Рішення
від 26.01.2024 по справі 340/168/20
КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2024 року м. Кропивницький Справа №340/168/20

Кіровоградський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Момонт Г.М., розглянув у порядку письмового провадження в м. Кропивницькому адміністративну справу

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю фірма «САІ» ЛТД

до відповідача: Головного управління ДПС у Кіровоградській області

про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень.

Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «САІ» ЛТД звернулося з позовом до Головного управління ДПС у Кіровоградській області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень:

- №00000370511 від 16.12.2019 р., яким Товариству з обмеженою відповідальністю фірмі «САІ» ЛТД зменшено розмір від`ємного значення суми податку на додану вартість в сумі 140 148,00 грн;

- №00000380511 від 16.12.2019 р., яким Товариству з обмеженою відповідальністю фірмі «САІ» ЛТД збільшено суму грошового зобов`язання з податку на прибуток приватних підприємств в сумі 1 532 163,00 грн, у тому числі 1 021 442,00 грн за податковими зобов`язаннями та 510 721,00 грн за штрафними (фінансовими) санкціями (штрафами);

- №00000390511 від 16.12.2019 р., яким Товариству з обмеженою відповідальністю фірмі «САІ» ЛТД збільшено суму грошового зобов`язання з податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) в сумі 1 595 081,00 грн, у тому числі 1 063 387,00 грн за податковими зобов`язаннями та 531 694,00 грн за штрафними (фінансовими) санкціями (штрафами).

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що висновки акта перевірки є необґрунтованими та незаконними, такими, що не відповідають фактичним обставинам, оскільки ґрунтуються лише на припущеннях перевіряючих, не підтверджені належними, допустимими, достовірними та достатніми доказами та, як наслідок, неправомірно донараховано податки та нараховано штрафні (фінансові) санкції. Позивач наголошує на тому, що всі господарські операції підтверджені відповідними податковими накладними, оформленими відповідно до вимог чинного законодавства і не мають дефекту форми, змісту або походження, які в силу вимог ст.ст.198, 201 Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 р. №88 не спричиняють втрату первинними документами юридичної сили і доказовості, що підтверджується відсутністю в акті зауважень щодо дефекту форми, змісту або походження первинних бухгалтерських документів з боку перевіряючих. Правочини укладені ТОВ фірмою «САІ» ЛТД зі своїми контрагентами, спрямовані на реальне настання наслідків, обумовлених ними, виконані сторонами та відповідають положенням цивільного, господарського і податкового законодавства, що підтверджено належним чином оформленими первинними документами бухгалтерського та податкового обліку, угоди в установленому законом судовому порядку недійсними не визнано. Отримані товари оприбутковані по бухгалтерії ТОВ фірма «САІ» ЛТД у встановленому порядку, що підтверджується описовою частиною Акта. Товари та послуги, які придбавало товариство притаманні його господарській діяльності, тому формування податкового кредиту та витрат за результатами господарської діяльності з контрагентами, зазначеним в акті перевірки є правомірним. Позивач вважає, що відсутні підстави для виключення їх з сум податкового кредиту з ПДВ та зі складу витрат для цілей обчислення податку на прибуток підприємств. На думку позивача, документи, які були надані для перевірки, відповідають вимогам Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», глави 2 наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку» №168/704 від 05.06.1995 р., не мають дефекту форми і змісту, які б давали підстави для визнання їх недійсними, а тому в повній мірі підтверджують реальність господарських операцій, які спричинили реальні зміни майнового стану та право ТОВ фірми «САІ» ЛТД на формування податкового кредиту і витрат для цілей визначення бази оподаткування податком на прибуток приватних підприємств. Крім того, усі податкові накладні пройшли реєстрацію в ЄРПН, зауважень органу під час їх реєстрації не було, тому відсутні підстави вважати їх недійсними. Також позивач зауважує, що кримінальне провадження щодо посадових осіб контрагентів, яке перебуває в стадії досудового слідства, не є належним та допустимим доказом безтоварності господарських операцій з ТОВ фірма «САІ» ЛТД. Обставини, які не одержали оцінку суду, на думку позивача, не можуть розглядатися як встановлені і не набувають властивості преюдиціальності. Позивач зазначив, що контролюючим органом не здійснено звернення до суду щодо визнання недійсними установчих документів вказаних контрагентів та припинення цих юридичних осіб.

Ухвалою судді Кіровоградського окружного адміністративного суду від 27.01.2020 р. відкрито провадження у справі та призначено до розгляду за правилами загального позовного провадження (а.с.126, Т.5).

24.02.2020 р. представником відповідача подано відзив на позовну заяву у якому він заперечив щодо задоволення позову (а.с.133-142, Т.5). Представник відповідача вказав, що ТОВ фірма «САІ» ЛТД у встановлений Податковим кодексом України термін не подано в повному обсязі пояснень та їх документального підтвердження, необхідних для проведення документальної перевірки, що згідно з пп.78.1.4 п.78.1 ст.78 Податкового кодексу України є підставою для проведення позапланової виїзної документальної перевірки. Представник відповідача зазначив, що під час проведення перевірки встановлений факт використання в господарській діяльності товару, ідентичного задекларованому, що є свідченням набуття останнього ТОВ фірма «САІ» ЛТД у власність (безоплатного отримання товару) без наявності будь-яких первинних документів, які опосередковують таке отримання. Представник відповідача вказує, що первинні документи від імені ТОВ «Ревераддо», ТОВ «Ельзас», ТОВ «Ексито-Холдинг», ТОВ «Кев-Альянс», ТОВ «Монтеверде», ТОВ «Ферентіно», ТОВ «Клакес», ТОВ «Каланцас», ТОВ «Надокса», ТОВ «Рошшуар», ТОВ «ТД Агро Лідер», ТОВ «Сагано Компані», ТОВ «Арантос», ТОВ «Монтеверде», ТОВ «Анкара Лімітед», ТОВ «Флектран», ТОВ «Миро ЛТД», ТОВ «Арантос», ТОВ «Вейгела-С», ТОВ «Цехін» підписані особами, які заперечують свою причетність до проведення діяльності вказаними суб`єктами господарювання та до підписання первинних документів. Тобто, первинні документи, податкові та видаткові накладні, які надані для перевірки, є неналежно оформленими та підписаними не повноважними особами, які не посвідчують факт придбання робіт (послуг), а тому неможливо прийняти до уваги вказані первинні документи, складені вищенаведеними контрагентами-постачальниками, за підписом осіб, які заперечують свою участь у господарській діяльності останніх, а відповідно, безпідставно сформований податковий кредит за такими первинними документами. Представник відповідача наголошує на тому, що незважаючи на наявність у платника податків доказів сплати продавцю вартості товару з ПДВ, нарахування податкового кредиту варто визнати безпідставним, так як наслідки в податковому обліку платника створюють тільки реально здійснені господарські операції, тобто такі, які пов`язані з рухом активів, зміною обставин або власного капіталу платника та відповідають змісту відображеному в складених платником податків договорах. Представник відповідача вважає, що операції з постачання товарів від вищенаведених постачальників оформлялися первинними документами лише з метою створення зовнішніх ознак фактичного здійснення операцій та правомірності формування податкового зобов`язання та сум податкового кредиту, наслідком чого є отримання по ланцюгу постачання необґрунтованої податкової вигоди у вигляді податкового кредиту з ПДВ за відсутності його постачання саме від цього контрагента. На думку представника відповідача, фактично здійснено безпідставне документальне оформлення нереальної господарської операції з купівлі ТОВ фірма «САІ» ЛТД товарів у ТОВ «Ревераддо», ТОВ «Ельзас», ТОВ «Ексито-Холдинг», ТОВ «Кев-Альянс», ТОВ «Монтеверде», ТОВ «Ферентіно», ТОВ «Клакес», ТОВ «Каланцас», ТОВ «Надокса», ТОВ «Рошшуар», ТОВ «ТД Агро Лідер», ТОВ «Сагано Компані», ТОВ «Арантос», ТОВ «Монтеверде», ТОВ «Анкара Лімітед», ТОВ «Флектран», ТОВ «Миро ЛТД», ТОВ «Арантос», ТОВ «Вейгела-С», ТОВ «Цехін» та складено первинні документи всупереч норм частини 1 статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та пп.2.1, 2.2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 р. №88. При цьому представник відповідача зауважує, що товар, ідентичний задекларованому ТОВ фірма «САІ» ЛТД використало у господарській діяльності. Наявність факту використання сої у господарській діяльності ТОВ фірми «САІ» ЛТД є свідченням набуття останнім у власність (безоплатне отримання) без наявності будь-яких первинних документів, які опосередковують таке отримання.

У підготовчому засіданні 28.02.2020 р. оголошено перерву для надання позивачем відповіді на відзив (а.с.178, Т.1).

06.03.2020 р. позивачем подано відповідь на відзив у якій вказано, що Головним управлінням ДПС у Кіровоградській області при проведенні до перевірочного аналізу були направлені запити від 27.03.2019 р. №5546/10/11-28-14-04-08; від 02.07.2019 р. №12151/10/11-28-14-04-08; від 22.07.2019 р. №13157/10/11-28-14-02-10. ТОВ фірма «САІ» ЛТД у встановлені строки на зазначені запити надало ГУ ДПС у Кіровоградській області пояснення і ксерокопії усіх документів на підтвердження здійснення господарських операцій з контрагентами-постачальниками вказаних у запитах. Враховуючи наведене у ГУ ДПС у Кіровоградській області не було підстав для проведення позапланової виїзної документальної перевірки ТОВ фірми «САІ» ЛТД. Позивач вказує, що у наказі №325 від 23.10.2019 р. «Про проведення документальної позапланової перевірки ТОВ фірма «САІ» ЛТД» не зазначено про виявлення податковим органом недостовірних даних, поданих ними у податкових деклараціях та в поясненнях і документальних підтвердженнях на запит відповідача, не зазначено в чому полягає неповнота пояснень та доданих документів, а лише є посилання на статті Податкового кодексу України. Враховуючи відсутність правових підстав для проведення позапланової виїзної перевірки, відповідачем без дотримання встановлених Податковим кодексом України підстав було прийнято рішення про проведення перевірки. На думку позивача, незаконність перевірки є додатковою підставою для визнання протиправними та скасування прийнятих за її результатами актів індивідуальної дії (а.с.182-183, Т.5).

Підготовче засідання 20.03.2020 р. та 07.04.2020 р. відкладено за клопотанням представників сторін у зв`язку із запровадженням карантину (а.с.1- 4, 8-11, Т.6).

У підготовчому засіданні 04.05.2020 р. відмовлено у задоволенні клопотання представника відповідача про виклик та допит свідка (а.с.25, 26, Т.6).

Ухвалою Кіровоградського окружного адміністративного суду від 04.05.2020 р. закрито підготовче провадження у справі, справу призначено до судового розгляду по суті (а.с.27, Т.6).

У судовому засіданні представники позивача підтримали заявлені позовні вимоги, представник відповідача заперечив проти задоволення позову, судом оголошено перерву у зв`язку із закінченням часу відведеного на судове засідання (а.с.116, Т.6).

У судовому засіданні 04.06.2020 р. оголошено перерву для виклику свідків ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (а.с.165, Т.6).

Ухвалою Кіровоградського окружного адміністративного суду від 02.07.2020 р. застосовано привід до свідків та оголошено перерву (а.с.213-214, Т.6).

Ухвалою Кіровоградського окружного адміністративного суду від 22.09.2020 р. витребувано докази, застосовано привід до свідків та оголошено перерву (а.с.230-231, Т.6).

За клопотанням представника позивача, з урахуванням позиції представника відповідача, подальший розгляд справи проведено у порядку письмового провадження (а.с.158, 159, Т.7).

Ухвалою Кіровоградського окружного адміністративного суду від 22.01.2024 р. допущено заміну Головного управління ДПС у Кіровоградській області на правонаступника на відокремлений підрозділ Державної податкової служби України Головне управління ДПС у Кіровоградській області (а.с.202-203, Т.7)..

Дослідивши подані позивачем та відповідачем документи і матеріали, заслухавши пояснення представників позивача та відповідача, з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, адміністративний суд,

ВСТАНОВИВ:

В період з 25.10.2019 р. по 31.10.2019 р. посадовими особами ГУ ДПС у Кіровоградській області на підставі направлень №339, №340 від 23.10.2019 р. (а.с.145, Т.5) та відповідно до наказу №325 від 23.10.2019 р. (а.с.115, 144, Т.5) проведено документальну позапланову виїзну перевірку Товариства з обмеженою відповідальністю фірма «САІ» ЛТД з питань дотримання вимог податкового законодавства України при визначенні по взаємовідносинах з ТОВ «Ревераддо» за лютий 2017 року, що відображені в податкових деклараціях з ПДВ за лютий 2017 року, ТОВ «Ельзас» за квітень, травень 2018 року, що відображені в податкових деклараціях з ПДВ за квітень, травень 2018 року, ТОВ «Ексито-Холдинг» за травень, червень 2018 року, березень, квітень 2019 року, що відображені в податкових деклараціях з ПДВ за травень, червень 2018 року, березень, квітень 2019 року, ТОВ «Кев-Альянс» за червень 2018 року, що відображені в податкових деклараціях з ПДВ за червень 2018 року, ТОВ «Монтеверде» за липень 2018 року, що відображені в податкових деклараціях з ПДВ за липень 2018 року, ТОВ «Ферентіно» за липень 2018 року, що відображені в податкових деклараціях з ПДВ за липень 2018 року, ТОВ «Клакес» за жовтень 2018 року, що відображені в податкових деклараціях з ПДВ за жовтень 2018 року, ТОВ «Каланцас» за жовтень 2018 року, що відображені в податкових деклараціях з ПДВ за жовтень 2018 року, ТОВ «Надокса» за жовтень 2018 року, що відображені в податкових деклараціях з ПДВ за жовтень 2018 року, ТОВ «Рошшуар» за жовтень, листопад 2018 року, що відображені в податкових деклараціях з ПДВ за жовтень, листопад 2018 року, ТОВ «ТД Агро Лідер» за січень 2019 року, що відображені в податкових деклараціях з ПДВ за січень 2019 року, ТОВ «Сагано Компані» за березень, квітень 2019 року, що відображені в податкових деклараціях з ПДВ за березень, квітень 2018 року, ТОВ «Монтеверде» за березень 2019 року, що відображені в податкових деклараціях з ПДВ за березень 2019 року, ТОВ «Анкара Лімітед» за березень 2019 року, що відображені в податкових деклараціях з ПДВ за березень 2019 року, ТОВ «Флектран» за березень 2019 року, що відображені в податкових деклараціях з ПДВ за березень 2019 року, ТОВ «Миро ЛТД» за березень 2019 року, що відображені в податкових деклараціях з ПДВ за березень 2019 року, ТОВ «Арантос» за березень, квітень 2019 року, що відображені в податкових деклараціях з ПДВ за березень, квітень 2019 року, ТОВ «Вейгела-С» за травень 2019 року, що відображені в податкових деклараціях з ПДВ за травень 2019 року, ТОВ «Цехін» за травень 2019 року, що відображені в податкових деклараціях з ПДВ за травень 2019 року та за 2017 2018 роки показників фінансової звітності з їх відображенням у декларації з податку на прибуток підприємств, за результатами якої складено акт №7/11-28-05-11/20651455 від 07.11.2019 р., висновками якого є порушення ТОВ фірма «САІ» ЛТД, на думку відповідача:

- пп.134.1.1 п.134.1 ст.134 Податкового кодексу України, в результаті чого занижено податок на прибуток на загальну суму 1 021 442,00 грн, в тому числі:

- за 2017 рік на суму 43 701,00 грн,

- за 2018 рік на суму 977 741,00 грн.

- п.44.1 ст.44, пп.198.1, 198.2, 198.3 ст.198, п.201.10 ст.201 Податкового кодексу України, в результаті по взаємовідносинах з ТОВ «Ревераддо», ТОВ «Ельзас», ТОВ «Ексито-Холдинг», ТОВ «Кев-Альянс», ТОВ «Монтеверде», ТОВ «Ферентіно», ТОВ «Клакес», ТОВ «Каланцас», ТОВ «Надокса», ТОВ «Рошшуар», ТОВ «ТД Агро Лідер», ТОВ «Сагано Компані», ТОВ «Арантос», ТОВ «Монтеверде», ТОВ «Анкара Лімітед», ТОВ «Флектран», ТОВ «Миро ЛТД», ТОВ «Арантос», ТОВ «Вейгела-С», ТОВ «Цехін» занижено податок на додану вартість на загальну суму 1 063 387,00 грн, у тому числі:

- за лютий 2017 року на суму ПДВ 28 972,00 грн;

- за квітень 2018 року на суму 49 496,00 грн;

- за травень 2018 року на суму 118 171,00 грн;

- за червень 2018 року на суму 270 991,00 грн;

- за липень 2018 року на суму 67 272,00 грн;

- за жовтень 2018 року на суму 210 192,00 грн,

- за листопад 2018 року на суму 117 001,00 грн,

- за січень 2019 року на суму 126 011,00 грн,

- за березень 2019 року на суму 10 840,00 грн;

- за квітень 2019 року на суму ПДВ 13 261,00 грн;

- за травень 2019 року на суму ПДВ 51 180,00 грн,

та завищено від`ємне значення різниці між сумою податкового зобов`язання та сумою податкового кредиту на суму 140 148,00 грн, у тому числі:

- за лютий 2017 року на суму ПДВ 11 492,00 грн,

- за липень 2018 року на суму ПДВ 43 127,00 грн;

- за листопад 2018 року на суму ПДВ 29 067,00 грн;

- за січень 2019 року на суму ПДВ 13 954,00 грн;

- за травень 2019 року на суму ПДВ 42 508,00 грн (а.с.33-133, Т.1).

На підставі акта перевірки ГУ ДФС у Кіровоградській області винесено податкові повідомлення-рішення:

- №00000370511 від 16.12.2019 р., яким Товариству з обмеженою відповідальністю фірмі «САІ» ЛТД зменшено розмір від`ємного значення суми податку на додану вартість в сумі 140 148,00 грн (а.с.134, Т.1, а.с.147, зі зворотного боку, Т.5);

- №00000380511 від 16.12.2019 р., яким Товариству з обмеженою відповідальністю фірмі «САІ» ЛТД збільшено суму грошового зобов`язання з податку на прибуток приватних підприємств в сумі 1 532 163,00 грн, у тому числі 1 021 442,00 грн за податковими зобов`язаннями та 510 721,00 грн за штрафними (фінансовими) санкціями (штрафами) (а.с.135, Т.1, а.с.148, зі зворотного боку, Т.5);

- №00000390511 від 16.12.2019 р., яким Товариству з обмеженою відповідальністю фірмі «САІ» ЛТД збільшено суму грошового зобов`язання з податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) в сумі 1 595 081,00 грн, у тому числі 1 063 387,00 грн за податковими зобов`язаннями та 531 694,00 грн за штрафними (фінансовими) санкціями (штрафами) (а.с.136, Т.1, а.с.148, Т.5).

Надаючи оцінку спірним правовідносинам, суд зазначає наступне.

У постанові від 21.02.2020 р. у справі №826/17123/18 Верховний Суд зазначив, що, оскаржуючи наслідки проведеної контролюючим органом перевірки у вигляді податкових повідомлень-рішень, платник податків не позбавлений можливості посилатись на порушення контролюючим органом вимог законодавства про проведення такої перевірки, якщо вважає, що вони зумовлюють протиправність таких податкових повідомлень-рішень. При цьому, таким підставам позову, за їх наявності, суди повинні надавати правову оцінку в першу чергу, а у разі, якщо вони не визнані судом такими, що тягнуть протиправність рішень, прийнятих за наслідками такої перевірки, - переходити до перевірки підстав позову щодо наявності порушень податкового та/або іншого законодавства.

Таким чином, беручи до уваги позицію Верховного Суду, у межах спірних правовідносин першочергово суду належить надати правову оцінку доводам позивача про незаконність документальної позапланової виїзної перевірки позивача.

Судом встановлено, що документальна позапланова виїзна перевірка ТОВ фірма «САІ» ЛТД призначена наказом Головного управління ДПС у Кіровоградській області від 23.10.2019 р. №325 на підставі пп.78.1.4 п.78.1 ст.78 Податкового кодексу України (а.с.115, 144, Т.5).

Відповідно до п.75.1.2 пю75.1 ст.75 Податковий кодексу України документальною перевіркою вважається перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених цим Кодексом податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) та яка проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов`язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також отриманих в установленому законодавством порядку контролюючим органом документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків.

Документальною виїзною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться за місцезнаходженням платника податків чи місцем розташування об`єкта права власності, стосовно якого проводиться така перевірка.

Згідно з пп.78.1.4 п.78.1 ст.78 Податкового кодексу України документальна позапланова перевірка здійснюється за наявності хоча б однієї з таких підстав: виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначено виявлену недостовірність даних та відповідну декларацію протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту.

За приписами пп.20.1.4 п.20.1 ст.20 Податкового кодексу України контролюючі органи, визначені підпунктом 41.1.1 пункту 41.1 статті 41 цього Кодексу, мають право: проводити відповідно до законодавства перевірки і звірки платників податків (крім Національного банку України), у тому числі після проведення процедур митного контролю та/або митного оформлення.

Відповідно до пп.62.1.3 п.62.1 ст.62 Податкового кодексу України одним із способів здійснення податкового контролю є перевірки та звірки відповідно до вимог цього Кодексу, а також перевірки щодо дотримання законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи у порядку, встановленому законами України, що регулюють відповідну сферу правовідносин.

Пунктом 73.3 статті 73 Податкового кодексу України передбачено, що контролюючі органи мають право звернутися до платників податків та інших суб`єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про надання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження.

Такий запит підписується керівником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу і має містити: 1) підстави для надсилання запиту відповідно до цього пункту із зазначенням інформації, яка це підтверджує; 2) перелік інформації, яка запитується, та перелік документів, які пропонується надати; 3) печатку контролюючого органу.

Згідно з пп.73.3.3 п.73.3 Податкового кодексу України платники податків та інші суб`єкти інформаційних відносин зобов`язані надавати інформацію, визначену в запиті контролюючого органу, та її документальне підтвердження (крім проведення зустрічної звірки) протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту (якщо інше не передбачено цим Кодексом), у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу.

Відповідно до п.78.4 ст.78 Податкового кодексу України про проведення документальної позапланової перевірки керівник (його заступник або уповноважена особа) контролюючого органу приймає рішення, яке оформлюється наказом.

З аналізу зазначених норм судом встановлено, що обов`язковою передумовою здійснення документальної позапланової перевірки є направлення платнику податків запиту про надання пояснень та їх документального підтвердження. Платник податків зобов`язаний подавати інформацію, визначену в запиті контролюючого органу, та її документальне підтвердження. У контролюючого органу є право на оцінку пояснень платника податків і їх документальних підтверджень. Виявлені факти, які свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, можуть бути підставою для проведення перевірки лише у випадку, коли сумніви податкового органу не усунуті наданими поясненнями та документальним підтвердженням.

Викладене узгоджується з правовою позицією Верховного Суду наведеною у постановах від 11.08.2021 р. у справі №804/6851/16, від 06.11.2023 р. №805/3971/17-а.

Під час розгляду справи встановлено, що Головним управлінням ДФС у Кіровоградській області сформовано запит до ТОВ фірми «САІ» ЛТД про надання інформації (пояснень та їх документального підтвердження) №5546/10/11-28-14-04-08 від 27.03.2019 р. (а.с.184-187, Т.5), який платником податків отримано 02.04.2019 р. (а.с.188, Т.5).

У відповідь на запит ТОВ фірмою «САІ» ЛТД направлено до Головного управління ДПС у Кіровоградській області письмові пояснення №5 від 22.04.2019 р. та копії запитуваних документів (а.с.189-216, Т.5), які податковим органом отримано 23.04.2019 р., що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення (а.с.217, Т.5).

У подальшому Головним управлінням ДФС у Кіровоградській області сформовано аналогічний за змістом до попереднього запит до ТОВ фірми «САІ» ЛТД про надання інформації (пояснень та їх документального підтвердження) №12151/10/11-28-14-04-08 від 02.07.2019 р. (а.с.218-221, Т.5), який платником податків отримано 09.07.2019 р. (а.с.222, 229, Т.5).

У відповідь на запит ТОВ фірмою «САІ» ЛТД направлено до Головного управління ДПС у Кіровоградській області письмові пояснення №10 від 22.07.2019 р. та копії запитуваних документів (а.с.223-226, Т.5), які податковим органом отримано 24.07.2019 р., що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення (а.с.227, Т.5).

Окрім того, Головним управлінням ДФС у Кіровоградській області сформовано аналогічний за змістом до попередніх запит до ТОВ фірми «САІ» ЛТД про надання інформації (пояснень та їх документального підтвердження) №13157/10/11-28-14-04-08 від 22.07.2019 р. (а.с.230-233, Т.5), який платником податків отримано 26.07.2019 р. (а.с.224, Т.5).

У відповідь на запит ТОВ фірмою «САІ» ЛТД направлено до Головного управління ДПС у Кіровоградській області письмові пояснення №11 від 02.08.2019 р. та копії запитуваних документів (а.с.235-255, Т.5), які податковим органом отримано 15.08.2019 р., що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення (а.с.227, Т.5).

Судом проаналізовано зміст запитів та наданих у відповідь пояснень і копій документів та встановлено, що надані ТОВ фірмою «САІ» ЛТД пояснення та документи не охоплюють усіх питань, які відображалися у запитах, тобто є неповними.

Таким чином, у податкового органу були правові підстави для призначення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ фірми «САІ» ЛТД» на підставі пп.78.1.4 п.78.1 ст.78 Податкового кодексу України.

Як встановлено судом, оскаржуваними податковими повідомленнями-рішеннями, податковим органом зменшено розмір від`ємного значення суми податку на додану вартість, а також збільшено суму грошового зобов`язання з податку на прибуток приватних підприємств з податку на додану вартість у зв`язку з включенням позивачем до фінансової звітності та податкового кредиту сум за господарськими операціями з ТОВ «Ревераддо», ТОВ «Ельзас», ТОВ «Ексито-Холдинг», ТОВ «Кев-Альянс», ТОВ «Монтнверде», ТОВ «Ферентіно», ТОВ «Клакес», ТОВ «Каланцас», ТОВ «Надокса», ТОВ «Рошшуар», ТОВ «ТД Агро Лідер», ТОВ «Сагано Компані», ТОВ «Арантос», ТОВ «Анкара Лімітед», ТОВ «Флектран», ТОВ «Миро ЛТД», ТОВ «Вейгела-С», ТОВ «Цехін», які на думку відповідача, не носять реального характеру.

За договором поставки №20/02-2-2017 від 20.02.2017 р. (а.с.143-145, Т.1) та специфікацією (а.с.149, Т.1) ТОВ фірма «САІ» ЛТД у лютому 2017 року придбало у ТОВ «Ревераддо» сою на суму 242 784,00 грн, у тому числі ПДВ 40 464,00 грн., що підтверджується рахунком-фактурою (а.с.150, Т.1), видатковою (а.с.151, Т.1) та податковою накладними (а.с.153, Т.1).

Транспортування придбаного товару здійснювалося транспортними засобами ТОВ фірми «САІ» ЛТД, що підтверджується товарно-транспортною накладною (а.с.152, Т.1).

Оплату вартості товару здійснено позивачем у безготівковому порядку, що підтверджується платіжними дорученнями (а.с.154, 155, Т.1).

Відповідно до договору купівлі-продажу №6 від 20.04.2018 р. (а.с.213-215, Т.1) та специфікацій (а.с.216, 222, Т.1) ТОВ фірма «САІ» ЛТД придбало у ТОВ «Ельзас» сою у квітні 2018 року на суму 361 125,12 грн, у тому числі ПДВ 60 187,52 грн та у травні 2018 року на загальну суму 756 558,60 грн, у тому числі ПДВ 126 093,10 грн, що підтверджується рахунками-фактурами (а.с.217, 223, 228, Т.1), видатковими (а.с.218, 224, 229, Т.1) та податковими накладними (а.с.220, 226, 231, Т.1).

Транспортування придбаного товару здійснювалося транспортними засобами ТОВ фірми «САІ» ЛТД, що підтверджується товарно-транспортними накладними (а.с.219, 225, 230, Т.1).

Оплату вартості товару здійснено позивачем у безготівковому порядку, що підтверджується платіжними дорученнями (а.с.233-236, Т.1) та банківською випискою (а.с.237, Т.1).

Згідно з договором купівлі-продажу №17 від 29.05.2018 р. (а.с.70-71, Т.2) та специфікаціями (а.с.75, 90, Т.2) ТОВ фірма «САІ» ЛТД придбало у ТОВ «Ексито-Холдинг» сою у травні 2018 року на загальну суму 1 106 884,80 грн, у тому числі ПДВ 184 480,80 грн та у червні 2018 року на суму 306 777,60 грн, у тому числі ПДВ 51 129,60 грн, що підтверджується рахунками-фактурами (а.с.76, 80, 84, 90, Т.2), видатковими (а.с.77, 81, 85, 91, Т.2) та податковими накладними (а.с.79, 83, 87, 93, Т.2).

Транспортування придбаного товару здійснювалося транспортними засобами ТОВ фірми «САІ» ЛТД, що підтверджується товарно-транспортними накладними (а.с.78, 82, 86, 92, Т.2).

Оплату вартості товару здійснено позивачем у безготівковому порядку, що підтверджується платіжними дорученнями (а.с.94-102, Т.2) та банківською випискою (а.с.103, Т.2).

За договором купівлі-продажу №ДГ-006 від 05.03.2019 р. (а.с.104-106, Т.2) та специфікаціями (а.с.107, 113, Т.2) ТОВ фірма «САІ» ЛТД придбало у ТОВ «Ексито-Холдинг» сою у березні 2019 року на суму 59 334,00 грн, у тому числі ПДВ 9 889,00 грн та у квітні 2019 року на суму 59 334,00 грн, у тому числі ПДВ 9 889,00 грн, що підтверджується рахунками-фактурами (а.с.108, 114, Т.2), видатковими (а.с.109, 115, Т.2) та податковими накладними (а.с.111, 117, Т.2).

Транспортування придбаного товару здійснювалося транспортними засобами ТОВ фірми «САІ» ЛТД, що підтверджується товарно-транспортними накладними (а.с.110, 116, Т.2).

З огляду на акт звірки взаєморозрахунків за період з 01.05.2018 р. по 31.10.2019 р. від 31.10.2019 р., станом на 31.10.2019 р. за ТОВ фірмою «САІ» ЛТД рахувалася кредиторська заборгованість перед ТОВ «Ексито-Холдинг» на суму 118 668,00 грн (а.с.137, Т.2).

Відповідно до договору купівлі-продажу №110618С від 11.06.2018 р. (а.с.237-239, Т.2) та специфікацій (а.с.240, Т.2) ТОВ фірма «САІ» ЛТД придбало у ТОВ «Кев-Альянс» сою у червні 2018 року на суму 270 835,20 грн, у тому числі ПДВ 45 139,20 грн, що підтверджується рахунком-фактурою (а.с.241, Т.2), видатковою (а.с.242, Т.2) та податковою накладними (а.с.244, Т.2).

Транспортування придбаного товару здійснювалося транспортними засобами ТОВ фірми «САІ» ЛТД, що підтверджується товарно-транспортною накладною (а.с.243, Т.2).

Оплату вартості товару здійснено позивачем у безготівковому порядку, що підтверджується платіжними дорученнями (а.с.246, 247, Т.2) та банківською випискою (а.с.248, Т.2).

Згідно з договором купівлі-продажу №21 від 03.07.2018 р. (а.с.30-32, Т.3) та специфікаціями (а.с.35, 40, Т.3) ТОВ фірма «САІ» ЛТД придбало у ТОВ «Монтеверде» сою у липні 2018 року на загальну суму 366 762,24 грн, у тому числі ПДВ 61 127,04 грн, що підтверджується рахунками-фактурами (а.с.36, 41, Т.3), видатковими (а.с.37, 42, Т.3) та податковими накладними (а.с.39, 44, Т.3).

Транспортування придбаного товару здійснювалося транспортними засобами ТОВ фірми «САІ» ЛТД, що підтверджується товарно-транспортними накладними (а.с.38, 43, Т.3).

Оплату вартості товару здійснено позивачем у безготівковому порядку, що підтверджується платіжними дорученнями (а.с.45-48, Т.3) та банківською випискою (а.с.49, Т.3).

За договором купівлі-продажу №16С від 04.03.2019 р. (а.с.52-54, Т.3) та специфікацією (а.с.35, Т.3) ТОВ фірма «САІ» ЛТД придбало у ТОВ «Монтеверде» сою у березні 2019 року на суму 59 334,00 грн, у тому числі ПДВ 9 889,00 грн, що підтверджується рахунком-фактурою (а.с.56, Т.3), видатковою (а.с.57, Т.3) та податковою накладними (а.с.59, Т.3).

Транспортування придбаного товару здійснювалося транспортними засобами ТОВ фірми «САІ» ЛТД, що підтверджується товарно-транспортною накладною (а.с.58, Т.3).

З огляду на акт звірки взаєморозрахунків за період з 01.07.2018 р. по 26.07.2019 р. від 26.07.2019 р., станом на 26.07.2019 р. за ТОВ фірмою «САІ» ЛТД рахувалася кредиторська заборгованість перед ТОВ «Монтеверде» на суму 59 334,00 грн (а.с.50, Т.3).

Відповідно до договору купівлі-продажу №22 від 03.07.2018 р. (а.с.99-100, Т.3) та специфікації (а.с.105, Т.3) ТОВ фірма «САІ» ЛТД придбало у ТОВ «Ферентіно» сою у липні 2018 року на суму 125 395,20 грн, у тому числі ПДВ 20 899,20 грн, що підтверджується рахунком-фактурою (а.с.106, Т.3), видатковою (а.с.107, Т.3) та податковою накладними (а.с.109, Т.3).

Транспортування придбаного товару здійснювалося транспортними засобами ТОВ фірми «САІ» ЛТД, що підтверджується товарно-транспортною накладною (а.с.108, Т.3).

Оплату вартості товару здійснено позивачем у безготівковому порядку, що підтверджується платіжним дорученням (а.с.110, Т.3) та банківською випискою (а.с.111, Т.3).

Згідно з договором купівлі-продажу №5 від 15.10.2018 р. (а.с.135-136, Т.3) ТОВ фірма «САІ» ЛТД придбало у ТОВ «Клакес» сою у жовтні 2018 року на суму 267 797,40 грн, у тому числі ПДВ 44 632,90 грн, що підтверджується рахунком-фактурою (а.с.137, Т.3), видатковою (а.с.138, Т.3) та податковою накладними (а.с.140, Т.3).

Транспортування придбаного товару здійснювалося транспортними засобами ТОВ фірми «САІ» ЛТД, що підтверджується товарно-транспортною накладною (а.с.139, Т.3).

Оплату вартості товару здійснено позивачем у безготівковому порядку, що підтверджується платіжними дорученнями (а.с.141, 142, Т.3) та банківською випискою (а.с.143, Т.3).

За договором купівлі-продажу №7 від 22.10.2018 р. (а.с.169-172, Т.3) ТОВ фірма «САІ» ЛТД придбало у ТОВ «Каланцас» сою у жовтні 2018 року на загальну суму 744 192,00 грн, у тому числі ПДВ 124 032,00 грн, що підтверджується видатковими (а.с.173, 176, 179, Т.3) та податковими накладними (а.с.175, 178, 181, Т.3).

Транспортування придбаного товару здійснювалося транспортними засобами ТОВ фірми «САІ» ЛТД, що підтверджується товарно-транспортними накладними (а.с.174, 177, 180, Т.3).

Оплату вартості товару здійснено позивачем у безготівковому порядку, що підтверджується платіжними дорученнями (а.с.182-186, Т.3) та банківською випискою (а.с.187, Т.3).

Відповідно до договору купівлі-продажу №27 від 08.10.2018 р. (а.с.223-225, Т.3) та специфікації (а.с.226, Т.3) ТОВ фірма «САІ» ЛТД придбало у ТОВ «Надокса» сою у жовтні 2019 року на суму 249 139,80 грн, у тому числі ПДВ 41 523,30 грн, що підтверджується рахунком-фактурою (а.с.227, Т.3), видатковою (а.с.228, Т.3) та податковою накладними (а.с.229, Т.3).

Транспортування придбаного товару здійснювалося транспортними засобами ТОВ фірми «САІ» ЛТД, що підтверджується товарно-транспортною накладною (а.с.229, Т.3).

Оплату вартості товару здійснено позивачем у безготівковому порядку, що підтверджується платіжним дорученням (а.с.231, Т.3) та банківською випискою (а.с.232, Т.3).

Згідно з договором купівлі-продажу №0510/2 від 05.10.2018 р. (а.с.9-11, Т.4) та специфікаціями (а.с.12, 17, Т.4) ТОВ фірма «САІ» ЛТД придбало у ТОВ «Рошшуар» сою у жовтні 2018 року на суму 274 996,80 грн, у тому числі ПДВ 45 832,80 грн та у листопаді 2018 року на загальну суму 601 971,00 грн, у тому числі ПДВ 100 238,50 грн, що підтверджується рахунками-фактурами (а.с.13, 18, 22, 26, Т.4), видатковими (а.с.14, 19, 23, 27, Т.4) та податковими накладними (а.с.16, 21, 25, 29, Т.4).

Транспортування придбаного товару здійснювалося транспортними засобами ТОВ фірми «САІ» ЛТД, що підтверджується товарно-транспортними накладними (а.с.15, 20, 24, 28, Т.4).

Оплату вартості товару здійснено позивачем у безготівковому порядку, що підтверджується платіжними дорученнями (а.с.30, 32, Т.4) та банківською випискою (а.с.33, Т.4). З огляду на акт звірки взаєморозрахунків за період з 01.10.2018 р. по 31.10.2019 р. від 31.10.2019 р., станом на 31.10.2019 р. за ТОВ фірмою «САІ» ЛТД рахувалася кредиторська заборгованість перед ТОВ «Рошшуар» на суму 601 431,00 грн (а.с.41, Т.4).

За договором купівлі-продажу №2 від 02.01.2019 р. (а.с.73-75, Т.4) та специфікацією (а.с.76, Т.4) ТОВ фірма «САІ» ЛТД придбало у ТОВ «ТД Агро Лідер» сою у січні 2019 року на загальну суму 839 790,00 грн, у тому числі ПДВ 139 965,00 грн, що підтверджується, рахунками-фактурами (а.с.77, 84, Т.4), видатковими (а.с.78, 81, 85, 88, Т.4) та податковими накладними (а.с.80, 83, 87, 90, Т.4).

Транспортування придбаного товару здійснювалося транспортними засобами ТОВ фірми «САІ» ЛТД, що підтверджується товарно-транспортними накладними (а.с.79, 82, 86, 89, Т.4).

Оплату вартості товару здійснено позивачем у безготівковому порядку, що підтверджується платіжним дорученням (а.с.91, Т.4) та банківською випискою (а.с.92, Т.4). З огляду на акт звірки взаєморозрахунків за період з 01.01.2019 р. по 31.10.2019 р. від 31.10.2019 р., станом на 31.10.2019 р. за ТОВ фірмою «САІ» ЛТД рахувалася кредиторська заборгованість перед ТОВ «ТД Агро Лідер» на суму 759 790,00 грн (а.с.93, Т.4).

Відповідно до договору купівлі-продажу №10 від 05.03.2019 р. (а.с.136-138, Т.4) та специфікацій (а.с.139, 145, Т.4) ТОВ фірма «САІ» ЛТД придбало у ТОВ «Сагано Компані» сою у березні 2019 року на суму 59 334,00 грн, у тому числі ПДВ 9 889,00 грн та у квітні 2019 року на суму 59 334,00 грн, у тому числі ПДВ 9 889,00 грн, що підтверджується рахунками-фактурами (а.с.140, 146, Т.4), видатковою (а.с.141, 147, Т.4) та податковою накладними (а.с.143, 149, Т.4).

Транспортування придбаного товару здійснювалося транспортними засобами ТОВ фірми «САІ» ЛТД, що підтверджується товарно-транспортною накладною (а.с.142, 148, Т.4).

З огляду на акт звірки взаєморозрахунків за період з 01.03.2019 р. по 26.07.2019 р. від 26.07.2019 р., станом на 26.07.2019 р. за ТОВ фірмою «САІ» ЛТД рахувалася кредиторська заборгованість перед ТОВ «Сагано Компані» на суму 118 668,00 грн (а.с.151, Т.4).

Згідно з договором купівлі-продажу №7/2 від 18.03.2019 р. (а.с.179-181, Т.4) та специфікаціями (а.с.182, 188, Т.4) ТОВ фірма «САІ» ЛТД придбало у ТОВ «Арантос» сою у березні 2019 року на суму 59 833,20 грн, у тому числі ПДВ 9 972,20 грн та у квітні 2019 року на суму 59 334,00 грн, у тому числі ПДВ 9 889,00 грн, що підтверджується рахунками-фактурами (а.с.183, 189, Т.4), видатковими (а.с.184, 190, Т.4) та податковими накладними (а.с.186, 192, Т.4).

Транспортування придбаного товару здійснювалося транспортними засобами ТОВ фірми «САІ» ЛТД, що підтверджується товарно-транспортними накладними (а.с.185, 191, Т.4).

З огляду на акт звірки взаєморозрахунків за період з 01.03.2019 р. по 31.10.2019 р. від 31.10.2019 р., станом на 31.10.2019 р. за ТОВ фірмою «САІ» ЛТД рахувалася кредиторська заборгованість перед ТОВ «Арантос» на суму 119 167,00 грн (а.с.217, Т.4).

За договором купівлі-продажу №5/2 від 28.02.2019 р. (а.с.222-224, Т.4) та специфікацією (а.с.225, Т.4) ТОВ фірма «САІ» ЛТД придбало у ТОВ «Анкара Лімітед» сою у березні 2019 року на суму 59 334,00 грн, у тому числі ПДВ 9 889,00 грн, що підтверджується, рахунком-фактурою (а.с.226, Т.4), видатковою (а.с.227, Т.4) та податковою накладними (а.с.229, Т.4).

Транспортування придбаного товару здійснювалося транспортними засобами ТОВ фірми «САІ» ЛТД, що підтверджується товарно-транспортною накладною (а.с.228, Т.4).

З огляду на акт звірки взаєморозрахунків за період з 01.03.2019 р. по 26.07.2019 р. від 26.07.2019 р., станом на 26.07.2019 р. за ТОВ фірмою «САІ» ЛТД рахувалася кредиторська заборгованість перед ТОВ «Анкара Лімітед» на суму 59 334,00 грн (а.с.231, Т.4).

Відповідно до договору поставки №22 від 04.03.2019 р. (а.с.1-3, Т.5) та специфікації (а.с.4, Т.5) ТОВ фірма «САІ» ЛТД придбало у ТОВ «Флектран» сою у березні 2019 року на суму 52 443,60 грн, у тому числі ПДВ 8 740,60 грн, що підтверджується рахунком-фактурою (а.с.5, Т.5), видатковою (а.с.6, Т.5) та податковою накладними (а.с.8, Т.5).

Транспортування придбаного товару здійснювалося транспортними засобами ТОВ фірми «САІ» ЛТД, що підтверджується товарно-транспортною накладною (а.с.7, Т.5).

З огляду на акт звірки взаєморозрахунків за період з 01.03.2019 р. по 26.07.2019 р. від 26.07.2019 р., станом на 26.07.2019 р. за ТОВ фірмою «САІ» ЛТД рахувалася кредиторська заборгованість перед ТОВ «Флектран» на суму 52 443,60 грн (а.с.10, Т.5).

Згідно з договором купівлі-продажу №13 від 27.02.2019 р. (а.с.34-36, Т.5) та специфікацією (а.с.37, Т.5) ТОВ фірма «САІ» ЛТД придбало у ТОВ «Миро ЛТД» сою у березні 2019 року на суму 59 334,00 грн, у тому числі ПДВ 9 889,00 грн, що підтверджується рахунок-фактурою (а.с.38, Т.5), видатковою (а.с.39, Т.5) та податковою накладними (а.с.41, Т.5).

Транспортування придбаного товару здійснювалося транспортними засобами ТОВ фірми «САІ» ЛТД, що підтверджується товарно-транспортною накладною (а.с.40, Т.5).

Перевіркою встановлено та не заперечується сторонами, що станом на 28.10.2019 р. кредиторська заборгованість ТОВ фірми «САІ» ЛТД по взаємовідносинам з ТОВ «Миро ЛТД» складала 59 334,00 грн (а.с.110, Т.1).

За договором купівлі-продажу №ДГ-0000030 від 03.05.2019 р. (а.с.59-61, Т.5) та специфікацією (а.с.62, Т.5) ТОВ фірма «САІ» ЛТД придбало у ТОВ «Вейгела-С» сою у травні 2019 року на суму 59 892,00 грн, у тому числі ПДВ 9 982,00 грн, що підтверджується, рахунком-фактурою (а.с.63, Т.5), видатковою (а.с.64, Т.5) та податковою накладними (а.с.66, Т.5).

Транспортування придбаного товару здійснювалося транспортними засобами ТОВ фірми «САІ» ЛТД, що підтверджується товарно-транспортною накладною (а.с.65, Т.5).

З огляду на акт звірки взаєморозрахунків за період з 01.05.2019 р. по 31.10.2019 р. від 31.10.2019 р., станом на 31.10.2019 р. за ТОВ фірмою «САІ» ЛТД рахувалася кредиторська заборгованість перед ТОВ «Вейгела-С» на суму 59 892,00 грн (а.с.83, Т.5).

Відповідно до договору поставки №15 від 03.05.2019 р. (а.с.90-92, Т.5) ТОВ фірма «САІ» ЛТД придбало у ТОВ «Цехін» сою у травні 2019 року на суму 59 892,00 грн, у тому числі ПДВ 9 982,00 грн, що підтверджується рахунком-фактурою (а.с.93, Т.5), видатковою (а.с.94, Т.5) та податковою накладними (а.с.96, Т.5).

Транспортування придбаного товару здійснювалося транспортними засобами ТОВ фірми «САІ» ЛТД, що підтверджується товарно-транспортною накладною (а.с.95, Т.5).

З огляду на акт звірки взаєморозрахунків за період з 01.01.2019 р. по 31.10.2019 р. від 31.10.2019 р., станом на 31.10.2019 р. за ТОВ фірмою «САІ» ЛТД рахувалася кредиторська заборгованість перед ТОВ «Цехін» на суму 59 892,00 грн (а.с.103, Т.5).

Згідно з пп.134.1.1 п.134 ст.134 Податкового кодексу України, у редакції, чинній на час виникнення спірних взаємовідносин, об`єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього Кодексу.

Пунктом 44.1 статті 44 Податкового кодексу України визначено, що для цілей оподаткування платники податків зобов`язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов`язаних з визначенням об`єктів оподаткування та/або податкових зобов`язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Відповідно до п.5 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 р. №290 дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов`язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

З огляду на п.5, 6 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. №318 (далі за текстом П(с)БО 16 «Витрати») витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов`язань.

Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов`язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.

На підставі п.7 П(с)БО 16 «Витрати» витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені.

Витрати, які неможливо прямо пов`язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.

Пунктом 198.1 ст.198 Податкового кодексу України, у редакції, чинній на час виникнення спірних взаємовідносин, визначено, що до податкового кредиту відносяться суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення операцій з: а) придбання або виготовлення товарів та послуг; б) придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів (у тому числі у зв`язку з придбанням та/або ввезенням таких активів як внесок до статутного фонду та/або при передачі таких активів на баланс платника податку, уповноваженого вести облік результатів спільної діяльності); в) отримання послуг, наданих нерезидентом на митній території України, та в разі отримання послуг, місцем постачання яких є митна територія України; г) ввезення необоротних активів на митну територію України за договорами оперативного або фінансового лізингу; ґ) ввезення товарів та/або необоротних активів на митну територію України.

Згідно з п.198.2 ст.198 Податкового кодексу України, у редакції, чинній на час виникнення спірних взаємовідносин, датою віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше: дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг; дата отримання платником податку товарів/послуг.

Відповідно до п.198.3 ст.198 Податкового кодексу України, у редакції, чинній на час виникнення спірних взаємовідносин, податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв`язку з: придбанням або виготовленням товарів та наданням послуг; придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи); ввезенням товарів та/або необоротних активів на митну територію України.

Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах провадження господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

В силу п.198.6 ст.198 Податкового кодексу України не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв`язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних податковими накладними/розрахунками коригування до таких податкових накладних чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 цього Кодексу.

Суд враховує, що матеріалами справи підтверджено, що позивачем визначено об`єкт оподаткування податком на прибуток за 2017 і 2018 роки та сформовано податковий кредит за лютий 2017 року, квітень, травень, червень, липень, жовтень, листопад 2018 року, січень, березень, квітень, травень 2019 року на підставі належним чином оформлених первинних документів податкових та видаткових накладних, виданих ТОВ «Ревераддо», ТОВ «Ельзас», ТОВ «Ексито-Холдинг», ТОВ «Кев-Альянс», ТОВ «Монтнверде», ТОВ «Ферентіно», ТОВ «Клакес», ТОВ «Каланцас», ТОВ «Надокса», ТОВ «Рошшуар», ТОВ «ТД Агро Лідер», ТОВ «Сагано Компані», ТОВ «Арантос», ТОВ «Анкара Лімітед», ТОВ «Флектран», ТОВ «Миро ЛТД», ТОВ «Вейгела-С», ТОВ «Цехін».

Факт наявності у позивача належним чином оформлених первинних документів по взаємовідносинам з ТОВ «Ревераддо», ТОВ «Ельзас», ТОВ «Ексито-Холдинг», ТОВ «Кев-Альянс», ТОВ «Монтнверде», ТОВ «Ферентіно», ТОВ «Клакес», ТОВ «Каланцас», ТОВ «Надокса», ТОВ «Рошшуар», ТОВ «ТД Агро Лідер», ТОВ «Сагано Компані», ТОВ «Арантос», ТОВ «Анкара Лімітед», ТОВ «Флектран», ТОВ «Миро ЛТД», ТОВ «Вейгела-С», ТОВ «Цехін» не заперечується і ГУ ДПС у Кіровоградській області.

Водночас визначальним фактором для формування податкового кредиту платником податку є подальше використання придбаних товарів в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності такої особи платника податку.

Згідно з пп.14.1.36 п.14.1 ст. 14 Податкового кодексу України господарська діяльність діяльність особи, що пов`язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами.

Мета отримання доходу як кваліфікуюча ознака господарської діяльності кореспондується з вимогою щодо наявності розумної економічної причини (ділової мети) під час здійснення такої господарської діяльності.

З огляду на пп.14.1.231 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України розумна економічна причина (ділова мета) причина, яка може бути наявна лише за умови, що платник податків має намір одержати економічний ефект у результаті господарської діяльності.

Отже, господарська операція може вважатися вчиненою в межах господарської діяльності платника податків, якщо вона здійснена за наявності розумних економічних причин (ділової мети) і пов`язана з господарською діяльністю платника податків.

Суд зауважує, що господарська діяльність платника податків повинна здійснюватися з належною податковою обачністю, як законною передумовою одержання податкової вигоди, що узгоджується з правовою позицією викладеною в рішенні Європейського суду з прав людини «Булвес АД проти Болгарії».

Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «САІ» ЛТД здійснює діяльність із оптової торгівлі зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин (а.с.25-32, Т.1).

Як встановлено судом, товар придбаний ТОВ фірмою у «САІ» ЛТД у ТОВ «Ревераддо» постачався ТОВ «Торговий дім Агро-соя» за договором купівлі-продажу №03042С від 03.04.2017 р. (а.с.167-179, Т.1), придбаний у ТОВ «Ельзас» постачався ПП «Віктор і К» за договором поставки №07111708 від 07.11.2017 р. (а.с.247-250, Т.1, а.с.1-6, Т.2), ТОВ «Фалькон-Агро» за договором поставки №31/05 від 31.05.2017 р. (а.с.7-23, Т.2), ТОВ «Транзпостач» за договором поставки №08061802 від 08.06.2018 р. (а.с.24-43, Т.2), ПП «Укр Агро Партнер» за договором поставки №22031915 від 22.03.2019 р. (а.с.44-58, Т.2), придбаний у ТОВ «Ексито-Холдинг» постачався ТОВ «Транзпостач» за договором поставки №08061802 від 08.06.2018 р. (а.с.138-179, Т.2), ТОВ «Фалькон-Агро» за договором поставки №31/05 від 31.05.2017 р. (а.с.180-191, Т.2), ТОВ «Торговий дім Агро-соя» за договором купівлі-продажу №12071С від 12.07.2018 р. (а.с.192-206, Т.2), ПП «Укр Агро Партнер» за договором поставки №22031915 від 22.03.2019 р. (а.с.207-233, Т.2), придбаний у ТОВ «Кев-Альянс», ТОВ «Ферентіно», ТОВ «Клакес», ТОВ «Каланцас», ТОВ «Надокса», ТОВ «Рошшуар», ТОВ «ТД Агро Лідер» постачався ТОВ «Транзпостач» за договором поставки №08061802 від 08.06.2018 р. (а.с. 4-25, 115-131, 149-164, 196-220, 238-250, Т.3, а.с.1-3, 42-72, 101-132, Т.4), придбаний у ТОВ «Монтнверде» постачався ТОВ «Транзпостач» за договором поставки №08061802 від 08.06.2018 р. (а.с.69-84, Т.3), ПП «Укр Агро Партнер» за договором поставки №22031915 від 22.03.2019 р. (а.с.85-95, Т.3), придбаний у ТОВ «Сагано Компані», ТОВ «Арантос», ТОВ «Анкара Лімітед», ТОВ «Флектран», ТОВ «Миро ЛТД», ТОВ «Вейгела-С», ТОВ «Цехін» постачався ПП «Укр Агро Партнер» за договором поставки №22031915 від 22.03.2019 р. (а.с.152-175, 194-219, 233-247, Т.4, а.с.11-31, 43-57, 68-87, 104-114, Т.5).

Отже, господарські операції з ТОВ «Ревераддо», ТОВ «Ельзас», ТОВ «Ексито-Холдинг», ТОВ «Кев-Альянс», ТОВ «Монтнверде», ТОВ «Ферентіно», ТОВ «Клакес», ТОВ «Каланцас», ТОВ «Надокса», ТОВ «Рошшуар», ТОВ «ТД Агро Лідер», ТОВ «Сагано Компані», ТОВ «Арантос», ТОВ «Анкара Лімітед», ТОВ «Флектран», ТОВ «Миро ЛТД», ТОВ «Вейгела-С», ТОВ «Цехін» безпосередньо пов`язані з господарською діяльністю ТОВ фірми у «САІ» ЛТД.

Однак орган доходів і зборів, визначаючи ТОВ «Спецсталь-Груп» грошові зобов`язання з податку на прибуток та з податку на додану вартість, вказує на нереальність господарських операцій позивача з ТОВ «Ревераддо», ТОВ «Ельзас», ТОВ «Ексито-Холдинг», ТОВ «Кев-Альянс», ТОВ «Монтнверде», ТОВ «Ферентіно», ТОВ «Клакес», ТОВ «Каланцас», ТОВ «Надокса», ТОВ «Рошшуар», ТОВ «ТД Агро Лідер», ТОВ «Сагано Компані», ТОВ «Арантос», ТОВ «Анкара Лімітед», ТОВ «Флектран», ТОВ «Миро ЛТД», ТОВ «Вейгела-С», ТОВ «Цехін», з огляду на наявні пояснення директора (засновника) про непричетність до фінансово-господарської діяльності; відсутній рух активів, зобов`язань чи власного капіталу у процесі здійснення господарської діяльності; відсутність законного (легального) джерела походження придбаного товару; підміну товарних позицій; відсутність достатньої кількості працівників для здійснення операцій щодо придбання та реалізації ТМЦ різноманітної номенклатури.

Так, відповідачем надано до суду копії протоколів допиту свідків відібрані в ході досудового розслідування №42018171090000055, зокрема ОСОБА_1 (а.с.120-121, Т.6, а.с.89-92, Т.7), ОСОБА_2 (а.с.122-125, Т.6, а.с.82-88. Т.7), ОСОБА_3 (а.с.126-129, Т.6, а.с.111-117, Т.7), ОСОБА_4 (а.с.130-132, 133-135, Т.6, а.с.59-63, 71-75, Т.7), ОСОБА_5 (а.с.136-139, Т.6), ОСОБА_6 (а.с.139-142, Т.6, а.с.125-132, Т.7), ОСОБА_7 (а.с.143-146, Т.6), ОСОБА_8 (а.с.147-150, Т.6, а.с.118-124, Т.7), ОСОБА_9 (а.с.151-154, Т.6, а.с.139-145, Т.7), ОСОБА_13 (а.с.155-158, Т.6, а.с.104-110, Т.7), ОСОБА_11 (а.с.159-161, Т.6, а.с.99-103, Т.7), ОСОБА_12 (а.с.162-164, Т.6, а.с.93-98, Т.7), ОСОБА_14 (а.с.76-81, Т.7), ОСОБА_15 (а.с.133-138, Т.7).

З огляду на відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на час господарських операцій позивача з контрагентами ОСОБА_1 була зареєстрована керівником ТОВ «Ельзас» (код ЄДРПОУ 41325907), ОСОБА_2 керівником ТОВ «Ексито-Холдинг» (код ЄДРПОУ 41197543) (а.с.72, Т.2), ОСОБА_3 керівником ТОВ «Монтнверде» (код ЄДРПОУ 42223338) (а.с.33, Т.3), ОСОБА_4 керівником ТОВ «Ферентіно» (код ЄДРПОУ 42120450) та ТОВ «Каланцас» (код ЄДРПОУ 42437247), ОСОБА_5 керівником ТОВ «Франтоза» (код ЄДРПОУ 42508582), ОСОБА_6 керівником ТОВ «Арантос» (код ЄДРПОУ 42119560), ОСОБА_7 керівником ТОВ «Анкара Лімітед» (код ЄДРПОУ 41798160), Амбросієнко Тетяна Павлівна керівником ТОВ «Флектран» (код ЄДРПОУ 41515604), ОСОБА_9 керівник ТОВ «Цехін» (код ЄДРПОУ 42746181), ОСОБА_13 керівником ТОВ «Сагано Компані» (код ЄДРПОУ 42216320), ОСОБА_11 керівником ТОВ «Рошшуар» (код ЄДРПОУ 42449145), ОСОБА_12 керівником ТОВ «Клакес» (код ЄДРПОУ 42437082) та ТОВ «Миро ЛТД» (код ЄДРПОУ 42283507), ОСОБА_14 керівник ТОВ «Кев-Альянс» (код ЄДРПОУ 41230784), ОСОБА_15 керівник ТОВ «Вейгела-С» (код ЄДРПОУ 42739022).

Допитані як свідки у кримінальному провадженні ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 заперечили свою причетність до господарської діяльності юридичних осіб, керівниками яких вони були зареєстровані.

На противагу протоколам допиту свідків, позивачем надано нотаріально посвідчені заяви ОСОБА_12 (а.с.198, Т.6), ОСОБА_14 (а.с.199, Т.6), ОСОБА_15 (а.с.200, Т.6), ОСОБА_9 (а.с.201, Т.6), ОСОБА_4 (а.с.202, Т.6), ОСОБА_1 (а.с.203, Т.6), ОСОБА_3 (а.с.204, Т.6), ОСОБА_5 (а.с.205, 206, Т.6), у яких вказували, на те, що дії щодо державної реєстрації проводили за власною ініціативою, установчі документи, а саме статут, виписку з ЄДРЮОФОП та свідоцтво платника ПДВ отримували особисто, пояснення попередньо надані органам податкової міліції просять вважати недійсними, оскільки надавалися під фізичним та психічним тиском.

У судове засідання для допиту як свідки викликалися ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , однак зазначені особи до суду не з`явилися.

Ухвалами Кіровоградського окружного адміністративного суду від 02.07.2020 р. (а.с.213-214, Т.6) та від 22.09.2020 р. (а.с.230-231, Т.6) застосовувався привід до свідків ОСОБА_1 ; ОСОБА_2 ; ОСОБА_3 ; ОСОБА_4 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 , однак Світловодським відділом поліції ГУНП в Кіровоградській області приводи не виконано.

Окрім того, під час розгляду справи встановлено, що ОСОБА_9 помер ІНФОРМАЦІЯ_1 , актовий запис від 08.01.2020 р. №17 (а.с.244, Т.6).

Частиною першою статті 72 КАС України визначено, що доказами в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Згідно з ч.1 ст.74 КАС України суд не бере до уваги докази, які одержані з порушенням порядку, встановленого законом.

Законом, який визначає порядок отримання показань під час досудового слідства та порядок їх фіксації у протоколі допиту є Кримінальний процесуальний кодекс.

У частині першій статті 23 КПК України встановлено, що суд досліджує докази безпосередньо. Показання учасників кримінального провадження суд отримує усно.

Частина друга цієї ж статті визначає, що не можуть бути визнані доказами відомості, що містяться в показаннях, речах і документах, які не були предметом безпосереднього дослідження суду, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Суд може прийняти як доказ показання осіб, які не дають їх безпосередньо в судовому засіданні, лише у випадках, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 статті 95 КПК України передбачено, що Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання, або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 цього Кодексу. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них, крім порядку отримання показань, визначеного статтею 615 цього Кодексу.

Отже, протоколи допиту, отримані на стадії досудового слідства, можуть бути визначені як докази лише в разі їх відображення під час розгляду кримінальної справи в суді.

Відповідно до ч.6 ст.78 КАС України вирок суду в кримінальному провадженні, ухвала про закриття кримінального провадження і звільнення особи від кримінальної відповідальності або постанова суду у справі про адміністративне правопорушення, які набрали законної сили, є обов`язковими для адміністративного суду, що розглядає справу про правові наслідки дій чи бездіяльності особи, стосовно якої ухвалений вирок, ухвала або постанова суду, лише в питанні, чи мали місце ці дії (бездіяльність) та чи вчинені вони цією особою.

Таким чином, до винесення вироку в рамках кримінального провадження, протокол допиту досудового розслідування не може вважатись належним доказом в адміністративному судочинстві.

Вироком Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області від 22 квітня 2019 року у справі №401/1218/19 затверджено угоду про визнання винуватості укладену 27 березня 2019 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні, аналізу інформації та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області радником юстиції Ткаченко Костянтином Анатолійовичем та підозрюваним ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019170000000031 від 27.03.2019 року; визнано винуватим ОСОБА_2 за ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України на підставі якої призначено йому у виді штрафу в розмірі шістсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто в сумі 10 200 гривень (а.с.44-46, Т.7).

Вироком Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області від 22 квітня 2019 року у справі №401/1204/19 затверджено угоду про визнання винуватості укладену 27 березня 2019 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні, аналізу інформації та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області радником юстиції Ткаченко К.А. та підозрюваною ОСОБА_14 ; ОСОБА_14 визнано винуватою у вчинені злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України та призначено їй покарання у виді штрафу у розмірі 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 10 200 грн (а.с.47-50, Т.7).

Вироком Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області від 24 червня 2019 року у справі №401/1755/19 затверджено угоду про визнання винуватості укладену 27 березня 2019 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні, аналізу інформації та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області радником юстиції Ткаченко К.А. та підозрюваною ОСОБА_6 ; ОСОБА_6 визнано винуватою у вчинені злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України та призначено їй покарання у виді штрафу у розмірі 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 10 200 грн (а.с.51-52, Т.7).

Ухвалою Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області від 19.07.2021 р. у справі №401/1726/21 ОСОБА_4 на підставі п.2 ч.1 статті 49 КК України звільнено від кримінальної відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.27, ч.2 ст.2051 КК України, а провадження у справі закрито, у зв`язку із закінченням строків давності (а.с.204-207, Т.7).

Ухвалою Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області від 18.03.2021 р. у справі №401/8/21 ОСОБА_1 на підставі п.2 ч.1 статті 49 КК України звільнено від кримінальної відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.27, ч.2 ст.2051 КК України, а провадження у справі закрито, у зв`язку із закінченням строків давності (а.с.208-211, Т.7).

Ухвалою Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області від 13.07.2021 р. у справі №401/1656/21 ОСОБА_7 на підставі п.2 ч.1 статті 49 КК України звільнено від кримінальної відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.27, ч.2 ст.2051 КК України, а провадження у справі закрито, у зв`язку із закінченням строків давності (а.с.212-215, Т.7).

Також відповідачем до матеріалів справи надано копії висновків експерта Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру, зроблені в ході досудового розслідування №42018171090000055 від 14.03.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.5 ст.27 ч.1 ст.2051 КУ України (а.с.163-198, Т.7).

Так, відповідно до висновку експерта від 18.09.2020 р. №1984 Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру за результатом почеркознавчої експертизи первинних документів ТОВ «Рошшуар» встановлено, що підписи у графах: «Від постачальника» у видаткових накладних №5 від 19.11.2018 р., №6 від 20.11.2018 р., №7 від 21.11.2018 р., у графах: «Виписав(ла)» у рахунках на оплату №11 від 21.11.2018 р., №10 від 20.11.2018 р., №9 від 19.11.2018 р., у графах: «Від постачальника» у видаткових накладних видаткових накладних №5 від 19.11.2018 р., №6 від 20.11.2018 р., №7 від 21.11.2018 р., виконані однією особою, але не ОСОБА_11 . У договорі купівлі-продажу №0510/2 від 05.10.2018 р. в графі «Директор ТОВ «Рошшуар» _ Є.І. Каменний, що на третьому аркуші, підпис відсутній (а.с.161-168, Т.7).

Згідно із висновком експерта від 29.09.2020 р. №1986 Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру за результатом почеркознавчої експертизи первинних документів ТОВ «Монтеверде» встановлено, що підписи в графі: «Від постачальника» у видатковій накладній №2 від 17.07.2018 р.; в графі: «Продавець: _ ОСОБА_3 » у специфікації №2 до договору купівлі-продажу №21 від 03.07.2018 р.; в графах: «Бухгалтер (відповідальна особа вантажовідправника)», «Відпуск дозволив Директор ОСОБА_3 » та «Здав (відповідальна особа вантажовідправника)» у товарно-транспортній накладній №17/07 від 17.07.2018 р.; в графі: «Від постачальника» у видатковій накладній №1 від 04.07.2018 р., в графі: «Виписав(ла)» у рахунку-фактурі №1 від 04.07.2018 р.; в графах: «Бухгалтер (відповідальна особа вантажовідправника)», «Відпуск дозволив Директор ОСОБА_3 » та «Здав (відповідальна особа вантажовідправника)» у товарно-транспортній накладній №04/07/2 від 07.07.2018 р.; в графі: «Продавець: _ ОСОБА_3 » у специфікації №1 до договору купівлі-продажу №21 від 03.07.2018 р.; в графі: «Директор ТОВ «Монтеверде» _ В.В. Філіпповський», на третьому аркуші договору купівлі-продажу №21 від 03.07.2018 р.; в графі: «Виписав(ла)» у рахунку-фактурі №2 від 17.07.2018 р.; в графі: «Продавець: _ ОСОБА_3 » у специфікації №2 до договору купівлі-продажу №21 від 03.07.2018 р.; в графі: «Від постачальника» у видатковій накладній №2 від 17.07.2018 р.; в графах: «Бухгалтер (відповідальна особа вантажовідправника)», «Відпуск дозволив Директор Філіпповський В.В.» та «Здав (відповідальна особа вантажовідправника)» у товарно-транспортній накладній №17/07 від 17.07.2018 р.; в графі: «Виписав(ла)» у рахунку-фактурі №2 від 17.07.2018 р., виконані не ОСОБА_3 , а іншою особою (а.с.169-174, Т.7).

Висновком експерта від 30.09.2020 р. №1988 Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру за результатом почеркознавчої експертизи первинних документів ТОВ «Ексито-Холдинг» встановлено, що підписи у графі: «Сторона 2 41197543» акта звірки взаєморозрахунків за період з 01.05.2018 30.06.2018 р., дата проведення звірки 02.07.2018; у графі: «Продавець: _ ОСОБА_2 » специфікації №2 від 08 червня 2018 року до договору купівлі-продажу №17 від 29.05.2018 р., між ТОВ «Ексито-Холдинг» та ТОВ фірмою «САІ» ЛТД; у графі: «Від постачальника _ директор Томілко О.І.» видаткової накладної №10 від 11.06.2018 р.; у графі: «Продавець: Директор ТОВ «Ексито-Холдинг» _ О.І. Томілко» на третьому аркуші договору купівлі-продажу №17 від 29.05.2018 р.; у графі: «Виписав(ла)» рахунку-фактури №6 від 31.05.2018 р.; у графі: «Від постачальника _ директор Томілко О.І.» видаткової накладної №6 від 31.05.2018 р.; у графах: «Бухгалтер (відповідальна особа вантажовідправника)», «Відпуск дозволив Директор Томілко О.І.» на 1-й сторінці та у графі: «Здав (відповідальна особа вантажовідправника Директор ТОВ «Ексито-Холдинг Томілко О.І.» на 2-й сторінці товарно-транспортної накладної №310518/1 від 31.05.2018 р.; у графі: «Виписав(ла)» рахунку-фактури №5 від 31.05.2018 р.; у графі: «Від постачальника _ директор Томілко О.І.» видаткової накладної №5 від 31.05.2018 р.; у графах: «Бухгалтер (відповідальна особа вантажовідправника)», «Відпуск дозволив Директор Томілко О.І.» на 1-й сторінці та у графі: «Здав (відповідальна особа вантажовідправника Директор ТОВ «Ексито-Холдинг Томілко О.І.» на 2-й сторінці товарно-транспортної накладної №310518/1 від 31.05.2018 р.; у графі: «Виписав(ла)» рахунку-фактури №4 від 30.05.2018 р.; у графі: «Від постачальника _ директор Томілко О.І.» видаткової накладної №4 від 30.05.2018 р.; у графах: «Бухгалтер (відповідальна особа вантажовідправника)», «Відпуск дозволив Директор Томілко О.І.» на 1-й сторінці та у графі: «Здав (відповідальна особа вантажовідправника Директор ТОВ «Ексито-Холдинг» Томілко О.І.» на 2-й сторінці товарно-транспортної накладної №300518/1 від 30.05.2018 р.; у графі: «Продавець: _ ОСОБА_2 » специфікації №1 від 29.05.2018 р. до договору купівлі-продажу №17 від 29.05.2018 р., між ТОВ «Ексито-Холдинг» та ТОВ фірмою «САІ» ЛТД; у графі: «Виписав(ла)» рахунку-фактури №6 від 31.05.2018 р.; у графі: «Від постачальника _ директор Томілко О.І.» видаткової накладної №9 від 11.06.2018 р.; у графах: «Бухгалтер (відповідальна особа вантажовідправника)», «Відпуск дозволив Директор Томілко О.І.» на 1-й сторінці та у графі: «Здав (відповідальна особа вантажовідправника Директор ТОВ «Ексито-Холдинг» Томілко О.І.» на 2-й сторінці товарно-транспортної накладної №110618/2 від 11.06.2018 р., виконані не ОСОБА_2 , а іншою особою, а іншою особою (а.с.175-180, Т.7).

Відповідно до висновку експерта від 06.10.2020 р. №1989 Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру за результатом почеркознавчої експертизи первинних документів ТОВ «Кев-Альянс» встановлено, що підписи в графі: «Від постачальника _ директор О.В. Пелюховська» у видатковій накладній №9 від 12.06.2018 р.; в графі: «Бухгалтер (відповідальна особа вантажовідправника)», «Відпуск дозволив Директор О.В. Пелюховська» та «Здав (відповідальна особа вантажовідправника) Директор ТОВ «Кев-Альянс» Пелюховська О.В.» у товарно-транспортній накладній №120618/5 від 12.06.2018 р.; в графі: «Виписав(ла)» у рахунку-фактурі №5 від 12.06.2018 р.; у графі: «Сторона 2 41230784» в акті звірки взаєморозрахунків за період з 01.06.2018 06.07.2018 р.; в графі: «Продавець» у специфікації №1 до договору купівлі-продажу №110618С від 11.06.2018 р.; в графі: «Директор ТОВ «Кев-Альянс» _ О.В. Пелюховська», на третьому аркуші договору купівлі-продажу №110618С від 11.06.2018 р., виконані не ОСОБА_14 , а іншою особою (а.с.181-185, Т.7).

Згідно із висновком експерта від 15.10.2020 р. №1987 Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру за результатом почеркознавчої експертизи первинних документів ТОВ «Ельзас» встановлено, що підписи в графі: «Директор ТОВ «Ельзас» _ І.В. Калінська» на третій сторінці договору купівлі-продажу №6 від 20.04.2018 р.; у графі: «Продавець: _ І.В. Калінська» специфікації №1 від 20.04.2018 р. до договору купівлі-продажу №6 від 20.04.2018 р.; у графі: «Від постачальника _ директор І.В. Калінська» видаткової накладної №РН-000014 від 24.04.2018 р.; у графі: «Виписав(ла)» у рахунку-фактурі №СФ-000016 від 24.04.2018 р.; у графі: «Відпуск дозволив Директор Калінська І.В.» на 1-й сторінці та у графі: «Здав (відповідальна особа вантажовідправника Директор ТОВ «Ельзас» Калінська І.В.» на 2-й сторінці товарно-транспортної накладної №240418 від 24.04.18 р.; у графі: «Продавець: _ І.В. Калінська» специфікації №2 від 04.05.2018 р. до договору купівлі-продажу №6 від 04.05.2018 р.; у графі: «Сторона 2 41325907» акта звірки взаєморозрахунків за період з 01.04.2018 06.07.2018 р.; у графі: «Виписав(ла)» у рахунку-фактурі №СФ-000021 від 08.05.2018 р.; у графі: «Від постачальника _ директор І.В. Калінська» видаткової накладної №РН-000022 від 08.05.2018 р.; у графі: «Відпуск дозволив Директор Калінська І.В.» на 1-й сторінці та у графі: «Здав (відповідальна особа вантажовідправника Директор ТОВ «Ельзас» Калінська І.В.» на 2-й сторінці товарно-транспортної накладної №080518/1 від 08.05.18 р.; у графі: «Виписав(ла)» у рахунку-фактурі №СФ-000020 від 07.05.2018 р.; у графі: «Від постачальника _ директор І.В. Калінська» видаткової накладної №РН-000021 від 07.05.2018 р.; у графі: «Відпуск дозволив Директор Калінська І.В.» на 1-й сторінці та у графі: «Здав (відповідальна особа вантажовідправника Директор ТОВ «Ельзас» Калінська І.В.» на 2-й сторінці товарно-транспортної накладної №070518/1 від 07.05.18 р.; у графі: «Продавець: _ І.В. Калінська» специфікації №1 від 20.04.2018 р. до договору купівлі-продажу №6 від 20.04.2018 р.; у графі: «Від постачальника _ директор І.В. Калінська» видаткової накладної №РН-000018 від 24.05.2018 р.; у графі: «Відпуск дозволив Директор Калінська І.В.» на 1-й сторінці та у графі: «Здав (відповідальна особа вантажовідправника Директор ТОВ «Ельзас» Калінська І.В.» на 2-й сторінці товарно-транспортної накладної №240418 від 24.04.18 р.; у графі: «Виписав(ла)» у рахунку-фактурі №СФ-000016 від 24.05.2018 р.; у графі: «Директор ТОВ «Ельзас» _ І.В. Калінська» на третій сторінці договору купівлі-продажу №6 від 20.04.2018 р.; у графі: «Від постачальника _ директор І.В. Калінська» видаткової накладної №РН-000021 від 07.05.2018 р.; у графі: «Відпуск дозволив Директор Калінська І.В.» на 1-й сторінці та у графі: «Здав (відповідальна особа вантажовідправника Директор ТОВ «Ельзас» Калінська І.В.» на 2-й сторінці товарно-транспортної накладної №070518/1 від 07.05.18 р.; у графі: «Виписав(ла)» у рахунку-фактурі №СФ-000020 від 07.05.2018 р.; у графі: «Продавець: _ І.В. Калінська» специфікації №2 від 04.05.2018 р. до договору купівлі-продажу №6 від 04.05.2018 р., виконані не ОСОБА_1 , а іншою особою (а.с.186-192, Т.7).

Висновком експерта від 15.09.2020 р. №1983 Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру за результатом почеркознавчої експертизи первинних документів ТОВ «Каланцас» та ТОВ «Ферентіно» встановлено, що підписи в графі: «Постачальник _/ ОСОБА_4 », на зворотній стороні другого аркуша у договорі поставки №7 від 22.10.2018 р.; в графах: «Від постачальника» у видатковій накладній №1 від 22.10.2018 р., №2 від 23.10.2018 р., №3 від 26.10.2018 р.; в графі: «Постачальник _/ ОСОБА_4 », на зворотній стороні другого аркуша у договорі поставки №7 від 22.10.2018 р.; в графі: «Від постачальника» у видатковій накладній №3 від 26.10.2018 р.; в графі: «Виписав(ла)» у рахунку на оплату №5 від 26.10.2018 р.; в графі: «Від постачальника» у видатковій накладній №2 від 23.10.2018 р.; в графі: «Виписав(ла)» у рахунку на оплату №4 від 23.10.2018 р.; в графі: «Від постачальника» у видатковій накладній №1 від 22.10.2018 р.; в графі: «Виписав(ла)» у рахунку на оплату №3 від 22.10.2018 р., виписані однією особою, але не ОСОБА_4 ; підписи в графі: «Від постачальника _ директор Горбенко Л.М.» у видатковій накладній №1 від 04.07.2018 р.; в графах: «Бухгалтер (відповідальна особа вантажовідправника)», «Відпуск дозволив Директор Горбенко Л.М.», «Здав (відповідальна особа вантажовідправника) Директор ТОВ «Ферентіно» ОСОБА_4 » у товарно-транспортній накладній №04/07/3 від 04.07.2018 р.; в графі: «Виписав(ла) _ директор Горбенко Л.М.» у рахунку на оплату №1 від 04.07.2018 р.; в графі: «Продавець _ ОСОБА_4 » у специфікації №1 до договору купівлі-продажу №22 від 03.07.2018 р.; в графі: «Директр ТОВ «Ферентіно» _ ОСОБА_4 », на третьому аркуші у договорі купівлі-продажу №22 від 03.07.2018 р., виконані однією особою, але не ОСОБА_4 (а.с.193-198, Т.7).

Судом встановлено, що висновки експерта Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру, зроблені в ході досудового розслідування №42018171090000055 від 14.03.2018 р. (а.с.163-198, Т.7), надані представником відповідача до суду не у повному обсязі, оскільки містять лише вибіркові сторінки, що не дає можливості проаналізувати на яких проведених дослідженнях такі висновки гуртуються.

Окрім того, зі змісту висновків судом встановлено, що експерту були надані на дослідження первинні документи, однак не можливо з`ясувати, у який спосіб та де такі документи були отримані, також не відомий і зміст досліджуваних документів, окрім їх реквізитів.

Так, суд враховує, що в експертних висновках зазначено, що 28.02.2019 р. під час проведення обшуку офісного приміщення ТОВ «Фірма «САІ ЛТД» (код ЄДРПОУ 20651455) виявлено та вилучено фінансово-господарські документи з фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Рошшуар» (код ЄДРПОУ 42449145), ТОВ «Монтеверде» (код ЄДРПОУ 42223338), ТОВ «Ексито-Холдинг» (код ЄДРПОУ 41197543), ТОВ «Кев-Альянс» (код ЄДРПОУ 41230784), ТОВ «Ельзас» (код ЄДРПОУ 41325907), ТОВ «Каланцас» (код ЄДРПОУ 42437247) та ТОВ «Ферентіно» (код ЄДРПОУ 42120450).

Однак, під час позапланової виїзної перевірки ТОВ фірми «САІ» ЛТД, проведеної у період з 25.10.2019 р. по 31.10.2019 р., посадовими особами ГУ ДПС у Кіровоградській області досліджувалися первинні документи ТОВ «Рошшуар», ТОВ «Монтеверде», ТОВ «Ексито-Холдинг», ТОВ «Кев-Альянс», ТОВ «Ельзас», ТОВ «Каланцас», ТОВ «Ферентіно», що відображено в акті №7/11-28-05-11/20651455 від 07.11.2019 р. Також позивачем до позовної заяви, поданої до суду 22.01.2020 р., додано завірені копії первинних документів, у тому числі і стосовно взаємовідносин з ТОВ «Рошшуар», ТОВ «Монтеверде», ТОВ «Ексито-Холдинг», ТОВ «Кев-Альянс», ТОВ «Ельзас», ТОВ «Каланцас», ТОВ «Ферентіно».

Натомість постанова про призначення судової почеркознавчої експертизи, на підставі якої проведено почеркознавчі експертизи та складено вищевикладені висновки експерта, датована 30.07.2020 р.

Більш того, суд враховує, що у висновку експерта від 18.09.2020 р. №1984 зазначено, що У договорі купівлі-продажу №0510/2 від 05.10.2018 р. в графі «Директор ТОВ «Рошшуар» _ Є.І. Каменний, що на третьому аркуші, підпис відсутній (а.с.161-168, Т.7). Разом з тим, матеріали справи містять завірену копію договору купівлі-продажу №0510/2 від 05.10.2018 р. у якому наявний підпис директора ТОВ «Рошшуар» Є.І. Каменного (а.с.9-11, Т.4). Зазначений договір досліджувався під час перевірки позивача, однак про відсутність підпису в акті №7/11-28-05-11/20651455 від 07.11.2019 р. не зазначено (а.с.86-89, Т.1).

Окрім того, зі змісту наданих суду копій висновків експерта встановлено, що експертом в межах однієї експертизи досліджувалися документи з однаковою назвою та реквізитами.

З огляду на викладене, не можливо поза розумним сумнівом встановити, що первинні документи, які досліджувалися експертами є тими ж документами, які перевірялися податковим органом та досліджувалися судом.

Частиною 10 статті 101 КПК України передбачено, що висновок експерта не є обов`язковим для особи або органу, яка здійснює провадження, але незгода з висновком експерта повинна бути вмотивована у відповідних постанові, ухвалі, вироку.

Таким чином, оцінка висновку експерта, складеного за результатами експертизи в ході досудового розслідування налається судом у відповідних постанові, ухвалі, вироку за результатами розгляду кримінальної справи.

Відповідачем не надано до суду постанови, ухвали чи вироку суду з оцінкою відповідних висновків експерта.

Суд враховує, що Велика Палата Верховного Суду у постанові від 07.07.2022 р. у справі №160/3364/19, відступивши від висновку Верховного Суду України, викладеного в постанові від 01.12.2015 р. у справі №826/15034/14, зазначила, що будь-який документ, виданий від імені суб`єкта господарювання (платника податків), що не був позбавлений відповідного статусу на час складення цього документа, має силу первинного документа та згідно зі статтею 44 ПК України та статтею 9 Закону №996-XIV підтверджує дані податкового обліку суб`єкта господарювання та/або його контрагентів у тому разі, якщо цей документ містить, зокрема: достовірні дані про фактично здійснену господарську операцію та відображає її економічну суть; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції. Водночас інший платник податків під час використання такого документа у своєму податковому обліку повинен діяти розумно, добросовісно та з належною обачністю, а також не мати достатніх підстав для сумніву в достовірності даних, внесених до відповідного документа своїм контрагентом, у тому числі стосовно даних щодо можливих дефектів правового статусу такого контрагента, а також щодо підпису та інших засобів ідентифікації представників контрагента, які брали участь у господарській операції.

Натомість засудження посадової особи підприємства за статтею 205 КК України (переважно директора контрагента) не свідчить про фактичну відсутність у такої юридичної особи цивільної дієздатності, тобто одного з обов`язкових критеріїв визнання юридичної особи учасником податкових правовідносин, з огляду на те, що в податкових правовідносинах виникнення прав та обов`язків пов`язане насамперед зі спеціальним статусом платника податків, а не із загальною цивільно-правовою дієздатністю юридичної особи. За наявності статусу платника податків суб`єкт господарювання має підстави для складення первинних та інших документів, які повинні братися до уваги при підтвердженні даних податкового обліку.

Відповідно до ч.8 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. №996-XIV (далі за текстом Закон №996-XIV) відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.

Аналіз наведеної норми дає підстави вважати, що відповідальність, зокрема, за недостовірність відображених у первинних документах даних покладена саме на ту особу, яка склала та підписала ці документи. Тобто кожен з учасників господарської операції відповідає лише за ті відомості, які до первинного документа вносив він сам.

Таким чином, у приписах частини восьмої статті 9 Закону №996-XIV знайшов відображення принцип індивідуальної відповідальності платника податків.

Водночас немає жодних підстав перекладати на платника податків відповідальність за внесення до первинних документів недостовірних даних іншою особою. Інакше це буде суперечити принципу індивідуальної відповідальності та визначеним у статті 16 ПК України обов`язкам платника податків, до яких не віднесено те, що останній повинен дбати про правомірність податкового обліку контрагента.

При цьому важливо враховувати фактичну можливість платника податків усвідомлювати той факт, що від імені задекларованого в первинних документах суб`єкта господарювання діють неуповноважені особи. Мають бути наявні докази того, що законними заходами добросовісний платник податків міг перевірити правдивість відповідних первинних документів, а також мав достатні підстави, діючи з належною обачністю, для обґрунтованих сумнівів у достовірності складених іншими особами первинних документів. Інакше тлумачення норм податкового законодавства фактично перекладає обов`язок здійснення податкового контролю на самих платників податків.

Викладене узгоджується із правовою позицією Верховного Суду, наведеною у постановах від 19.01.2023 р. у справі №520/9160/19, від 24.03.2023 р. у справі №280/4830/19.

Застосовуючи зазначені правила оподаткування при оцінці оспорюваних господарських операцій, суд встановив, що вони є реальними та підтверджуються долученими платником до матеріалів справи належним чином оформленими копіями документів, обов`язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення податкового обліку та які містять достатні дані про зміст господарських операцій та їх учасників, підтверджують фактичність здійснення таких операцій і господарський характер понесених за ними витрат, а саме: видаткових накладних; податкових накладних; платіжних доручень; товарно-транспортних накладних; оборотно-сальдових відомостей; документів, що свідчать про подальшу реалізацію товарно-матеріальних цінностей.

Контролюючим органом, у свою чергу, не наведено переконливих доводів, що ґрунтуються на об`єктивній інформації та спростовують факти господарської діяльності, засвідчені вказаними документами, а також не представлено жодних доказів на підтвердження того, що відомості, які містяться в цих документах, неповні, недостовірні та (або) суперечливі.

Не подано відповідачем і жодних доказів на підтвердження недобросовісності позивача як платника податків, не наведено будь-яких доводів щодо здійснення ним розглядуваних операцій за відсутності розумних економічних причин (ділової мети) та наміру одержати економічний ефект тощо. Так, у вироках Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області від 22.04.2019 р. у справі №401/1218/19, від 22.04.2019 р. у справі №401/1204/19, від 24.06.2019 р. у справі №401/1755/19 не має згадок про господарську діяльність із ТОВ фірмою «САІ» ЛТД. Натомість вироків, у яких би досліджувалися господарські взаємовідносини із ТОВ фірмою «САІ» ЛТД суду не надано, як і не надано вироків постановлених у справі, де б досліджувалися висновки експерта, надані до суду представником відповідача.

Стосовно твердження представника відповідача на те, що контрагенти позивача не мали необхідних ресурсів для провадження господарської діяльності суд враховує, що такі посилання не підтверджені належними та допустимими доказами.

Суд зазначає, що податкове законодавство не ставить в залежність податковий облік платника податку від ведення такого обліку іншими особами, зокрема, від фактичної сплати його контрагентами податків до бюджету, від знаходження постачальника за юридичною адресою, а також від його господарських та виробничих можливостей. При цьому, питання декларування сум податкового кредиту не залежить від розрахунків з бюджетом третіх осіб. Натомість у разі, якщо такі особи не виконали свого зобов`язання по сплаті податку до бюджету, то це тягне відповідальність та негативні наслідки саме щодо таких осіб.

Більш того, з огляду на висновок Верховного Суду, висловлений, зокрема, у постановах від 17.04.2018 р. у справі №826/14549/15, від 06.02.2018 р. у справі №816/166/15-а, від 13.08.2020 р. у справі №520/4829/19, від 21.10.2020 р. у справі №140/1845/19, відсутність у контрагента матеріальних та трудових ресурсів не виключає можливості реального виконання ним господарської операції, оскільки залучення працівників є можливим за договорами цивільно-правового характеру, аутсорсингу та аутстафінгу (оренда персоналу). Основні та транспортні засоби можуть перебувати в постачальника на праві оренди або лізингу.

Таким чином, факти відсутності у контрагентів трудових ресурсів, основних фондів, виробничих потужностей, земельних ділянок тощо самі по собі не свідчать про нереальність господарських операцій та не є підставою для позбавлення платника податку права на формування податкового кредиту.

Суд враховує, що доказами наданими позивачем та дослідженими судом під час розгляду справи підтверджено факти реальності господарських операцій ТОВ фірми «САІ» ЛТД» з ТОВ «Ревераддо», ТОВ «Ельзас», ТОВ «Ексито-Холдинг», ТОВ «Кев-Альянс», ТОВ «Монтнверде», ТОВ «Ферентіно», ТОВ «Клакес», ТОВ «Каланцас», ТОВ «Надокса», ТОВ «Рошшуар», ТОВ «ТД Агро Лідер», ТОВ «Сагано Компані», ТОВ «Арантос», ТОВ «Анкара Лімітед», ТОВ «Флектран», ТОВ «Миро ЛТД», ТОВ «Вейгела-С», ТОВ «Цехін» та зміну майнового стану ТОВ «Спецсталь-Груп» внаслідок таких господарських операцій.

Відповідно до ч.2 ст.71 КАС України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

З огляду на зміст зазначеної норми, при розгляді судом спору щодо правомірності рішення органу державної податкової служби, яким платнику податків визначені податкові зобов`язання, презумується добросовісність платника податків, якщо зазначеним органом не доведено інше.

Під час розгляду справи ГУ ДПС у Кіровоградській області не доведено порушення ТОВ фірми «САІ» ЛТД» вимог пп.134.1.1 п.134.1 ст.134, п.44.1, ст.44, п.198.1, 198.2, 198.3 ст.198, п.201.10 ст.201 Податкового кодексу України.

Зважаючи на викладене, суд дійшов висновку, що позовні вимоги про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень №00000370511, №00000380511, №00000390511 від 16.12.2019 р. підлягають задоволенню.

Згідно з ч.1 ст.139 КАС України при задоволенні позову сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

При зверненні до суду позивачем понесені судові витрати зі сплати судового збору в сумі 21 020,00 грн (а.с.24), а тому суд стягує на користь ТОВ фірми «САІ» ЛТД» документально підтверджені судові витрати (судовий збір) в розмірі 21 020,00 грн за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління ДПС у Кіровоградській області.

Керуючись ст.ст.132, 139, 242-246, 255, 293, 295-297 КАС України, суд, -

ВИРІШИВ:

1. Адміністративний позов задовольнити повністю.

2. Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення №00000370511 від 16 грудня 2019 року, винесене Головним управлінням ДПС у Кіровоградській області, яким Товариству з обмеженою відповідальністю фірмі «САІ» ЛТД зменшено розмір від`ємного значення суми податку на додану вартість в сумі 140 148,00 грн.

3. Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення №00000380511 від 16 грудня 2019 року, винесене Головним управлінням ДПС у Кіровоградській області, яким Товариству з обмеженою відповідальністю фірмі «САІ» ЛТД збільшено суму грошового зобов`язання з податку на прибуток приватних підприємств в сумі 1 532 163,00 грн, у тому числі 1 021 442,00 грн за податковими зобов`язаннями та 510 721,00 грн за штрафними (фінансовими) санкціями (штрафами).

4. Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення №00000390511 від 16 грудня 2019 року, винесене Головним управлінням ДПС у Кіровоградській області, яким Товариству з обмеженою відповідальністю фірмі «САІ» ЛТД збільшено суму грошового зобов`язання з податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) в сумі 1 595 081,00 грн, у тому числі 1 063 387,00 грн за податковими зобов`язаннями та 531 694,00 грн за штрафними (фінансовими) санкціями (штрафами).

Стягнути на користь Товариству з обмеженою відповідальністю фірмі «САІ» ЛТД (код ЄДРПОУ 20651455, м. Світловодськ, вул. М. Грушевського, 4-Д) понесені ним судові витрати (судовий збір) у розмірі 21 020,00 грн (двадцять одна тисяча двадцять грн 00 коп.) за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління ДПС у Кіровоградській області (код ЄДРПОУ ВП 43995486, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 55).

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Рішення суду може бути оскаржене в апеляційному порядку до Третього апеляційного адміністративного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 30-денний строк з дня його проголошення.

Дата складання повного рішення суду 26 січня 2024 року.

Суддя Кіровоградського

окружного адміністративного суду Г.М. МОМОНТ

Дата ухвалення рішення26.01.2024
Оприлюднено29.01.2024

Судовий реєстр по справі —340/168/20

Ухвала від 05.04.2024

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Шлай А.В.

Ухвала від 05.03.2024

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Шлай А.В.

Рішення від 26.01.2024

Адміністративне

Кіровоградський окружний адміністративний суд

Г.М. МОМОНТ

Ухвала від 22.01.2024

Адміністративне

Кіровоградський окружний адміністративний суд

Г.М. МОМОНТ

Ухвала від 22.09.2020

Адміністративне

Кіровоградський окружний адміністративний суд

Г.М. Момонт

Ухвала від 02.07.2020

Адміністративне

Кіровоградський окружний адміністративний суд

Г.М. Момонт

Ухвала від 04.05.2020

Адміністративне

Кіровоградський окружний адміністративний суд

Г.М. Момонт

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні