Ухвала
від 23.02.2024 по справі 280/2005/23
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

У Х В А Л А

23 лютого 2024 року м. Дніпросправа № 280/2005/23

Суддя Третього апеляційного адміністративного суду Добродняк І.Ю.

перевіривши на відповідність вимогам КАС України матеріали апеляційної скарги Головного управління ДПС у Львівській області

на рішення Запорізького окружного адміністративного суду від 22 червня 2023 року по справі №280/2005/23

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАЄРС КЛАБ»

до Головного управління ДПС у Запорізькій області, Державної податкової служби України, Головного управління ДПС у Львівській області

про визнання протиправними та скасування рішень, зобов`язання вчинити дії, -

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Запорізького окружного адміністративного суду від 22 червня 2023 року по справі №280/2005/23 позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАЄРС КЛАБ» до Головного управління ДПС у Запорізькій області, Державної податкової служби України, Головного управління ДПС у Львівській області про визнання протиправними та скасування рішень, зобов`язання вчинити дії - задоволено.

Не погоджуючись з рішенням суду першої інстанції, відповідач подав апеляційну скаргу в електронній формі через підсистему "Електронний суд" безпосередньо до суду апеляційної інстанції разом із клопотанням про поновлення строку на апеляційне оскарження.

В обґрунтування вказаного клопотання зазначено про те, що відповідач вперше звернувся із апеляційною скаргою на рішення Запорізького окружного адміністративного суду від 22 червня 2023 року по справі №280/2005/23 у межах строків на апеляційне оскарження, однак ухвалою суду апеляційної інстанції вперше подану апеляційну скаргу було повернуто заявнику, з огляду на не сплату судового збору. Заявник вказує і про те, що без зайвих зволікань звернувся до суду апеляційної інстанції із повторною апеляційною скаргою на рішення суду першої інстанції у даній справі. Однак, ухвалою Третього апеляційного адміністративного суду від 24 січня 2024 року апеляційну скаргу повторно подану було повернуто, з огляду на не усунення недоліків апеляційної скарги. Подаючи втретє апеляційну скаргу, відповідач просить врахувати, що строк на апеляційне оскарження пропущено з поважних причин, і з обставин, які не залежали від останнього.

Перевіривши апеляційну скаргу, суд вважає, що вона не може бути прийнята до апеляційного провадження та підлягає залишенню без руху, на підставі наступного.

З матеріалів справи встановлено, що 22 червня 2023 року складено повне оскаржуване рішення суду першої інстанції, копію якого вручено заявнику 22 червня 2023 року о 18:24 год.

21 липня 2023 року заявник вперше подав апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції.

Ухвалою Третього апеляційного адміністративного суду від 24 липня 2023 року апеляційну скаргу залишено без руху, з огляду на не сплату судового збору за подання апеляційної скарги.

Копія ухвали Третього апеляційного адміністративного суду від 24 липня 2023 року отримана заявником 28 липня 2023 року, що підтверджується довідкою про доставку електронного листа через підсистему «Електронний суд».

На виконання вимог ухвали Третього апеляційного адміністративного суду від 24 липня 2023 року про залишення апеляційної скарги без руху заявник апеляційної скарги двічі подав клопотання про продовження процесуальних строків у зв`язку з очікуванням надходження фінансування від розпорядника коштів вищого рівня.

Ухвалою Третього апеляційного адміністративного суду від 11 серпня 2023 року апеляційну скаргу повернуто заявнику з огляду на не усунення недоліків апеляційної скарги у встановлений строк, копія якої отримана заявником 11 серпня 2023 року о 18:26 год. через підсистему «Електронний суд».

05 січня 2024 року Головне управління ДПС у Львівській області повторно подало апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції у цій справі.

Ухвалою Третього апеляційного адміністративного суду від 10 січня 2024 року апеляційну скаргу залишено без руху, та надано строк для усунення недоліків апеляційної скарги, а саме: надати апеляційну скаргу оформлену у відповідності до вимог Кодексу адміністративного судочинству України, тобто надати до суду апеляційної інстанції апеляційну скаргу із зазначенням у ній дати отримання копії повного судового рішення суду перщої інстанції, що оскаржується із наданням доказів, що її підтверджують, за наявності.

Копія ухвали Третього апеляційного адміністративного суду від 10 січня 2024 року отримана заявником 11 січня 2024 року.

На виконання вимог ухвали Третього апеляційного адміністративного суду від 10 січня 2024 року про залишення апеляційної скарги без руху заявник апеляційної скарги подав заяву про усунення недоліків із зазначенням причин пропуску строку на апеляційне оскарження.

Ухвалою Третього апеляційного адміністративного суду від 24 січня 2024 року апеляційну скаргу повернуто заявнику з огляду на не усунення недоліків апеляційної скарги у встановлений строк, копія якої отримана заявником 24 січня 2024 року о 18:53 год. через підсистему «Електронний суд».

02 лютого 2024 року відповідач втретє подав апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції у цій справі.

Суд апеляційної інстанції звертає увагу заявника апеляційної скарги на те, що оскільки ухвали Третього апеляційного адміністративного суду від 11 серпня 2023 року та від 24 січня 2024 року про повернення вперше та вдруге поданих апеляційних скарг у касаційному порядку не скасовані та є чинними, то до втретє поданої апеляційної скарги застосовуються вимоги КАС України, як до нової апеляційної скарги.

При цьому, заявник апеляційної скарги під час реалізації свого права на повторне звернення до суду з апеляційною скаргою не звільняється від обов`язку дотримуватися встановленого законодавством строку звернення до суду з такою апеляційною скаргою.

Так, у відповідності до ч. 1 ст. 295 КАС України апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів, а на ухвалу суду - протягом п`ятнадцяти днів з дня його (її) проголошення. Якщо в судовому засіданні було проголошено лише вступну та резолютивну частини рішення (ухвали) суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складання повного судового рішення.

Частиною 2 статті 295 КАС України передбачено, що учасник справи, якому повне рішення або ухвала не були вручені у день його (її) проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження: на рішення суду - якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду; на ухвалу суду - якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Відповідно до ч. 3 ст. 295 КАС України строк на апеляційне оскарження також може бути поновлений в разі його пропуску з інших поважних причин, крім випадків, визначених частиною другою статті 299 цього Кодексу.

Суд апеляційної інстанції зазначає про те, що подання первинної апеляційної скарги відповідачем в установлений законом строк не передбачає зупинення строку на апеляційне оскарження для нього та можливості у зв`язку з цим у подальшому свавільно розпоряджатися часом на апеляційне оскарження.

За змістом процесуального закону поважними причинами визнаються лише такі обставини, які є об`єктивно непереборними, не залежать від волевиявлення особи, що оскаржує судове рішення та пов`язані з дійсними істотними перешкодами чи труднощами для своєчасного вчинення процесуальних дій, що підтверджені належними доказами.

Згідно з частиною першою статті 45 КАС України учасники судового процесу та їхні представники повинні добросовісно користуватися процесуальними правами. Зловживання процесуальними правами не допускається.

При цьому, відсутність у суб`єкта владних повноважень коштів для своєчасної сплати судового збору є суто суб`єктивною причиною, а негативні наслідки, які настали у зв`язку з такою причиною є певною мірою відповідальністю за неналежне виконання своїх процесуальних обов`язків, які для усіх учасників справи мають бути рівними.

Головне управління ДПС у Львівській області, яке діє від імені держави, як суб`єкт владних повноважень, не може та не повинно намагатись отримати вигоду від фінансових та інших складнощів, зокрема тривалого процесу оплати судового збору, які склались у нього на поточний день, шляхом уникнення або зволікання виконання ним своїх процесуальних обов`язків, в тому числі і щодо сплати судового збору. Зазначене пов`язано з тим, що держава повинна дотримуватися принципу «належного урядування» та не може отримувати вигоду від порушення правил та обов`язків, встановлених нею ж.

Також, суд апеляційної інстанції зазначає, що належними доказами поважності підстав пропуску строку на апеляційне оскарження, у зв`язку з відсутністю коштів для сплати судового збору за звернення до суду з апеляційною скаргою, є докази, які б підтверджували сукупність послідовних та регулярних дій суб`єкта владних повноважень з моменту виникнення права на апеляційне оскарження, спрямованих на отримання достатнього для сплати судового збору фінансування з Державного бюджету України, які б свідчили, що суб`єкт владних повноважень дійсно бажає реалізувати своє право на апеляційне оскарження у справі в найкоротші строки.

При цьому такі дії повинні вчинятися у взаємозв`язку інтервалів часу: з моменту виникнення права на апеляційне оскарження до дати звернення з апеляційною скаргою вперше; з моменту повернення вперше поданої апеляційної скарги до дати повторного звернення з апеляційною скаргою тощо.

З огляду на викладене, наведені заявником апеляційної скарги підстави для поновлення строку на апеляційне оскарження судом апеляційної інстанції поважними не визнаються.

Згідно з частиною 3 статті 298 КАС України апеляційна скарга залишається без руху також у випадку, якщо вона подана після закінчення строків встановлених цим Кодексом, і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку, або якщо підстави, вказані нею у заяві, визнані неповажними. При цьому протягом десяти днів з моменту отримання ухвали про залишення апеляційної скарги без руху особа має право звернутися до суду апеляційної інстанції з заявою про поновлення строків або вказати інші поважні підстави для поновлення строку.

Оскільки вищевказані обставини перешкоджають прийняттю апеляційної скарги до провадження суду апеляційної інстанції, тому у відповідності до ст.ст. 169, 296, 298 КАС України апеляційна скарга підлягає залишенню без руху, а заявнику апеляційної скарги необхідно надати строк для усунення встановлених недоліків апеляційної скарги, шляхом подання до суду апеляційної інстанції:

- заяви про поновлення строку на апеляційне оскарження із зазначенням інших поважних підстав для поновлення строку на апеляційне оскарження.

Керуючись ст.ст. 169, 296, 298, 299 КАС України, -

УХВАЛИВ:

Апеляційну скаргу Головного управління ДПС у Львівській області на рішення Запорізького окружного адміністративного суду від 22 червня 2023 року по справі №280/2005/23 - залишити без руху та надати строк десять днів з моменту отримання заявником копії ухвали про залишення апеляційної скарги без руху для усунення недоліків апеляційної скарги шляхом подання до суду апеляційної інстанції:

- заяви про поновлення строку на апеляційне оскарження із зазначенням інших поважних підстав для поновлення строку на апеляційне оскарження.

Копію ухвали направити скаржнику за допомогою підсистеми ЄСІТС «Електронний кабінет», а у разі його відсутності - на офіційну електронну адресу або засобами поштового зв`язку.

Роз`яснити заявнику апеляційної скарги, що у разі, якщо заяву не буде подано особою в зазначений строк або вказані нею підстави для поновлення строку апеляційного оскарження будуть визнані неповажними, суддя-доповідач відмовляє у відкритті апеляційного провадження.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає касаційному оскарженню.

СуддяІ.Ю. Добродняк

Дата ухвалення рішення23.02.2024
Оприлюднено26.02.2024
Номер документу117213100
СудочинствоАдміністративне
Сутьвизнання протиправними та скасування рішень, зобов`язання вчинити дії

Судовий реєстр по справі —280/2005/23

Ухвала від 15.04.2024

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Яковенко М.М.

Ухвала від 11.03.2024

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Добродняк І.Ю.

Ухвала від 23.02.2024

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Добродняк І.Ю.

Ухвала від 07.02.2024

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Добродняк І.Ю.

Ухвала від 24.01.2024

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Чередниченко В.Є.

Ухвала від 10.01.2024

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Чередниченко В.Є.

Ухвала від 11.08.2023

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Лукманова О.М.

Ухвала від 24.07.2023

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Лукманова О.М.

Рішення від 22.06.2023

Адміністративне

Запорізький окружний адміністративний суд

Конишева Олена Василівна

Ухвала від 05.06.2023

Адміністративне

Запорізький окружний адміністративний суд

Конишева Олена Василівна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні