Ухвала
від 18.01.2024 по справі б-39/213-08
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під`їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41


УХВАЛА

"18" січня 2024 р.м. ХарківСправа № Б-39/213-08

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Міньковського С.В.

при секретарі судового засідання Зубко Ю.В.

Розглянувши справу

за заявою УПФУ в Московському районі, м. Харків

до АТВТ "Свемон-Восток" м. Харків

про визнання банкрутом

за участю сторін: ліквідатор - Онищенко К.С.,

ВСТАНОВИВ:

КОРОТКИЙ ЗМІСТ СПРАВИ.

Ухвалою суду від 14.11.2022 року суд зобов`язав ліквідатора надати суду повний звіт у відповідності до приписів ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства.

Судове засідання з розгляду звіту ліквідатора неодноразово відкладалось, з метою завершення ліквідаційних заходів.

На виконання вимог ухвали суду, ліквідатор надав суду звіт та документи, що свідчать про виконання ліквідаційної процедури АТВТ "Свемон-Восток".

Ліквідатор в судовому засіданні просив суд затвердити звіт, ліквідаційний баланс та закрити провадження у справі.

Судом встановлено, що всіх учасників справи повідомлено про дату, час та місце розгляду звіту ліквідатора належним чином, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути звіт ліквідатора по суті.

Приймаючи до уваги принципи змагальності та диспозитивності господарського процесу, закріплені п. 4 ч. 3 ст. 129 Конституції України, ст. 13 та ст. 74 Господарського процесуального кодексу України, суд вважає, що господарським судом в межах наданих йому повноважень сторонам створені всі належні умови для надання доказів у справі, неявка представників сторін (кредиторів) не перешкоджає вирішенню спору та є підстави для розгляду справи за наявними у справі матеріалами.

Одночасно, застосовуючи положення Господарського процесуального кодексу України та Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" при розгляді справи, суд зазначає, що частиною 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачено право особи на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку, який кореспондується з обов`язком добросовісно користуватися наданими законом процесуальними правами, утримуватись від дій, що зумовлюють затягування судового процесу, та вживати надані процесуальним законом заходи для скорочення періоду судового провадження (пункт 35 рішення від 07.07.1989 року Європейського суду з прав людини у справі "Юніон Еліментарія Сандерс проти Іспанії" (Alimentaria Sanders S.A. v. Spain).

НОРМИ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ЗАСТОСУВАННЮ.

За приписами ч. 1 ст. 3 ГПК України, судочинство в господарстких судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

Згідно ч. 3 наведеної статті судочинство у господарстких судах здійснюється відповідно до закону, чинного на час вчинення окремої процесуальної дії, розгляду і вирішення справи.

18.10.2018 прийнятий новий Кодекс України з процедур банкрутства, який набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання чинності цим Кодексом. Кодекс України з процедур банкрутства почав діяти з 21.10.2019.

Відповідно до ч. 4 Прикінцевих та Перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства, з дня введення в дію цього Кодексу подальший розгляд справ про банкрутство здійснюється відповідно до положень цього Кодексу незалежно від дати відкриття провадження у справі про банкрутство, крім справ про банкрутство, які на день введення в дію цього Кодексу перебувають на стадії санації, провадження в яких продовжується відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Ухвалою від 22.10.2019 судом здійснено перехід на норми нового Кодексу України з процедур банкрутства.

Таким чином, подальший розгляд справи про банкрутство АТВТ "Свемон-Восток" повинен відбуватись за нормами нового Кодексу України з процедур банкрутства.

Проте, згідно ст. 58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом`якшують або скасовують відповідальність особи.

За цих обставин, оскільки АТВТ "Свемон-Восток" визнано банкрутом 01.03.2012, тобто під час дії Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" в редакції до 19.01.2013 (далі - Закон про банкрутство), ліквідаційну процедуру ліквідатором було здійснено за нормами, діючими на той час, тобто під час дії Закону про банкрутство в редакції до 19.01.13, суд доходить висновку про застосування до даних правовідносин норм Закону про банкрутство у відповідній редакції та нового Кодексу України з процедур банкрутства.

Відповідно до ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

ФАКТИЧНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ І ВИСНОВОК СУДУ.

Розглянувши наданий суду повний звіт про роботу ліквідатора і документи, що свідчать про виконання ліквідаційної процедури по банкруту, вислухавши пояснення ліквідатора, суд встановив наступне.

Ухвалою суду від 29.12.2008 року Господарським судом Харківської області порушено справу про банкрутство АТВТ «Свемон-Восток».

Ухвалою від 24.06.2009 року Господарським судом Харківської області по справі № Б-39/213-08 затверджений реєстр вимог кредиторів АТВТ «Свемон-Восток» в сумі: 3798433,40 грн вимоги кредиторів, 1654560,18 грн. заробітна платня

Ухвалою суду від 17.08.2009 року по справі № Б-39/213-08 введено процедуру санації АТВТ «Свемон-Восток».

Ухвалою від 24.11.2009 року Господарським судом Харківської області по справі № Б-39/213-08 затверджено план санації АТВТ «Свемон-Восток».

Постановою Господарського суду Харківської області від 01.03.2012 року по справі № Б-39/213-08 АТВТ «Свемон-Восток» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором по справі призначено арбітражного керуючого Бочарову О.М.

Ухвалою суду від 14.02.2019 року ліквідатором АТВТ «Свемон-Восток» призначено арбітражного керуючого Онищенка К.С., зобов`язавши його виконати ліквідаційну процедуру та всі дії, передбачені ст.ст. 22-32 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

На виконання зазначеної постанови, попереднім ліквідатором Бочаровою О.М. в офіційному виданні «Голос України» було здійснено публікацію про визнання АТВТ «Свемон-Восток» банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури та прийнятті вимог кредиторів. (газета «Голос України» № 50 (5300) від 20.03.2012 року.).

Після публікації в офіційному друкованому органі «Голос України» оголошення про визнання Господарським судом Харківської області боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, в установлений законом термін надійшли заяви з грошовими вимогами до банкрута від наступних кредиторів, вимоги яких визнано судом:1) Харківський міськрайонний центр зайнятості Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, код ЄДРПОУ 35474838 в сумі 14699,62 грн; 2) Сумське обласне відділення Фонду Соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, код ЄДРПОУ 24019122 в сумі 3241,24 грн; 3) Управління Пенсійного фонду України в Ленінському районі м. Луганська, код ЄДРПОУ 21792330в сумі 191464,34 грн, 4) Управління Пенсійного фонду України в Зарічному районі м. Суми, код ЄДРПОУ 22977095 в сумі 104735,48 грн; 5) Управління Пенсійного фонду України в Московському районі м. Харкова код ЄДРПОУ 22682655в сумі 1013442,14 грн; 6)Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Московському районі м. Харкова, код ЄДРПОУ 25865801в сумі 20098,11 грн; 7) Сумський міський центр зайнятості, код ЄДРПОУ 23636315 в сумі 7565,48 грн; 8) Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в м. Суми, код ЄДРПОУ 24014389 в сумі 9073,63 грн; 9) Державна податкова інспекція в м. Сєверодонецьку Луганської області, код ЄДРПОУ 21823651 в сумі 6253,40 грн; 10) Ленінська МДПІ у м. Луганську, код ЄДРПОУ 21796836 в сумі 142495,66 грн; 11) Державна податкова інспекція у Жовтневому районі м. Харкова, код ЄДРПОУ 21226694 в сумі 184906,53 грн; 12) Державна податкова інспекція у Московському районі м. Харкова, код ЄДРПОУ 22705929 в сумі 1043380,25 грн; 13) ДПІ у м. Суми, код ЄДРПОУ 21102740 в сумі 66828,51 грн; 14. ВАТ «Укрзв`язокбуд», код ЄДРПОУ 011905341 в сумі 534 249, 99 грн; 15) МКП «Будзв`язок», код ЄДРПОУ 19326589 в сумі 48745,47 грн; 16) ВАТ «Свемон-Київ», код ЄДРПОУ 01190416 в сумі 30079,93 грн; 17) ТОВ «Мерефянська скляна компанія», код ЄДРПОУ 32952061 в сумі 88544,04 грн; 18) ОСОБА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в сумі 6250,00 грн; 19) ВАТ «Свемон-Захід», код ЄДРПОУ 23884450 в сумі 35934,62 грн; 20) ТОВ «Системи та технології», код ЄДРПОУ 31233160 в сумі 26889,73 грн; 21) ТОВ «ЕСУ», код ЄДРПОУ33940565 в сумі 141283,34 грн; 22) ТОВ «Українська цифрова компанія», код ЄДРПОУ 34298435 в сумі 22162,39 грн; 23) ПП «Контур», код ЄДРПОУ 30289605 в сумі 59661,15 грн; 24) ТОВ «Карбон», код ЄДРПОУ 31086879 в сумі 24767,60 грн; 25) ВАТ по газопостачанню та газифікації «Харківміськгаз», код ЄДРПОУ 03359552 в сумі 7761,90 грн; 26) ТОВ «УСТК», код ЄДРПОУ 34756724 в сумі 29351,32 грн; 27) ВАТ «Одеській кабельний завод «Одескабель», код ЄДРПОУ 05758730 в сумі 97714,93 грн; 28) ТОВ «Одескабель оптичні системи», код ЄДРПОУ 31646423 в сумі 16298,31 грн; 29) ПП «Зв`язокенерго», код ЄДРПОУ 25469815 в сумі 136909,52 грн; 30) ВАТ по газопостачанню та газифікації «Сумигаз», код ЄДРПОУ 03352432 в сумі 28247,29 грн; 31) Державна податкова інспекція в м. Сєверодонецьку Луганської області, код ЄДРПОУ 21823651 в сумі 1665,26 грн; 32) Управління ПФУ в Ленінському районі м. Луганська, код ЄДРПОУ 21792330 в сумі 27643,59 грн; 33) Управління ПФУ в Зарічному районі м. Суми, код ЄДРПОУ 22977095 в сумі 13257,11 грн; 34) Управління Пенсійного фонду України в Московському районі м. Харкова, код ЄДРПОУ 22682655 в сумі 159768,68 грн; 35) Ленінська МДПІ у м. Луганську, код ЄДРПОУ 21796836 в сумі 169144,10 грн; 36) ДПІ у Жовтневому районі м. Харкова, код ЄДРПОУ 21226694 в сумі 742,51 грн; 37) ДПІ у Московському районі м. Харкова, код ЄДРПОУ 22705929 в сумі 3538,08 грн; 38) МКП «БУДЗВ`ЯЗОК», код ЄДРПОУ 19326589 в сумі 5200,49 грн; 39) ТОВ «Українська цифрова компанія», код ЄДРПОУ 34298435 в сумі 2000,00 грн; 40) ПП «Контур», код ЄДРПОУ 30289605 в сумі 5889,58 грн; 41) ПП «Зв`язокенерго», код ЄДРПОУ 25469815 в сумі 25395,31 грн; 42) ДПІ у м. Суми, код ЄДРПОУ 21102740 в сумі 14106,91 грн; 43) ТОВ «Карбон», код ЄДРПОУ 31086879 в сумі 7830,00 грн.

Також попереднім ліквідатором встановлено безспірні вимоги по виплаті заробітної платні в загальній сумі 2661869,37 грн.

Реєстр вимог кредиторів АТВТ «Свемон-Восток», затверджений комітетом кредиторів 31.05.2012 року і поданий до Господарського суду Харківської області для залучення до матеріалів справи № Б-39/213-08. (знаходиться в матеріалах справи).

Попереднім ліквідатором Бочаровою О.М. було вжито заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута. Проведено інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів та іншого майна банкрута, складені інвентаризаційні акти, які додані до матеріалів справи. До складу ліквідаційної маси включено нерухоме майно, а саме: виробничі приміщення за адресою Полтавська область, м. Полтава, вул. Яківчанська, 7а; нежитлові будівлі за адресою: Полтавська область, м. Кременчуг, вул. Ревенко, 33; об`єкти незавершеного будівництва за адресою:Сумська область, м. Суми, вул. Черкаська, 15/2.

Попереднім ліквідатором Бочаровою О.М. 10.03.2015 року проведено конкурс із визначення організатора аукціону з продажу майна банкрута АТВТ «Свемон-Восток». За результатами конкурсу визначено організатора торгів Інноваційно-комерційну товарну біржу (код ЄДРПОУ 36372688). Попереднім ліквідатором було укладено Договір із організатором аукціону та передано повний пакет документів на продаж цілісного майнового комплексу АТВТ «Свемон- Восток».

22.09.2016 року було опубліковано оголошення про проведення аукціону з продажу майна АТВТ «Свемон-Восток» із номером публікації 35662 на сайті Міністерства Юстиції України. Дата проведення аукціону було визначено на 21.10.2016 року. Проте, аукціон не відбувся через відсутність учасників.

24.10.2016 року було опубліковано оголошення щодо проведення аукціону з продажу майна АТВТ «Свемон-Восток» з номером публікації 36630 на сайті Міністерства Юстиції України. Дата проведення аукціону було визначено на 23.11.2016 року.

24.11.2016 року було опубліковано оголошення про проведення аукціону з продажу майна АТВТ «Свемон-Восток» із номером публікації 37678 на сайті Міністерства Юстиції України. Дата проведення аукціону було визначено на 23.12.2016 року.

23.12.2016 року аукціон із продажу майна банкрута відбувся з визначенням переможця. Преможцем став ПП «БУДІМПЕКС» (код 32753302), який запропонував за лот № 1 (виробничі приміщення, розташовані за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Яківчанська, 7-а) найвищу ціну за умовами аукціону 977210 (дев`ятсот сімдесят сім тисяч двісті десять) грн. 00 коп.

16.05.2017 року було опубліковано оголошення про проведення аукціону з продажу майна АТВТ «Свемон-Восток» із номером публікації 42905 на сайті Міністерства Юстиції України. Дата проведення аукціону було визначено на 21.06.2017 року.

21.06.2017 року відбувся повторний аукціон із продажу майна банкрута з визначенням переможця за одним із двох виставлених на аукціон лотів. Статус переможця отримав Учасник №1 ОСОБА_2 який запропонував за лот №1 (нежитлові будівлі за адресою: Полтавська область, м. Кременчуг, вул. Ревенко, 33) ціну за умовами аукціону на суму 31987 (тридцять одна тисяча дев`ятсот вісімдесят сім) грн. 20 коп.

Кошти, отримані від реалізації майна, були спрямовані на погашення вимог кредиторів відповідно до реєстру вимог кредитора та вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Загальна сума погашених вимог становить 2 826 865,74 грн., з них: вимоги першої черги (заробітна платня) 2 239 869,37 грн; вимоги другої черги 496 683,73 грн; вимоги третьої черги 90312,64 грн.

Після призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Онищенко К.С., він 18.02.2019, на виконання вимог ухвали Господарського суду Харківської області від 12 лютого 2019 року у справі № Б-39/213-08 ліквідатор арбітражний керуючий Онищенко К.С. звернувся до попереднього ліквідатора арбітражного керуючого Бочарової О.М. з вимогою про передачу документів. Відповідно до акту приймання-передачі отримано статутні документи та печатку банкрута.

На виконання приписів ст. 25 Закону про банкрутство ліквідатором було проведено повну інвентаризацію активів та зобов`язань банкрута (акти та описи від 15.02.2019). Під час інвентаризації встановлено, що на балансі АТВТ «Свемон-Восток» знаходяться об`єкти недобудови - нежитлові будівлі та споруди, розташовані за адресою: вул. Черкаська, 15/2, м. Суми, Сумська область.

Інших майнових активів у банкрута не виявлено.

У зв`язку із відсутністю правовстановлюючих документів на об`єкти незавершеного будівництва, розташованих за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Черкаська, 15/2, з урахуванням неможливості ідентифікувати зазначені об`єкти в результаті їх руйнування під впливом часу та атмосферних явищ, а також руйнування в результаті військової агресії російської федерації, зазначені вище об`єкти незавершеного будівництва, були виключені зі складу ліквідаційної маси банкрута (наказ №2 від 27.11.2023).

Звільнення працівників банкрута у порядку визначеному чинним законодавством України про працю ліквідатором не проводилось, оскільки на час введення ліквідаційної процедури банкрута працюючих найманих робітників не виявлено.

Ліквідатором Онищенко К.С. направлені запити щодо виявлення майна банкрута до спеціалізованих державних та комунальних установ за місцезнаходженням банкрута, які здійснюють реєстрацію та облік нерухомого майна, в тому числі земельних ділянок, транспортних засобів, іншого майна. На які отримано відповіді: - відповідно до листа № 10/01/27861 від 03.12.2019 року Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, станом на 30.09.2019 року АТВТ «Свемон-Восток» серед власників пакетів голосуючих акцій акціонерних товариств, відсутнє; - відповідно до листа Державної служби морського та річкового транспорту України, відсутні записи щодо суден, власником або судовласником яких є АТВТ «Свемон-Восток»; - відповідно до листа Державної авіаційної служби України, № 12.1/4711-19 від 20.11.2019 року в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України, повітряні судна за АТВТ «Свемон-Восток» не зареєстровані; - відповідно до листа № НЮ-30/449 від 26.11.2019 року АТ «Українська залізниця», за АТВТ «Свемон-Восток» прав власності на залізничний транспорт, не зареєстровано; - відповідно до листа № 27/16196/05-20/14120 від 23.11.2019 року ГУ Держпраці у Харківській області, за АТВТ «Свемон-Восток» не зареєстровано великовантажних та інших технологічних транспортних засобів; - відповідно до листа РСЦ ГСМ МВС в Харківській області № 31/20-3644 від 11.10.2023 року, за АТВТ «Свемон-Восток» транспортні засоби не зареєстровані; - відповідно до листа ГУ ДПС у Харківській області № 51594/6/20-40-75-01-12 від 10.10.2023 року, станом на 09.10.2023 року відкриті банківські рахунки, відсутні; згідно даних Єдиного реєстру боржників інформація стосовно АТВТ «Свемон-Восток» відсутня.

Документів, які згідно законодавству підлягають довготривалому зберіганню в архівних установах, ліквідатору не передавалися. Кредитори, Пенсійний фонд України, Фонд соціального страхування України, Державна податкова служба України за місцем розташування банкрута письмово повідомлені про завершення ліквідаційної процедури. Печатка банкрута АТВТ «Свемон-Восток» знищена ліквідатором про що складено акт (акт знищення печатки від 18.01.2024, додано до звіту ліквідатора).

На виконання вимог Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатором АТВТ «Свемон-Восток» арбітражним керуючим Онищенко К.С. скликалися збори кредиторів, однак збори не відбулися в зв`язку з неявкою кредиторів (докази скликання зборів кредиторів надані до звіту ліквідатора).

Суд зазначає, що Кодексом України з процедур банкрутства передбачена певна сукупність дій, яку необхідно вчинити ліквідатору в ході ліквідаційної процедури та перелік додатків, які додаються до звіту ліквідатора і є предметом дослідження в судовому засіданні за підсумками ліквідаційної процедури, що проводиться за участю кредиторів (комітету кредиторів); подання звіту та ліквідаційного балансу здійснюється ліквідатором за наслідком всіх проведених ним дій в ході ліквідаційної процедури. Обов`язком ліквідатора є здійснення всієї повноти заходів спрямованих на виявлення активів боржника, при цьому ні у кого не повинен виникати обґрунтований сумнів, щодо їх належного здійснення (принцип безсумнівної повноти дій ліквідатора у ліквідаційній процедурі) (висновок про застосування норм права, який викладений у постанові Верховного Суду від 14.02.2018 у справі №927/1191/14).

Принцип безсумнівної повноти дій ліквідатора полягає в тому, що кредитор повинен обґрунтовувати, що саме не вчинив ліквідатор і як це вплинуло на результат формування ліквідаційної маси (висновок про застосування норм права, який викладений у постановах Верхового Суду від 30.01.2019 у справі №921/879/15-г/11 та від 02.07.2019 у справі № 5011-46/1733-2012).

У зв`язку з цим та з урахуванням положень ст. 74 ГПК України, суд дійшов висновку, що, на кредитора або іншу особу, що відповідно до закону має право заперечувати звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс, зокрема з підстав неналежного виконання ліквідатором боржника своїх обов`язків у ліквідаційній процедурі та неповноти виконаних ним дій у цій процедурі, покладений тягар доведення цих обставин, доведення того, що ці порушення з боку ліквідатора мали місце і призвели до порушення порядку проведення дій у ліквідаційній процедурі, і тим самим вплинули на показники в ліквідаційному балансі боржника (змінили ці показники тощо), вплинули на формування ліквідаційної маси і на задоволення вимог кредиторів, і як результат - вплинули на результати проведеної ліквідаційної процедури боржника, а відповідно і на прийняття рішення за результатами розгляду та затвердження звіту та ліквідаційного балансу боржника.

Така правова позиція висловлена Верховним судом у постанові від 27.08.2019 у справі № 913/982/14.

Проте, як свідчать матеріали справи, дії чи бездіяльність ліквідатора Онищенко К.С. щодо проведення ліквідаційної процедури в даній справі не оскаржувались. Наявні матеріали справи не містять доказів на підтвердження наявності у банкрута іншого, не реалізованого під час ліквідаційної процедури майна, за рахунок якого була б можливість задовольнити вимоги кредиторів, або інших відомостей, які б достеменно спростували зазначені ліквідатором боржника відомості в звіті ліквідатора та в ліквідаційному балансі.

Отже, на думку суду, ліквідатором банкрута, під час здійснення ліквідаційної процедури АТВТ "Свемон-Восток" вжито всі можливі заходи, спрямовані на пошук та виявлення майна банкрута, з метою задоволення вимог кредиторів, а додані до звіту документи підтверджують виконання роботи по ліквідації підприємства у повному обсязі, що свідчить про дотримання принципу безсумнівної повноти дій ліквідатора у ліквідаційній процедурі.

Ліквідатором складений реєстр непогашених вимог кредиторів на загальну суму 5638141,67 грн. Вищевказані вимоги ліквідатором не було задоволено та залишено неоплаченими у зв`язку з відсутністю майнових активів та грошових коштів у банкрута.

Згідно з п. 6 ст. 31 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом в редакції о 19.01.2013 передбачено, що вимоги кредиторів не задоволені за недостатністю майна вважаються погашеними.

Зазначені вище норми кореспондуються з приписами ч. 7 ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства, яка передбачає, що вимоги, не погашені у зв`язку з недостатністю майна, вважаються погашеними.

Ліквідатором складений ліквідаційний баланс АТВТ "Свемон-Восток" станом на 18.01.2024 року з непогашеною кредиторською заборгованістю в сумі 5638,1 тис. грн.

Враховуючи, що процедуру ліквідації щодо банкрута відкрито на підставі Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" в редакції до 19.01.2013, за цих обставин, колегія суддів доходить висновку про необхідність перевірки вжиття ліквідатором заходів для проведення ліквідаційної процедури по банкруту на підставі ст.ст. 22-32 Закону про банкрутство в редакції за нормами якого боржника визнано банкрутом, та перевіряє наявність підстав для закриття провадження у справі про банкрутство за нормами нового Кодексу України з процедур банкрутства.

Крім того, суд зазначає, що, як Законом про банкрутство в редакції до 19.01.2013 (статті 25, 26, 32) (що був чинним на час відкриття ліквідаційної процедури боржника), так і чинним Кодексом України з процедур банкрутства (далі - Кодекс) (статті 61, 62, 65) передбачена певна сукупність дій, яку необхідно вчинити ліквідатору в ході ліквідаційної процедури та перелік додатків, які додаються до звіту ліквідатора і є предметом дослідження в судовому засіданні за підсумками ліквідаційної процедури.

Згідно з частиною третьою статті 12 Кодексу під час реалізації своїх прав та обов`язків арбітражний керуючий зобов`язаний діяти добросовісно, розсудливо та з метою, з якою ці права та обов`язки надано (покладено).

Одним з критеріїв добросовісності дій ліквідатора на стадії затвердження судом ліквідаційного звіту є отримання арбітражним керуючим інформації стосовно майна банкрута з максимально актуалізованою інформацією відносно дати подання господарському суду на затвердження звіту ліквідатора.

Отже, обов`язком ліквідатора є здійснення всієї повноти заходів, спрямованих на виявлення активів боржника, при цьому ні у кого не повинен виникати обґрунтований сумнів, щодо їх належного здійснення (принцип безсумнівної повноти дій ліквідатора у ліквідаційній процедурі).

Як встановлено судом, все майно, яке було включено до ліквідаційної маси банкрута, реалізовано, за результатом вжиття додаткових заходів з метою виявлення активів, будь-яких інших активів виявлено не було.

Згідно ч. 6 ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства вимоги, не погашені у зв`язку з недостатністю майна, вважаються погашеними.

Відповідно до ч. 2 ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства, якщо за результатами ліквідаційної процедури після задоволення вимог кредиторів не залишилося майна, господарський суд постановляє ухвалу про ліквідацію юридичної особи-банкрута.

На підставі вищенаведеного, оскільки арбітражним керуючим Онищенко К.С. проведені всі необхідні заходи щодо ліквідаційної процедури банкрута, а також враховуючи, що строк ліквідаційної процедури у даній справі триває більше 11 років, що не відповідає принципу розумності строку розгляду справ судом, суд доходить висновку про повноту виконаних арбітражним керуючим дій у справі про банкрутство АТВТ "Свемон-Восток".

За таких обставин, в зв`язку з відсутністю у банкрута будь-яких активів, які можна було б направити на погашення кредиторської заборгованості, колегія суддів вважає за необхідне затвердити ліквідаційний баланс, звіт ліквідатора та закрити провадження по справі.

Керуючись ст. 32, п. 6 ст. 40 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом в редакції до 19.01.2013, ст. 61, ст. 65, п. 5 ч. 1, п. 7 ч. 1 ст. 90 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 233-235 України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Затвердити наданий суду звіт ліквідатора і ліквідаційний баланс.

2. Ліквідувати юридичну особу - Акціонерне товариство відкритого типу "Свемон-Восток" (АТВТ "Свемон-Восток"), зареєстроване виконавчим комітетом Харківської міської ради 19.01.2005 року, номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 14801070002005798, код ЄДРПОУ 01188862, місцезнаходження: 61068, Харківська обл., місто Харків, в`їзд Семиградський, будинок 2.

3. Визнати вимоги кредиторів, що не задоволені за недостатністю майна, погашеними.

Визнати вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений строк або відхилені господарським судом, погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнати такими, що не підлягають виконанню.

Визнати погашеними вимоги наступних кредиторів:

- вимоги щодо виплати заробітної плати 422000,00 грн;

- Харківський обласний центр зайнятості, код ЄДРПОУ 03491277 - 14699,62 грн;

- ГУ ПФУ в Сумській області, код ЄДРПОУ 21108013 111 210,90 грн;

- Управління ПФУ в Ленінському районі м. Луганська, код ЄДРПОУ 21792330 - 219107,93 грн;

- Управління ПФУ в Салтівському районі м.Харкова код ЄДРПОУ 22682655 702530,65 грн;

- Сумське об`єднане управління ПФУ Сумської області, код ЄДРПОУ 40383837 13 257,11 грн;

- Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Харківській області (ЄДРПОУ 41433726) в особі Харківського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Харківській області - 20098,11 грн;

- Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області (код ЄДРПОУ 41313100) в особі Лисичанського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області (код ЄДРПОУ ВП 41457857) - 14106,91 грн;

- Сумський міський центр зайнятості, код ЄДРПОУ 13996509 7499,48 грн;

- Головне управління ДПС у Луганській області, код ЄДРПОУ 44082150 295418,31 грн;

- Головне управління ДПС у Харківській області, код ЄДРПОУ 43983495) 1200790,09 грн;

- Головне управління ДПС у Сумській області, код ЄДРПОУ 43995469 32433,26 грн;

- ДПІ у м. Суми, код ЄДРПОУ 21102740 14106,91 грн;

- Головне управління ДПС у Полтавській області, код ЄДРПОУ 44057192 86 886,66 грн;

- ВАТ «УКРЗВ`ЯЗОКБУД», код ЄДРПОУ 01190534 - 1 534 249, 99 грн;

- МКП «Будзв`язок», код ЄДРПОУ 19326589 53 945,96 грн;

- ВАТ «Свемон-Київ», код ЄДРПОУ 01190416 30 079,93 грн;

- ТОВ «Мерефянська скляна компанія», код ЄДРПОУ 32952061 88 544,04 грн;

- ОСОБА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 6250,00 грн;

- ВАТ «Свемон-Захід», код ЄДРПОУ 23884450 35 934,62 грн;

- ТОВ «Системи та технології», код ЄДРПОУ 31233160 26 889,73 грн;

- ТОВ «ЕСУ», код ЄДРПОУ 33940565 141 283,34 грн;

- ТОВ «Українська цифрова компанія», код ЄДРПОУ 34298435 24 162,39 грн;

- ПП «Контур», код ЄДРПОУ 30289605 65 550,73 грн;

- ТОВ «Карбон», код ЄДРПОУ 31086879 32 597,60 грн;

- ВАТ по газопостачанню та газифікації «Харківміськгаз», код ЄДРПОУ 03359552 7761,90 грн;

- ТОВ «УСТК», код ЄДРПОУ 34756724 29 351,32 грн;

- ВАТ «Одеській кабельний завод «Одескабель», код ЄДРПОУ 05758730 97714,93 грн;

- ТОВ «Одескабель оптичні системи», код ЄДРПОУ 31646423 16 298,31 грн;

- ПП «Зв`язокенерго», код ЄДРПОУ 25469815 162 304,83 грн;

- ВАТ по газопостачанню та газифікації «Сумигаз», код ЄДРПОУ 03352432 28247,29 грн.

4. Провадження у справі закрити.

5. Зобов`язати державного реєстратора внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запис про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи та передати органам, які здійснювали облік, відповідне повідомлення про зняття юридичної особи з обліку.

6. Ухвалу направити ліквідатору Онищенко К.С., кредиторам, власнику майна, державному реєстратору (м-н Павлівський, 4, м. Харків, 61003), державному органу з питань банкрутства (вул. Ярослава Мудрого, 16, м. Харків, 61002).

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття та може бути оскаржена протягом десяти днів з дня складення повного судового рішення.

Ухвала підписана 23.01.2024 року.

Суддя Міньковський С.В.

Дата ухвалення рішення18.01.2024
Оприлюднено26.01.2024

Судовий реєстр по справі —б-39/213-08

Ухвала від 15.03.2024

Господарське

Господарський суд Харківської області

Міньковський С.В.

Ухвала від 18.01.2024

Господарське

Господарський суд Харківської області

Міньковський С.В.

Ухвала від 18.01.2024

Господарське

Господарський суд Харківської області

Міньковський С.В.

Ухвала від 23.11.2023

Господарське

Господарський суд Харківської області

Міньковський С.В.

Ухвала від 19.09.2023

Господарське

Господарський суд Харківської області

Міньковський С.В.

Ухвала від 28.08.2023

Господарське

Господарський суд Харківської області

Міньковський С.В.

Ухвала від 20.06.2023

Господарське

Господарський суд Харківської області

Міньковський С.В.

Ухвала від 20.06.2023

Господарське

Господарський суд Харківської області

Міньковський С.В.

Ухвала від 25.05.2023

Господарське

Господарський суд Харківської області

Міньковський С.В.

Ухвала від 06.04.2023

Господарське

Господарський суд Харківської області

Міньковський С.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні