Рішення
від 19.02.2024 по справі 130/3683/23
ЖМЕРИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

2/130/360/2024

130/3683/23

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" лютого 2024 р. м. Жмеринка

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області в складі:

головуючої судді Грушковської Л.Ю.,

за участі секретаря Шпак А.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Жмеринка за правилами спрощеного позовного провадження з викликом сторін цивільну справу за позовною заявою Акціонерного товариства «Українська залізниця» в особі філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» Акціонерного товариства «Українська залізниця» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за надані комунальні послуги,

в с т а н о в и в:

Представник позивача АТ «Українська залізниця» в особі філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» АТ «Українська залізниця» Мерженко Т.П. звернулася до Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області із даною позовною заявою, в якій просила стягнути з відповідача ОСОБА_1 заборгованість за надані комунальні послуги в сумі 1215,21 грн. на користь позивача; стягнути з відповідача на користь позивача судовий збір 2684 грн.

Позовні вимоги обґрунтовує тим, що відповідачу ОСОБА_1 було надано комунальні послуги з водопостачання, що вказує на наявність у відповідача обов`язку зі сплати отриманих комунальних послуг. Споживаючи надані комунальні послуги відповідач не виконувала належним чином обов`язку по сплаті коштів за отримані послуги, у зв`язку із чим виникла заборгованість за надані комунальні послуги. Між АТ «Укрзалізниця» та ОСОБА_1 укладено договір на реструктуризацію заборгованості від 11.10.2019 року б/н. Відповідач ОСОБА_1 взяті на себе договірні зобов`язання на підставі Договору не виконала, а саме, своєчасно не сплатила кошти за отримані послуги в порядку, передбаченому договором, у зв`язку з чим виникла заборгованість перед позивачем у розмірі 1215,21 грн.

Ухвалою від 08.01.2024 відкрито провадження у справі. Призначено судове засідання.

Представник позивача АТ «Українська залізниця» в особі філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» АТ «Українська залізниця» Мерженко Т.П. в судове засідання не з`явилась, в поданій заяві просила розглянути справу у її відсутність, позовні вимоги підтримала.

Відповідачу ОСОБА_1 було надіслано ухвалу про відкриття провадження у справі разом з копією позовної заяви та копіями доданих документів за його зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем проживання. На адресу повернувся конверт із відміткою «адресат відсутній за вказаною адресою», що підтверджується поштовим повідомленням наявним в матеріалах справи.

Згідно з положеннями частини сьомої та восьмої статті 128 ЦПК України у разі ненадання учасниками справи інформації щодо їх адреси судова повістка надсилається фізичним особам, які не мають статусу підприємців, - за адресою їх місця проживання чи місця перебування, зареєстрованою у встановленому законом порядку. Днем вручення судової повістки є день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати судову повістку чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, що зареєстровані у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси.

Таким чином, відповідач ОСОБА_1 вважається належним чином повідомленою про розгляд справи судом.

Суд, дослідивши матеріали справи у їх сукупності, всебічно та повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають істотне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, приходить до висновку про задоволення позовних вимог.

Згідно зст. 1 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» житлово-комунальні послуги - результат господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання та/або перебування осіб у житлових і нежитлових приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил, що здійснюється на підставі відповідних договорів про надання житлово-комунальних послуг.

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про житлово-комунальні послуги`до житлово-комунальних послуг належать: 2) комунальні послуги - послуги з постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії, постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 7 цього Законуспоживач має право, зокрема, одержувати вчасно та відповідної якості житлово-комунальні послуги згідно із законодавством та умовами договору про надання житлово-комунальних послуг.

Такому праву прямо відповідає передбачений п. 5 ч. 2 ст. 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги`обов`язок споживача оплачувати житлово-комунальні послуги у строки, встановлені договором або законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» споживач здійснює оплату за спожиті житлово-комунальні послуги щомісяця, якщо інший порядок та строки не визначені відповідним договором. Споживач не звільняється від оплати житлово-комунальних послуг, отриманих ним до укладання відповідного договору.

Таким чином, згідно із зазначеними нормами закону споживачі зобов`язані оплатити житлово-комунальні послуги,якщо вони фактично користувалися ними.

Згідно абз. 3 ч. 4ст. 13 Закону України «Про житлово-комунальні послуги`якщо споживач (інша особа, яка відповідно до договору або закону укладає такий договір в інтересах споживача), який отримав проект договору (змін до нього) від виконавця комунальної послуги, не повідомив протягом 30 днів про свою відмову від укладання договору (внесення змін) та не надав своїх заперечень або протоколу розбіжностей до нього, а вчинив дії, які засвідчують його волю до отримання (продовження отримання) відповідної комунальної послуги від цього виконавця (у тому числі здійснив оплату наданих послуг), договір (зміни до нього) вважається укладеним у редакції, запропонованій виконавцем комунальної послуги, якщо інше не передбачено цим Законом.

Судом встановлено, що ОСОБА_1 має заборгованість за надані послуги з водопостачання в сумі 1215,21 (а.с.5).

Між АТ «Укрзалізниця» та ОСОБА_1 укладено договір на реструктуризацію заборгованості від 11.10.2019 року б/н (а.с. 6).

Матеріали справи не містять доказів про укладення відповідачем письмового договору. Разом з тим відповідач користується послугами та відсутність письмово оформленого договору з позивачем не позбавляє відповідача обов`язку оплачувати надані йому послуги (постанова Великої Палати Верховного Суду від 20.09.2018 у справі №751/3840/15-ц).

Відповідно до ст. 526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та цього Кодексу, інших актів законодавства.

Згідно з ст. 525 ЦК України одностороння відмова від зобов`язання не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ст. 611 ЦК України у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема відшкодування збитків.

Згідно з ст. 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом. Боржник, який прострочив виконання зобов`язання, відповідає перед кредитором за завдані простроченням збитки і за неможливість виконання, що випадково настала після прострочення. Якщо внаслідок прострочення боржника виконання зобов`язання втратило інтерес для кредитора, він може відмовитися від прийняття виконання і вимагати відшкодування збитків.

Оскільки відповідач в односторонньому порядку не виконує договірні зобов`язання, суд вважає за необхідне стягнути з відповідача на користь позивача заборгованість за надані комунальні послуги в розмірі 1215,21 грн.

Також відповідно до вимог ст.141 ЦПК України з відповідача на користь позивача підлягає стягненню 2684 грн. понесених позивачем судових витрат зі сплати судового збору.

Керуючись ст.ст.525, 526, 610-612 ЦК України, ст.ст.259,263-265,274 ЦПК України, суд,

в и р і ш и в :

Позов задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , на користь Акціонерного товариства «Українська залізниця» в особі філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» Акціонерного товариства «Українська залізниця», код ЄДРПОУ 41149437, заборгованість за надані комунальні послуги в розмірі 1215 (одна тисяча п`ятнадцять) грн. 21 коп., а також 2684 (дві тисячі шістсот вісімдесят чотири) грн. понесених позивачем судових витрат зі сплати судового збору.

Рішення суду може бути оскаржене протягом 30 днів з дня складання повного судового рішення до Вінницького апеляційного суду.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Суддя

Дата ухвалення рішення19.02.2024
Оприлюднено26.02.2024
Номер документу117190007
СудочинствоЦивільне
Сутьстягнення заборгованості за надані комунальні послуги

Судовий реєстр по справі —130/3683/23

Рішення від 19.02.2024

Цивільне

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області

Грушковська Л. Ю.

Ухвала від 08.01.2024

Цивільне

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області

Грушковська Л. Ю.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні