Рішення
від 05.12.2023 по справі 909/797/23
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.12.2023 м. Івано-ФранківськСправа № 909/797/23

Господарський суд Івано-Франківської області у складі судді Малєєвої О. В.,

секретар судового засідання Поп`юк Я. В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справи, в якій

позивач: Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАМБЕР",

відповідач: Товариство з обмеженою відповідальністю "ВІТА КОНСТРАКШН",

про стягнення 498 664, 96 грн, з яких 395 848, 53 заборгованості за договором перевезення вантажу від 20.08.2021, 40 430, 39 грн - пеня, 57 432, 92 грн - інфляційні втрати, 4 953, 12 грн - 3% річних,

представники сторін в судове засідання не з`явились,

ухвалив таке рішення.

1. Предмет позову.

1.1. Розглядається позов ТОВ "ЛАМБЕР" до відповідача ТОВ "ВІТА КОНСТРАКШН" про стягнення 498 664, 96 грн, з яких 395 848, 53 заборгованості за договором перевезення вантажу від 20.08.2021, 40 430, 39 грн - пеня, 57 432, 92 грн - інфляційні втрати, 4 953, 12 грн - 3% річних,

2. Вирішення процесуальних питань під час розгляду справи.

2.1. Форма провадження.

Згідно з ухвалою від 30.08.2023 суд відкрив провадження у справі та вирішив здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження.

2.2. Участь представників сторін у судових засіданнях.

Представник відповідача брав участь у судовому засіданні щодо розгляду справи по суті 07.11 2023 року.

В судове засідання щодо розгляду справи по суті 27.11.2023 представник відповідача не з`явився, хоча про дату, час і місце розгляду справи був повідомлений під розписку 07.11.2023. Будь-яких клопотань не подавав.

2.3. Повідомлення учасників справи.

Ухвала про відкриття провадження у справі від 30.08.2023 та всі процесуальні документи суду направлялись на адресу відповідача за його місцезнаходженням, яке вказане у позовній заяві і визначене у витязі з ЄДРЮОФОПГФ.

Надсилання кожної ухвали підтверджується відтиском штампу вихідної кореспонденції на її звороті та сформованим списком розсилки.

Відповідач отримав ухвалу про відкриття провадження у справі 09.09.2023 та всі наступні ухвали від 09.08.2023, від 27.09.2023, про що свідчать трекінги Укрпошти.

Отже, відповідач належним чином повідомлявся про розгляд справи.

2.4. Перерви в судовому засіданні.

Відповідно до ч. 2 ст. 216 ГПК України в судовому засіданні 07.11.2023 оголошувалась перерва до 27.11.2023.

3. Зміст позовних вимог та заперечень на позов, пояснення учасників справи.

3.1. Позовна заява від 16.08 2023 року (вх.№ 10089/23 від 28.08.2023).

Позовні вимоги мотивовані тим, що між сторонами укладено договір перевезення вантажу від 20.08 2021 року. На виконання умов договору позивач брав на себе зобов`язання доставляти ввірений йому для перевезення вантаж (будівельні матеріали) до пункту призначення, а відповідач зобов`язувався отримувати вантаж та своєчасно оплачувати послуги позивача. Позовні вимоги мотивовані тим, що позивач належним чином надав послуги з перевезення вантажу, однак відповідач оплату наданих послуг не здійснив. Свою позицію обґрунтовує приписами ст. 253, 257, 258, 261, 530, 546, 549, 610,611, 612, 625 ЦК України, ст. 199, 217, 230, 232, 261 ГК України.

3.2. Відповідач відзив на позов не надав, проти позову не заперечив.

А тому згідно з ч. 9 ст. 165 ГПК України ч. 2 ст. 178 ГПК України суд вирішує спір за наявними матеріалами справи.

4. Обставини справи, оцінка доказів.

Дослідивши зібрані у справі докази, оцінивши їх відповідно до приписів ст. 86 ГПК України.

4.1. ТОВ Ламбер як замовник та ТОВ Віта Констракшн як виконавець підписали договір про перевезення вантажу від 20. 08 2021 (надалі - Договір).

Згідно з умовами Договору (п.1.1.) виконавець брав на себе зобов`язання доставляти ввірений йому для перевезення вантаж (будівельні матеріали) до пункту призначення, а замовник зобов`язувався отримувати вантаж та своєчасно оплачувати послуги позивача Відповідно до п. 3.5 Договору виконавець здійснює оплату наданих послуг в безготівковій формі в національній валюті України шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок замовника протягом десяти банківських днів з моменту підписання сторонами відповідних актів приймання-передачі наданих послуг.

4.2. На виконання умов Договору позивач надав відповідачу транспорті послуги, що підтверджується актами надання послуг: №193 від 15.12. 2021, № 195 від 31.12. 2021 на загальну суму 395 848, 53 грн.

Акти підписані представниками двох сторін та скріплені їх печатками.

4.3. Відповідач оплату наданих послуг на суму 395 848, 53 грн не здійснив.

5. Норми права та мотиви, якими суд керувався при ухваленні рішення.

5.1. При вирішенні даного спору суд виходить з того, що відповідно до ч. 1ст. 67 ГК України відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів. Підприємства вільні у виборі предмета договору, визначенні зобов`язань, інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України (ч. 2 ст. 67 ГК України)

За договором перевезення вантажу одна сторона (перевізник) зобов`язується доставити ввірений їй другою стороною (вантажовідправником) вантаж до пункту призначення в установлений законодавством чи договором строк та видати його уповноваженій на одержання вантажу особі (вантажоодержувачу), а вантажовідправник зобов`язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату (ч. 1 ст. 307 ГК України).

Між сторонами був укладений договір перевезення вантажу.

5.2. На підставі господарського договору між суб`єктами господарювання виникають господарські зобов`язання (ст. 173 ст. 174 ГК України).

Згідно з ч. 1 ст. 179 ГК України майново-господарські зобов`язання, які виникають між суб`єктами господарювання на підставі господарських договорів, є господарсько-договірними зобов`язаннями.

В ч.1 ст. 193 ГК України передбачено, що суб`єкти господарювання повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення ЦК України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

5.3. Відповідно до ч. 1 ст. 530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

За приписами ч. 1 ст. 610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання). Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом (ч. 1 ст. 612 ЦК України).

Встановлені судом обставини свідчать про те, що позивач надав відповідачу транспорті послуги на суму 395 848, 53 грн, а відповідач не здійснив їх оплату у встановлені Договором строки.

5.4. Як передбачено в ч. 2 ст. 625 ЦК України, боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Позивач на вказану заборгованість нарахував інфляційні втрати в розмірі 57 432, 92 грн та 3% річних в розмірі 4 953, 12 грн. Суд перевірив правильність розрахунків позивача і встановив, що розрахунок зроблено арифметично і методологічно правильно.

6. Висновок суду.

6.1. Враховуючи викладене, позов належить до задоволення - з відповідача на користь позивача належить стягнути 498 664, 96 грн, з яких 395 848, 53 грн - заборгованість за договором перевезення від 20.08.2021, 57 432, 92 грн - інфляційні втрати, 4 953, 12 грн - 3% річних.

7. Судові витрати.

7.1. Склад та порядок розподілу судових витрат визначено главо 8 ГПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 123 ГПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи.

7.2. При зверненні з позовом позивач сплатив судовий збір у розмірі 7 479, 98 грн, що підтверджується платіжною інструкцією № 4133 від 08.06.2023.

Відповідно до приписів ст. 129 ГПК України, враховуючи задоволення позову, судовий збір у розмірі 7 479, 98 грн покладається на відповідача.

7.3. Згідно з ч. 3 ст. 123 ГПК України до витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати на професійну правничу допомогу.

Згідно з ч. 2 ст. 126 ГПК України для цілей розподілу судових витрат розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою. Для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги (ч. 3 ст. 126 ГПК України).

Позивач вказав витрати на професійну правничу допомогу в розмірі 4 000 грн. До позовної заяви долучив договір від 10.01.2022 №40126073Ю22 про надання правової допомоги, укладений між адвокатом Красовським Олегом Володимировичем та ТОВ "Ламбер", яка містить загальні положення про надання правової допомоги, та платіжну інструкцію від 19.07.2023 № 4208 про перерахування позивачем цьому адвокату 4 000 грн з призначенням платежу "за складання позовної заяви".

Суд вважає, що вказані докази не надають можливість встановити той факт, що адвокат Красовський О. В. складав позовну заяву саме у цій справі. Адвокат позовну заяву не підписував, доказів надання правової допомоги адвокатом саме у цій справі не подано. Платіжна інструкції від 19.07.2023 № 4208 не містить посилання на справу або на спірні правовідносини (наприклад, особу боржника, суму заборгованості).

Тому суд вважає, що позивач не довів отримання послуг з правової допомоги у цій справі. Отже, підстави для вирішення питання про розподіл зазначених витрат - відсутні.

Керуючись ст. 2, 86, 129, 233, 236 - 238, 240, 241, 256 ГПК України, суд

В И Р І Ш И В:

Позов задовольнити.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "ВІТА КОНСТРАКШН" (участок Щивки, буд. 2, с. Паляниця, м. Яремче, Івано-Франківська обл., 78593, ідентифікаційний код35486251) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛАМБЕР" (вул. Січових Стрільців, буд. 1 А, м. Чернівці, Чернівецька область, 58009, ідентифікаційний код 40126073) 498 664, 96 грн (чотириста дев`яносто вісім тисяч шістсот шістдесят чотири гривні дев`яносто шість копійок), з яких 395 848, 53 грн - заборгованість за договором перевезення вантажу від 20.08.2021, 57 432, 92 грн - інфляційні втрати, 4 953, 12 грн - 3% річних та 40 430, 39 грн - пеня, а також 7 479, 97 грн (сім тисяч чотириста сімдесят дев`ять гривень дев`яносто сім копійок) судового збору.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до Західного апеляційного господарського суду шляхом подання апеляційної скарги протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Повне судове рішення складено 15.12.2023.

Суддя О.В. Малєєва

Дата ухвалення рішення05.12.2023
Оприлюднено18.12.2023
Номер документу115680158
СудочинствоГосподарське
Сутьстягнення 498 664, 96 грн, з яких 395 848, 53 заборгованості за договором перевезення вантажу від 20.08.2021, 40 430, 39 грн - пеня, 57 432, 92 грн - інфляційні втрати, 4 953, 12 грн - 3% річних

Судовий реєстр по справі —909/797/23

Рішення від 05.12.2023

Господарське

Господарський суд Івано-Франківської області

Малєєва О. В.

Рішення від 05.12.2023

Господарське

Господарський суд Івано-Франківської області

Малєєва О. В.

Ухвала від 28.11.2023

Господарське

Господарський суд Івано-Франківської області

Малєєва О. В.

Ухвала від 07.11.2023

Господарське

Господарський суд Івано-Франківської області

Малєєва О. В.

Ухвала від 16.10.2023

Господарське

Господарський суд Івано-Франківської області

Малєєва О. В.

Ухвала від 27.09.2023

Господарське

Господарський суд Івано-Франківської області

Малєєва О. В.

Ухвала від 30.08.2023

Господарське

Господарський суд Івано-Франківської області

Малєєва О. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні