Рішення
від 08.02.2024 по справі 541/4333/23
МИРГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 541/4333/23

Номер провадження 2/541/197/2024

Р І Ш Е Н Н Я

Іменем України

08 лютого 2024 року м. Миргород

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області в складі:

головуючого судді Третяка О.Г.,

секретаря судового засідання Олешко Н. А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку спрощеного провадження цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «ВВС-Факторинг»</a>, третя особа приватний виконавець виконавчого округу Полтавської області Лавріненко Яніна Вікторівна, Київський державний нотаріальний архів про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом до «ВВС-Факторинг», третя особа приватний виконавець виконавчого округу Полтавської області Лавріненко Яніна Вікторівна, Київський державний нотаріальний архів про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню.

Свої вимоги мотивував тим, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є боржником за виконавчим провадженням №68387961 про стягнення з боржника на користь Товариства обмеженою відповідальністю «ВВС-Факторинг» заборгованості в розмірі 16 390 гривень 00 копійок. Виконавче провадження було відкрито на підставі заяви про примусове виконання виконавчого напису №20959 виданого 26.11.2021 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Сазоновою Оленою Миколаївною. У вчиненому виконавчому написі вказано стягнути з ОСОБА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ВВС-Факторинг»</a> невиплачені в строк грошові кошти на підставі Договору № 6839066 надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту від 15.01.2020 року, укладеного між ТОВ «Фінансова компанія «Арагон» - правонаступником всіх прав та обов`язків за Договором про надання фінансових послуг факторингу № 21/07.2020 від 21.07.2020 є Товариство з обмеженою відповідальністю «ВВС-Факторинг»</a>, строк платежу за яким настав 14.02.2020.

Згідно змісту виконавчого листа сума заборгованості за період 21.07.2020 по 01.06.2021 складає:

-прострочена заборгованість за сумою кредиту становить 3 000, 00 грн;

-прострочена заборгованість по несплаченим відсоткам за користування кредитом становить 11 040, 00 грн;

-прострочена заборгованість за пенею 1500 грн.

За вчинення вищевказаного виконавчого напису нотаріусом на підставі статті 31 Закону України Про нотаріат стягнуто плату. Загальна заборгованість, що підлягає стягненню становить 16 390, 00 гривень.

Зазначає, що стягувачем не надані належні та допустимі докази безспірності заборгованості. Також стягувачем не була надіслана вимога про усунення порушень, позивачу взагалі не надсилалась вимога про усунення порушень умов кредитного договору. Нотаріусом було грубо порушено норми постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження переліку документів, за якими стягнення заборгованості проводиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів» від 29 червня 1999 року № 1172. На підставі викладеного позивач вважає, що виконавчий напис приватного нотаріуса може бути визнаний судом, таким, що не підлягає виконанню.

Ухвалою судді від 13 грудня 2023 року відкрито провадження по справі та постановлено розглядати справу в порядку спрощеного позовного провадження з викликом сторін.

В судове засідання позивач не з`явився. Надав суду заяву про розгляд справи без його участі (а.с. 36).

Представник відповідача ТОВ «ВВС-Факторинг» належним чином повідомлений про час та місце слухання справи, до судового засідання 10.01.2024 та 08.02.2024 не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Будь-яких заперечень на позов суду не надав (а.с. 24, 36).

Третя особа - приватний виконавець виконавчого округу Полтавської області Лавріненко Я. В. в судове засідання не з`явилася, належним чином повідомлена про час і місце розгляду справи (а.с. 34, 37, 47).

Представник третьої особи Київського державного нотаріального архіву в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи (а.с. 31, 39, 48).

В зв?язку з неявкою в судове засідання сторін, відповідно до ст. 247 ч. 2 ЦПК України, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалося.

З`ясувавши обставини справи і дослідивши докази, суд приходить до висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню з наступних підстав.

Так судом з`ясовано, що виконавче провадження було відкрито на підставі заяви про примусове виконання виконавчого напису №20959 виданого 26.11.2021 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Сазоновою Оленою Миколаївною (а.с. 11).

Відповідно ст. 18 ЦК України, нотаріус здійснює захист цивільних прав шляхом вчинення виконавчого напису на борговому документі у випадках і порядку, встановлених законом.

Статтею 87 Закону України «Про нотаріат» передбачено, що для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до ст. 88 Закону України «Про нотаріат» нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років. Якщо для вимоги, за якою видається виконавчий напис, законом встановлено інший строк давності, виконавчий напис видається у межах цього строку.

Згідно ст. 89 Закону України «Про нотаріат» у виконавчому написі повинні зазначатися: дата (рік, місяць, число) його вчинення, посада, прізвище, ім`я, по батькові нотаріуса, який вчинив виконавчий напис, найменування та адреса стягувача; найменування, адреса, дата і місце народження боржника, місце роботи (для фізичних осіб), номери рахунків в установах банків (для юридичних осіб); строк, за який провадиться стягнення; суми, що підлягають стягненню, або предмети, які підлягають, витребуванню, в тому числі пеня, проценти, якщо такі належать до стягнення; розмір плати, сума державного мита, сплачуваного стягувачем, або мита, яке підлягає стягненню з боржника; номер, за яким виконавчий напис зареєстровано; дата набрання юридичної сили; строк пред`явлення виконавчого напису до виконання. Виконавчий напис скріплюється підписом і печаткою нотаріуса.

Відповідно до пунктів 1 та 2 постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року №1172 «Про затвердження переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріуса», для одержання виконавчого напису щодо стягнення заборгованості з підстав, що випливають з кредитних відносин додаються: а) оригінал кредитного договору; б) засвідчена стягувачем виписка з рахунка боржника із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості.

Судом встановлено, що виконавчий напис виданий на підставі п. 2 Переліку документів, за яким стягнення заборгованості провадиться в безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року № 1172.

Постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 22.02.2017 року у справі № 826/20084/14, яка була залишена без змін ухвалою Вищого адміністративного суду України від 01.11.2017 року та Постановою Великої палати Верховного Суду від 20.06.2018 року відмовлено в задоволенні заяви Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Приватбанк» про перегляд ухвали Вищого адміністративного суду України від 01 листопада 2017 року, було визнано незаконною та не чинною постанову Кабінету Міністрів України № 662 від 26.11.2014 року «Про внесення змін до переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів» в частині, у тому числі: «Кредитні договори, за якими боржниками допущено прострочення платежів за зобов`язаннями. Для одержання виконавчого напису додаються: а) оригінал кредитного договору; б) засвідчена стягувачем виписка з рахунка боржника із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості».

Зазначена постанова апеляційного суду у відповідності до п. 4 ст. 254 КАС України (в редакції, що діяла на момент винесення постанови) набула законної сили з моменту проголошення, з 22 лютого 2017 року, а отже з цієї ж дати законодавство не передбачало можливості вчинення виконавчого напису щодо заборгованості, яка випливає із кредитних відносин. Таким чином, в момент вчинення виконавчого напису були відсутні правові підстави для його вчинення, а отже такий виконавчий напис не підлягає виконанню.

Крім того, на думку суду, навіть у разі наявності правових підстав у відповідності до п. 2 Переліку документів, за яких стягнення заборгованості провадиться в безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року № 1172 для вчинення виконавчого напису нотаріуса, то неможливість вчинення виконавчого напису щодо заборгованості, визначеної у відповідності до виконавчого напису від 24.10.2020 року була обумовлена й іншими обставинами, наведеними нижче.

Вчинення нотаріусом виконавчого напису - це нотаріальна дія, яка полягає в посвідченні права стягувача на стягнення грошових сум або витребування від боржника майна. При цьому нотаріус здійснює свою діяльність у сфері безспірної юрисдикції і не встановлює прав або обов`язків учасників правовідносин, не визнає і не змінює їх, не вирішує по суті питань права. Тому вчинений нотаріусом виконавчий напис не породжує права стягувача на стягнення грошових сум або витребування від боржника майна, а підтверджує, що таке право виникло в стягувача раніше. Мета вчинення виконавчого напису - надання стягувачу можливості в позасудовому порядку реалізувати його право на примусове виконання зобов`язання боржником.

Отже, відповідне право стягувача, за захистом якого він звернувся до нотаріуса, повинно існувати на момент звернення. Так само на момент звернення стягувача до нотаріуса із заявою про вчинення виконавчого напису повинна існувати й, крім того, також бути безспірною, заборгованість або інша відповідальність боржника перед стягувачем.

Захист цивільних прав шляхом вчинення нотаріусом виконавчого напису полягає в тому, що нотаріус підтверджує наявне у стягувача право на стягнення грошових сум або витребування від боржника майна. Це право існує, поки суд не встановить зворотного. Тобто боржник, який так само має право на захист свого цивільного права, в судовому порядку може оспорювати вчинений нотаріусом виконавчий напис: як з підстав порушення нотаріусом процедури вчинення виконавчого напису, так і з підстав неправомірності вимог стягувача (повністю чи в частині розміру заборгованості або спливу строків давності за вимогами в повному обсязі чи їх частині), з якими той звернувся до нотаріуса для вчинення виконавчого напису.

Згідно правового висновку, викладеного у постанові Верховного суду України від 05.06.2017 року у справі № 6-887цс17, при вирішенні спору про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню, суд не повинен обмежуватися лише перевіркою додержання нотаріусом формальних процедур і факту подання стягувачам документів на підтвердження безспірної заборгованості боржника згідно з Переліком документів; для правильного застосування положень статей 87, 88 Закону України «Про нотаріат» у такому спорі суд повинен перевірити доводи боржника в повному обсязі й установити та зазначити в рішенні чи справді на момент вчинення нотаріусом виконавчого напису боржник мав безспірну заборгованість перед стягувачем, тобто чи існувала заборгованість взагалі, чи була заборгованість саме такого розміру, як зазначено у виконавчому написі, та чи не було невирішених по суті спорів щодо заборгованості або її розміру станом на час вчинення нотаріусом виконавчого напису.

Безспірність документу, відповідно до якого вчиняється виконавчий напис, перевіряється наступним чином: боржник повинен бути повідомлений не менш, ніж за 30 днів до вчинення виконавчого напису про порушення кредитних зобов`язань та ліквідувати допущені порушення чи оскаржити виставлену вимогу у судовому порядку або виставити заперечення кредитору. Якщо жодна із цих дій не виконана, заборгованість вважається безспірною.

З наданих суду документів неможливо встановити, чи дійсно на момент вчинення нотаріусом виконавчого напису боржник мав безспірну заборгованість перед стягувачем, чи була заборгованість саме такого розміру, як зазначено у виконавчому написі, приймаючи до уваги той факт, що не встановлено судом факт отримання позивачем повідомлення вимоги про наявність такої заборгованості, та чи яка була надана нотаріусу для вчинення нотаріального напису. Відповідачем не подано до суду належних та достовірних доказів щодо спростування доводів позивача.

Отже, на думку суду, у даному випадку, нотаріус при вчиненні оспорюваного виконавчого напису не переконався належним чином у безспірності розміру сум, що підлягають стягненню за виконавчим написом, чим порушив норми Закону України «Про нотаріат» та Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів.

Крім того, згідно з позицією ВСУ, яка викладена Великою палатою Верховного Суду у справі № 826/20084 від 20.06.2018 року, вчинення нотаріусом виконавчого напису за відсутності надання йому особою, яка звертається із відповідною заявою про вчинення виконавчого напису, необхідних оригіналів нотаріальних договорів чи їх дублікатів має наслідком визнання такого виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню.

Згідно ст. 12 та ст. 81 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін, і сторони у справі мають рівні права щодо надання доказів, їх дослідження та доведення перед судом їх переконливості.

Кожна сторона повинна довести ті обставини на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

За таких обставин, суд приходить до висновку, що оспорюваний виконавчий напис нотаріусом було вчинено з порушенням чинного законодавства, а тому він підлягає визнанню таким, що не підлягає виконанню.

Заходи забезпечення позову у виді зупинення стягнення на підставі виконавчого напису від 26 листопада 2021 року, реєстраційний номер № 20959, вчиненого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Сазоновою О. М. про стягнення із ОСОБА_1 заборгованості в розмірі 16390,00 грн на користь ТОВ «ВВС-Факторинг», виконавче провадження № 68387961, втрачають свою дію після набрання рішенням законної сили.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 141 ЦПК України судовий збір покладається на сторони пропорційно задоволених позовних вимог.

Враховуючи, що позовні вимоги ОСОБА_1 задоволені в повному обсязі, з відповідача підлягають стягненню на користь позивача судовий збір в розмірі 1 610,40 грн (1 073, 60 грн за подання позовної заяви, 536,80 грн за подання заяви про забезпечення позову).

Керуючись ст.ст. 2, 10, 12, 76, 81, 89, 133, 141, 263-265ЦПК України, суд, -

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «ВВС-Факторинг»</a>, третя особа приватний виконавець виконавчого округу Полтавської області Лавріненко Яніна Вікторівна, Київський державний нотаріальний архів про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню - задовольнити.

Визнати таким, що не підлягає виконанню виконавчий напис №20959, вчинений 26 листопада 2021 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Сазоновою Оленою Миколаївною про стягнення з ОСОБА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ВВС-Факторинг»</a> заборгованості в розмірі 16390 гривень 00 копійок за кредитним договором № 6839066 від 15.01.2020.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «ВВС-Факторинг»</a> на користь ОСОБА_1 1 610 (одну тисячу шістсот десять) гривень 40 копійок понесених судових витрат.

Заходи забезпечення позову у виді зупинення стягнення на підставі виконавчого напису від 26 листопада 2021 року, реєстраційний номер № 20959, вчиненого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Сазоновою Оленою Миколаївною про стягнення із ОСОБА_1 заборгованості в розмірі 16390,00 грн на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ВВС-Факторинг»</a>, який перебуває на примусовому виконанні у приватного виконавця виконавчого округу Полтавської області Лавріненко Яніни Вікторівни, виконавче провадження № 68387961, втрачають свою дію після набрання рішенням законної сили.

Рішення може бути оскаржене, шляхом подання апеляційної скарги до Полтавського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Учасники справи:

Позивач: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 , рнокпп НОМЕР_1 .

Відповідач: Товариство з обмеженою відповідальністю «ВВС-Факторинг»</a>, юридична адреса: 01103, м. Київ, вул. Підвисоцького Професора, буд. 10/10, ЄДРПОУ 37686875.

Третя особа: Приватний виконавець виконавчого округу Полтавської області Лавріненко Яніна Юріївна, місце знаходження: 36014, м. Полтава, вул. Пушкіна, буд. 56-а.

Третя особа: Київський державний нотаріальний архів, місце знаходження: 03151, м. Київ, проспект Повітрофлотський, буд. 76-г, ЄДРПОУ 43030363.

Суддя: О. Г. Третяк

Дата ухвалення рішення08.02.2024
Оприлюднено12.02.2024

Судовий реєстр по справі —541/4333/23

Рішення від 08.02.2024

Цивільне

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області

Третяк О. Г.

Ухвала від 13.12.2023

Цивільне

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області

Третяк О. Г.

Ухвала від 13.12.2023

Цивільне

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області

Третяк О. Г.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні