Ухвала
від 12.02.2024 по справі 205/723/24
ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Єдиний унікальний номер 205/723/24

1-кс/205/194/24

Справа № 205/723/24

Провадження № 1-кс/205/194/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали скарги Приватного акціонерного товариства «Дніпровський металургійний завод» на бездіяльність уповноважених осіб ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області щодо невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР,

ВСТАНОВИВ:

У січні 2024 року представник ПрАТ «Дніпровський металургійний завод» ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Дніпропетровська зі скаргою на бездіяльність уповноважених осіб ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, щодо невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР.

В обґрунтування скарги зазначив, що 12.08.2022 року ним до ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області була подана заява за вих. № 107/41 від 11.08.2022 про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 185 КК України, що підтверджується штампом реєстрації вхідної кореспонденції № 1597 від 12.08.2022.

12.12.2023 року ПрАТ «ДМЗ» звернулося з запитом до слідчого СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області про надання інформації про результати розгляду вищевказаної заяви ПрАТ «ДМЗ» на що 15.01.2024 року, поштою, отримало відповідь (лист від 03.01.2024 № 433/47), з якої довідалося, що у СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області 19.01.2024 року зареєстровані матеріали досудового розслідування № 12022041690000758 від 07.08.2022 року за правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 272 КК України у матеріалах якого знаходиться заява (ЖЕО 20506 від 13.08.2022), яка надійшла від представника ПрАТ «ДМЗ». Вказану заяву було розглянуто оперуповноваженим СКП ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області та прийнято рішення (висновок № 4288), з якого вбачається, що він прийнятий за результатами розгляду матеріалів ЖЄО за № 7430 від 11.04.2023 року. Таким чином, заява ПрАТ «ДМЗ» в строки передбачені КПК не розглядалася.

Враховуючи викладене, представник скаржника ОСОБА_3 звертається до суду та просить зобов`язати уповноважених осіб ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області внести відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за його заявою від 12.08.2022 року та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати представнику скаржника витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Ухвалою слідчого судді від 22.01.2024 року відкрито провадження по зазначеній скарзі та Зобов`язано ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надати слідчому судді всі наявні матеріали за заявою представника ПрАТ «Дніпровський металургійний завод» ОСОБА_3 про вчинення кримінального правопорушення від 11.08.2022 року.

05.02.2024 року до суду надійшли витребувані матеріали.

Представник ПрАТ «Дніпровський металургійний завод» ОСОБА_3 письмово просив проводити розгляд скарги за його відсутності, вимоги скарги підтримав, просив їх задовольнити.

Представник СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області до суду не з`явився, про дату, час та місце слухання справи повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно із ч. 3 ст. 306 КПК України розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов`язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. Відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали скарги, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, слідчий суддя це зокрема, суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Положеннями п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України передбачено, що на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, як то бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Слідчим суддею встановлено, що 12.08.2022 року представником ПрАТ «ДМЗ» ОСОБА_3 до ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області була подана письмова заява за вихідним № 107/41 від 11.08.2022 про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 185 КК України, що підтверджується штампом реєстрації вхідної кореспонденції ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області № 1597 від 12.08.2022 року, однак на час звернення зі скаргою до суду ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області відомості про вчинення кримінального правопорушення за заявою представника ПрАТ «ДМЗ» ОСОБА_3 від 12.08.2022 року за ст. 185 КК України до ЄРДР внесено не було.

Відповідно до ч. 1 ст. 214 КПК України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.

Згідно із ч. 2 ст.214КПК України досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 3 ст.214КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Питання щодо наявності або відсутності у діях особи складу кримінального правопорушення може бути вирішено лише в межах кримінального провадження за результатами, отриманими внаслідок проведення слідчих дій.

Слідчий суддя звертає увагу, що витребувані матеріали, які надійшли з ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області не містять жодних процесуальних дій за заявою представника ПрАТ «ДМЗ» від 11.08.2022 року, яка зареєстрована у ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області 12.08.2022 року про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 КК України, а містять тільки інформацію про внесення відомостей до ЄРДР за ч. 2 ст. 272 КК України.

Обов`язок слідчого або прокурора внесення заяви (повідомлення) до ЄРДР не вимагає оцінки цими суб`єктами такої заяви (повідомлення) на предмет наявності ознак складу злочину для того, щоб вчинити процесуальну дію, яка полягає у внесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР, однак подана заява має містити виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

На окрему увагу заслуговує питання застосування до відповідних правовідносин Закону України «Про звернення громадян». Варто враховувати, що цей нормативно-правовий акт має свою мету і певним чином урегульовує питання взаємодії громадян з державними органами, у тому числі з органами, уповноваженими на здійснення досудового розслідування. Водночас слід зробити застереження щодо недопустимості підміни нормами цього закону положень, які визначають порядок реагування державних органів на одержання інформації про вчинені кримінальні правопорушення.

Так, відповідно до преамбули Закону України «Про звернення громадян», він регулює питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України прававносити в органидержавної влади,об`єднаннягромадян відповіднодо їхстатуту пропозиціїпро поліпшення їх діяльності,викривати недолікив роботі,оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських органів. Закон забезпечує громадянам України можливості для участі в управлінні державними і громадськими справами, для впливу на поліпшення роботи органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, для відстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення.

Водночас, якщо особа звертається із певним документом до органів, відповідальних за реалізацію завдань кримінального провадження, пов`язаних із вчиненням, на її думку, кримінального правопорушення, то таке звернення недопустимо розцінювати як таке, в якому реалізується право особи на внесення пропозицій стосовно вдосконалення роботи органів досудового розслідування, викриття недоліків у їх роботі або як прояв участі у державних справах. Також неправильно (з цих же міркувань) розглядати заяви, які, на думку уповноважених суб`єктів органів досудового розслідування, містять відомості про кримінальне правопорушення, за правилами ст. 214 КПК, а які таких відомостей не містять, за правилами Закону України «Про звернення громадян», оскільки така ознака не може використовуватись як розмежувальна для цих двох видів звернень.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що скарга представника ПрАТ «ДМЗ» ОСОБА_3 щодо невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань є обґрунтованою та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 303, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Скаргу Приватного акціонерного товариства «Дніпровський металургійний завод» на бездіяльність уповноважених осіб ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області щодо невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР задовольнити.

Зобов`язати уповноважену особу ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, відповідно до ч. 1 ст. 214 КПК України, внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ст. 185 КК України на підставі заяви представника Приватного акціонерного товариства «Дніпровський металургійний завод» ОСОБА_3 від 12.08.2022 року та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати представнику Приватного акціонерноготовариства «Дніпровськийметалургійний завод» витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата ухвалення рішення12.02.2024
Оприлюднено15.02.2024

Судовий реєстр по справі —205/723/24

Ухвала від 12.02.2024

Кримінальне

Ленінський районний суд м.Дніпропетровська

Федотова В. М.

Ухвала від 22.01.2024

Кримінальне

Ленінський районний суд м.Дніпропетровська

Федотова В. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні