Ухвала
від 17.01.2024 по справі 910/17878/23
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

про відкриття провадження у справі про банкрутство

17.01.2024 Справа № 910/17878/23За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер-Гарант" (03150, м. Київ, Ділова, 6, ідентифікаційний номер 35371065)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Капітал-Профбуд" (01042, м. Київ, вул. пров. Новопечерський, 18, оф. 32, ідентифікаційний номер 33599077)

про банкрутство

Суддя Мандичев Д.В.

секретар судового засідання Улахли О.М.

Представники сторін:

від заявника - Єнокян К.Л.,

від боржника - Орел І.В.,

вільні слухачі - Шарко О.Ю., Музиченко А.Ю.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У листопаді 2023 року до Господарського суду м. Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтер-Гарант» про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Капітал-Профбуд».

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.12.2023 № 910/17878/23 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтер-Гарант» про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Капітал-Профбуд» було прийнято до розгляду, підготовче засідання призначено на 17.01.2024.

11.01.2024 до суду надійшли пояснення Товариства з обмеженою відповідальністю «Капітал-Профбуд» на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство.

У судове засідання, призначене на 17.01.2024, з`явилися представники сторін.

Згідно з приписами ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства (далі - Кодекс) перевірка обґрунтованості вимог заявника, а також з`ясування наявності підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство здійснюються господарським судом у підготовчому засіданні, яке проводиться в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до ст. 1 Кодексу під неплатоспроможністю слід розуміти неспроможність боржника виконати після настання встановленого строку грошові зобов`язання перед кредиторами не інакше, як через застосування процедур, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства неявка у підготовче засідання сторін та представника державного органу з питань банкрутства, а також відсутність відзиву боржника не перешкоджають проведенню засідання.

Відповідно до ч. 2 ст. 39 Кодексу у підготовчому засіданні господарський суд розглядає подані документи, заслуховує пояснення сторін, оцінює обґрунтованість заперечень боржника, а також вирішує інші питання, пов`язані з розглядом справи.

Розглянувши у підготовчому засіданні подані документи та дослідивши докази, суд -

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Капітал-Профбуд» зареєстровано за адресою: 01042, м. Київ, вул. пров. Новопечерський, 18, оф. 32 з присвоєнням ідентифікаційного коду 33599077.

За твердженнями заявника у Товариства з обмеженою відповідальністю «Капітал-Профбуд» наявна заборгованість у розмірі 79 000 905,00 грн.

Відповідно до ч. 2 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства у підготовчому засіданні господарський суд розглядає подані документи, заслуховує пояснення сторін, оцінює обґрунтованість заперечень боржника, вирішує інші питання, пов`язані з розглядом справи.

Згідно з ч. 3 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства, якщо провадження у справі відкривається за заявою кредитора, господарський суд перевіряє можливість боржника виконати майнові зобов`язання, строк яких настав. Боржник може надати підтвердження спроможності виконати свої зобов`язання та погасити заборгованість.

На підтвердження своїх посилань, звертаючись до суду про ініціювання процедури банкрутства Товариства з обмеженою відповідальністю «Капітал-Профбуд» заявником подано до суду копії Кредитного договору № 65-47/1-15 від 31.08.2015 та додаткових договорів до нього, Договору № 000015-b про відступлення прав вимоги від 31.03.2020, Договору № 02/04/КД про відступлення права вимоги за кредитними договорами від 02.04.2020 та витягів з додатків № 1 та № 2 до нього, Договору № 30/11-2020/4-ВЗ врегулювання заборгованості від 30.11.2020 та додаткової угоди № 1, Договору № 03/09-2022 про відступлення права вимоги від 01.09.2022, Акту прийому-передачі документів до Договору № 03/09-2022 про відступлення права вимоги від 01.09.2022, платіжного доручення № 08838 від 09.09.2022, вимоги про сплату заборгованості від 26.04.2023 та повідомлення боржника від 10.07.2023.

За наслідками дослідження описаних документів судом встановлено наступне.

31 серпня 2015 року між ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» (даті - Банк) та ТОВ «Капітал-Профбуд» (даті - Позичальник) був укладений Кредитний договір № 65-47/1-15 (далі - Кредитний договір).

Відповідно до п. 1.1. Кредитного договору Банк надає Позичальнику в порядку, передбаченому цим Договором, кредит у сумі 50 000 000 гривень 00 копійок строком на 3 місяці терміном повернення 30 листопада 2015 року. Кредит надано для поповнення обігових коштів та здійснення статутної діяльності Боржника.

Протягом строку дії Кредитного договору неодноразово змінюватися умови стосовно суми кредиту та строку повернення кредиту, що підтверджується Додатковими угодами до Кредитного договору, а саме Додаткові договори №№01-04 до Кредитного договору №65-47/1- 15 від 31.08.2015 року. Зокрема, відповідно до Додаткового договору №4 від 28.12.2015 року до Кредитного договору, сторони погодили кінцевий строк користування кредитними коштами до 25.03.2016 року.

31 березня 2020 між ПАТ «КБ «Хрещатик» (Банк) в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Стрюкової І.О. та ТОВ «ФК СВ Кепітал» (Новий кредитор) був укладений Договір №000015-Ь про відступлення прав вимоги (далі - Договір відступлення).

За умовами зазначеного договору ПАТ «КБ «Хрещатик» відступив на користь ТОВ «ФК СВ Кепітал» права вимоги банку до позичальників та/або заставодавців (іпотекодавців) та або поручителів та/або фізичних осіб та/або фізичних осіб-підприємців та/або юридичних осіб.

Згідно з п. 2 Договору відступлення ТОВ «ФК СВ Кепітал» набув усіх прав кредитора за основними договорами, зокрема, Кредитним договором № 65-47/1-15 від 31.08.2015 року (заборгованість на суму 79 000 905,58 грн.) включаючи: право вимагати належного виконання боржником TOB «Капітал-Профбуд» грошових коштів, сплати процентів, вимагати сплати неустойок, пеней, штрафів, передбачених основними договорами, право вимагати сплати сум, передбачених статтею 625 Цивільного кодексу України (індекс інфляції, 3 % річних) та інші права.

02 квітня 2020 між ТОВ «ФК СВ Кепітал» (Кредитор) та ТОВ «Фінансова компанія «АСУМА» (Новий кредитор) був укладений Договір №02/04/КД про відступлення прав вимоги за кредитними договорами (далі - Договір відступлення-1).

Відповідно до п. 1.1.1 Договору відступлення-1 Кредитний договір - це кредитні договори разом з усіма додатками до них (у т. ч. графіками здійснення платежів) та додатковими договорами (угодами), договорами про внесення змін, змінами і доповненнями, що є їх невід`ємною частиною, згідно реєстру у Додатку №1 до цього Договору, право вимоги за якими перейшло до Кредитора на підставі Договору №000015-Ь про відступлення прав вимоги від 31.03.2020 року, укладеним з Первісним кредитором, а також Протоколу електронного аукціону №UA-EA-2020-03-l 8-000015-Ь від 24 березня 2020 року.

Згідно з п. 2.1 Договору відступлення-1 Кредитор передає (відступає) Новому кредитору своє Право вимоги, яке виникло на підставі Договору № 000015-Ь про відступлення прав вимоги від 31.03.2020, Протоколу електронного аукціону №UA-EA-2020-03-l 8-000015-Ь від 24.03.2020, а Новий кредитор набуває право вимоги у розмірі визначеному в Додатку №2 до цього Договору та сплачує Кредитору за відступлення права вимоги Ціну Договору.

Відповідно до п. 3.1.3 Договору відступлення-1 Права вимоги за Кредитними договорами переходять до Нового кредитора в день укладання цього Договору, в обсязі згідно умов цього Договору, після чого Новий кредитор стає належним кредитором по відношенню до Боржників стосовно їх заборгованості за Кредитними договорами.

Відповідно до Додатку №1 до Договору відступлення-1 поряд з іншим, Новому кредитору було відступлене Право вимоги до ТОВ «Капітал-Профбуд» по Кредитному договору № 65- 47/1-15 від 31.08.2015 року, разом з додатковими договорами, укладеними між ПАТ «КБ «Хрещатик» та ТОВ «Капітал-Профбуд».

Згідно з Додатком №2 до Договору відступлення-1 загальна сума заборгованості ТОВ «Капітал-Профбуд» за Кредитним договором: №65-47/1-15 від 31.08.2015 року становить 79 000 905,58 грн., з яких: 51 339 313,12 грн. - заборгованість по тілу кредиту, 27 661 592,46 грн. - заборгованість по відсотках.

30.11.2020 року між ТОВ «Фінансова компанія «АСУМА» (Кредитор) та ТОВ «Капітал-Профбуд» (Боржник) був у кладений Договір №30/11-2020/4-ВЗ врегулювання заборгованості.

Відповідно до п. 1 зазначеного Договору врегулювання заборгованості Сторони підтвердили, що заборгованість Боржника перед Кредитором, що виникла на підставі Кредитного договору №65-47/1-15 від 31.08.2015 року складає суму боргу на загальну суму 79 000 905,58 грн.. з яких: 51 339 313,12 грн. - заборгованість по тілу кредиту. 27 661 592,46 грн. - заборгованість по відсотках.

Згідно з п. 2 Договору Сторони домовились відносно реструктуризації боргу за Кредитним договором шляхом надання відстрочення погашення боргу до 29.11.2021 включно.

Відповідно до п. 11. Договору цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами га діють до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань за цим Договором та Кредитним договором. Цей Договір є невід`ємною частиною Кредитного договору.

28.11.2021 між ТОВ «Фінансова компанія «АСУМА» (Кредитор) та ТОВ «Капітал-Профбуд» (Боржник) була укладена Додаткова угода №1 до Договору №30/11-2020/4-83 врегулювання заборгованості від 30.11.2020 року відповідно до умов яких Сторонами був продовжений строк відстрочення погашення Боргу за Кредитними договорами до 28.11.2022 року включно.

01.09.2022 між ТОВ «Фінансова компанія «АСУМА» (Первісний кредитор), ТОВ «Інтер-Гарант» (Новий кредитор) та ТОВ «Капітал-Профбуд» (Боржник) був укладений Договір №03/09-2022 про відступлення права вимоги від 01.09.2022 року (далі - Договір відступленнн-2).

Відповідно до п. 1.1 Договору відступлення-2 Первісний кредитор передає належне йому право вимоги згідно Кредитного договору №65-47/1-15 від 31.08.2015 року (Основний договір), який було укладено між ПАТ «КБ «Хрещатик» та Боржником, право вимоги за яким виникло у Первісного кредитора на підставі Договору №02/04/КД про відступлення права вимоги від 02.04.2020 року, який було укладено між ТОВ «ФК СВ Кепітал» та ТОВ «Фінансова компанія «АСУМА». а Новий кредитор приймає право вимоги, що належало Первісному кредитору за Основним договором.

Згідно з п. 1.2 Договору відступлення-2 Новий кредитор одержує право вимагати від Боржника виконання зобов`язань за Основним договором у сумі 79 000 905,58 грн.. з яких: 51 339 313,12 грн. - заборгованість по тілу кредиту, 27 661 592,46 грн. - заборгованість по відсотках.

Відповідно до положень п. 2.1. - п. 2.3. Договору відступлення-2 у момент підписання цього Договору здійснюється перехід права вимоги за Основними договорами від Первісного кредитора до Нового кредитора.

Новий кредитор виплачує Первісному кредитору компенсацію за відступлення права вимоги у розмірі 200 000 (двісті тисяч) гривень 00 копійок. Зазначена сума є ціною цього Договору.

Розрахунок між Новим кредитором та Первісним кредитором здійснюється не пізніше « 28» листопада 2022 року у безготівковій формі.

01.09.2022 ТОВ «Фінансова компанія «АСУМА» (Первісний кредитор), ТОВ «Інтер-Гарант» (Новий кредитор) та ТОВ «Капітал-Профбуд» (Боржник) підписали Акт прийому-передачі документів відповідно до Договору №03/09-2022 про відступлення права вимоги від 01.09.2022.

09.09.2022 Новий кредитор оплатив Первісному кредитору компенсацію за відступлення права вимоги у розмірі 200 000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 08838 від 09.09.2022.

26.04.2023 року ТОВ «Інтер-Гарант» (Новий кредитор) надало ТОВ «Капітал-Профбуд» (Боржник) вимогу про сплату заборгованої на суму 79 000 905,00 грн. відповідно до Додаткової угоди №1 від 28.11.2021р. до Договору врегулювання заборгованості №30/11-2020/4-ВЗ від 30.11.2020 р. кінцевий строк виконання грошового зобов`язання щодо сплати заборгованості у сумі 79 000 905,00 грн. у строк до 31.07.2023.

10.07.2023 ТОВ «Капітал-Профбуд» направило на адресу кредитора повідомлення від 10.07.2023 в якому зазначило, що визнає в повному обсязі заборгованість в розмірі 79 000 905,00 грн. перед ТОВ «Інтер-Гарант», однак у зв`язку з важким фінансово-економічним станом немає змоги погасити вказану заборгованість у строк до 31.07.2023.

Відповідно до ч. 1 ст. 526 Цивільного кодексу України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно ст. 525 Цивільного кодексу України, одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається.

Невиконання зобов`язання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання) ст. 610 Цивільного кодексу України кваліфікує як порушення зобов`язання.

Відповідно до ч. 1 ст. 612 Цивільного кодексу України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

За загальним правилом, на особу покладається обов`язок вжити всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання взятого на себе зобов`язання (абзац 2 ч. 1 ст. 614 Цивільного кодексу України). Неналежне ставлення до виконання цього обов`язку свідчить про вину особи, яка є безумовною підставою для відповідальності за порушення зобов`язання.

Так, статтею 629 Цивільного кодексу України зазначено, що договір є обов`язковим для виконання сторонами. Крім того, статтею 526 Цивільного кодексу України передбачено, що зобов`язання повинні виконуватися сторонами належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства.

Відповідно до ст. 1048, 1049 ЦК України позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі, що були передані йому позикодавцем) та сплатити проценти за користування коштами у строк та в порядку, що встановлені договором.

За приписами ч. 3 ст. 1049 ЦК України позика вважається повернутою в момент передання позикодавцеві речей, визначених родовими ознаками, або зарахування грошової суми, що позичалася, на його банківський рахунок.

Якщо договором встановлений обов`язок позичальника повернути позику частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 цього Кодексу (ч. 2 ст. 1050 ЦК України).

Частиною першою статті 1054 ЦК України встановлено, що за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

Відповідно до частини 1 статті 510 ЦК України сторонами у зобов`язанні є боржник і кредитор.

Згідно з пунктом 1 частини 1 статті 512 ЦК України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Відповідно до статті 514 ЦК України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Таким чином, у разі відступлення права вимоги новий кредитор замінює собою особу у всіх правах, що існували на момент здійснення відступлення і не припинилися внаслідок такої заміни кредитора у зобов`язанні.

Зміст зобов`язання як правовідношення визначається сукупністю певних прав та обов`язків, відповідно, у разі описаного відступлення права вимоги до нового кредитора переходять усі права, які належали первісному кредитору. А отже, у спірних правовідносинах обсяг прав визначається обсягом прав, пов`язаних із обов`язком з повернення суми кредиту і виконанням усіх похідних від цього зобов`язань.

Наведене не стосується конкретного розміру та грошового вираження вимог за усіма складовими такого зобов`язання, оскільки в силу такого відступлення права вимоги відбувається перенесення на нового кредитора усіх прав, що випливають із договору, укладеного первісним кредитором з боржником, окрім тих, що нерозривно не пов`язані з особою первісного кредитора.

Дана правова позиція викладена в постанові Верховного Суду від 19.02.2020 у справі № 639/4836/17.

Таким чином, Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтер-Гарант» набуло на підставі Договору № 03/09-2022 про відступлення права вимоги від 01.09.2022 право вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю «Капітал-Профбуд» за Кредитним договором № 65-47/1-15 від 31.08.2015 (із усіма додатками та додатковими угодами).

Долученими до заяви доказами підтверджується обґрунтованість розміру заявленої Товариством з обмеженою відповідальністю «Інтер-Гарант» заборгованості боржника за Кредитним договором № 65-47/1-15 від 31.08.2015, у зв`язку з чим вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтер-Гарант» підлягають визнанню в сумі 79 000 905,00 грн.

При цьому, Товариство з обмеженою відповідальністю «Капітал-Профбуд» у відзиві на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство підтвердило розмір боргу перед Товариством з обмеженою відповідальністю «Інтер-Гарант» за Кредитним договором № 65-47/1-15 від 31.08.2015 у сумі 79 000 905,00 грн., який не може погасити у зв`язку з перебуванням у скрутному фінансовому становищі.

Отже, вищеописаними обставинами справі підтверджується обґрунтованість тверджень Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтер-Гарант» про невиконання Товариством з обмеженою відповідальністю «Капітал-Профбуд» грошових зобов`язань у сумі 79 000 905,00 грн.

Відповідно до ч. 5 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства за результатами розгляду заяви про відкриття провадження у справі та відзиву боржника господарський суд постановляє ухвалу про відкриття провадження у справі про банкрутство або відмову у відкритті провадження у справі про банкрутство.

Згідно з ч. 6 ст. 39 Кодексу суд відмовляє у відкритті провадження у справі про банкрутство, якщо вимоги кредитора свідчать про наявність спору про право, який підлягає вирішенню у порядку позовного провадження, або якщо вимоги кредитора (кредиторів) задоволені боржником у повному обсязі до підготовчого засідання суду.

17.01.2024 в підготовчому засіданні судом не було встановлено підстав для відмови у відкритті провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Капітал-Профбуд», перелічених у ч. 6 ст. 39 Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо вимоги кредитора (кредиторів) задоволені боржником у повному обсязі до підготовчого засідання суду.

Наразі, судом встановлено, що в матеріалах справи відсутні докази задоволення боржником у повному обсязі вимог кредитора, які містяться у заяві про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Зважаючи на викладене, за наслідками розгляду у підготовчому засіданні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтер-Гарант» про визнання боржника банкрутом, суд вважає за доцільне її задовольнити у передбачений діючим законодавством спосіб, шляхом відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Капітал-Профбуд».

Згідно з ч. 8 ст. 39 Кодексу питання введення процедури розпорядження майном боржника та призначення розпорядника майна, встановлення розміру його винагороди та джерела її сплати вирішується господарським судом в ухвалі про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Приписами ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства встановлено, що кандидатура арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією визначається судом шляхом автоматизованого відбору із застосуванням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи з числа арбітражних керуючих, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України, за принципом випадкового вибору. В ухвалі про прийняття заяви про відкриття провадження у справі господарський суд пропонує трьом визначеним шляхом автоматизованого відбору арбітражним керуючим подати заяву про участь у справі.

Звертаючись з заявою ініціюючого кредитора про відкриття провадження у справі, заявником подано суду пропозицію про призначення розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Шарко Оксани Юріївни (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 2109 від 04.10.2023), заяву про участь якої долучено до матеріалів заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Відповідно до пункту 2-1 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи призначення арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією у разі відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) здійснюється з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом.

Заява ініціюючого кредитора або боржника - фізичної особи про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), крім відомостей, передбачених частиною першою статті 34, частиною другою статті 116 цього Кодексу, повинна містити пропозицію щодо кандидатури арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією.

Ініціюючий кредитор або боржник - фізична особа додає до заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) заяву арбітражного керуючого, зазначеного в абзаці другому цього пункту, про участь у справі, яка повинна відповідати вимогам, встановленим частиною третьою статті 28 цього Кодексу.

Господарський суд, відкриваючи провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), призначає арбітражного керуючого, зазначеного в абзаці другому цього пункту, розпорядником майна або керуючим реструктуризацією.

У разі якщо заява ініціюючого кредитора або боржника - фізичної особи про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) не містить пропозиції щодо кандидатури арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією або до заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) не додано заяви цього арбітражного керуючого про участь у справі, або з підстав, визначених частиною третьою статті 28 цього Кодексу, цього арбітражного керуючого не може бути призначено розпорядником майна або керуючим реструктуризацією, або заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство подано боржником - юридичною особою, призначення арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією здійснюється господарським судом самостійно з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України, у порядку, що діяв до дня введення цього Кодексу в дію, шляхом застосування автоматизованої системи.

Частиною 3 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрута встановлено, що розпорядником майна, керуючим реструктуризацією, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реалізацією не можуть бути призначені арбітражні керуючі:

1) які є заінтересованими особами у цій справі;

2) які здійснювали раніше управління цим боржником - юридичною особою, крім випадків, коли з дня відсторонення від управління зазначеним боржником минуло не менше трьох років;

3) яким відмовлено в допуску до державної таємниці, якщо такий допуск є необхідним для виконання обов`язків, визначених цим Кодексом;

4) які мають реальний чи потенційний конфлікт інтересів;

5) виключено;

6) які є близькими особами боржника - фізичної особи.

Відомостей про те, що арбітражний керуючий Шарко О.Ю. здійснювала управління боржником або ж є заінтересованою особою стосовно боржника та кредиторів, судом не встановлено, не встановлено також обмежень, визначених ч. 3 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрута, кандидатура арбітражного керуючого не належить до жодної з категорій осіб, зазначених у вказаній статті.

За таких обставин, суд вирішив призначити розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Капітал-Профбуд» арбітражного керуючого Шарко Оксану Юріївну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 2109 від 04.10.2023) з процесуальними наслідками, встановленими Кодексом України з процедур банкрутства.

При цьому, відповідно до ч. 2 ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутства розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна в розмірі середньомісячної заробітної плати керівника боржника за останніх 12-ть місяців його роботи до відкриття провадження у справі, але не менше трьох розмірів мінімальної заробітної плати за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень.

У зв`язку з викладеним вище, суд встановлює розпоряднику майна боржника арбітражному керуючому Шарко О.Ю. розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна боржника із розрахунку трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень за рахунок коштів заявника.

Таким чином, встановивши факт загрози неплатоспроможності боржника, а також визначившись з кандидатурою арбітражного керуючого для призначення розпорядником майна боржника, керуючись ст.ст. 28, 39 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 232, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Відкрити провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Капітал-Профбуд" (01042, м. Київ, пров. Новопечерський, 18, оф. 32, ідентифікаційний номер 33599077).

2. Визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер-Гарант" (03150, м. Київ, Ділова, 6, ідентифікаційний номер 35371065) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Капітал-Профбуд" (01042, м. Київ, пров. Новопечерський, 18, оф. 32, ідентифікаційний номер 33599077) в розмірі 79 000 905,00 грн.

3. Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів.

4. Ввести процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Капітал-Профбуд" (01042, м. Київ, пров. Новопечерський, 18, оф. 32, ідентифікаційний номер 33599077).

5. Оприлюднити на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Капітал-Профбуд" (01042, м. Київ, пров. Новопечерський, 18, оф. 32, ідентифікаційний номер 33599077), текст якого додається.

6. Призначити розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Капітал-Профбуд" (01042, м. Київ, пров. Новопечерський, 18, оф. 32, ідентифікаційний номер 33599077) арбітражного керуючого Шарко Оксану Юріївну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 2109 від 04.10.2023).

7. Встановити оплату послуг арбітражного керуючого Шарко О.Ю. (розпорядника майна) в розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень за рахунок коштів заявника.

8. Заборонити боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави.

9. Встановити розпоряднику майна боржника строк до 07.03.2024 для подачі до Господарського суду м. Києва відомостей про результати розгляду вимог кредиторів (письмові нормативно-обґрунтовані пояснення щодо складеного реєстру по кожному з кредиторів, витяги з державних реєстрів заборон щодо майна боржника, а також, при наявності, письмові заперечення боржника щодо вимог кредиторів), реєстру вимог кредиторів, а також доказів повідомлення кредиторів про дату проведення попереднього засідання суду.

10. Визначити дату проведення попереднього судового засідання на 27.03.24 о 12:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-В, зал судових засідань № 7.

11. Зобов`язати розпорядника майна у строк до 17.03.2024 провести інвентаризацію майна боржника.

12. Зобов`язати Державного реєстратора відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерської районної в м. Києві державної адміністрації надати суду докази внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про порушення провадження у справі про банкрутство боржника.

13. Копію ухвали надіслати боржнику, ініціюючому кредитору та засновнику (учаснику) боржника, місцевому загальному суду, органу державної виконавчої служби, органу державної податкової служби за місцезнаходженням боржника та державному реєстратору відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерської районної в м. Києві державної адміністрації для відома та внесення відповідних відомостей про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Відповідно до ч.ч. 4, 5 ст. 9 Кодексу України з процедур банкрутства ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття та підлягає оскарженню. Оскарження ухвали не зупиняє провадження у справі про банкрутство.

Повний текст ухвали складено 19.01.2024

Суддя Д.В. Мандичев

Дата ухвалення рішення17.01.2024
Оприлюднено24.01.2024

Судовий реєстр по справі —910/17878/23

Ухвала від 22.03.2024

Господарське

Господарський суд міста Києва

Мандичев Д.В.

Ухвала від 04.03.2024

Господарське

Господарський суд міста Києва

Мандичев Д.В.

Ухвала від 23.02.2024

Господарське

Господарський суд міста Києва

Мандичев Д.В.

Ухвала від 23.02.2024

Господарське

Господарський суд міста Києва

Мандичев Д.В.

Ухвала від 17.01.2024

Господарське

Господарський суд міста Києва

Мандичев Д.В.

Ухвала від 17.01.2024

Господарське

Господарський суд міста Києва

Мандичев Д.В.

Ухвала від 01.12.2023

Господарське

Господарський суд міста Києва

Мандичев Д.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні