Рішення
від 20.12.2023 по справі 501/1063/23
ІЛЛІЧІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дата документу 20.12.2023

Справа № 501/1063/23

2/501/785/23

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2023 року Іллічівський міський суд Одеської області у складі:

головуючого судді-Пушкарського Д.В.,

за участю:

секретаря судового засідання - Тимко М.Л.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Іллічівського міського суду Одеської області справу за позовом ОСОБА_1 до товариства з обмеженою відповідальністю компанія «Альфа» про захист прав споживача, шляхом стягнення матеріальної, моральної шкоди та пені, -

ВСТАНОВИВ:

До Іллічівського міського суду Одеської області звернувся ОСОБА_1 з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю компанія «Альфа» (а.с.1-6), в якому просить:

- стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю Компанія «Альфа» (Код ЄДРПОУ 22472751; юридична адреса: Україна, 65078, Одеська область, місто Одеса, вулиця Терешкової, будинок 15) на користь ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) матеріальну шкоду у розмірі 14840 грн. (чотирнадцять тисяч вісімсот сорок гривень);

- стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю Компанія «Альфа» (Код ЄДРПОУ 22472751; юридична адреса: Україна, 65078, Одеська область, місто Одеса, вулиця Терешкової, будинок 15) на користь ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) пеню за невиконання зобов`язання у розмірі 70980 грн. (сімдесят тисяч дев`ятсот вісімдесят гривень);

- стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю Компанія «Альфа» (Код ЄДРПОУ 22472751; Юридична адреса: Україна, 65078, Одеська область, місто Одеса, вулиця Терешкової, будинок 15) на користь ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) моральну шкоду у розмірі 14840 грн. (чотирнадцять тисяч вісімсот сорок гривень).

Свої вимоги позивач обґрунтовує тим, що 10 грудня 2019 року між позивачем та ТОВ компанія «Альфа», як організатором концерту, було укладено договір про надання послуг у сфері концертної діяльності, у формі отримання двох квитків на концерт виконавця «LaraFabian» (Лара Фабіан), який повинен був відбутися 13 березня 2020 року об 19 год. 00 хв. в приміщенні Одеського театру Опери та Балету, за адресою: м. Одеса, вул. Чайковського, 1.

В рахунок оплати послуги ОСОБА_1 були сплачені грошові кошти за два квитка в розмірі 14000,00 грн., по 7000,00 грн. кожний, а також сплачено сервісний збір у розмірі 420 грн. за кожний квиток, загалом 840 грн.

Вказані послуги товариством з обмеженою відповідальністю компанія «Альфа» надані не були, у зв`язку з тим, що концерти були неодноразово перенесені: спочатку на 28 вересня 2020 року, потім на 16 червня 2021 року та згодом на 21 жовтня 2022 року. Послуга не була надана.

Позивач стверджує, що такими діями йому було завдано моральну шкоду, яка виразилась у пригніченому стані, стресі, та нервових переживаннях, через зволікання організатора щодо компенсації позивачу витрат на квитки. Моральна шкода за порушення споживчого договору може бути компенсована і в тому разі, коли умовами договору право на компенсацію моральної шкоди не передбачено.

Позивач просить стягнути пеню, через несвоєчасне повернення коштів.

Представник позивача надала заяву в якій підтримала в повному обсязі позовні вимоги, просила їх задовольнити в повному обсязі, а розгляд справи провести без її участі та без участі позивача.

Відповідач в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи повідомлений шляхом розміщення оголошення на офіційному сайті судової влади України, про причини неявки суд не сповістив, відзив на позов не надав.

Відповідно до положень ст.280 ЦПК України, судом постановлено ухвалу про заочний розгляд справи на підставі наявних у справі доказів.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що 10 грудня 2019 року позивачем придбано два квітки на концерт Лари Фабіан (LaraFabian) вартістю по 7000,00 грн. кожний. Загальна вартість двох квитків складає 14000,00 грн. Також позивачем сплачено сервісний збір у розмірі 420 грн. за кожний квиток, загалом 840грн.(а.с.7-9).

Проведення концертного заходу було заплановано на 13 березня 2020 року на 19 годину 00 хвилин в приміщенні Одеського театру Опери та Балету за адресою: м. Одеса, пров. Чайковського, 1 (а.с.7).

У встановлені дату та час концертній захід не відбувся. Не узгоджуючи із позивачем можливість та доцільність перенесення дати та часу проведення концерту відповідач в односторонньому порядку переніс проведення концертного заходу на 28 вересня 2020, а потім на 16 червня 2021, згодом на 21 жовтня 2022 року, не запропонувавши позивачу повернення коштів.

У жодну з перенесених дат концертний захід не відбувся.

Позивач звернувся з письмовою вимогою до відповідача ТОВ компанія «Альфа» про повернення коштів (а.с.11-12). Відповідь не була надана, кошти не були повернуті.

Відповідно до положеньстатті 89 ЦПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Отже, оцінюючи всі перевірені в судовому засіданні докази в їх сукупності, суд приходить до переконання про обґрунтованість позовних вимог позивачем, а відтак, позовні вимоги підлягають задоволенню у повному обсягу.

Згідно Розділу Х Інструкції з ведення квиткового господарства в театрально-видовищних підприємствах та культурно-освітніх закладах, затвердженої наказом Міністерства культури і мистецтв України № 452 від 07 липня 1999 року, у разі скасування, переносу або зміни заходу відвідувачі (глядачі, слухачі) мають право повернути попередньо придбані квитки.

Відповідно до ст.526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно ст.599 ЦК України зобов`язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Відповідно до вимог ст.ст.610-612 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання). У разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема сплата неустойки. Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Статтею 655 ЦК України, договір купівлі-продажу визначений як такий, за яким одна сторона (продавець) передає майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов`язується прийняти майно (товар) та сплатити не нього певну суму.

За правилами статті 651 ЦК України, договір може бути розірвано за рішенням суду за вимогою однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною. Право споживача вимагати від продавця або виробника розірвання договору та поверненню сплаченої за товар грошової суми виникає також на підставі статті 8 Закону України «Про захист прав споживачів».

Відповідно до ст.550 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

Право на неустойку виникає незалежно від наявності у кредитора збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов`язання.

Відповідно до ст.552 ЦК України сплата (передання) неустойки не звільняє боржника від виконання свого обов`язку в натурі. Сплата (передання) неустойки не позбавляє кредитора права на відшкодування збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов`язання.

Частиною 9 ст.12 Закону України «Про захист прав споживачів» передбачено, що якщо всупереч вимогам цієї статті протягом установлених строків продавець (виконавець) не здійснює повернення сплаченої суми грошей за продукцію у разі розірвання договору, споживачеві виплачується неустойка в розмірі одного відсотка вартості продукції за кожний день затримки повернення грошей.

Таким чином, сума пені за неповернення грошових коштів та несвоєчасне виконання своїх зобов`язань відповідачем за договором за період з червня 2021 року по 04 листопада 2022 року складає 70980 грн.

Відповідно до ч.1 ст.23 Цивільного Кодексу України особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав.

Моральна шкода за порушення споживчого договору може бути компенсована і в тому разі, коли умовами договору право на компенсацію моральної шкоди не передбачено. В цьому випадку шкода стягується на підставі статей 16 та 23 ЦК України і статей 4 та 22 Закону України про захист прав споживачів навіть у тих випадках. Дане узгоджується з висновком Великої Палата Верховного Суду в Постанові ВП ВС від 01.09.2020 у справі № 216/3521/16-ц.

Згідно ст.263 ЦПК України, рішення суду повинно бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, яким суд, виконавши всі вимоги цивільного судочинства, вирішив справу згідно із законом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на основі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

На підставі ст.141 ЦПК України судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються у разі задоволення позову - на відповідача. Розмір витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо).

Відповідно до ч.6 ст.141 ЦПК України якщо сторону, на користь якої ухвалено рішення, звільнено від сплати судових витрат, з другої сторони стягуються судові витрати на користь осіб, які їх понесли, пропорційно до задоволеної чи відхиленої частини вимог, а інша частина компенсується за рахунок держави у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Якщо обидві сторони звільнені від оплати судових витрат, вони компенсуються за рахунок держави у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

За таких обставин, враховуючи, що позов підлягає задоволенню, то у відповідності до положень ст.141 ЦПК України з відповідача на користь держави підлягають стягненню судові витрати в розмірі 1073,40 грн.

Керуючись ст.ст.263-265 ЦПК України, суд, -

В И Р І Ш И В:

Позов ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю компанія «Альфа», - задовольнити.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю Компанія «Альфа» (Код ЄДРПОУ 22472751; юридична адреса: Україна, 65078, Одеська область, місто Одеса, вулиця Терешкової, будинок 15) на користь ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) матеріальну шкоду у розмірі 14840 грн. (чотирнадцять тисяч вісімсот сорок гривень).

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю Компанія «Альфа» (Код ЄДРПОУ 22472751; юридична адреса: Україна, 65078, Одеська область, місто Одеса, вулиця Терешкової, будинок 15) на користь ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) пеню за невиконання зобов`язання у розмірі 70980 грн. (сімдесят тисяч дев`ятсот вісімдесят гривень).

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю Компанія «Альфа» (Код ЄДРПОУ 22472751; Юридична адреса: Україна, 65078, Одеська область, місто Одеса, вулиця Терешкової, будинок 15) на користь ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) моральну шкоду у розмірі 14840 грн. (чотирнадцять тисяч вісімсот сорок гривень).

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю Компанія «Альфа» (Код ЄДРПОУ 22472751; Юридична адреса: Україна, 65078, Одеська область, місто Одеса, вулиця Терешкової, будинок 15) на користь держави судовий збір в розмірі1073,40 грн.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Рішення може бути оскаржене позивачем в апеляційному порядку протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Заочне рішення набирає законної сили, якщо протягом встановлених строків не подані заява про перегляд заочного рішення або апеляційна скарга, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи.

Суддя

Дата ухвалення рішення20.12.2023
Оприлюднено25.12.2023

Судовий реєстр по справі —501/1063/23

Рішення від 20.12.2023

Цивільне

Іллічівський міський суд Одеської області

Пушкарський Д. В.

Ухвала від 04.04.2023

Цивільне

Іллічівський міський суд Одеської області

Пушкарський Д. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні