Рішення
від 20.12.2023 по справі 910/13810/23
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.uaРІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

20.12.2023Справа № 910/13810/23

Господарський суд міста Києва у складі: головуючого - судді Лиськова М.О.,

при секретарі судового засідання Осьмаку Ю.Р.

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи

За позовом Товариство з обмеженою відповідальністю "Керамблоки-Інвест"

вул. Нижньоюрківська буд.2, м. Київ, 04080

до Приватного підприємства "ДВС СЕРВІС"

вул. Костянтинівська 59/5,кв. 57, м. Київ, 04080

про стягнення 1 475 101,07 грн.

За участі представників учасників справи згідно протоколу судового засідання

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Керамблоки-Інвест" (далі-позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовною заявою до Приватного підприємства "ДВС СЕРВІС" (далі-відповідач) стягнення 1 475 101,07 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.09.2023 вказану позовну заяву було прийнято до розгляду, справу вирішено розглядати в порядку загального позовного провадження, сторонам надана можливість реалізувати свої процесуальні права та обов`язки.

14.11.2023 позивачем подано заяву про збільшення позовних вимог, в якій позивач просить виселити ПП "ДВС СЕРВІС" із займаних нежитлових приміщень. Вказана заява прийнята судом до розгляду, а отже подальший розгляд справи відбувається із врахування заяви про збільшення позовних вимог.

Протокольною ухвалою суду від 06.12.2023 судом закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 20.12.2023.

20.12.2023 в судове засідання з`явився представник позивача позовні вимоги підтримав в повному обсязі. Представник відповідача у судове засідання не з`явився, причин неявки суд не повідомив, про дату та час судового засідання був повідомлений належним чином.

Згідно з ч. 1, 3 ст. 202 ГПК України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час та місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті. Якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника у разі повторної неявки в судове засідання учасника справи (його представника) незалежно від причин неявки.

Отже відповідач належним чином повідомлений про розгляд справи №910/13810/23, однак своїм правом на подачу письмового відзиву не скористався, доказів на обґрунтування своєї правової позиції у справі не надав.

У разі неподання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами (ч. 9 ст. 165 ГПК України).

Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій (ч. 4 ст. 13 ГПК України).

Таким чином, приймаючи до уваги, що матеріали справи містять достатньо документів для розгляду справи у судовому засіданні 20.12.2023 відповідно до ст. 240 Господарського процесуального кодексу України судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Оцінюючи подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд вважає, що позовні вимоги позивача підлягають задоволенню з наступних підстав.

Між ТОВ «КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ» (надалі - Орендодавець, Позивач) та ПП «ДВС СЕРВІС» (надалі - Орендар, Відповідач) укладено Договір найму (оренди) нежитлового приміщення №311220 від 31.12.2020 р. (надалі - Договір оренди/Договір).

Згідно п.2.1. Договору оренди За користування об`єктом оренди Орендар сплачує Орендодавцю орендну плату в розмірі, обумовленому цим Договором.

Згідно п.2.2. Договору оренди Сплата Орендарем орендної плати за користування Об`єктом оренди здійснюється після передачі Об`єкта оренди за Актом прийому-передачі нежитлового приміщення в оренду, згідно з умовами Договору, в користування Орендарю.

Нежитлове приміщення загальною площею 378,47 кв.м., яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 41, літера «С», що є Об`єктом оренди, було передано Орендодавцем в орендне користування Орендарю 31 грудня 2020 року, що підтверджується актом прийому-передачі нежитлового приміщення в оренду.

У відповідності до п.2.4. Договору оренди Розмір орендної плати щомісячно підлягає коригуванню (індексуванню) на індекс інфляції, який встановлений Державною службою статистики України. Індексація-перерахунок орендної плати згідно цього пункту Договору відбувається автоматично накопичувальним методом без підписання Сторонами додаткових угод до Договору та сплачується Орендарем щомісячно на протязі 3 (трьох)календарних днів з дати виставлення рахунку Орендодавцем. Якщо у будь-якому місяці індекс інфляції складає менше 100% (дефляція), при розрахунках, він враховується в цьому місяці на рівні 100%.

За умовами п.2.5. Договору оренди Орендар зобов`язаний протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту прийняття Об`єкта оренди за Актом прийому-передачі нежитлового приміщення в оренду перерахувати Орендодавцю гарантійний платіж в розмірі місячної орендної плати, визначеної в п.2.3. даного Договору.

За умовами п.2.7. Договору Орендар зобов`язаний протягом 5 (п`яти) календарних днів з моменту прийняття Об`єкта оренди за Актом прийому-передачі нежитлового приміщення в оренду перерахувати Орендодавцю орендну плату за фактичну кількість днів в поточному (першому) місяці користування Об`єктом оренди, яка визначається відповідно до п.2.3. даного Договору, а також за останній місяць користування Об`єктом оренди. В подальшому Орендар зобов`язаний до 5 (п`ятого) числа поточного місяця вносити орендну плату за наступний місяць шляхом перерахування коштів у безготівковій формі на поточний рахунок Орендодавця на підставі даного Договору. Днем внесення Орендарем плати за користування Об`єктом оренди вважається день зарахування всієї суми орендної плати, належної до щомісячної сплати, на банківський рахунок орендодавця.

Згідно п.2.8.1 Договору оренди крім орендної плати, зазначеної у п.2.3. цього Договору, Орендар компенсує Орендодавцю витрати, пов`язані із забезпеченням орендованих приміщень тепло- водопостачанням та експлуатаційні витрати з обслуговування об`єкта оренди (в тому числі послуги із забезпечення сторожового режиму, складування та вивозу сміття і відходів, обслуговування в`їзду та виїзду автотранспорту Орендаря тощо), які несе Орендодавець у зв`язку із діяльністю Орендаря.

У відповідності до п.2.8.3. Договору оренди Орендар зобов`язується щомісячно, до 10 числа місяця, наступного за розрахунковим, компенсувати Орендодавцю частину вартості спільного користування електромереж в розмірі 10% від вартості отриманої Орендарем електричної енергії, використану активну та реактивну електроенергію в т.ч. перетоки реактивної електричної енергії, втрати (але не більше 25%) в трансформаторі. У разі відсутності рахунку на оплату Орендар зобов`язаний самостійно отримати оформлений рахунок (звернутися до Орендодавця для отримання інформації про належну до оплати суму) та сплатити належну суму.

Згідно п.2.3. Договору На день укладання Договору орендна плата за 1 (один) кв.м. встановлюється в розмірі 120 грн. (сто двадцять грн. 00 коп) на місяць, з урахуванням ПДВ. Загальна сума орендної плати за базовий місяць користування Об`єктом оренди становить 37 847,00 грн. (тридцять сім тисяч вісімсот сорок сім грн. 00 коп.) без урахування ПДВ. Сума ПДВ складає 20% від суми орендної плати, а саме 7 569,40 грн. (сім тисяч п`ятсот шістдесят дев`ять грн. 40 коп.).

30 грудня 2021 року Сторони уклали Додаткову угоду №1 до Договору, п.2.3. Договору (в редакції Додаткової угоди №1) встановлено, що На день укладання Договору орендна плата за 1 (один) кв.м. встановлюється в розмірі 80 грн. (вісімдесят грн. 00 коп) на місяць, з урахуванням ПДВ. Загальна сума орендної плати за базовий місяць користування Об`єктом оренди становить 25 231,33 грн. (двадцять п`ять тисяч двісті тридцять одна тисяча 33 коп.) без урахування ПДВ. Сума ПДВ складає 20% від суми орендної плати, а саме 5 046.27 грн. (п`ять тисяч сорок шість грн. 27 коп.).

У відповідності до п.2.8.1 Договору Крім орендної плати, зазначеної у п.2.3. цього Договору, Орендар компенсує Орендодавцю витрати, пов`язані із забезпеченням орендованих приміщень тепло- водопостачанням та експлуатаційні витрати з обслуговування Об`єкта оренди (в тому числі послуги з забезпечення сторожового режиму, складування та вивозу сміття і відходів, обслуговування в`їзду та виїзду автотранспорту Орендаря тощо), які несе Орендодавець у зв`язку з діяльністю Орендаря (далі - Комунальні послуги). Розмір експлуатаційних витрат з обслуговування об`єктів оренди встановлюється у розмірі 11.57 грн. (одинадцять грн. 57 коп.) за 1 (один) кв.м. площі Об`єкта оренди.

Передбачена п.2.8.1 компенсація експлуатаційних витрат з обслуговування об`єктів оренди була скасована Додатковою угодою №1 від 30.12.2021 р. до Договору.

Орендодавцем за Договором виставлені Орендарю рахунки на оплату відповідно до переліку, що наведений у тексті позовної заяви.

За твердженням позивача, котре належними та допустимими доказами не спростоване відповідачем, Орендарем систематично порушувалися зобов`язання з оплати передбачених Договором оренди платежів.

21.01.2022 р. Орендодавець отримав від Орендаря гарантійний лист вих.№1 від 12.01.2022 року, яким Орендар гарантував оплату заборгованості з оплати орендної плати за 2021 рік у сумі 272 498,40 грн (Двісті сімдесят дві тисячі чотириста дев`яносто вісім гривень 40 копійок) до 28 червня 2022 року. Проте заборгованість Орендаря не була погашена.

Орендодавець 15.11.2022 року направив Орендарю лист «Щодо сплати заборгованості та дострокового розірвання Договору найму (оренди) нежитлового приміщення №311220 від 31.12.2020 р.». Згідно зазначеного листа станом на 15.11.2022 року заборгованість Орендаря за Договором складала 752 232,82 грн (Сімсот п`ятдесят дві тисячі двісті тридцять дві гривні 82 копійки). До листа було додано підписаний Орендодавцем Акт звірки взаємних розрахунків станом за період: 31.12.2020 - 31.10.2022 між Орендодавцем і Орендарем у 2-х екземплярах для підписання Орендарем та повернення 1 екземпляру Орендодавцю.

Крім цього, керуючись п.7.2.3. Договору оренди, Позивач вищезазначеним листом повідомив Орендаря про дострокове розірвання Договору оренди з 01.12.2022 р. (останній день орендного користування - 30.11.2022р.). У зв`язку з чим, Позивач повідомив Відповідача про необхідність повернення Об`єкту оренди за актом прийому-передачі із орендного користування.

Як вказує позивач, станом на дату подачі цієї позовної заяви Орендар заборгованість за Договором не погасив та не повернув Об`єкт оренди. Заборгованість Орендаря за Договором складає 695 616,89 грн.

Спір між сторонами судового процесу виник в результаті порушення відповідачем грошового зобов`язання за Договором. Відповідач в установлений Договором не здійснив сплату на користь позивача орендної плати в сумі 695 616,89 грн. та не повернув орендоване майно після припинення договору оренди.

Згідно з пунктом 1 частини 2 статті 11 Цивільного кодексу України підставами виникнення цивільних прав та обов`язків є, зокрема, договори та інші правочини.

Договір є договором оренди, а відтак між сторонами виникли правовідносини, які підпадають під правове регулювання Глави 58 Цивільного кодексу України та Глави 30 Господарського кодексу України.

Частиною першою статті 759 Цивільного кодексу України передбачено, що за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов`язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк.

Відповідно до частини першої статті 762 Цивільного кодексу України за користування майном з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму.

Згідно з частинами першою та четвертою статті 286 Господарського кодексу України орендна плата - це фіксований платіж, який орендар сплачує орендодавцю незалежно від наслідків своєї господарської діяльності. Розмір орендної плати може бути змінений за погодженням сторін, а також в інших випадках, передбачених законодавством. Строки внесення орендної плати визначаються в договорі.

Відповідно до статті 526 Цивільного кодексу України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

За приписами статті 525 Цивільного кодексу України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно з статтею 629 Цивільного кодексу України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Відповідно до статті 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідно до частини 1 статті 509 Цивільного кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Частиною 1 статті 627 Цивільного кодексу України визначено, що відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Відповідно до ч. 1 ст. 628 Цивільного кодексу України, зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Відповідно до ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Оскільки, строк виконання відповідачем грошового зобов`язання по договору оренди №311220 від 31.12.2020 за період з січня 2021 по листопад 2022 настав до прийняття рішення по суті справи, заборгованість відповідача з оплати передбачених договором платежів у розмірі 695 616,89 грн. підтверджена матеріалами справи, доказів сплати відповідачем заборгованості матеріали справи не містять, суд дійшов висновку про задоволення позову в цій частині.

Відповідно до умов Договору зворотна передача Об`єкта оренди Орендодавцю, в разі припинення дії даного Договору, здійснюється протягом 5 (п`яти) календарних днів з дати припинення дії даного Договору, та оформлюється Актом прийому-передачі нежитлового приміщення з орендного користування, який повинен бути підписаний та скріплений печатками Орендаря та Орендодавця або їх представниками, (п.3.3. Договору). Об`єкт оренди повертається Орендодавцю в стані, не гіршому ніж на момент передачі в користування, з урахуванням нормального зносу, в порядку і строки, визначені даним Договором (п.3.5. Договору).

Як вказує позивач, договір є припиненим з 01.12.2022 року.

Натомість, Відповідач продовжує неправомірно користуватися Об`єктом оренди.

Частиною першою статті 785 Цивільного кодексу України встановлено, що у разі припинення договору найму наймач зобов`язаний негайно повернути наймодавцеві річ у стані, в якому вона була одержана, з урахуванням нормального зносу, або у стані, який було обумовлено в договорі.

Судом встановлено, що відповідач істотно порушив умови договору оренди, а саме - не здійснив належним чином сплату орендних платежів, договір оренди є припиненим, що в свою чергу є підставою для виселення з об`єкту оренди.

Так, за змістом статей 610-612 Цивільного кодексу України невиконання зобов`язання у погоджений сторонами в договорі строк є порушенням зобов`язання, що зумовлює застосування до боржника наслідків, установлених договором або законом.

Цивільно-правова відповідальність - це покладення на правопорушника встановлених законом негативних правових наслідків, які полягають у позбавленні його певних прав або в заміні невиконання обов`язку новим, або у приєднанні до невиконаного обов`язку нового додаткового обов`язку, що узгоджується з нормами статті 610 Цивільного кодексу України та статті 216 Господарського кодексу України.

У разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема сплата неустойки (пункт 3 частини 1 статті 611 Цивільного кодексу України).

За умовами частини 2 статті 785 Цивільного кодексу України якщо наймач не виконує обов`язку щодо повернення речі, наймодавець має право вимагати від наймача сплати неустойки у розмірі подвійної плати за користування річчю за час прострочення.

Отже, якщо орендар не повертає майно після закінчення строку договору оренди орендодавець вправі звернутися до суду з позовом про стягнення з орендаря неустойки у розмірі подвійної плати за користування річчю за час прострочення (частина друга статті 785 Цивільного кодексу України), в межах розгляду якого орендар вправі спростувати доводи до неповернення ним цього майна чи наявності вини у такому неповерненні.

Так, неустойка, стягнення якої передбачено частиною 2 статті 785 Цивільного кодексу України, є самостійною формою майнової відповідальності у сфері орендних правовідносин, яка застосовується у разі (після) припинення договору - якщо наймач не виконує обов`язку щодо негайного повернення речі, і є належним способом захисту прав та інтересів орендодавця після припинення договору, коли користування майном стає неправомірним.

Відповідно до пункту 5.3 Договору у випадку, якщо Орендар не виконує обов`язку щодо повернення Об`єкта оренди, Орендодавець має право вимагати від Орендаря сплати неустойки у розмірі подвійної плати за користування Об`єктом оренди, за весь час прострочення.

Позивачем подано розрахунок неустойки відповідно до ч.2 ст. 785 ЦК України.

Відповідно до розрахунку, сума неустойки у розмірі подвійної орендної плати за користування Об`єктом оренди за час прострочення за період з 01 грудня 2022 року по 28 серпня 2023 року (включно), за розрахунком позивача складає 779 484,18 грн.

Суд перевірив наданий позивачем розрахунок неустойки та встановив, що їх розмір обчислено позивачем арифметично вірно, відповідно заявлена сума підлягає задоволенню у повному обсязі.

Відповідач контррозрахунку суми позову, доказів на підтвердження наявності підстав звільнення його від відповідальності за невиконання зобов`язань по договору, не надав, жодного заперечення проти позову не навів.

З системного аналізу вищевикладеного, беручи до уваги, що відповідачем не надано суду належних доказів на спростування викладених у позові обставин, суд дійшов висновку, що позовні вимоги позивача підлягають задоволенню.

Практикою Європейського суду з прав людини передбачено, що п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, проте його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення.

Статтею 129 Конституції України встановлено, що основними засадами судочинства є змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Згідно з ч. 1 ст. 5 Господарського процесуального кодексу України здійснюючи правосуддя, господарський суд захищає права та інтереси фізичних і юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законом або договором.

За приписами частин 1, 3 статті 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Згідно з частиною 1 статті 14 Господарського процесуального кодексу України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Згідно статті 73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до ст. 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Доказів на спростування обставин, повідомлених позивачем, відповідач суду не надав, жодного заперечення проти позову не навів.

З огляду на вказані вище приписи законодавства та встановлені судом обставини неналежного виконання відповідачем умов договору щодо повного розрахунку за надані послуги, суд прийшов до висновку, що позовні вимоги є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Згідно зі ст. 129 ГПК України у разі задоволення позову витрати зі сплати судового збору покладаються на відповідача.

Керуючись ст. ст. 73-74, 76-79, 86, 129, 233, 237-238 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити.

2. Стягнути з Приватного підприємства "ДВС СЕРВІС" (вул. Костянтинівська 59/5,кв. 57, м. Київ, 04080; ідентифікаційний код 36865879) на користь Товариство з обмеженою відповідальністю "Керамблоки-Інвест" (вул. Нижньоюрківська буд.2, м. Київ, 04080, код ЄДРПОУ - 32960774) суму заборгованості у розмірі 695 616,89 грн., неустойки у розмірі 779 484,18 грн. та судовий збір у розмірі 24 810,52 грн.

3. Виселити Приватне підприємство "ДВС СЕРВІС" з нежитлового приміщення загальною площею 378,47 кв. м, яке розташоване за адресою: місто Київ, вулиця Кирилівська, будинок № 41 літера С.

4. Після набрання рішенням законної сили видати накази.

Рішення набирає законної сили відповідно до ст. 241 ГПК України та може бути оскаржено у порядку і строк, встановлені ст. 254, 256, 257 ГПК України.

Дата складання та підписання повного тексту рішення 27.12.2023

Суддя М.О. Лиськов

Дата ухвалення рішення20.12.2023
Оприлюднено29.12.2023

Судовий реєстр по справі —910/13810/23

Рішення від 20.12.2023

Господарське

Господарський суд міста Києва

Лиськов М.О.

Рішення від 20.12.2023

Господарське

Господарський суд міста Києва

Лиськов М.О.

Ухвала від 06.12.2023

Господарське

Господарський суд міста Києва

Лиськов М.О.

Ухвала від 15.11.2023

Господарське

Господарський суд міста Києва

Лиськов М.О.

Ухвала від 11.10.2023

Господарське

Господарський суд міста Києва

Лиськов М.О.

Ухвала від 07.09.2023

Господарське

Господарський суд міста Києва

Лиськов М.О.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні