Рішення
від 07.12.2023 по справі 369/2578/23
КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 369/2578/23

Провадження № 2-др/369/171/23

ДОДАТКОВЕ РІШЕННЯ

Іменем України

07.12.2023 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

головуючого судді Волчка А. Я.,

при секретарі Лоу А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві заяву представника позивача ОСОБА_1 - адвоката Яценка Є. О., про ухвалення додаткового рішення, щодо розподілу судових витрат у цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Андере Ріхтінген", Товариства з обмеженою відповідальністю "Житловий комплекс "Нові Теремки" про розірвання договорів,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Києво-Святошинського районного суду Київської області перебуває цивільна справа № 369/2578/23, за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Андере Ріхтінген", Товариства з обмеженою відповідальністю "Житловий комплекс "Нові Теремки" про розірвання договорів

Заочним рішенням Києво-Святошинського районного суду Київської області від 26.09.2023 року позовні вимоги ОСОБА_1 задоволено повністю та розірвано Договір № 80017-А/4 купівлі-продажу деривативу від 05.03.2019, укладений між ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) та ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АНДЕРЕ РІХТІНГЕН" (ідентифікаційний код юридичної особи: 36003268). Розірвано Договір № 63/ОЗ-24 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 05.03.2019, укладений між ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) та ТОВ "ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС "НОВІ ТЕРЕМКИ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 40832467). А також, стягнуто з ТОВ"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АНДЕРЕ РІХТІНГЕН" (ідентифікаційний код юридичної особи: 36003268) на користь ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) судовий збір у розмірі 1 073,60 грн. (одна тисяча сімдесят три гривні шістдесят копійок), стягнуто з ТОВ "ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС "НОВІ ТЕРЕМКИ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 40832467) на користь ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) судовий збір у розмірі 1 073,60 грн. (одна тисяча сімдесят три гривні шістдесят копійок).

12.10.2023 року за вх. № 48131 до Києво-Святошинського районного суду Київської області від представника позивача ОСОБА_1 - адвоката Яценка Є. О., надійшла заява про ухвалення додаткового рішення, щодо розподілу судових витрат у цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до ТОВ "Компанія з управління активами "Андере Ріхтінген", ТОВ "Житловий комплекс "Нові Теремки" про розірвання договорів, згідно якої представник позивача просить суд ухвалити додаткове судове рішення у цивільній справі № 369/2578/23, яким стягнути на користь позивача понесені судові витрати на професійну правничу допомогу у розмірі 43 095 грн 00 коп.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про дату час та місце судового провадження повідомлялися належним чином, причини неявки суду невідомі.

У зв`язку з неявкою сторін в силу ч. 2 ст. 247 ЦПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось.

За положеннями ч. 4 ст. 270 ЦПК України, у разі необхідності суд може викликати сторони або інших учасників справи в судове засідання. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час та місце судового засідання, не перешкоджає розгляду заяви.

Відповідно до ч. 3 ст. 270 ЦПК України, додаткове судове рішення ухвалюється в тому самому порядку, що й судове рішення.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 270 ЦПК України, суд, що ухвалив рішення, може за заявою учасників справи чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення, якщо судом не вирішено питання про судові витрати.

Судом при постановленні рішення не було вирішене питання щодо розподілу судових витрат в частині витрат понесених позивачем на професійну правничу допомогу.

Відповідно до ст. 141 ЦПК України, інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються: у разі задоволення позову - на відповідача; у разі відмови в позові - на позивача; у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

У відповідності до ч. 8 ст. 141 ЦПК України розмір витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо).

Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву. У разі неподання відповідних доказів протягом встановленого строку така заява залишається без розгляду.

Як вбачається з матеріалів справи, заочним рішенням Києво-Святошинського районного суду Київської області від 26.09.2023 року позовні вимоги ОСОБА_1 задоволено повністю та розірвано Договір № 80017-А/4 купівлі-продажу деривативу від 05.03.2019, укладений між ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) та ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АНДЕРЕ РІХТІНГЕН" (ідентифікаційний код юридичної особи: 36003268). Розірвано Договір № 63/ОЗ-24 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 05.03.2019, укладений між ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) та ТОВ "ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС "НОВІ ТЕРЕМКИ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 40832467). А також, стягнуто з ТОВ"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АНДЕРЕ РІХТІНГЕН" (ідентифікаційний код юридичної особи: 36003268) на користь ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) судовий збір у розмірі 1 073,60 грн. (одна тисяча сімдесят три гривні шістдесят копійок), стягнуто з ТОВ "ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС "НОВІ ТЕРЕМКИ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 40832467) на користь ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) судовий збір у розмірі 1 073,60 грн. (одна тисяча сімдесят три гривні шістдесят копійок).

Представником позивача ОСОБА_1 - адвокатом Яценко Є. О., на підтвердження понесених позивачем витрат у зв`язку з розглядом справи до суду надано копію договору про надання професійної (правничої) допомоги від 06.01.2023 року, копію акту про приймання наданих послуг від 27.09.2023 року, відповідно до договору про надання правової (правничої) допомоги № 1/2023 від 06.01.2023 року, копію рахунку 01/2023 року від 09.01.2023 року на суму 12 135,00 грн, копію платіжної інструкції № @2PL510114 від 10.01.2023 року на суму 12 135,00 грн; копію рахунку № 02/2023 від 16.02.2023 року на суму 15 840,00 грн; копію платіжної інструкції № @2PL014973 від 18.02.2023 року на суму 15 840,00 грн; копію рахунку № 03/2023 від 27.09.2023 року на суму 15 120,00 грн.

Відповідно до п.п. 1.1. Договору про надання правничої допомоги, Замовник ( ОСОБА_1 ) замовляє, а Виконавець (АО "ОСТІН") приймає на себе зобов`язання з якісного і своєчасного надання Замовнику Послуг з (1) досудової підготовки та (2) у судовій справі, предметом якої буде розірвання наступних договорів: Договір № 80017-А/4 купівлі-продажу деривативу від 05.03.2019, Договір № 63/ОЗ-24 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 05.03.2019 й розглядатиметься судом першої інстанції, а Замовник зобов`язується приймати та своєчасно оплачувати належним чином надані Послуги.

На виконання вимог Договору про надання правничої допомоги, АО "ОСТІН" надано ОСОБА_1 правничу (правову) допомогу, детальний опис чого викладено в Акті приймання наданих послуг від 27.09.2023.

Частиною 1 статті 133 ЦПК України визначено, що судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи.

Пунктом 1 частини 3 статті 133 ЦПК України передбачено, що до витрат пов`язаних з розглядом справи, належать витрати на професійну правничу допомогу.

Положеннями статті 59 Конституції України закріплено, що кожен має право на професійну правничу допомогу. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав.

Відповідно до частин першої - шостої статті 137 ЦК України витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави. За результатами розгляду справи витрати на правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами. Для цілей розподілу судових витрат:

1) розмір витрат на правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката визначаються згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою;

2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Для визначення розміру витрат на правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: 1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); 2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

При цьому, склад та розмір витрат, пов`язаних з оплатою правової допомоги, входить до предмета доказування у справі. На підтвердження цих обставин суду повинні бути надані договір про надання правової допомоги (договір доручення, договір про надання юридичних послуг та ін.), документи, що свідчать про оплату гонорару та інших витрат, пов`язаних із наданням правової допомоги, оформлені у встановленому законом порядку (квитанція до прибуткового касового ордера, платіжне доручення з відміткою банку або інший банківський документ, касові чеки, посвідчення про відрядження). Зазначені витрати мають бути документально підтверджені та доведені. Відсутність документального підтвердження витрат на правову допомогу, а також розрахунку таких витрат є підставою для відмови у задоволенні вимог про відшкодування таких витрат.

Також, відповідно до правового висновку Верховного Суду, викладеного в постанові від 01.10.2018 у справі № 569/17904/17, розрахунок платної правової допомоги повинен відображати вартість години за певний вид послуги та час витрачений на: участь у судових засіданнях; вчинення окремих процесуальних дій поза судовим засіданням; ознайомлення з матеріалами справи в суді тощо.

Відповідно до ст. 81 ЦПК України кожна сторона зобов`язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 89 Цивільного процесуального кодексу України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Так, згідно з Постановою Пленум ВССУ №10 "Про застосування судами законодавства про судові витрати у цивільних справах "від 17.10.2014 року, суд вирішуючи питання про розподіл судових витрат, має враховувати положення ст. 141 ЦПК та керуватися тим, що стороні, на користь якої ухвалено рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею документально підтверджені судові витрати. Якщо позов задоволено частково, судові витрати присуджуються позивачеві - пропорційно до розміру задоволених позовних вимог, а відповідачеві - пропорційно до тієї частини позовних вимог, у задоволенні яких позивачеві відмовлено.Якщо вимогу пропорційності розподілу судових витрат при частковому задоволенні позову точно визначити неможливо (наприклад, при частковому задоволенні позову немайнового характеру), то судові витрати розподіляються між сторонами порівну.

Витрати ж на надану професійну правничу допомогу у разі підтвердження обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості підлягають розподілу за результатами розгляду справи незалежно від того, чи їх уже фактично сплачено стороною/третьою особою чи тільки має бути сплачено. Даний висновок узгоджується із позицією, викладеною у постанові від 03.10.2019 Об`єднаної палати Верховного Суду при розгляді справи № 922/445/19.

Як вбачається з матеріалів справи, заочним рішенням Києво-Святошинського районного суду Київської від 26.09.2023 року по справі № 369/2578/23 позовні вимоги ОСОБА_1 задоволено в повному обсязі.

Тому, витрати на правову допомогу підлягають стягненню з відповідачів солідарно.

За таких обставин, дослідивши надані стороною позивача докази, суд вважає за можливе ухвалити додаткове рішення та задовольнити вимоги позивача щодо стягнення витрат на правничу допомогу, а саме стягнути з відповідачів на користь позивача понесені судові витрати на професійну правничу допомогу у розмірі 43 095,00 грн.

Керуючись ст. ст. 141, 259, 263-265, 268, 270, 354, 430 ЦПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Заяву представника позивача ОСОБА_1 - адвоката Яценка Є. О., про ухвалення додаткового рішення, щодо розподілу судових витрат у цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Андере Ріхтінген", Товариства з обмеженою відповідальністю "Житловий комплекс "Нові Теремки" про розірвання договорів - задовольнити.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Андере Ріхтінген" (08130, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна, буд. 2 В, оф. 31; ідентифікаційний код 36003268) на користь ОСОБА_1 (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ; РНОКПП: НОМЕР_1 ) в рахунок відшкодування судових витрат на професійну правничу допомогу грошові кошти в розмірі 21 547 (двадцять одна тисяча п`ятсот сорок сім) гривень 50 копійок.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Житловий комплекс "Нові Теремки" (08141, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Святопетрівське, б-р Тараса Шевченка, буд. 10, оф. 109; ідентифікаційний код 40832467) на користь ОСОБА_1 (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ; РНОКПП: НОМЕР_1 ) в рахунок відшкодування судових витрат на професійну правничу допомогу грошові кошти в розмірі 21 547 (двадцять одна тисяча п`ятсот сорок сім) гривень 50 копійок.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Рішення суду може бути оскаржено до Київського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення або складення повного тексту судового рішення.

Учасник справи, якому повне рішення суду не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного тексту рішення суду.

Інформація про сторін:

Позивач: ОСОБА_1 ; адреса реєстрації місця проживання: АДРЕСА_1 ; РНОКПП: НОМЕР_1 .

Відповідач 1: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АНДЕРЕ РІХТІНГЕН", адреса місцезнаходження: 08130, Київська обл., с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна, 2В, оф. 31; ідентифікаційний код юридичної особи: 36003268.

Відповідач 2: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС "НОВІ ТЕРЕМКИ", адреса місцезнаходження: 08141, Київська обл., с. Святопетрівське, б-р Тараса Шевченка, 10, оф. 109; ідентифікаційний код юридичної особи: 40832467.

Суддя: Андрій ВОЛЧКО

Дата ухвалення рішення07.12.2023
Оприлюднено12.02.2024

Судовий реєстр по справі —369/2578/23

Рішення від 07.12.2023

Цивільне

Києво-Святошинський районний суд Київської області

Волчко А. Я.

Рішення від 26.09.2023

Цивільне

Києво-Святошинський районний суд Київської області

Волчко А. Я.

Ухвала від 08.06.2023

Цивільне

Києво-Святошинський районний суд Київської області

Волчко А. Я.

Ухвала від 19.05.2023

Цивільне

Києво-Святошинський районний суд Київської області

Волчко А. Я.

Ухвала від 28.02.2023

Цивільне

Києво-Святошинський районний суд Київської області

Волчко А. Я.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні