Ухвала
від 13.03.2024 по справі 926/1100/18
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

13 березня 2024 року м. ЧернівціСправа № 926/1100/18

Господарський суд Чернівецької області у складі головуючого судді Миронюка С.О., суддів Швеця М.В., Ковальчук Т.І., розглянувши матеріали справи

за позовом публічного акціонерного товариства КРЕДОБАНК, м. Львів

до: 1. Малого приватного підприємства фірми Атлас, м. Чернівці

2. ОСОБА_1 , м. Чернівці

3. ОСОБА_2 , м. Чернівці

про стягнення заборгованості в сумі 681668,28 доларів США та 306,30 грн

представники сторін:

від позивача Очич Т.М., довіреність від 28.12.2023

від відповідача-1 не з`явився

від відповідача-2 Каліненко В.Т.

від відповідача-3 не з`явився

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Господарського суду Чернівецької області перебуває справа №926/1100/18 за позовом публічного акціонерного товариства КРЕДОБАНК до малого приватного підприємства фірми Атлас, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про стягнення заборгованості в сумі 681668,28 доларів США та 306,30 грн.

Ухвалою від 08.05.2023 призначено у справі №926/1100/18 комплексну судову економічну (фінансово-кредитну) експертизу, проведення якої доручено Волинському відділенню Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз, провадження у справі зупинено.

31.05.2023 матеріали справи №926/1100/18 надіслані до Волинського відділення Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз.

24.10.2023 до суду від Волинського відділення Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшов висновок експерта №2305-Е від 17.10.2023 разом з матеріалами справи 926/1100/18.

Ухвалою від 01.11.2023 поновлено провадження у справі, призначено підготовче судове засідання на 20.11.2023.

20.11.2023 до суду від представника відповідача-1 надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи копій рішення Господарського суду Львівської області від 07.09.2023 та наказу про примусове виконання судового рішення від 16.10.2023 по справі 926/5368/22.

Ухвалою від 20.11.2023 відкладено підготовче судове засідання на 06.12.2023.

06.12.2023 до суду від представника відповідача-1 надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи в якому просить долучити контррозрахунок заборгованості по кредитному договору №0001/2007 від 20.09.2007.

06.12.2023 до суду від представника відповідача-1 надійшла заява про призначення повторної судової економічної експертизи.

Ухвалою від 06.12.2023 відкладено підготовче судове засідання на 10.01.2024.

08.01.2024 до суду від позивача надійшло клопотання від 08.01.2024, в якому зазначає, що поданий з клопотанням від 06.12.2023 контррозрахунок не може бути врахований як належний та допустимий доказ у справі, а також, просить суд відмовити у задоволенні заяви відповідача-1 про призначення повторної судової економічної експертизи.

Ухвалою від 10.01.2024 відкладено підготовче судове засідання на 24.01.2024.

24.01.2024 до суду від представника відповідача-1 надійшло доповнення до заяви про призначення повторної судової економічної експертизи в якому сформульовані питання, з яких має бути проведена експертиза та зазначено судового експерта, якому просить доручити проведення експертизи.

Ухвалою від 24.01.2024 відкладено підготовче судове засідання на 07.02.2024.

25.01.2024 до суду від представника відповідача-1 надійшло клопотання від 25.01.2024 про витребування оригіналів письмових доказів.

06.02.2024 до суду від позивача надійшло заперечення в якому просить відмовити у задоволенні заяви про призначення повторної судової економічної експертизи. Щодо клопотання про витребування оригіналів документів позивач зазначає, що факт належного повідомлення позичальника про зміну відсоткової ставки підтверджується не лише відповідними заявами банку від 12.05.2008 та 14.11.2008, а й також листами позичальника МПП фірма Атлас підписаних керівником Каліненком В.Т., зокрема від 16.09.2008 №310, від 20.11.2008 №398, від 01.06.2009 №215, Протоколом №11 зборів засновників МПП Фірми Атлас від 16.06.2009, листом від 16.06.2009 №239, Протоколом №12/1 МПП Фірми Атлас від 16.09.2009, листом від 16.09.2009 №311, листом від 21.10.2009, в яких позичальник звертався з пропозицією про внесення змін до кредитного договору в тому числі і зниження відсоткової ставки.

Судове засідання 07.02.2024 не відбулось у зв`язку з тимчасовою непрацездатністю судді члена колегії Ковальчук Т.І., яка тривала з 05.02.2024 по 14.02.2024.

Ухвалою від 15.02.2024 призначено підготовче судове засідання на 13.03.2024.

Ухвалою від 12.03.2024 відмовлено у задоволенні заяви представника відповідача-1 про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду від 11.03.2024.

У судовому засіданні 13.03.2024 відповідач-2 просив задовольнити клопотання про витребування оригіналів письмових доказів від 25.01.2024 та заявив усне клопотання про витребування у позивача оригіналів листів від 16.09.2008 №310, від 20.11.2008 №398, від 01.06.2009 №215, від 16.06.2009 №239, від 21.10.2009 у зв`язку з тим, що вказані документи відповідачем-1 не створювались, а тому, заперечує їх справжність.

Представник позивача у судовому засіданні не заперечував проти задоволення вказаних клопотань.

Представник відповідача-1, відповідач-3 у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 1 ст. 202 Господарського процесуального кодексу України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею.

В матеріалах справи наявне рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, згідно якого ухвала суду від 15.02.2024 з повідомленням про дату, час і місце судового засідання 19.02.2024 отримана відповідачем-3.

Окрім того, згідно довідки про доставку електронного листа ухвала від 15.02.2024 з повідомленням про дату, час і місце судового засідання 15.02.2024 доставлена до електронного кабінету представника відповідача-1.

В пункті 42 постанови Верховного Суду від 30.08.2022 по справі № 459/3660/21 викладена правова позиція, що довідка про доставку документа в електронному вигляді до Електронного кабінету є достовірним доказом отримання адресатом судового рішення.

Згідно п. 1, 2 ч. 3 ст. 202 Господарського процесуального кодексу України якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника справи у разі неявки в судове засідання учасника справи (його представника) без поважних причин або без повідомлення причин неявки; повторної неявки в судове засідання учасника справи (його представника) незалежно від причин неявки.

Відтак, враховуючи належне повідомлення сторін про дату, час і місце проведення судового засідання, суд вважає за можливе провести підготовче засідання за відсутності відповідача-3 та представника відповідача-1.

Розглянувши клопотання представника відповідача-1 від 25.01.2024 про витребування оригіналів письмових доказів та усне клопотання відповідача-2 про витребування у позивача оригіналів документів, суд зазначає наступне.

У клопотанні від 25.01.2024 відповідач-1 просить витребувати у позивача оригінали доданих до клопотання від 08.01.2024 повідомлення №449 від 12.05.2008 та повідомлення від 14.11.2008, оскільки вищезазначені повідомлення директором МПП фірма Атлас не отримувались, підпис на них не проставлявся, відповідачем заперечується справжність повідомлень про зміну процентної ставки та ставиться під сумнів відповідність поданої копії оригіналу.

В заявленому в судовому засіданні усному клопотанні відповідач-2 просить витребувати у позивача оригінали листів від 16.09.2008 №310, від 20.11.2008 №398, від 01.06.2009 №215, від 16.06.2009 №239, від 21.10.2009 оскільки ним вказані листи не створювались, не підписувались, а тому, заперечує їх справжність.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 177 Господарського процесуального кодексу України завданнями підготовчого провадження є, зокрема, визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів.

Відповідно до ч. 1-5 ст. 91 Господарського процесуального кодексу України письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору. Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього. Учасники справи мають право подавати письмові докази в електронних копіях, посвідчених електронним підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до закону. Електронна копія письмового доказу не вважається електронним доказом. Копії документів вважаються засвідченими належним чином, якщо їх засвідчено в порядку, встановленому чинним законодавством. Учасник справи, який подає письмові докази в копіях (електронних копіях), повинен зазначити про наявність у нього або іншої особи оригіналу письмового доказу. Учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, який знаходиться у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення.

Якщо подано копію (електронну копію) письмового доказу, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи може витребувати у відповідної особи оригінал письмового доказу. Якщо оригінал письмового доказу не поданий, а учасник справи або суд ставить під сумнів відповідність поданої копії (електронної копії) оригіналу, такий доказ не береться судом до уваги (ч. 6 ст. 91 Господарського процесуального кодексу України).

Згідно ст. 92 Господарського процесуального кодексу України оригінали письмових доказів зберігаються у суді в матеріалах справи. За заявою особи, яка надала суду оригінал письмового доказу, суд повертає оригінал доказу цій особі після його дослідження, якщо це можливо без шкоди для розгляду справи, або після набрання судовим рішенням законної сили. У матеріалах справи залишається засвідчена суддею копія письмового доказу або витяг з нього.

На підставі викладеного, враховуючи, що відповідачем-1, відповідачем-2 ставиться під сумнів відповідність поданої копії повідомлення №449 від 12.05.2008, повідомлення від 14.11.2008, якими змінено процентну ставку за договором №0001/2007 від 20.09.2007, листів від 16.09.2008 №310, від 20.11.2008 №398, від 01.06.2009 №215, від 16.06.2009 №239, від 21.10.2009 оригіналам, беручи до уваги, що позивачем у судовому засіданні зазначено про наявність у нього оригіналів вказаних доказів, суд приходить до висновку про необхідність витребування оригіналів поданих доказів, у зв`язку з чим задовольняє клопотання представника відповідача-1 від 25.01.2024 про витребування оригіналів письмових доказів та усне клопотання відповідача-2 про витребування у позивача оригіналів документів.

Згідно п. 3 ч. 2 ст. 183 Господарського процесуального кодексу України, суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

На підставі викладеного, з метою належної реалізації сторонами своїх прав та виконання обов`язків, передбачених процесуальним законодавством, дотримання принципів верховенства права, рівності усіх учасників судового процесу перед законом та судом та принципу змагальності сторін, суд вважає за необхідне відкласти підготовче судове засідання на іншу дату.

Керуючись ст. 91, 92, 182, 183, 202, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Задовольнити клопотання представника відповідача-1 від 25.01.2024 про витребування оригіналів письмових доказів.

2. Задовольнити усне клопотання відповідача-2 про витребування оригіналів документів.

3. Зобов`язати позивача надати до суду оригінали письмових доказів, а саме: повідомлення №449 від 12.05.2008, повідомлення від 14.11.2008, лист від 16.09.2008 №310, лист від 20.11.2008 №398, лист від 01.06.2009 №215, лист від 16.06.2009 №239, лист від 21.10.2009.

4. Позивачу витребувані оригінали документів надати Господарському суду Чернівецької області в строк до 03.04.2024.

5. У разі неможливості подання витребуваних судом оригіналів документів зобов`язати позивача письмово повідомити суд, які саме документи не можуть бути подані та причини, з яких такі документи не можуть бути подані.

6. Відкласти підготовче судове засідання на 03 квітня 2024 року о 11:30 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Чернівецької області, м. Чернівці, вул. О.Кобилянської, 14, зал засідань №1.

7. Судове засідання призначене на 03.04.2024 року о 11:30 год провести в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів за участю представника позивача.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Головуючий суддя С.О.Миронюк

Суддя М.В.Швець

Суддя Т.І.Ковальчук

Дата ухвалення рішення13.03.2024
Оприлюднено18.03.2024
Номер документу117684823
СудочинствоГосподарське

Судовий реєстр по справі —926/1100/18

Ухвала від 13.05.2024

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Бонк Тетяна Богданівна

Ухвала від 29.04.2024

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Бонк Тетяна Богданівна

Ухвала від 08.04.2024

Господарське

Господарський суд Чернівецької області

Миронюк Сергій Олександрович

Ухвала від 03.04.2024

Господарське

Господарський суд Чернівецької області

Миронюк Сергій Олександрович

Ухвала від 13.03.2024

Господарське

Господарський суд Чернівецької області

Миронюк Сергій Олександрович

Ухвала від 12.03.2024

Господарське

Господарський суд Чернівецької області

Миронюк Сергій Олександрович

Ухвала від 15.02.2024

Господарське

Господарський суд Чернівецької області

Миронюк Сергій Олександрович

Ухвала від 24.01.2024

Господарське

Господарський суд Чернівецької області

Миронюк Сергій Олександрович

Ухвала від 10.01.2024

Господарське

Господарський суд Чернівецької області

Миронюк Сергій Олександрович

Ухвала від 06.12.2023

Господарське

Господарський суд Чернівецької області

Миронюк Сергій Олександрович

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні