управління Держпраці у Полтавській області, зокрема ОСОБА_8 , який являвся головою комісії згідно офіційного документа, із залученням до співучасті у вчиненні кримінального правопорушення інших невстановлених осіб, які діяли в інтересах ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» та якими від імені голови комісії ОСОБА_8 виконано підпис у посвідченні, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.06.2018 внесла у посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці завідомо неправдиві відомості про те, що фізична особа-підприємець ОСОБА_13 пройшов навчання і виявив потрібні знання законів і державних нормативних актів України з охорони праці, безпеки праці, гігієни праці, електробезпеки, пожежної безпеки, вибухонебезпеки, закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування», охорони праці в галузі, надання домедичної допомоги потерпілим, а також недостовірні відомості щодо підстави видачі посвідчення - протокол засідання комісії з перевірки знань від 1 червня 2018 року № 65, який як встановлено досудовим розслідуванням, не складався, в подальшому присвоїла посвідченню № 65. Після цього нанесла на нього відтиск печатки ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», чим надала посвідченню значення офіційного документа, та видала підроблене посвідчення фізичній особі-підприємцю ОСОБА_13 .

13. ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді в.о. директора ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», достовірно усвідомлюючи значення своїх дій та передбачаючи та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, в порушення в порушення п.5.3 Типового положення, належним чином не організувавши засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці за обов`язкової участі представників управління Держпраці у Полтавській області, зокрема ОСОБА_8 , який являвся головою комісії згідно офіційного документа, із залученням до співучасті у вчиненні кримінального правопорушення інших невстановлених осіб, які діяли в інтересах ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» та якими від імені голови комісії ОСОБА_8 виконано підпис у посвідченні, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.08.2018 внесла у посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці завідомо неправдиві відомості про те, що головний інженер ТОВ «Асфер Груп» ОСОБА_14 пройшов навчання і виявив потрібні знання системи стандартів безпеки праці, «Охорона праці і промислова безпека у будівництві» НПАОП 45.2-7.02-12, ДБН А.3.2-2-2016, а також недостовірні відомості щодо підстави видачі посвідчення - протокол засідання комісії з перевірки знань від 7 серпня 2018 року № 92-6, який як встановлено досудовим розслідуванням, не складався, в подальшому присвоїла посвідченню № 14. Після цього нанесла на нього відтиск печатки ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», чим надала посвідченню значення офіційного документа, та видала підроблене посвідчення уповноваженій особі ТОВ «Асфер Груп» для передання відповідно працівнику що проходив навчання.

14. ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді в.о. директора ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», достовірно усвідомлюючи значення своїх дій та передбачаючи та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, в порушення п.5.3 Типового положення, належним чином не організувавши засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці за обов`язкової участі представників управління Держпраці у Полтавській області, зокрема ОСОБА_8 , який являвся головою комісії згідно офіційного документа, із залученням до співучасті у вчиненні кримінального правопорушення інших невстановлених осіб, які діяли в інтересах ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» та якими від імені голови комісії ОСОБА_8 виконано підпис у посвідченні, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.09.2018 внесла у посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці завідомо неправдиві відомості про те, що виконавець робіт ТОВ «Асфер Груп» ОСОБА_15 пройшов навчання і виявив потрібні знання Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, НПАОП 40.1-1.21-98, а також недостовірні відомості щодо підстави видачі посвідчення - протокол засідання комісії з перевірки знань від 14 вересня 2018 року № 98-1, який як встановлено досудовим розслідуванням, не складався, в подальшому присвоїла посвідченню № 14. Після цього нанесла на нього відтиск печатки ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», чим надала посвідченню значення офіційного документа, та видала підроблене посвідчення уповноваженій особі ТОВ «Асфер Груп» для передання відповідно працівнику що проходив навчання.

15. ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді в.о. директора ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», достовірно усвідомлюючи значення своїх дій та передбачаючи та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, в порушення в порушення п.5.3 Типового положення, належним чином не організувавши засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці за обов`язкової участі представників управління Держпраці у Полтавській області, зокрема ОСОБА_8 , який являвся головою комісії згідно офіційного документа, із залученням до співучасті у вчиненні кримінального правопорушення інших невстановлених осіб, які діяли в інтересах ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» та якими від імені голови комісії ОСОБА_8 виконано підпис у посвідченні, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.09.2018 внесла у посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці завідомо неправдиві відомості про те, що виконавець робіт ТОВ «Асфер Груп» ОСОБА_16 пройшов навчання і виявив потрібні знання з правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.01-1.21-98, а також недостовірні відомості щодо підстави видачі посвідчення - протокол засідання комісії з перевірки знань від 14 вересня 2018 року № 98-1, який як встановлено досудовим розслідуванням, не складався, в подальшому присвоїла посвідченню № 15. Після цього нанесла на нього відтиск печатки ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», чим надала посвідченню значення офіційного документа, та видала підроблене посвідчення уповноваженій особі ТОВ «Асфер Груп» для передання відповідно працівнику що проходив навчання.

16. ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді в.о. директора ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», достовірно усвідомлюючи значення своїх дій та передбачаючи та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, в порушення в порушення п.5.3 Типового положення, належним чином не організувавши засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці за обов`язкової участі представників управління Держпраці у Полтавській області, зокрема ОСОБА_8 , який являвся головою комісії згідно офіційного документа, із залученням до співучасті у вчиненні кримінального правопорушення інших невстановлених осіб, які діяли в інтересах ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» та якими від імені голови комісії ОСОБА_8 виконано підпис у посвідченні, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.10.2018 внесла у посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці завідомо неправдиві відомості про те, що головний інженер ТОВ «Асфер Груп» ОСОБА_14 пройшов навчання за навчальною програмою з охорони праці для посадових осіб і спеціалістів за вимогами правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском НПАОП 0.00-1.81-18, і виявив потрібні знання, а також недостовірні відомості щодо підстави видачі посвідчення - протокол засідання комісії з перевірки знань від 1 жовтня 2018 року № 101, який як встановлено досудовим розслідуванням, не складався, в подальшому присвоїла посвідченню № 25. Після цього нанесла на нього відтиск печатки ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», чим надала посвідченню значення офіційного документа, та видала підроблене посвідчення уповноваженій особі ТОВ «Асфер Груп» для передання відповідно працівнику що проходив навчання.

17. ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді в.о. директора ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», достовірно усвідомлюючи значення своїх дій та передбачаючи та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, в порушення в порушення п.5.3 Типового положення, належним чином не організувавши засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці за обов`язкової участі представників управління Держпраці у Полтавській області, зокрема ОСОБА_8 , який являвся головою комісії згідно офіційного документа, із залученням до співучасті у вчиненні кримінального правопорушення інших невстановлених осіб, які діяли в інтересах ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» та якими від імені голови комісії ОСОБА_8 виконано підпис у посвідченні, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.10.2018 внесла у посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці завідомо неправдиві відомості про те, що головний інженер ТОВ «Асфер Груп» ОСОБА_14 пройшов навчання і виявив потрібні знання правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв відповідного обладнання НПАОП 0.00-1.80-18, а також недостовірні відомості щодо підстави видачі посвідчення - протокол засідання комісії з перевірки знань від 1 жовтня 2018 року № 102-1, який як встановлено досудовим розслідуванням, не складався, в подальшому присвоїла посвідченню № 4. Після цього нанесла на нього відтиск печатки ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», чим надала посвідченню значення офіційного документа, та видала підроблене посвідчення уповноваженій особі ТОВ «Асфер Груп» для передання відповідно працівнику що проходив навчання.

18. ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді в.о. директора ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», достовірно усвідомлюючи значення своїх дій та передбачаючи та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, в порушення в порушення п.5.3 Типового положення, належним чином не організувавши засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці за обов`язкової участі представників управління Держпраці у Полтавській області, зокрема ОСОБА_8 , який являвся головою комісії згідно офіційного документа, із залученням до співучасті у вчиненні кримінального правопорушення інших невстановлених осіб, які діяли в інтересах ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» та якими від імені голови комісії ОСОБА_8 виконано підпис у посвідченні, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.10.2018 внесла у посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці завідомо неправдиві відомості про те, що виконроб ТОВ «Асфер Груп» ОСОБА_15 пройшов навчання і виявив потрібні знання Законів і державних нормативних актів України з охорони праці, безпеки праці, гігієни праці, електробезпеки, пожежної безпеки, вибухонебезпеки, закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування», охорони праці в галузі, надання домедичної допомоги потерпілим, а також недостовірні відомості щодо підстави видачі посвідчення - протокол засідання комісії з перевірки знань від 8 жовтня 2018 року № 103, який як встановлено досудовим розслідуванням, не складався, в подальшому присвоїла посвідченню № 11. Після цього нанесла на нього відтиск печатки ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», чим надала посвідченню значення офіційного документа, та видала підроблене посвідчення уповноваженій особі ТОВ «Асфер Груп» для передання відповідно працівнику що проходив навчання.

19. ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді в.о. директора ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», достовірно усвідомлюючи значення своїх дій та передбачаючи та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, в порушення в порушення п.5.3 Типового положення, належним чином не організувавши засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці за обов`язкової участі представників управління Держпраці у Полтавській області, зокрема ОСОБА_8 , який являвся головою комісії згідно офіційного документа, із залученням до співучасті у вчиненні кримінального правопорушення інших невстановлених осіб, які діяли в інтересах ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» та якими від імені голови комісії ОСОБА_8 виконано підпис у посвідченні, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.10.2018 внесла у посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці завідомо неправдиві відомості про те, що генеральний директор ТОВ «Асфер Груп» ОСОБА_17 пройшов навчання і виявив потрібні знання Законів і державних нормативних актів України з охорони праці, безпеки праці, гігієни праці, електробезпеки, пожежної безпеки, вибухонебезпеки, закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування», охорони праці в галузі, надання домедичної допомоги потерпілим, а також недостовірні відомості щодо підстави видачі посвідчення - протокол засідання комісії з перевірки знань від 8 жовтня 2018 року № 103, який як встановлено досудовим розслідуванням, не складався, в подальшому присвоїла посвідченню № 9. Після цього нанесла на нього відтиск печатки ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», чим надала посвідченню значення офіційного документа, та видала підроблене посвідчення уповноваженій особі ТОВ «Асфер Груп» для передання відповідно працівнику що проходив навчання.

20. ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді в.о. директора ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», достовірно усвідомлюючи значення своїх дій та передбачаючи та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, в порушення в порушення п.5.3 Типового положення, належним чином не організувавши засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці за обов`язкової участі представників управління Держпраці у Полтавській області, зокрема ОСОБА_8 , який являвся головою комісії згідно офіційного документа, із залученням до співучасті у вчиненні кримінального правопорушення інших невстановлених осіб, які діяли в інтересах ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» та якими від імені голови комісії ОСОБА_8 виконано підпис у посвідченні, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.10.2018 внесла у посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці завідомо неправдиві відомості про те, що виконавець робіт ТОВ «Асфер Груп» ОСОБА_16 пройшов навчання і виявив потрібні знання Законів і державних нормативних актів України з охорони праці, безпеки праці, гігієни праці, електробезпеки, пожежної безпеки, вибухонебезпеки, закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування», охорони праці в галузі, надання домедичної допомоги потерпілим, а також недостовірні відомості щодо підстави видачі посвідчення - протокол засідання комісії з перевірки знань від 8 жовтня 2018 року № 103, який як встановлено досудовим розслідуванням, не складався, в подальшому присвоїла посвідченню № 12. Після цього нанесла на нього відтиск печатки ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», чим надала посвідченню значення офіційного документа, та видала підроблене посвідчення уповноваженій особі ТОВ «Асфер Груп» для передання відповідно працівнику що проходив навчання.

21. ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді в.о. директора ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», достовірно усвідомлюючи значення своїх дій та передбачаючи та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, в порушення в порушення п.5.3 Типового положення, належним чином не організувавши засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці за обов`язкової участі представників управління Держпраці у Полтавській області, зокрема ОСОБА_8 , який являвся головою комісії згідно офіційного документа, із залученням до співучасті у вчиненні кримінального правопорушення інших невстановлених осіб, які діяли в інтересах ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» та якими від імені голови комісії ОСОБА_8 виконано підпис у посвідченні, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.10.2019 внесла у посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці завідомо неправдиві відомості про те, що головний інженер ТОВ «Асфер Груп» ОСОБА_14 пройшов навчання і виявив потрібні знання правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв відповідного обладнання НПАОП 0.00-1.80-18, а також недостовірні відомості щодо підстави видачі посвідчення - протокол засідання комісії з перевірки знань від 15 жовтня 2019 року № 128-3, який як встановлено досудовим розслідуванням, не складався, в подальшому присвоїла посвідченню № 3. Після цього нанесла на нього відтиск печатки ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», чим надала посвідченню значення офіційного документа, та видала підроблене посвідчення уповноваженій особі ТОВ «Асфер Груп» для передання відповідно працівнику що проходив навчання.

22. ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді в.о. директора ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», достовірно усвідомлюючи значення своїх дій та передбачаючи та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, в порушення в порушення п.5.3 Типового положення, належним чином не організувавши засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці за обов`язкової участі представників управління Держпраці у Полтавській області, зокрема ОСОБА_8 , який являвся головою комісії згідно офіційного документа, із залученням до співучасті у вчиненні кримінального правопорушення інших невстановлених осіб, які діяли в інтересах ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» та якими від імені голови комісії ОСОБА_8 виконано підпис у посвідченні, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.10.2019 внесла у посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці завідомо неправдиві відомості про те, що головний інженер ТОВ «Асфер Груп» ОСОБА_14 пройшов навчання і виявив потрібні знання Законів і державних нормативних актів України з охорони праці, безпеки праці, гігієни праці, електробезпеки, пожежної безпеки, вибухонебезпеки, закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування», охорони праці в галузі, надання домедичної допомоги потерпілим, а також недостовірні відомості щодо підстави видачі посвідчення - протокол засідання комісії з перевірки знань від 18 жовтня 2019 року № 132-3, який як встановлено досудовим розслідуванням, не складався, в подальшому присвоїла посвідченню № 1. Після цього нанесла на нього відтиск печатки ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», чим надала посвідченню значення офіційного документа, та видала підроблене посвідчення уповноваженій особі ТОВ «Асфер Груп» для передання відповідно працівнику що проходив навчання.

23. ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді в.о. директора ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», достовірно усвідомлюючи значення своїх дій та передбачаючи та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, в порушення в порушення п.5.3 Типового положення, належним чином не організувавши засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці за обов`язкової участі представників управління Держпраці у Полтавській області, зокрема ОСОБА_8 , який являвся головою комісії згідно офіційного документа, із залученням до співучасті у вчиненні кримінального правопорушення інших невстановлених осіб, які діяли в інтересах ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» та якими від імені голови комісії ОСОБА_8 виконано підпис у посвідченні, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17.01.2020 внесла у посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці завідомо неправдиві відомості про те, що помічник керівника підприємства ПП «Українська сервісна бурова компанія-1» ОСОБА_18 пройшла навчання і виявила потрібні знання законів і державних нормативних актів України з охорони праці, безпеки праці, гігієни праці, електробезпеки, пожежної безпеки, вибухонебезпеки, закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування», охорони праці в галузі, надання домедичної допомоги потерпілим, а також недостовірні відомості щодо підстави видачі посвідчення - протокол засідання комісії з перевірки знань від 17 січня 2020 року № 5, який як встановлено досудовим розслідуванням, не складався, в подальшому присвоїла посвідченню № 12. Після цього нанесла на нього відтиск печатки ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», чим надала посвідченню значення офіційного документа, та видала підроблене посвідчення уповноваженій особі ПП «Українська сервісна бурова компанія-1»для передання відповідно працівнику що проходив навчання.

24. ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді в.о. директора ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», достовірно усвідомлюючи значення своїх дій та передбачаючи та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, в порушення в порушення п.5.3 Типового положення, належним чином не організувавши засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці за обов`язкової участі представників управління Держпраці у Полтавській області, зокрема ОСОБА_8 , який являвся головою комісії згідно офіційного документа, із залученням до співучасті у вчиненні кримінального правопорушення інших невстановлених осіб, які діяли в інтересах ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» та якими від імені голови комісії ОСОБА_8 виконано підпис у посвідченні, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.03.2020 внесла у посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці завідомо неправдиві відомості про те, що майстер із складних робіт у бурінні (капітальному ремонті свердловин) ПП «Українська сервісна бурова компанія-1» ОСОБА_19 пройшов навчання та перевірку знань з «Правил безпеки у нафтогазодобувній промисловості України, НПАОП 11.1-1.01-08 а також недостовірні відомості щодо підстави видачі посвідчення - протокол засідання комісії з перевірки знань від 10 березня 2020 року № 19-3, який як встановлено досудовим розслідуванням, не складався, в подальшому присвоїла посвідченню № 3. Після цього нанесла на нього відтиск печатки ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», чим надала посвідченню значення офіційного документа, та видала підроблене посвідчення уповноваженій особі ПП «Українська сервісна бурова компанія-1»для передання відповідно працівнику що проходив навчання.

25. ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді в.о. директора ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», достовірно усвідомлюючи значення своїх дій та передбачаючи та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, в порушення в порушення п.5.3 Типового положення, належним чином не організувавши засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці за обов`язкової участі представників управління Держпраці у Полтавській області, зокрема ОСОБА_8 , який являвся головою комісії згідно офіційного документа, із залученням до співучасті у вчиненні кримінального правопорушення інших невстановлених осіб, які діяли в інтересах ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» та якими від імені голови комісії ОСОБА_8 виконано підпис у посвідченні, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.03.2020 внесла у посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці завідомо неправдиві відомості про те, що інженер КІП ПП «Українська сервісна бурова компанія-1» ОСОБА_20 пройшов навчання та перевірку знань з «Правил безпеки у нафтогазодобувній промисловості України» НПАОП 11.1-1.01-8, а також недостовірні відомості щодо підстави видачі посвідчення - протокол засідання комісії з перевірки знань від 10 березня 2020 року № 18-5-4, який як встановлено досудовим розслідуванням, не складався, в подальшому присвоїла посвідченню № 6. Після цього нанесла на нього відтиск печатки ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», чим надала посвідченню значення офіційного документа, та видала підроблене посвідчення уповноваженій особі ПП «Українська сервісна бурова компанія-1»для передання відповідно працівнику що проходив навчання.

26. ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді в.о. директора ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», достовірно усвідомлюючи значення своїх дій та передбачаючи та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, в порушення в порушення п.5.3 Типового положення, належним чином не організувавши засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці за обов`язкової участі представників управління Держпраці у Полтавській області, зокрема ОСОБА_8 , який являвся головою комісії згідно офіційного документа, із залученням до співучасті у вчиненні кримінального правопорушення інших невстановлених осіб, які діяли в інтересах ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» та якими від імені голови комісії ОСОБА_8 виконано підпис у посвідченні, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.03.2020 внесла у посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці завідомо неправдиві відомості про те, що майстер із складних робіт у бурінні (капітальному ремонті свердловин) ПП «Українська сервісна бурова компанія-1» ОСОБА_19 пройшов навчання і виявив потрібні знання правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском, НПАОП 0.00-1.81-18, а також недостовірні відомості щодо підстави видачі посвідчення - протокол засідання комісії з перевірки знань від 12 березня 2020 року № 19-3-2, який як встановлено досудовим розслідуванням, не складався, в подальшому присвоїла посвідченню № 3. Після цього нанесла на нього відтиск печатки ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», чим надала посвідченню значення офіційного документа, та видала підроблене посвідчення уповноваженій особі ПП «Українська сервісна бурова компанія-1»для передання відповідно працівнику що проходив навчання.

27. ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді в.о. директора ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», достовірно усвідомлюючи значення своїх дій та передбачаючи та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, в порушення в порушення п.5.3 Типового положення, належним чином не організувавши засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці за обов`язкової участі представників управління Держпраці у Полтавській області, зокрема ОСОБА_8 , який являвся головою комісії згідно офіційного документа, із залученням до співучасті у вчиненні кримінального правопорушення інших невстановлених осіб, які діяли в інтересах ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» та якими від імені голови комісії ОСОБА_8 виконано підпис у посвідченні, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 16.03.2020 внесла у посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці завідомо неправдиві відомості про те, що майстер із складних робіт у бурінні (капітальному ремонті свердловин) ПП «Українська сервісна бурова компанія-1» ОСОБА_19 пройшов навчання і виявив потрібні знання законів і державних нормативних актів України з охорони праці, безпеки праці, гігієни праці, електробезпеки, пожежної безпеки, вибухонебезпеки, закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування», охорони праці в галузі, надання домедичної допомоги потерпілим, а також недостовірні відомості щодо підстави видачі посвідчення - протокол засідання комісії з перевірки знань від 16 березня 2020 року № 20-1, який як встановлено досудовим розслідуванням, не складався, в подальшому присвоїла посвідченню № 3. Після цього нанесла на нього відтиск печатки ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», чим надала посвідченню значення офіційного документа, та видала підроблене посвідчення уповноваженій особі ПП «Українська сервісна бурова компанія-1»для передання відповідно працівнику що проходив навчання.

28. ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді в.о. директора ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», достовірно усвідомлюючи значення своїх дій та передбачаючи та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, в порушення в порушення п.5.3 Типового положення, належним чином не організувавши засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці за обов`язкової участі представників управління Держпраці у Полтавській області, зокрема ОСОБА_8 , який являвся головою комісії згідно офіційного документа, із залученням до співучасті у вчиненні кримінального правопорушення інших невстановлених осіб, які діяли в інтересах ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» та якими від імені голови комісії ОСОБА_8 виконано підпис у посвідченні, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.03.2020 внесла у посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці завідомо неправдиві відомості про те, що майстер із складних робіт у бурінні (капітальному ремонті свердловин) ПП «Українська сервісна бурова компанія-1» ОСОБА_19 пройшов навчання і виявив потрібні знання правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання НПАОП 0.00-1.80-18, а також недостовірні відомості щодо підстави видачі посвідчення - протокол засідання комісії з перевірки знань від 12 березня 2020 року № 18-4-5, який як встановлено досудовим розслідуванням, не складався, в подальшому присвоїла посвідченню № 27. Після цього нанесла на нього відтиск печатки ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», чим надала посвідченню значення офіційного документа, та видала підроблене посвідчення уповноваженій особі ПП «Українська сервісна бурова компанія-1»для передання відповідно працівнику що проходив навчання.

29. ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді в.о. директора ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», достовірно усвідомлюючи значення своїх дій та передбачаючи та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, в порушення в порушення п.5.3 Типового положення, належним чином не організувавши засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці за обов`язкової участі представників управління Держпраці у Полтавській області, зокрема ОСОБА_8 , який являвся головою комісії згідно офіційного документа, із залученням до співучасті у вчиненні кримінального правопорушення інших невстановлених осіб, які діяли в інтересах ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» та якими від імені голови комісії ОСОБА_8 виконано підпис у посвідченні, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.03.2020 внесла у посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці завідомо неправдиві відомості про те, що заступник директора з охорони праці ПП «Українська сервісна бурова компанія-1» ОСОБА_21 пройшов навчання і виявив потрібні знання ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану, а також недостовірні відомості щодо підстави видачі посвідчення - протокол засідання комісії з перевірки знань від 12 березня 2020 року № 19-2-2, який як встановлено досудовим розслідуванням, не складався, в подальшому присвоїла посвідченню № 7. Після цього нанесла на нього відтиск печатки ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», чим надала посвідченню значення офіційного документа, та видала підроблене посвідчення уповноваженій особі ПП «Українська сервісна бурова компанія-1»для передання відповідно працівнику що проходив навчання.

30. ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді в.о. директора ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», достовірно усвідомлюючи значення своїх дій та передбачаючи та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, в порушення в порушення п.5.3 Типового положення, належним чином не організувавши засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці за обов`язкової участі представників управління Держпраці у Полтавській області, зокрема ОСОБА_8 , який являвся головою комісії згідно офіційного документа, із залученням до співучасті у вчиненні кримінального правопорушення інших невстановлених осіб, які діяли в інтересах ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» та якими від імені голови комісії ОСОБА_8 виконано підпис у посвідченні, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.03.2020 внесла у посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці завідомо неправдиві відомості про те, що інженер КІП ПП «Українська сервісна бурова компанія-1» ОСОБА_20 пройшов навчання і виявив потрібні знання правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском НПАОП 0.00-1.81-18, а також недостовірні відомості щодо підстави видачі посвідчення - протокол засідання комісії з перевірки знань від 12 березня 2020 року № 19-2, який як встановлено досудовим розслідуванням, не складався, в подальшому присвоїла посвідченню № 15. Після цього нанесла на нього відтиск печатки ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», чим надала посвідченню значення офіційного документа, та видала підроблене посвідчення уповноваженій особі ПП «Українська сервісна бурова компанія-1»для передання відповідно працівнику що проходив навчання.

31. ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді в.о. директора ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», достовірно усвідомлюючи значення своїх дій та передбачаючи та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, в порушення в порушення п.5.3 Типового положення, належним чином не організувавши засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці за обов`язкової участі представників управління Держпраці у Полтавській області, зокрема ОСОБА_8 , який являвся головою комісії згідно офіційного документа, із залученням до співучасті у вчиненні кримінального правопорушення інших невстановлених осіб, які діяли в інтересах ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» та якими від імені голови комісії ОСОБА_8 виконано підпис у посвідченні, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 16.03.2020 внесла у посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці завідомо неправдиві відомості про те, що заступник директора з охорони праці ПП «Українська сервісна бурова компанія-1» ОСОБА_21 пройшов навчання і виявив потрібні знання правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98, а також недостовірні відомості щодо підстави видачі посвідчення - протокол засідання комісії з перевірки знань від 16 березня 2020 року № 21, який як встановлено досудовим розслідуванням, не складався, в подальшому присвоїла посвідченню № 7. Після цього нанесла на нього відтиск печатки ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», чим надала посвідченню значення офіційного документа, та видала підроблене посвідчення уповноваженій особі ПП «Українська сервісна бурова компанія-1»для передання відповідно працівнику що проходив навчання.

32. ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді в.о. директора ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», достовірно усвідомлюючи значення своїх дій та передбачаючи та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, в порушення в порушення п.5.3 Типового положення, належним чином не організувавши засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці за обов`язкової участі представників управління Держпраці у Полтавській області, зокрема ОСОБА_8 , який являвся головою комісії згідно офіційного документа, із залученням до співучасті у вчиненні кримінального правопорушення інших невстановлених осіб, які діяли в інтересах ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» та якими від імені голови комісії ОСОБА_8 виконано підпис у посвідченні, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 16.03.2020 внесла у посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці завідомо неправдиві відомості про те, що інженер КІП ПП «Українська сервісна бурова компанія-1» ОСОБА_20 пройшов навчання і виявив потрібні знання законів і державних нормативних актів України з охорони праці, безпеки праці, гігієни праці, електробезпеки, пожежної безпеки, вибухонебезпеки, закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування», охорони праці в галузі, надання домедичної допомоги потерпілим, а також недостовірні відомості щодо підстави видачі посвідчення - протокол засідання комісії з перевірки знань від 16 березня 2020 року № 20-1, який як встановлено досудовим розслідуванням, не складався, в подальшому присвоїла посвідченню № 12. Після цього нанесла на нього відтиск печатки ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», чим надала посвідченню значення офіційного документа, та видала підроблене посвідчення уповноваженій особі ПП «Українська сервісна бурова компанія-1»для передання відповідно працівнику що проходив навчання.

33. ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді в.о. директора ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», достовірно усвідомлюючи значення своїх дій та передбачаючи та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, в порушення в порушення п.5.3 Типового положення, належним чином не організувавши засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці за обов`язкової участі представників управління Держпраці у Полтавській області, зокрема ОСОБА_8 , який являвся головою комісії згідно офіційного документа, із залученням до співучасті у вчиненні кримінального правопорушення інших невстановлених осіб, які діяли в інтересах ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» та якими від імені голови комісії ОСОБА_8 виконано підпис у посвідченні, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 16.03.2020 внесла у посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці завідомо неправдиві відомості про те, що директор ПП «Українська сервісна бурова компанія-1» ОСОБА_22 пройшов навчання і виявив потрібні знання правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98, а також недостовірні відомості щодо підстави видачі посвідчення - протокол засідання комісії з перевірки знань від 16 березня 2020 року № 21, який як встановлено досудовим розслідуванням, не складався, в подальшому присвоїла посвідченню № 26. Після цього нанесла на нього відтиск печатки ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», чим надала посвідченню значення офіційного документа, та видала підроблене посвідчення уповноваженій особі ПП «Українська сервісна бурова компанія-1»для передання відповідно працівнику що проходив навчання.

34. ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді в.о. директора ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», достовірно усвідомлюючи значення своїх дій та передбачаючи та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, в порушення в порушення п.5.3 Типового положення, належним чином не організувавши засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці за обов`язкової участі представників управління Держпраці у Полтавській області, зокрема ОСОБА_8 , який являвся головою комісії згідно офіційного документа, із залученням до співучасті у вчиненні кримінального правопорушення інших невстановлених осіб, які діяли в інтересах ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» та якими від імені голови комісії ОСОБА_8 виконано підпис у посвідченні, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.06.2020 внесла у посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці завідомо неправдиві відомості про те, що механік ПП «Українська сервісна бурова компанія-1» ОСОБА_23 пройшов навчання і виявив потрібні знання законів і державних нормативних актів України з охорони праці, безпеки праці, гігієни праці, електробезпеки, пожежної безпеки, вибухонебезпеки, закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування», охорони праці в галузі, надання домедичної допомоги потерпілим, а також недостовірні відомості щодо підстави видачі посвідчення - протокол засідання комісії з перевірки знань від 4 червня 2020 року № 33-3-2, який як встановлено досудовим розслідуванням, не складався, в подальшому присвоїла посвідченню № 5. Після цього нанесла на нього відтиск печатки ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», чим надала посвідченню значення офіційного документа, та видала підроблене посвідчення уповноваженій особі ПП «Українська сервісна бурова компанія-1»для передання відповідно працівнику що проходив навчання.

35. ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді в.о. директора ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», достовірно усвідомлюючи значення своїх дій та передбачаючи та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, в порушення в порушення п.5.3 Типового положення, належним чином не організувавши засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці за обов`язкової участі представників управління Держпраці у Полтавській області, зокрема ОСОБА_8 , який являвся головою комісії згідно офіційного документа, із залученням до співучасті у вчиненні кримінального правопорушення інших невстановлених осіб, які діяли в інтересах ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» та якими від імені голови комісії ОСОБА_8 виконано підпис у посвідченні, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 24.06.2020 внесла у посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці завідомо неправдиві відомості про те, що механік ПП «Українська сервісна бурова компанія-1» ОСОБА_23 пройшов навчання і виявив потрібні знання правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів підіймальних пристроїв і відповідного обладнання НПАОП 0.00-1.80-18, а також недостовірні відомості щодо підстави видачі посвідчення - протокол засідання комісії з перевірки знань від 24 червня 2020 року № 39-2/1, який як встановлено досудовим розслідуванням, не складався, в подальшому присвоїла посвідченню № 14. Після цього нанесла на нього відтиск печатки ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», чим надала посвідченню значення офіційного документа, та видала підроблене посвідчення уповноваженій особі ПП «Українська сервісна бурова компанія-1»для передання відповідно працівнику що проходив навчання.

36. ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді в.о. директора ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», достовірно усвідомлюючи значення своїх дій та передбачаючи та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, в порушення в порушення п.5.3 Типового положення, належним чином не організувавши засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці за обов`язкової участі представників управління Держпраці у Полтавській області, зокрема ОСОБА_8 , який являвся головою комісії згідно офіційного документа, із залученням до співучасті у вчиненні кримінального правопорушення інших невстановлених осіб, які діяли в інтересах ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» та якими від імені голови комісії ОСОБА_8 виконано підпис у посвідченні, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.06.2020 внесла у посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці завідомо неправдиві відомості про те, що механік ПП «Українська сервісна бурова компанія-1» ОСОБА_23 пройшов навчання та виявив потрібні знання правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт НПАОП 0.00-1.75-15, а також недостовірні відомості щодо підстави видачі посвідчення - протокол засідання комісії з перевірки знань від 30 червня 2020 року № 40-6/1, який як встановлено досудовим розслідуванням, не складався, в подальшому присвоїла посвідченню № 7. Після цього нанесла на нього відтиск печатки ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», чим надала посвідченню значення офіційного документа, та видала підроблене посвідчення уповноваженій особі ПП «Українська сервісна бурова компанія-1»для передання відповідно працівнику що проходив навчання.

37. ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді в.о. директора ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», достовірно усвідомлюючи значення своїх дій та передбачаючи та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, в порушення в порушення п.5.3 Типового положення, належним чином не організувавши засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці за обов`язкової участі представників управління Держпраці у Полтавській області, зокрема ОСОБА_8 , який являвся головою комісії згідно офіційного документа, із залученням до співучасті у вчиненні кримінального правопорушення інших невстановлених осіб, які діяли в інтересах ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» та якими від імені голови комісії ОСОБА_8 виконано підпис у посвідченні, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 03.07.2020 внесла у посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці завідомо неправдиві відомості про те, що механік ПП «Українська сервісна бурова компанія-1» ОСОБА_23 пройшов навчання та перевірку знань з «Правил безпеки нафтогазодобувній промисловості України» НПАОП 11.1-1.01-08, а також недостовірні відомості щодо підстави видачі посвідчення - протокол засідання комісії з перевірки знань від 3 липня 2020 року № 41/3, який як встановлено досудовим розслідуванням, не складався, в подальшому присвоїла посвідченню № 5. Після цього нанесла на нього відтиск печатки ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», чим надала посвідченню значення офіційного документа, та видала підроблене посвідчення уповноваженій особі ПП «Українська сервісна бурова компанія-1»для передання відповідно працівнику що проходив навчання.

38. ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді в.о. директора ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», достовірно усвідомлюючи значення своїх дій та передбачаючи та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, в порушення в порушення п.5.3 Типового положення, належним чином не організувавши засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці за обов`язкової участі представників управління Держпраці у Полтавській області, зокрема ОСОБА_8 , який являвся головою комісії згідно офіційного документа, із залученням до співучасті у вчиненні кримінального правопорушення інших невстановлених осіб, які діяли в інтересах ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» та якими від імені голови комісії ОСОБА_8 виконано підпис у посвідченні, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.09.2020 внесла у посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці завідомо неправдиві відомості про те, що начальник автотранспортного цеху ПП «Українська сервісна бурова компанія-1» ОСОБА_24 пройшов навчання і виявив потрібні знання законів і державних нормативних актів України з охорони праці, безпеки праці, гігієни праці, електробезпеки, пожежної безпеки, вибухонебезпеки, закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування», охорони праці в галузі, надання домедичної допомоги потерпілим, а також недостовірні відомості щодо підстави видачі посвідчення - протокол засідання комісії з перевірки знань від 4 вересня 2020 року № 68, який як встановлено досудовим розслідуванням, не складався, в подальшому присвоїла посвідченню № 20. Після цього нанесла на нього відтиск печатки ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», чим надала посвідченню значення офіційного документа, та видала підроблене посвідчення уповноваженій особі ПП «Українська сервісна бурова компанія-1»для передання відповідно працівнику що проходив навчання.

39. ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді в.о. директора ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», достовірно усвідомлюючи значення своїх дій та передбачаючи та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, в порушення в порушення п.5.3 Типового положення, належним чином не організувавши засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці за обов`язкової участі представників управління Держпраці у Полтавській області, зокрема ОСОБА_8 , який являвся головою комісії згідно офіційного документа, із залученням до співучасті у вчиненні кримінального правопорушення інших невстановлених осіб, які діяли в інтересах ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» та якими від імені голови комісії ОСОБА_8 виконано підпис у посвідченні, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.09.2020 внесла у посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці завідомо неправдиві відомості про те, що механік ПП «Українська сервісна бурова компанія-1» ОСОБА_25 пройшов навчання і виявив потрібні знання законів і державних нормативних актів України з охорони праці, безпеки праці, гігієни праці, електробезпеки, пожежної безпеки, вибухонебезпеки, закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування», охорони праці в галузі, надання домедичної допомоги потерпілим, а також недостовірні відомості щодо підстави видачі посвідчення - протокол засідання комісії з перевірки знань від 4 вересня 2020 року № 68, який як встановлено досудовим розслідуванням, не складався, в подальшому присвоїла посвідченню № 21. Після цього нанесла на нього відтиск печатки ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», чим надала посвідченню значення офіційного документа, та видала підроблене посвідчення уповноваженій особі ПП «Українська сервісна бурова компанія-1»для передання відповідно працівнику що проходив навчання.

40. ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді в.о. директора ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», достовірно усвідомлюючи значення своїх дій та передбачаючи та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, в порушення в порушення п.5.3 Типового положення, належним чином не організувавши засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці за обов`язкової участі представників управління Держпраці у Полтавській області, зокрема ОСОБА_8 , який являвся головою комісії згідно офіційного документа, із залученням до співучасті у вчиненні кримінального правопорушення інших невстановлених осіб, які діяли в інтересах ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» та якими від імені голови комісії ОСОБА_8 виконано підпис у посвідченні, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.09.2020 внесла у посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці завідомо неправдиві відомості про те, що начальник автотранспортного цеху ПП «Українська сервісна бурова компанія-1» ОСОБА_24 пройшов навчання та перевірку знань з «Правил безпеки у нафтогазодобувній промисловості України» НПАОП 11.1-1.01-08, а також недостовірні відомості щодо підстави видачі посвідчення - протокол засідання комісії з перевірки знань від 10 вересня 2020 року № 73/3, який як встановлено досудовим розслідуванням, не складався, в подальшому присвоїла посвідченню № 5. Після цього нанесла на нього відтиск печатки ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», чим надала посвідченню значення офіційного документа, та видала підроблене посвідчення уповноваженій особі ПП «Українська сервісна бурова компанія-1»для передання відповідно працівнику що проходив навчання.

41. ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді в.о. директора ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», достовірно усвідомлюючи значення своїх дій та передбачаючи та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, в порушення в порушення п.5.3 Типового положення, належним чином не організувавши засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці за обов`язкової участі представників управління Держпраці у Полтавській області, зокрема ОСОБА_8 , який являвся головою комісії згідно офіційного документа, із залученням до співучасті у вчиненні кримінального правопорушення інших невстановлених осіб, які діяли в інтересах ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» та якими від імені голови комісії ОСОБА_8 виконано підпис у посвідченні, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.09.2020 внесла у посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці завідомо неправдиві відомості про те, що механік ПП «Українська сервісна бурова компанія-1» ОСОБА_25 пройшов навчання та перевірку знань з «Правил безпеки у нафтогазодобувній промисловості України» НПАОП 11.1-1.01-08, а також недостовірні відомості щодо підстави видачі посвідчення - протокол засідання комісії з перевірки знань від 10 вересня 2020 року № 73/3, який як встановлено досудовим розслідуванням, не складався, в подальшому присвоїла посвідченню № 6. Після цього нанесла на нього відтиск печатки ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», чим надала посвідченню значення офіційного документа, та видала підроблене посвідчення уповноваженій особі ПП «Українська сервісна бурова компанія-1»для передання відповідно працівнику що проходив навчання.

42. Окрім цього, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді в.о. директора ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», достовірно усвідомлюючи значення своїх дій та передбачаючи та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, в порушення в порушення п.5.3 Типового положення, належним чином не організувавши засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці за обов`язкової участі представників управління Держпраці у Полтавській області, зокрема ОСОБА_8 , який являвся головою комісії згідно офіційного документа, із залученням до співучасті у вчиненні кримінального правопорушення інших невстановлених осіб, які діяли в інтересах ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» та якими від імені голови комісії ОСОБА_8 виконано підпис у посвідченні, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 16.10.2020 внесла у посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці завідомо неправдиві відомості про те, що головний механік ПП «Українська сервісна бурова компанія-1» ОСОБА_6 пройшов навчання та перевірку знань з «Правил безпеки у нафтогазодобувній промисловості України» НПАОП 11.1-1.01-08, а також недостовірні відомості щодо підстави видачі посвідчення - протокол засідання комісії з перевірки знань від 16 жовтня 2020 року № 81/5, який як встановлено досудовим розслідуванням, не складався, в подальшому присвоїла посвідченню № 1. Після цього нанесла на нього відтиск печатки ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», чим надала посвідченню значення офіційного документа, та видала підроблене посвідчення уповноваженій особі ПП «Українська сервісна бурова компанія-1»для передання відповідно працівнику що проходив навчання.

43. ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді в.о. директора ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», достовірно усвідомлюючи значення своїх дій та передбачаючи та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, в порушення в порушення п.5.3 Типового положення, належним чином не організувавши засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці за обов`язкової участі представників управління Держпраці у Полтавській області, зокрема ОСОБА_8 , який являвся головою комісії згідно офіційного документа, із залученням до співучасті у вчиненні кримінального правопорушення інших невстановлених осіб, які діяли в інтересах ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» та якими від імені голови комісії ОСОБА_8 виконано підпис у посвідченні, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2020 внесла у посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці завідомо неправдиві відомості про те, що майстер дільниці ПП «Українська сервісна бурова компанія-1» ОСОБА_26 пройшов навчання і виявив потрібні знання «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідно обладнання НПАОП 0.00-1.80-18, а також недостовірні відомості щодо підстави видачі посвідчення - протокол засідання комісії з перевірки знань від 11 листопада 2020 року № 94/2, який як встановлено досудовим розслідуванням, не складався, в подальшому присвоїла посвідченню № 12. Після цього нанесла на нього відтиск печатки ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», чим надала посвідченню значення офіційного документа, та видала підроблене посвідчення уповноваженій особі ПП «Українська сервісна бурова компанія-1»для передання відповідно працівнику що проходив навчання.

44. ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді в.о. директора ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», достовірно усвідомлюючи значення своїх дій та передбачаючи та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, в порушення в порушення п.5.3 Типового положення, належним чином не організувавши засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці за обов`язкової участі представників управління Держпраці у Полтавській області, зокрема ОСОБА_8 , який являвся головою комісії згідно офіційного документа, із залученням до співучасті у вчиненні кримінального правопорушення інших невстановлених осіб, які діяли в інтересах ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» та якими від імені голови комісії ОСОБА_8 виконано підпис у посвідченні, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 16.11.2020 внесла у посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці завідомо неправдиві відомості про те, що головний інженер ПП «Українська сервісна бурова компанія-1» ОСОБА_27 пройшов навчання та перевірку знань з «Правил безпеки у нафтогазовидобувній промисловості України» НПАОП 11.1-1.01-08, а також недостовірні відомості щодо підстави видачі посвідчення - протокол засідання комісії з перевірки знань від 16 листопада 2020 року № 94/4-1, який як встановлено досудовим розслідуванням, не складався, в подальшому присвоїла посвідченню № 1. Після цього нанесла на нього відтиск печатки ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці», чим надала посвідченню значення офіційного документа, та видала підроблене посвідчення уповноваженій особі ПП «Українська сервісна бурова компанія-1» для передання відповідно працівнику що проходив навчання.

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України - службовому підробленні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

28.11.2023 року обвинувачена ОСОБА_5 та її захисник ОСОБА_6 заявили клопотання про звільнення обвинуваченої від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та закриття провадження у справі, наслідки їм роз`яснені.

Прокурор не заперечував проти задоволення цього клопотання.

Суд, заслухавши клопотання, думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

У відповідності до ч. 4 ст. 286 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Верховний Суд у постанові №566/554/16-к дійшов правового висновку, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності незалежно від визнання вини.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 284, ч. 3 ст. 288 КПК України, кримінальне провадження закривається ухвалою суду у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Згідно зі ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, яке інкриміновано стороною обвинувачення ОСОБА_5 , передбачене ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, відноситься до нетяжких злочинів, тому відповідно до ст. 49 КК України за ним наразі витекли строки давності притягнення до кримінальної відповідальності, оскільки минуло більш ніж 3 роки із дня вчинення останнього епізоду, після чого строки давності не переривались та не зупинялись.

Заходи забезпечення кримінального провадження підлягають скасуванню, а долю речових доказів необхідно вирішити в порядку ст. 100 КПК України.

Керуючись п. 1 ч. 2 ст. 284, ч. 4 ст. 286, ч. 3 ст. 288, ст. ст. 350, 372 КПК України, ст. ст. 12, 49 КК України, суд,-

постановив:

Клопотання обвинуваченої ОСОБА_5 та захисника ОСОБА_6 задовольнити.

Звільнити обвинувачену ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження закрити на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України.

Запобіжний захід у виді застави обвинуваченій ОСОБА_5 скасувати.

Повернути ОСОБА_5 заставу в розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян в сумі 49620 (сорок дев`ять тисяч шістсот двадцять) грн.

Речові докази: багатофункціональний пристрій Canon, системний блок Delux та печатку ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» повернути ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці».

Судові витрати віднести на рахунок держави.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду через Октябрський районний суд м. Полтави протягом семи днів із дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1

Дата ухвалення рішення28.11.2023
Оприлюднено01.12.2023

Судовий реєстр по справі —554/3423/23

Ухвала від 28.11.2023

Кримінальне

Октябрський районний суд м.Полтави

Микитенко В. М.

Ухвала від 28.11.2023

Кримінальне

Октябрський районний суд м.Полтави

Микитенко В. М.

Ухвала від 13.06.2023

Кримінальне

Октябрський районний суд м.Полтави

Микитенко В. М.

Ухвала від 13.06.2023

Кримінальне

Октябрський районний суд м.Полтави

Микитенко В. М.

Ухвала від 24.04.2023

Кримінальне

Октябрський районний суд м.Полтави

Микитенко В. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні