Рішення
від 10.01.2024 по справі 910/15689/23
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.uaРІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

10.01.2024Справа № 910/15689/23

Господарський суд міста Києва у складі судді Бондарчук В.В., розглянувши у порядку спрощеного позовного провадження справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Про мобільність», м. Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Керамблоки-Інвест», м. Київ

про стягнення 223 616,57 грн,

Без повідомлення (виклику) сторін.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Про мобільність» (далі - ТзОВ «Про мобільність»/позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва із позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Керамблоки-Інвест» (далі - ТзОВ «Керамблоки-Інвест»/відповідач) про стягнення 223 616,57 грн, у тому числі: 175 000,00 грн - основного боргу, 4 219,31 грн - інфляційних втрат та 44 397,26 грн - штрафних санкцій, у зв`язку із неналежним виконанням зобов`язань за договором на виконання комплексу робіт по аналізу та оцінці впливу об`єкта будівництва №ПО43 від 17.12.2021.

Господарський суд міста Києва ухвалою від 10.10.2023 позовну заяву прийняв до розгляду та відкрив провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін.

19.12.2023 до канцелярії суду від позивача надійшло клопотання про відшкодування витрат на професійну правничу допомогу.

Відповідач відзиву на позовну заяву не надав, при цьому, був повідомлений про відкриття провадження у справі у встановленому законом порядку, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення АТ «Укрпошта»: №0600051971768.

Отже, за висновком суду, справа може бути розглянута за наявними у ній документами відповідно до частини 2 статті 178 ГПК України.

Дослідивши матеріали справи, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд

ВСТАНОВИВ:

17.12.2021 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Про мобільність» (далі - виконавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Керамблоки-Інвест» (далі - замовник) укладено договір на виконання комплексу робіт по аналізу та оцінці впливу об`єкта будівництва №ПО43.

Відповідно до п. 1.1. договору, виконавець на власний ризик бере на себе зобов`язання відповідно до чинних нормативних актів України та положень договору, виконати комплекс робіт по аналізу та оцінці впливу об`єкта будівництва: «Будівництво житлового комплексу з об`єктами соціального і громадського призначення та підземним паркінгом в межах вулиць Фрунзе, Нижньоюрківської та пров. Мильного у Подільському районі м. Києва», на існуючу вулично-дорожню мережу та аналіз функціонування об`єкту після введення в експлуатацію Подільсько-Воскресенського мостового переходу, код за ДК 016:2010-71.11. Результатом робіт за цим договором є звіт оцінки впливу об`єкта будівництва: «Будівництво житлового комплексу з об`єктами соціального і громадського призначення та підземним паркінгом в межах вулиць Фрунзе, Нижньоюрківської та пров. Мильного у Подільському районі м. Києва» на функціонування транспортної мережі міста.

Термін виконання робіт за договором складає 40 (сорок) робочих днів, починаючи з 20.12.2021, за умови отримання авансу згідно пункту 3.1. та вихідних даних згідно додатку №1 договору (п. 1.4. договору).

Згідно із п. 3.1. договору, загальна вартість робіт за даним договором (ціна договору) складає 350 000,00 грн, в тому числі ПДВ 20% - 58 333,33 грн. Вартість робіт за даним договором замовник сплачує на користь виконавця у наступному порядку:

- після підписання договору, замовник сплачує на користь виконавця аванс у розмірі 50% від загальної вартості робіт, що складає 175 000,00 грн, в тому числі ПДВ 20% - 29 166,67 грн протягом 10 (десяти) банківських днів;

- залишок коштів, що складає 175 000,00 грн, в тому числі ПДВ 20% - 29 166,67 грн за фактично виконані виконавцем та прийняті замовником роботи за даним договором. Замовник сплачує на користь виконавця протягом 15 (п`ятнадцяти) банківських днів після підписання акту прийому-передачі виконаних робіт, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок виконавця.

Пунктом 3.2. договору визначено, що протягом 5 (п`яти) робочих днів після виконаних робіт виконавець надає замовнику акт прийому-передачі виконання робіт та відповідні звіти, на паперових та електронних носіях інформації. Виконавець передає замовнику 3 (три) примірника Звіту на паперовому носії та 1 (один) примірник в електронному вигляді у форматі PDF (з усіма необхідними підписами та печатками) та в DWG (docx, xlsx). Примірник звіту в електронному вигляді в необхідних форматах передається (разом з паперовими примірниками та актом приймання-передачі виконаних робіт) на диску для лазерних систем зчитування (без можливості перезапису інформації) із фіналізованою сесією запису та зазначеним заводського номеру диску або на USB-флеш-накопичувачі (без можливості перезапису інформації).

У відповідності до п. 3.3. договору, замовник зобов`язаний прийняти подані виконавцем результати робіт за договором та акт приймання-передачі виконаних робіт і протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання акту прийому-передачі виконаних робіт підписати його та повернути виконавцю один примірник або протягом 10 (десяти) робочих днів подати мотивовану відмову від прийняття робіт разом з проектом двостороннього акту з переліком опрацювань, які потрібно виконати, та строків їх виконання.

Підписання акту приймання-передачі виконаних робіт повноважним представником замовника є підтвердженням відсутності претензій з його боку (п. 3.4. договору).

Відповідно до п. 4.3. договору за несвоєчасну оплату виконаних робіт за актом приймання-передачі з вини замовника останній сплачує виконавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє в період, за який нараховується пеня.

Цей договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до повного виконання своїх обов`язків сторонами договору (п. 6.1. договору).

Крім того, між сторонами підписано Технічне завдання на аналіз та оцінку впливу об`єкта будівництва «Будівництво житлового комплексу з об`єктами соціального і громадського призначення та підземним паркінгом в межах вулиць Фрунзе, Нижньоюрківської та пров. Мильного у Подільському районі м. Києва» на функціонування транспортної мережі міста, який є додатком №1 до договору.

22.12.2021 на виконання умов п. 3.1. відповідач здійснив попередню оплату на користь позивача у сумі 175 000,00 грн, що підтверджується платіжним дорученням № 500.

06.07.2022 позивач передав, а відповідач прийняв згідно із накладною прийому-передачі документації: Звіт. «Послуги з оцінки впливу будівництва житлового комплексу з об`єктами соціального і громадського призначення та підземним паркінгом в межах вулиць Фрунзе, Нижньоюрківської та пров. Мильного у Подільському районі м. Києва», електронну версію звіту, фінальні відеоролики функціонування мережі, електронну версію презентації з результатами аналізу.

06.02.2023 представниками ТзОВ «Про мобільність» та ТзОВ «Керамблоки-Інвест» складено та підписано акт здачі-приймання виконаних робіт № 06, зокрема комплексу робіт по аналізу та оцінці впливу об`єкта будівництва: «Будівництво житлового комплексу з об`єктами соціального і громадського призначення та підземним паркінгом в межах вулиць Фрунзе, Нижньоюрківської та пров. Мильного у Подільському районі м. Києва», на існуючу вулично-дорожню вулично-дорожню мережу та аналіз функціонування об`єкта після введення в експлуатацію Подільсько-Воскресенського мостового переходу, загальна вартість виконаних робіт складає 350 000,00 грн.

Разом із тим, в порушення п. 3.1. договору, зокрема, протягом 15-ти банківських днів після підписання акту прийому-передачі виконаних робіт, відповідач не сплатив позивачу залишок коштів у розмірі 175 000,00 грн, внаслідок чого у ТзОВ «Керамблоки-Інвест» утворилась заборгованість перед позивачем у цій сумі.

Отже, внаслідок неналежного виконання відповідачем своїх зобов`язань з оплати виконаних позивачем робіт за договором на виконання комплексу робіт по аналізу та оцінці впливу об`єкта будівництва №ПО43 від 17.12.2021, останній просить суд стягнути із ТзОВ «Керамблоки-Інвест» суму основного боргу у розмірі 175 000,00 грн, пеню у розмірі 44 397,26 грн та інфляційні втрати у розмірі 4 219,31 грн, нараховані за період з 28.02.2023 по 05.09.2023.

Оцінюючи подані докази та наведені обґрунтування за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню, з огляду на таке.

За своїм змістом та правовою природою укладений між сторонам правочин є договором підряду, який підпадає під правове регулювання норм ст.ст. 837-864 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України).

За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу. Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові. (ст. 837 ЦК України).

Частина 1 статті 193 Господарського кодексу України (далі - ГК України) встановлює, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться і до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення ЦК України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 статті 193 ГК України визначено, що кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов`язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Порушення зобов`язань є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим Кодексом, іншими законами або договором.

Положеннями статті 526 ЦК України передбачено, що зобов`язання повинні виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 525 ЦК України).

Отже, судом вище встановлено, що 17.12.2021 між позивачем та відповідачем укладено договір на виконання комплексу робіт по аналізу та оцінці впливу об`єкта будівництва №ПО43, відповідно до якого ТзОВ «Про мобільність» виконало комплекс робіт по аналізу та оцінці впливу об`єкта будівництва: «Будівництво житлового комплексу з об`єктами соціального і громадського призначення та підземним паркінгом в межах вулиць Фрунзе, Нижньоюрківської та пров. Мильного у Подільському районі м. Києва», на існуючу вулично-дорожню вулично-дорожню мережу та аналіз функціонування об`єкта після введення в експлуатацію Подільсько-Воскресенського мостового переходу, а ТзОВ «Керамблоки-Інвест» прийняло ці роботи без будь-яких зауважень, що підтверджується підписаним сторонами актом здачі-приймання виконаних робіт № 06 від 06.02.2023.

Частиною 1 ст. 530 ЦК України встановлено, що якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов`язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події.

Так, згідно із п. 3.1. договору, загальна вартість робіт за даним договором (ціна договору) складає 350 000,00 грн, в тому числі ПДВ 20% - 58 333,33 грн. Вартість робіт за даним договором замовник сплачує на користь виконавця у наступному порядку:

- після підписання договору, замовник сплачує на користь виконавця аванс у розмірі 50% від загальної вартості робіт, що складає 175 000,00 грн, в тому числі ПДВ 20% - 29 166,67 грн, протягом 10 (десяти) банківських днів;

- залишок коштів, що складає 175 000,00 грн, в тому числі ПДВ 20% - 29 166,67 грн, за фактично виконані виконавцем та прийняті замовником роботи за даним договором. Замовник сплачує на користь виконавця протягом 15 (п`ятнадцяти) банківських днів після підписання акту прийому-передачі виконаних робіт, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок виконавця.

Судом встановлено, що 22.12.2021 відповідач здійснив передоплату у розмірі 175 000,00 грн, проте залишок коштів у сумі 175 000,00 грн за фактично виконані позивачем та прийняті відповідачем роботи не сплатив, внаслідок чого у ТзОВ «Керамблоки-Інвест» утворилась заборгованість в цій сумі.

Згідно ст. 610 ЦК України, порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання.

Частиною 1 ст. 614 ЦК України визначено, що особа, яка порушила зобов`язання, несе відповідальність за наявності її вини (умислу або необережності), якщо інше не встановлено договором або законом. Особа є невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання зобов`язання. При цьому відсутність своєї вини відповідно до ч. 2 ст. 614 ЦК України доводить особа, яка порушила зобов`язання.

Статтею 74 ГПК України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог та заперечень.

Відповідно до вимог ст. 76, 77 ГПК України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Ураховуючи викладене, суд дійшов висновку, що ТзОВ «Керамблоки-Інвест» порушено умови договору на виконання комплексу робіт по аналізу та оцінці впливу об`єкта будівництва №ПО43 від 17.12.2021 та положення ст. 526 ЦК України, ст. 193 ГК України, що має наслідком задоволення вимог позивача про стягнення заборгованості у розмірі 175 000,00 грн.

Крім того, позивач просить суд стягнути із відповідача пеню у розмірі 44 397,26 грн та інфляційні втрати у розмірі 4 219,31 грн, нараховані за період з 28.02.2023 по 05.09.2023.

У відповідності до ч. 1 ст. 216 ГК України, учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених цим Кодексом, іншими законами та договором.

Згідно ст. 218 ГК України, підставою господарсько-правової відповідальності учасника господарських відносин є вчинення ним правопорушення у сфері господарювання. Учасник господарських відносин відповідає за невиконання або неналежне виконання господарського зобов`язання чи порушення правил здійснення господарської діяльності, якщо не доведено, що ним вжито усіх належних від нього заходів для недопущення господарського правопорушення.

Штрафними санкціями згідно ч. 1 ст. 230 ГК України визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

За змістом ч. 1 ст. 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Відповідно до ст. 611 ЦК України, у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема сплата неустойки.

Неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання (ст. 549 ЦК України).

В силу положень ч. 6 ст. 232 ГК України, нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов`язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов`язання мало бути виконано.

Відповідно до п. 4.3. договору за несвоєчасну оплату виконаних робіт за актом приймання-передачі з вини замовника останній сплачує виконавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє в період за який нараховується пеня.

Оскільки положення договору не містять вказівки на встановлення іншого строку припинення нарахування пені, ніж в ст. 232 ГК України, то нарахування штрафних санкцій припиняється зі сплином шести місяців.

Суд перевірив наданий позивачем розрахунок пені та встановив, що ТзОВ «Про мобільність» не враховано положення ч. 6 ст. 232 ГК України, відповідно невірно визначено період нарахування пені.

За розрахунком суду обґрунтованою до стягнення є сума пені у розмірі 42 709,59 грн, нарахованої за період з 28.02.2023 по 28.08.2023.

Крім того, згідно ст. 625 ЦК України, боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання грошового зобов`язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Суд також перевірив наданий позивачем розрахунок інфляційних втрат, та встановив, що при їх обчисленні допущено арифметичну помилку, внаслідок чого за розрахунком суду обґрунтованою до стягнення є сума інфляційних втрат у розмірі 2 593,79 грн.

Відповідно до статті 129 ГПК України, витрати зі сплати судового збору покладаються на сторін пропорційно задоволеним вимогам.

Щодо вимог позивача про стягнення із відповідача витрат на професійну правничу допомогу у сумі 15 000,00 грн, суд зазначає таке.

Відповідно до ст. 123 ГПК України, судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати: 1) на професійну правничу допомогу; 2) пов`язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи; 3) пов`язані із витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів; 4) пов`язані із вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду.

За змістом ч. 1, 3 ст. 124 ГПК України, разом із першою заявою по суті спору кожна сторона подає до суду попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які вона понесла і які очікує понести у зв`язку із розглядом справи. Попередній розрахунок розміру судових витрат не обмежує сторону у доведенні іншої фактичної суми судових витрат, які підлягають розподілу між сторонами за результатами розгляду справи.

Статтею 126 ГПК України встановлено, що за результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами. Для цілей розподілу судових витрат:

1) розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою;

2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

На підтвердження витрат на професійну правничу допомогу позивачем надано суду: договір про надання правової допомоги (адвокатських послуг) №01/09/23 від 01.09.2023, укладений між позивачем та адвокатським об`єднанням «Горо Лігал», додаток №1 до цього договору, рахунок-фактуру №СФ-0000002 від 27.10.2023 на суму 10 500,00 грн, платіжну інструкцію №2450 від 27.10.2023 на суму 10 500,00 грн.

Так, відповідно до додатку №1 до цього договору, загальна вартість правової допомоги (адвокатських послуг) становить 15 000,00 грн, без ПДВ. Після виставлення рахунку, клієнт протягом 5 (п`яти) днів сплачує на користь адвокатського об`єднання гарантійний платіж у розмірі 70% вартості правової допомоги (адвокатських послуг), що становить 10 500,00 грн, без ПДВ. Решту вартості правової допомоги (адвокатських послуг) клієнт сплачує на користь адвокатського об`єднання протягом 5 (п`яти) днів з дня підписання акту приймання-передачі наданих послуг.

Отже, з наведеного вбачається, що позивачем надано суду належні докази понесення витрат на професійну правничу допомогу в межах цієї справи у розмірі 10 500,00 грн та витрат на професійну правничу допомогу, які підлягають сплаті в межах цієї справи, в сумі 4 500,00 грн.

Водночас, приймаючи до уваги, що позовні вимоги ТзОВ «Про мобільність» задоволено частково, відповідно вимога про стягнення із ТзОВ «Керамблоки-Інвест» витрат на професійну правничу допомогу підлягає задоволенню частково, а саме пропорційно задоволеним позовним вимогам.

Керуючись ст. 129, 233, 236, 237, 238, 240, 241, 254 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Позов Товариства з обмеженою відповідальністю «Про мобільність» задовольнити частково.

Стягнути із Товариства з обмеженою відповідальністю «Керамблоки-Інвест» (04080, місто Київ, вулиця Нижньоюрківська, будинок 2; ідентифікаційний код 32960774) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Про мобільність» (04080, місто Київ, вулиця Костянтинівська, будинок 73; ідентифікаційний код 35634432) заборгованість у розмірі 175 000 (сто сімдесят п`ять тисяч) грн 00 коп., пеню у сумі 42 709 (сорок дві тисячі сімсот дев`ять) грн 59 коп., інфляційні втрати у розмірі 2 593 (дві тисячі п`ятсот дев`яносто три) грн 79 коп., витрати на професійну правничу допомогу у сумі 14 777 (чотирнадцять тисяч сімсот сімдесят сім) грн 75 коп. та 3 304 (три тисячі триста чотири) грн 55 коп. - судового збору.

В іншій частині у задоволенні позовних вимог відмовити.

Після набрання рішенням законної сили видати наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів в порядку, передбаченому ст.ст. 253-259, з урахуванням підпункту 17.5 пункту 17 розділу XI "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України.

Суддя В.В. Бондарчук

Дата ухвалення рішення10.01.2024
Оприлюднено11.01.2024

Судовий реєстр по справі —910/15689/23

Рішення від 10.01.2024

Господарське

Господарський суд міста Києва

Бондарчук В.В.

Ухвала від 10.10.2023

Господарське

Господарський суд міста Києва

Бондарчук В.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні