Рішення
від 06.12.2023 по справі 592/12901/23
КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа№592/12901/23

Провадження №2/592/2887/23

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2023 року м.Суми Ковпаківський районнийсуд містаСуми вскладі:головуючого суддіКатрич О.М.,секретаря ДядечкоГ.В., розглянувшиу відкритомусудовому засіданнів залісуду м.Суми позовнузаяву представника позивача Романовської Юлії Миколаївни, яка діє в інтересах Первинної профспілкової організації працівників охорони здоров`я України "Сумської обласної дитячої клінічної лікарні" до Комунального некомерційного підприємства Сумської обласної ради «Обласна дитяча клінічна лікарня» про визнання незаконними та скасування внесених змін у колективний договір,-

ВСТАНОВИВ:

Свої вимоги позивач мотивує тим, що відповідачем відбулося порушення положень Колективного договору, яке полягає у односторонньому внесенні Адміністрацією КНП СОР ОДКЛ змін у Колективний договір, що порушує пункт 10 розділу 1 Колективного договору та порушує положення ст.14 Закону України Про колективні договори і угоди. Листом №01-186 від 19.07.2023 Профком ППО СОДК надав обґрунтовану відмову у погодженні внесення змін у Колективний договір та запропонував Адміністрації КНП СОР ОДКЛ привести запропоновані Адміністрацією зміни у відповідність до чинного законодавства України.

В подальшому, Профком ППО СОДКЛ не залучався ані до подальших колективних переговорів, ані до обговорення чи затвердження трудовим колективом запропонованих Адміністрацією змін у Колективний договір.

28.08.2023 Профком ППО СОДК з інформації, розміщеної на офіціальному сайті Департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради (в Реєстрі територіальних угод та колективних договорів, змін і доповнень до них) дізнався, що листом №01-16/7/598 від 02.08.2023 Директор КНП СОР ОДКЛ звернувся до Сумської міської ради за повідомною реєстрацією змін до Колективного договору. Посилання на електронний доказ та роздруківка відповідної сторінки Реєстру додані до позовної заяви.

Рішенням №863 від 16.08.2023 було зареєстровано зміни у "Колективному договорі між адміністрацією Сумської обласної дитячої клінічної лікарні і профспілковим комітетом Сумської обласної дитячої клінічної лікарні на 2015-2019 роки. Про вказане рішення №863 від 16.08.2023 біло повідомлено заявнику (директору КНП СОР ОДКЛ) листом №12.01-30/2847/10 від 17.08.2023.

Вказані зміни підписані з боку Адміністрації КНП СОР ОДКЛ директором Змислею І.Ф., а з іншої сторони - підписані фізичною особою ОСОБА_1 . Підпису іншої сторони діючого Колективного договору - Профкому ППО СОДКЛ в особі Голови профспілки Романовської Ю.М. у вказаних змінах не міститься.

Адміністрація КНП СОР ОДКЛ відмовилася усувати порушення, натомість односторонньо внесла зміни у Колективний договір та зареєструвала їх шляхом повідомної реєстрації. Саме тому Профком ППО СОДКЛ вимушений звернутися до суду з позовними вимогами про визнання незаконності внесених у Колективний договір змін та скасування цих змін.

Тому просить, як уповноважена особа, яка обрана головою Профспілки ППО, визнати незаконними внесені у Колективний договір між адміністрацією Сумської обласної дитячої клінічної лікарні і профспілковим комітетом Сумської обласної дитячої клінічної лікарні на 2015-2019 роки" зміни, які зареєстровані в "Реєстрі територіальних угод та колективних договорів, змін і доповнень до них" згідно рішення Сумської міської ради №863 від 16.08.2023 та скасувати внесені в Колективний договір зміни.

У судовому засіданні представник позивача Романовська Ю.М. позов підтримала.

Представник відповідача- адвокат Четвертак Л.В. проти позову заперечила, подала письмовий відзив, в якому зазначила, що по -перше, до суду звернулася неуповноважена на те особа, так як для підтвердженняповноважень головипервинної профспілковоїорганізації направо податидо судуцієї позовноїзаяви необхідноколегіальне рішенняпрофспілкового комітету,що вираженоу письмовійформі шляхомпроведення засіданнята складаннявідповідного протоколу,підписаного всімачленами профспілковогокомітету,присутніми назасіданні (за обов`язковоїумови наявностікворуму). Статутом та законом передбачена лише така процедура щодо представництва інтересів профспілкової організації. Також, всі зміни, внесені у розділ І «Загальні положення» відповідають нормам діючого Закону Україна « Про колективні договори і угоди», тобто що адміністрація підприємства повністю дотрималася процедури щодо внесення змін та доповнень до колективного договору відповідно до вимог закону, на які є посилання у відзиві, крім цього, це рішення прийнято на конференції Загальних зборах трудового колективу, тому просить повністю відмовити у задоволенні позову. (а.с.32-40)

15.11.2023 року на адресу суду від представника позивача ОСОБА_2 надійшла відповідь на відзив, в якій зазначено, що згідно до підпункту 6 пункту 68 Статуту Профспілки звернення, подання, листи з питань, пов`язаних зі здійсненням повноважень первинної профспілковій організації підписує Голова первинної профспілкової організації. Тобто Романовська Ю.М., як голова профспілки, згідно Статуту профспілки, може представляти профспілку в усіх органах, в тому числі й в суді. Ніяких окремих дозволів на таке представництво ані законодавством, ані Статутом не передбачено. Також, представник відповідача стверджує, що необхідність внесення змін у Колективний договір виникла на підставі створення у лікарні незалежної профспілки Єдність (яка, нібито, приєдналася до колективного договору) та внесенням у Закон України Про колективні договори та угоди змін від 12.05.2022, у зв`язку з чим, на думку Представника Відповідача, сторони Колективного договору повинні були внести зміни у Колективний договір, але такі твердження спростовуються і не відповідають дійсності, і все одно не було взаємної згоди сторін, тобто не в повній мірі відповідачем був дотриманий порядок внесення змін у діючий Колективний договір. Жодних обґрунтувань необхідності внесення змін у діючий Колективний договір не було додано, вони були відсутні у вказаних пропозиціях. Так само як відсутнє обґрунтування стосовно необхідності внесення змін у зв`язку зі змінами у Законі України Про колективні договори та угоди, на яке посилається представник відповідача у своєму відзиві. (а.с.86-89)

22.11.2023 року представник відповідача надала заперечення на відповідь на відзив, в якому посилається на те, що КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕПІДПРИЄМСТВО СУМСЬКОЇОБЛАСНОЇ РАДИ«ОБЛАСНА ДИТЯЧАКЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ»створено напідставі рішенняСумської обласноїради від19жовтня 2018року (23сесія,7скликання)«Про реорганізаціюкомунальної установиСумська обласнадитяча клінічналікарня»,відповідно доЗакону України«Про місцевесамоврядування вУкраїні» шляхомперетворення комунальноїустанови Сумськоїобласної дитячоїклінічної лікарніу комунальненекомерційне підприємство.Поточнекерівництво (оперативнеуправління)Підприємством здійснюєкерівник Підприємства-Директор,який призначаєтьсяна посадуі звільняєтьсяз неїза рішеннямВласника відповіднодо порядку,визначеного законодавствомУкраїни тавідповідним рішеннямСумської обласноїради.ДиректорКНІІ СОР«ОБЛАСНА ДИТЯЧАКЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ»з 2018року є ОСОБА_3 . ОСОБА_4 не єголовним лікаремпідприємства (звільниласяу 2018році)та відповідностаном на2023рік неможе бутиуповноваженою особоюз бокуадміністрації підприємствата стороноюколективного договору. ОСОБА_5 звільнилася зроботи у2021році.1не єпрацівником підприємства.Тому такожстаном на2023рік неможе бутиуповноваженою особоюз бокуадміністрації підприємствата стороноюколективного договору.Оскільки напідприємстві дієдві первинніпрофспілкові організації,то Профспілковийкомітет єв обох.Тому формальноПрофспілковий комітетППО Єдністьі ППОСОДКЛ єоднаково повноважнимипредставниками своїхчленів вколективних переговорах.Законом України№ 2253-ІХвід 12.05.2022внесені суттєвізміни доположень Законодавства,що єпредметом колективногодоговору» (п.10р.і Колективногодоговору),тому виникланагальна необхідністьвиконати зобов`язанняколективного договору(п.10р.1)та внестизміни тадоповнення вколективний договір2015року.Ініціаторомцих змінстала адміністраціяпідприємства,як ізазначено умовамиколективного договору.ППО СОДКЛ,що єпозивачем поцій справі,відповідно донорм праване можепредставляти інтересипрацівників підприємства,що неє членамицієї первинноїпрофспілкової організації. (а.с.69-101)

Суд, вислухавши пояснення представників сторін, свідків ОСОБА_6 , яка є медичним директором і представляє адміністрацію підприємства, та ОСОБА_7 , який працює фармацевтом та представляє трудовий колектив, які підтвердили доводи представника відповідача, вивчивши письмові матеріали справи, вважає, що позов не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 08.06.2023 року листом № 01-16/7/445 Відповідач звернувся до голів двох первинних профспілкових організацій- Незалежної профспілки працівників обласної клінічної дитячої лікарні «Єдність» Юсюк Л.А. (а.с.84-85) та ППО СОДКЛ Романовській Ю.М. з ініціативою проведення переговорів по внесенню змін до діючого Колективного договору та делегування представників від профспілок для включення до складу робочої комісії для ведення переговорів і розробки проекту змін в р.І діючого Колективного договору. (а.с. 83, 6-8)

22.06.2023 року листом № 01-184 позивач запропонував кандидатуру голови ППО Романовської Ю.М., та просив надати обгрунтування необхідності внесення змін та копії штатного розпису, функціональні обов`язки працівників, атестацію робочих місць, графіки роботи працівників тощо. Також заперечував щодо включення до складу робочої групи представників ППО «Єдність». (а.с. 82)

26.06.2023 року листом № 01-16/4/488 повідомлено керівникам структурних підрозділів КНП СОР «ОДКЛ» про необхідність проведення в структурних підрозділах підприємства загальних зборів трудового колективу та до 30 червня 2023 р. необхідно надати кандидатури представників від трудового колективу, що будуть делеговані від підрозділів на конференцію трудового колективу. В подальшому на засіданні конференції буде обрано склад робочої комісії (представників від трудового колективу) для ведення переговорів і розробки проекту змін до колдоговору. (а.с. 81)

По відділеннях були проведені загальні збори та Протоколами надані кандидатури представників трудового колективу до складу учасників конференції.(а.с. 62-80)

07.07.2023 року було проведено конференцію трудового колективу та обрано членів від трудового колективу до складу робочої комісії по розробці змін до колдоговору. (а.с. 67-70) 07.07.2023 року Наказом № 116-ОД сформовано склад робочої комісії, та запропоновано на її розгляд проект змін до розділу 1 «Загальні положення» Колдоговору. (а.с.74)

07.07.2023 року запрошення до участі з проектом відповідних змін до розділу 1 «Загальні положення» Колективного договору було розіслано всім членам робочої комісії на електронні адреси , в тому числі і голові ППО СОДКЛ Романовській К.М. (а.с. 71-73) Додатково 07.07.23р. листом № 01-16/7/521 адміністрація комунального некомерційного підприємства Сумської обласної ради «Обласна дитяча клінічна лікарня» повідомила голову ППО СОДКЛ, що її кандидатуру, включено до складу робочої комісії для проведення переговорів но внесенню змін та доповнень до Колективного договору 2015-2019 р. Направлено Наказ від 07.07.2023 року № 1 16- ОД та проект змін до колективної до договору. Також повідомлено, що відповідно до п. 10 р.1 «Загальні Положення» «Колективного договору між адміністрацією та профспілкою Сумської обласної дитячої лікарні на 2015-2019 роки» пропонується внести зміни до р.1 «Загальні Положення»

Також 07.07.2023 року листом № 01-16/7/522 запрошено до участі у засіданні робочої комісії і голову Сумської міської організації профспілок працівників охорони здоров`я Терновій С.В. для підтвердження факту участі позивача у роботі комісії та до тримання вимог закону з боку адміністрації підприємства.(а.с.71)

10.07.2023 року робоча комісія у повному складі провела засідання було обрано голову комісії, секретаря, запропоновано надати на розгляд трудового колективу відповідний проект змін. Також пропонувалося внести від колективу та профспілки можливі пропозиції до цього проекту. Прийнято рішення провести наступне засідання робочої комісії 24.07.23 року, на якому розглянути пропозиції від трудового колективу та профспілки. (а.с.65-66)

19.07.2023 року від позивача надійшов лист № 01-1 86 «Відмова у погодженні пропозиції щодо внесення змін у Колективний договір». В цьому листі зокрема ППО СОДКЛ пропонувала адміністрації внести зміни до проекту наданих нею пропозицій та надати скореговану редакцію своїх пропозицій для обговорення. Також ППО СОДКЛ, маючи одного лише члена в робочій комісії повідомило, що оголошує перерву в колективних переговорах та в робочої комісії до моменту отримання скорегованого варіанту пропозицій від адміністрації стосовно змін до колдоговору.(а.с.59-60)

20.07.2023 року адміністрацією було внесено до проекту зміни, письмово запропоновані позивачем, та направлено Скореговану редакцію пропозицій стосовно змін для обговорення на електронні адреси членів робочої комісії, в т.ч. на офіційну електронну адресу голови ППО СОДКЛ Романовської Ю.М. 20.07.2023 року було направлено письмове нагадування всім членам робочої комісії щодо участі у засіданні на 24.07.23 р., у т.ч., і ОСОБА_2 (а.с.55-57)

21.07.2023 року повторно направлено листом № 01 -16/2а/563 запрошення голові Сумської міської організації профспілок працівників охорони здоров`я Терновій С.В. для підтвердження фактів щодо участі позивача у роботі робочої комісії. (а.с.53-54)

Як убачається із протоколу від 24.07.2023 року проведено друге засідання робочої комісії по внесенню змін до розділу 1 «Загальні положення» Колективного договору. Член робочої комісії ОСОБА_8 була відсутня з невідомих причин. Кворум для роботи комісії був. Запрошені особи також були присутні.На засіданні було розглянуто всі пропозиції від трудового колективу відповідно до Протоколів загальних зборів по відділеннях, та письмові пропозиції від ППО СОДКЛ (лист № 01-186 від 19.07.2023 р.) Прийнято рішення відкритим голосуванням за кожний запропонований пункт змін. На підставі розглянутих пропозицій було розроблено остаточний проект змін до розділу 1 Колективного договору та викладено його в новій редакції.(а.с.47-52)

25.07.2023 року письмово повідомлено всім членам конференції трудового колективу про необхідність проведення конференції з метою затвердження змін до розділу 1 Колективного договору в новій редакції .(а.с.46)

31.07.2023 року о 14:00 в актовому залі КНП СОР ОДКЛ відбулася конференція трудового колективу та затверджено відповідні зміни , обрано уповноважених осіб, що підпишуть зміни з боку адміністрації підприємства та з боку трудового колективу. Рішенням Сумської міської ради № 863 від 16.08.2023 було зареєстровано зміни у "Колективному договорі між адміністрацією Сумської обласної дитячої клінічної лікарні і профспілковим комітетом Сумської обласної дитячої клінічної лікарні на 2015-2019 роки, про яке було повідомлено директору КНП СОР ОДКЛ листом №12.01-30/2847/10 від 17.08.2023, про що вказує позивачка у позові. (а.с.41-45, 14-15)

Розділом IX Статуту КНП СОДКЛ в новій редакції від 2022 року визначено повноваження трудового колективу підприємства-п.п.9.1-9.8. (а.с.105-119)

Крім того, за змістом ч.2 ст.12 КЗпП України, якщо на підприємстві, в установі, організації створено кілька первинних профспілкових організацій, вони повинні на засадах пропорційного представництва (згідно з кількістю членів кожної первинної профспілкової організації) утворити об`єднаний представницький орган для укладення колективного договору. В цьому разі кожна первинна профспілкова організація має визначитися щодо своїх конкретних зобов`язань за колективним договором та відповідальності за їх невиконання. Первинна профспілкова організація, що відмовилася від участі в об`єднаному представницькому органі, позбавляється права представляти інтереси працівників при підписанні колективного договору.

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про колективні договори і угоди», за наявності на підприємстві кількох профспілок чи їх об`єднань або інших уповноважених трудовими колективами на представництво органів вони повинні сформувати спільний представницький орган для ведення переговорів та укладення колективного договору.

Згідно ст. 7 закону, зміст колективного договору визначається сторонами в межах їх компетенції. У колективному договорі встановлюються взаємні зобов`язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема серед іншого гарантій діяльності профспілкової чи інших представницьких організацій працівників.

Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів» від 03.03.1998 року за № 137/98-ВР з подальшими змінами, ст.ст. 2, 3 визначено, що колективний трудовий спір це розбіжності, що виникли між сторонами соціально-трудових відносин щодо: а) встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; б) укладення чи зміни колективного договору, угоди; в) виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень; г) невиконання вимог законодавства про працю. Сторонами колективного трудового спору (конфлікту) на виробничому рівні є наймані працівники підприємства, установи, організації чи їх структурних підрозділів або первинна профспілкова або інша уповноважена працівниками організація та роботодавець.

Статтею7цього законупередбаченопослідовністьрозгляду івирішення колективноготрудового спору(конфлікту) Розгляд колективного трудового спору (конфлікту) здійснюється з питань, передбачених:пунктами "а" і "б" статті 2 цього Закону, - примирною комісією, тобто орган, призначений для вироблення рішення, що може задовольнити сторони колективного трудового спору (конфлікту), та який складається із представників сторін. (ст.8)

Таким чином, можливість визнати незаконними внесені у колективний договір зміни, які вже зареєстровані та їх скасування за рішенням суду існує як виняток, який може бути застосовано лише у випадках, прямо передбачених законом.

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку про необгрунтованість позовних вимог та відмову в їх задоволенні.

Керуючись ст.ст. 2, 5, 10-13, 19, 76-82, 141, 258, 259, 264, 265, 273 ЦПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні позову представника позивача Романовської Юлії Миколаївни, яка діє в інтересах Первинної профспілкової організації працівників охорони здоров`я України "Сумської обласної дитячої клінічної лікарні" відмовити у зв`язку з його необгрунтованістю.

Рішення може бути оскаржене до Сумського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Учасник справи, якому повне рішення суду не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Суддя О.М. Катрич

повний текст виготовлено 07.12.2023

Дата ухвалення рішення06.12.2023
Оприлюднено11.12.2023
Номер документу115471178
СудочинствоЦивільне
Сутьвизнання незаконними та скасування внесених змін у колективний договір

Судовий реєстр по справі —592/12901/23

Ухвала від 16.02.2024

Цивільне

Сумський апеляційний суд

Собина О. І.

Ухвала від 16.02.2024

Цивільне

Сумський апеляційний суд

Собина О. І.

Рішення від 06.12.2023

Цивільне

Ковпаківський районний суд м.Сум

Катрич О. М.

Рішення від 06.12.2023

Цивільне

Ковпаківський районний суд м.Сум

Катрич О. М.

Ухвала від 31.08.2023

Цивільне

Ковпаківський районний суд м.Сум

Катрич О. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні