Ухвала
від 26.02.2024 по справі 906/144/17
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

майдан Путятинський, 3/65, м. Житомир, 10002, тел. (0412) 48 16 20,

e-mail: inbox@zt.arbitr.gov.ua, web: https://zt.arbitr.gov.ua,

код ЄДРПОУ 03499916

УХВАЛА

"26" лютого 2024 р. Справа № 906/144/17.

Господарський суд Житомирської області у складі судді Макаревича В.А., за участю секретаря судового засідання Підгаєцької М.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву №01-18/32 арбітражного керуючого Терещука О.В. від 15.02.2024 про заміну сторони у виконавчому провадженні у справі №906/144/17 за заявою:

Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро-СПК" (м. Київ), Товариства з обмеженою відповідальністю "Фідленс Фармінг" (Чернігівська область, Варвинський район, смт. Варва) та Селянського (фермерського) господарства "Фермер" (Київська область, Баришівський район, с.Перемога)

до боржника Приватного акціонерного товариства "Кремнянський крохмальний завод"

про визнання банкрутом

В засіданні суду прийняли участь:

- Терещук О.В. (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №1319 від 17.07.2013);

- представник ГУ ДПС в Житомирській області: Бучинська І.В., виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

ВСТАНОВИВ:

У провадженні господарського суду Житомирської області перебувала справа №906/144/17 про банкрутство Приватного акціонерного товариства "Кремнянський крохмальний завод" (с. Кремне, Лугинський район, Житомирська область).

Ухвалою суду від 18.12.2023, зокрема, затверджено звіт арбітражного керуючого Терещука О.В. та ліквідаційний баланс Приватного акціонерного товариства "Кремнянський крохмальний завод" (ідентифікаційний код: 00383395, місцезнаходження: 11334, Житомирська область, Лугинський район, с.Кремне, вул. Центральна, буд. 90); ліквідовано юридичну особу - Приватне акціонерне товариство "Кремнянський крохмальний завод" (ідентифікаційний код: 00383395, місцезнаходження: 11334, Житомирська область, Лугинський район, с. Кремне, вул. Центральна, буд. 90); припинено повноваження ліквідатора Приватного акціонерного товариства "Кремнянський крохмальний завод" Терещука Олександра Володимировича; закрито провадження у справі №906/144/17.

Також ухвалою суду від 18.12.2023, зокрема, задоволено клопотання ліквідатора Терещука О.В. №02-29/04/62 від 19.06.2023 про затвердження звіту про нарахування та виплату основної грошової винагороди арбітражному керуючому за виконання повноважень ліквідатора за підсумками ліквідаційної процедури банкрута у сумі 179 700,00 грн; задоволено клопотання ліквідатора Терещука О.В. №02-29/04/61 від 19.06.2023 про затвердження звіту про здійснені та невідшкодовані витрати арбітражному керуючому за підсумками ліквідаційної процедури у сумі 1530,43 грн; задоволено клопотання (з доданими звітами) ліквідатора Терещука О.В. №02-29/04/50 від 20.04.2023 про затвердження звітів ліквідатора про нарахування та виплату основної грошової винагороди за виконання повноважень ліквідатора за період з 01.08.2022 року по 28.02.2023 на загальну суму 139 500 грн та понесених витрат на суму 395 грн; затверджено звіт арбітражного керуючого Терещука О.В за № 02-29/02/52 від 01.05.2023 про нарахування та виплату основної грошової винагороди за виконання повноважень ліквідатора за підсумками ліквідаційної процедури за період з 01.08.2022 по 30.04.2023 в сумі 179700 грн та звіт №02-29/02/54 від 01.05.2023 про здійснені та невідшкодовані витрати за підсумками ліквідаційної процедури на суму 1530,43 грн; задоволено клопотання арбітражного керуючого Терещука О.В. №02-30/04/69 від 18.09.2023 про стягнення з кредиторів пропорційно основної грошової винагороди.

Також стягнуто з Головного управління ДПС у Житомирській області (10003, м.Житомир, вул.Тютюнника,7, код ЄДРПОУ: 43142501) на користь арбітражного керуючого Терещука Олександра Володимировича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №1319 від 17.07.2013, адреса офісу: 10008, м. Житомир, вул. Шевченка, 35 А, ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , поточний рахунок № НОМЕР_2 в АТ КБ « Приватбанк», код ЄДРПОУ банку: 14360570, код банку: 305299) - 11 375,01 грн основної грошової винагороди та 96,88 грн понесених витрат; видано наказ.

16.02.2024 до суду від арбітражного керуючого Терещука О.В. надійшла заява №01-1832 від 15.02.2024 про заміну сторони у виконавчому провадженні у справі №906/144/17 з проханням замінити:

- кредитора у справі №№906/144/17 Головне управління ДПС у Житомирській області (10003, м. Житомир, вул.Тютюнника,7, код ЄДРПОУ: 43142501 на його правонаступника Головне управління ДПС у Житомирській області (10003, м. Житомир, вул.Тютюнника,7, код ЄДРПОУ: 44096781;

- боржником за наказом Господарського суду Житомирської області від 18.12.2023, виданого 15.01.2024, про стягнення з Головного управління ДПС у Житомирській області на користь арбітражного керуючого Терещука Олександра Володимировича вважати Головне управління ДПС у Житомирській області (10003, м. Житомир, вул.Тютюнника,7, код ЄДРПОУ: 44096781.

Ухвалою Господарського суду Житомирської області від 19.02.2024 судом призначено судове засідання для розгляду заяви №01-1832 арбітражного керуючого Терещука О.В. від 15.02.2024 про заміну сторони у виконавчому провадженні у справі №906/144/17 на "26" лютого 2024 р. о 15:00 год.

У судовому засіданні арбітражний керуючий Терещука О.В. підтримав заяву про заміну сторони у виконавчому провадженні.

Присутня в судовому засіданні представник ГУ ДПС в Житомирській області Бучинська І.В. у вирішенні заяви покладається на розсуд суду.

Розглянувши подані матеріали, дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку про наявність підстав для задоволення заяви №01-1832 арбітражного керуючого Терещука О.В. від 15.02.2024 про заміну сторони у виконавчому провадженні у справі №906/144/17 з огляду на таке.

Статтею 2 Кодексу України з процедур банкрутства встановлено, що провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Передбачено підстави для заміни кредитора у зобов`язанні, серед яких і правонаступництво (ст. 512 ЦК України).

Згідно ст. 514 ЦК України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Приписами ст. 43 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі.

Відповідно до ст. 52 ГПК України, у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі в справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 № 893 "Деякі питання територіальних органів Державної податкової служби", якою визначено ліквідувати як юридичні особи публічного права територіальні органи Державної податкової служби, у тому числі ГУ ДПС в Житомирській області; права та обов`язки територіальних органів Державної податкової служби, що ліквідуються, переходять Державній податковій службі та її територіальним органам у межах, визначених положеннями про Державну податкову службу та її територіальні органи.

Таким чином, в цій справі, відбулось фактичне (компетенційне) адміністративне правонаступництво від територіального органу ДПС як юридичної особи публічного права до територіального органу ДПС , як відокремленого підрозділу ДПС.

Згідно приписів ст. 334 Господарського процесуального кодексу України, у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець. Суд розглядає заяву про заміну сторони її правонаступником у десятиденний строк з дня її надходження до суду у судовому засіданні з повідомленням учасників справи та заінтересованих осіб. Неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження. Ухвала про заміну сторони виконавчого провадження надсилається (надається) учасникам справи, а також державному виконавцю, приватному виконавцю в порядку, передбаченому статтею 242 цього Кодексу. Положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.

Враховуючи зазначене, суд задовольняє заяву №01-1832 арбітражного керуючого Терещука О.В. від 15.02.2024 про заміну сторони у виконавчому провадженні у справі №906/144/17.

Керуючись статтями 233 - 235, 334 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд Житомирської області

УХВАЛИВ:

1. Заяву №01-18/32 арбітражного керуючого Терещука Олександра Володимировича від 15.02.2024 про заміну сторони у виконавчому провадженні з примусового виконання наказу Господарського суду Житомирської області №906/144/17, виданого 15.01.2024, задовольнити.

2. Замінити сторону виконавчого провадження з примусового виконання наказу Господарського суду Житомирської області №906/144/17, виданого 15.01.2024, про стягнення з Головного управління ДПС у Житомирській області (10003, м. Житомир, вул.Тютюнника,7, код ЄДРПОУ: 43142501) на користь арбітражного керуючого Терещука Олександра Володимировича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №1319 від 17.07.2013, адреса офісу: 10008, м. Житомир, вул. Шевченка, 35 А, ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , поточний рахунок № НОМЕР_2 в АТ КБ "Приватбанк", код ЄДРПОУ банку: 14360570, код банку 305299) - 11 375,01 грн основної грошової винагороди та 96,88 грн понесених витрат.

3. Замінити Головне управління ДПС у Житомирській області (10003, м. Житомир, вул.Тютюнника,7, код ЄДРПОУ: 43142501) його правонаступником - Головним управлінням ДПС у Житомирській області (10003, м. Житомир, вул.Тютюнника,7, код ЄДРПОУ: 44096781).

Ухвала господарського суду набирає законної сили 29.02.2024 та може бути оскаржена у встановленому порядку.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом десяти днів з дня її проголошення до Північно - Західного апеляційного господарського суду або через Господарський суд Житомирської області.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини ухвали суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного тексту ухвали.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається: http://court.gov.ua/fair/sud5007/.

Дата підписання ухвали: 29.02.2024

Суддя Макаревич В.А.

Список розсилки:

1 - в справу

2 - Головне управління ДПС у Житомирській області (10003, м. Житомир, вул.Тютюнника,7 - zt.official@tax.gov.ua - елек. кабінет;

3 - а/к Терещуку О.В. електр.пошт.:ІНФОРМАЦІЯ_1. (підписаний) електронний кабінет, 10008, м.Житомир, вул.Шевченка, 35А прост.

4 - Головне управління Державної казначейської служби України у Житомирській області, вул.Святослава Ріхтера, 24, м.Житомир, 10008, Email: office@zt.treasury.gov.ua - елек. кабінет;

5 - Корольовський відділ державної виконавчої служби у місті Житомирі Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) 10014, м. Житомир, вулиця Леха Качинського, 12-А info_krv@ztm.zt.dvs.gov.ua - елек. кабінет

Дата ухвалення рішення26.02.2024
Оприлюднено04.03.2024
Номер документу117338949
СудочинствоГосподарське
КатегоріяСправи позовного провадження Справи про банкрутство, з них: банкрутство юридичної особи

Судовий реєстр по справі —906/144/17

Ухвала від 04.04.2024

Господарське

Господарський суд Житомирської області

Макаревич В.А.

Ухвала від 07.03.2024

Господарське

Господарський суд Житомирської області

Макаревич В.А.

Ухвала від 26.02.2024

Господарське

Господарський суд Житомирської області

Макаревич В.А.

Ухвала від 26.02.2024

Господарське

Господарський суд Житомирської області

Макаревич В.А.

Ухвала від 26.02.2024

Господарське

Господарський суд Житомирської області

Макаревич В.А.

Ухвала від 22.02.2024

Господарське

Господарський суд Житомирської області

Макаревич В.А.

Ухвала від 19.02.2024

Господарське

Господарський суд Житомирської області

Макаревич В.А.

Ухвала від 18.12.2023

Господарське

Господарський суд Житомирської області

Макаревич В.А.

Ухвала від 18.12.2023

Господарське

Господарський суд Житомирської області

Макаревич В.А.

Ухвала від 16.11.2023

Господарське

Господарський суд Житомирської області

Макаревич В.А.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні