Рішення
від 21.03.2024 по справі 917/1984/23
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Капітана Володимира Кісельова, 1, м. Полтава, 36000, тел. (0532) 61 04 21

E-mail: inbox@pl.arbitr.gov.ua, https://pl.arbitr.gov.ua/sud5018/

Код ЄДРПОУ 03500004

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.03.2024 Справа № 917/1984/23

м. Полтава

Господарський суд Полтавської області у складі судді Пушка І.І., при секретарі судового засідання Білій І.М., розглянувши матеріали за позовною заявою Акціонерного товариства «БАНК АЛЬЯНС» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 14360506, вул. Січових Стрільців, 50, м. Київ, 04053)

до відповідачів: 1) Товариства з обмеженою відповідальністю «ДИВОСВІТ ГЛОБАЛ» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 43731108, вул. Добровольського, 14, м. Горішні Плавні, Кременчуцький район, Полтавська область, 39800);

2) ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 );

3) Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСНОВА НРК» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 41510784, вул. Добровольського, 14, м. Горішні Плавні, Кременчуцький район, Полтавська область, 39800)

про стягнення 3 423 889,47 дол. США

за участю представників сторін:

від позивача: не з`явився;

від відповідачів: не з`явились.

Суть справи: Розглядається позовна заява про стягнення 3 423 889,47 дол. США заборгованості за кредитним договором від 17.08.2020 № 20-151/ЮК про відкриття мультивалютної кредитної лінії, з яких: 3 228 153,59 дол. США заборгованості за наданим кредитом, 195 735,88 дол. США заборгованості за процентами.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що ТОВ «ДИВОСВІТ ГЛОБАЛ» порушив зобов`язання зі сплати кредиту по договору № 20-151/ЮК про відкриття мультивалютної відновлювальної кредитної лінії від 17.08.2020, виконання яких забезпечені договором поруки № 20-151/ЮК/П1 від 17.08.2020, поручителем за яким є ОСОБА_1 , та договором поруки № 20-151/ЮК/П2 від 17.08.2020, поручителем за яким є ТОВ «ОСНОВА НРК», тому позивач скористався наданим йому правом згідно з підп. 5.2.7. п. 5.2. Кредитного договору, за яким Кредитор має право вимагати дострокового погашення всієї заборгованості Позичальника за цим Договором (в тому числі за рахунок звернення стягнення на предмет забезпечення), зокрема у випадку: порушення Позичальником будь-яких умов цього Договору та/або будь-яких інших зобов`язань за цим Договором, зокрема, передбачених п. 6.1. цього Договору.

Відповідно до частини 6 статті 176 ГПК України, у разі, якщо відповідачем у позовній заяві вказана фізична особа, що не є підприємцем, суд не пізніше двох днів з дня надходження позовної заяви до суду звертається до відповідного органу реєстрації місця перебування та місця проживання особи щодо надання інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) такої фізичної особи.

Cуд звертався ухвалами від 06.11.2023 до Центру надання адміністративних послуг Горішньоплавнівської міської ради та від 23.11.2023 до Виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області з запитами щодо доступу до персональних даних фізичної особи ОСОБА_1 у відповідності до ч. 6 ст. 176 ГПК України.

13.12.2023 від Виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області суду надійшла інформація про місцезнаходження відповідача.

При цьому суд враховує, що відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 20 ГПК України до юрисдикції господарських судів належать спори щодо розгляду спорів стосовно правочинів, укладених для забезпечення виконання основного зобов`язання, якщо сторонами цього основного зобов`язання є юридичні особи та (або) фізичні особи - підприємці. У цьому випадку суб`єктний склад сторін правочинів, укладених для забезпечення виконання основного зобов`язання, не має значення для визначення юрисдикції господарського суду щодо розгляду відповідної справи.

Аналогічну правову позицію викладено в постанові Великої Палати Верховного Суду від 02 жовтня 2018 року у справі № 910/1733/18 (провадження № 12-170гс18).

Виходячи з аналізу змісту та підстав поданого позову, Банк як кредитор подав до господарського суду позов до фізичної особи, як поручителя за договором поруки, що укладений на забезпечення зобов`язання за кредитним договором, сторонами якого є юридичні особи. Тобто, між позивачем та відповідачем -2 наявний спір щодо правочину, укладеного для забезпечення виконання зобов`язання за кредитним договором, сторонами якого є юридичні особи, що відповідає ознакам спору, який підлягає розгляду в порядку господарського судочинства згідно з наведеними вище приписами ГПК України.

Ухвалою від 14.12.2023 суд прийняв позовну заяву до розгляду в порядку загального позовного провадження, призначив дату підготовчого судового засідання на 11.01.2024. Цією ж ухвалою суд встановив процесуальні строки: відповідачам для подання відзиву на позов - не пізніше 15 днів з дня отримання ухвали та для подання заперечень до 3 днів з дати отримання від позивача відповіді на відзив; позивачу для подання відповіді на відзив не пізніше 5 днів з моменту отримання відзиву.

Зазначена ухвала суду надсилалась сторонам, в т.ч. позивачу та другому співвідповідачу в електронний кабінет підсистеми «Електронний суд» (довідки про доставку електронного листа від 14.12.2023, том 2, а.с. 83-84) та першому та третьому відповідачам засобами поштового зв`язку за адресами, зазначеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (том 2, а.с. 78,79) та повернулись до суду із відміткою поштового працівника «адресат відсутній за вказаною адресою» (том 2, а.с. 85-90).

Суд зазначає, що згідно ч. 7 ст. 120 ГПК України, учасники судового процесу зобов`язані повідомляти суд про зміну свого місцезнаходження чи місця проживання під час розгляду справи. У разі відсутності заяви про зміну місця проживання ухвала надсилається учасникам судового процесу за останньою відомою суду адресою і вважається врученою, навіть якщо відповідний учасник судового процесу за цією адресою більше не знаходиться або не проживає.

За визначенням п. 5 ч. 6 ст. 242 ГПК України, днем вручення судового рішення є день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати копію судового рішення чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, повідомленою цією особою суду, місця проживання чи перебування особи, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси.

До повноважень господарських судів не віднесено з`ясування фактичного місцезнаходження юридичних осіб або місця проживання фізичних осіб - учасників судового процесу на час вчинення тих чи інших процесуальних дій, тому відповідні процесуальні документи надсилаються господарським судом згідно з поштовими реквізитами учасників судового процесу, наявними в матеріалах справи. Примірники повідомлень про вручення рекомендованої кореспонденції, повернуті органами зв`язку з позначками "адресат вибув", "адресат відсутній" і т. п., з урахуванням конкретних обставин справи можуть вважатися належними доказами виконання господарським судом обов`язку щодо повідомлення учасників судового процесу про вчинення цим судом певних процесуальних дій. Аналогічна правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 07.06.2018 у справі № 910/17797/17.

За даних обставин, суд дійшов висновку, що повернення судового рішення із проставленням у поштовому повідомленні відмітки «відсутній за адресою», є підтвердженням відсутності особи - адресата за адресою, а отже, день проставлення такої відмітки в поштовому повідомленні слід вважати днем вручення судового рішення в порядку п. 5 ч. 6 ст. 242 ГПК України.

Шляхом опублікування оголошення на офіційному вебсайті Судової влади України, вебсторінці господарського суду Полтавської області в розділі "Новини" https://pl.arbitr.gov.ua/ (том 2, а.с. 106) 10.01.2024 суд повідомив сторони про відкриття провадження в цій справі в порядку загального позовного провадження та повідомив дату судового засідання.

Ухвалою від 09.01.2024 суд відмовив Акціонерному товариству «БАНК АЛЬЯНС» в задоволенні заяви про участь у судовому засіданні по справі № 917/1984/23 (вх. № 16810 від 29.12.2023), призначеному на 11.01.2024 о 10:30 год., в режимі відеоконференції.

11.01.2024 від відповідача-2 ОСОБА_1 надійшло клопотання про перенесення розгляду справи, оскільки в даний час він знаходиться на виконанні бойового розпорядження у зв`язку із завданням у секторах оборони добровольчими формуваннями територіальної громади м. Києва (вх. № 367). До вказаного клопотання додані копії довідки добровольчого формування територіальної громади м. Києва від 05.01.2022 та додатку до посвідчення добровольця територіальної оборони.

Враховуючи, що строк для подання відповідачем-1 відзиву на позов, встановлений в п. 5 ухвали від 14.12.2023 в цій справі, з врахуванням поштоперебігу не закінчився, суд ухвалою від 11.01.2024 відклав підготовче засідання в справі на 06.02.2024. Цією ж ухвалою суд задовольнив клопотання представника позивача про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

05.02.2024 до суду надійшли додаткові пояснення позивача по справі (том 2, а.с. 131-135).

В судовому засіданні 06.02.2024 судом було оголошено перерву. У зв`язку із неявкою відповідачів в підготовче засідання 06.02.2024, суд ухвалою від 06.02.2024 повідомив відповідачів про дату наступного підготовчого засідання у справі № 917/1984/23, яке відбудеться 20.02.2024 об 11-30 год.

Ухвалою від 06.02.2024 суд відмовив Акціонерному товариству «БАНК АЛЬЯНС» в задоволенні заяви про участь у судовому засіданні по справі № 917/1984/23 (вх. № 16810 від 29.12.2023), призначеному на 20.02.2024 о 11:20 год., в режимі відеоконференції.

Після перерви, в судове засідання 20.02.2024 представники відповідачів не з`явились.

Ухвала від 06.02.2024 була доставлена до електронного кабінету відповідача ОСОБА_1 08.02.2024, що підтверджується довідкою про доставку електронного листа (том 2, а.с. 153).

У зв`язку із відсутністю у відповідачів Товариства з обмеженою відповідальністю «ДИВОСВІТ ГЛОБАЛ» та Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСНОВА НРК» зареєстрованих електронних кабінетів в системі «Електронний суд», копії ухвали суду від 06.02.2024 були направлені відповідачам в паперовій формі рекомендованими листами з повідомленням про вручення за адресами їх місцезнаходження, проте повернулися до суду не врученими з відмітками поштового відділення про відсутність адресата (том 2, а.с. 155-158).

Враховуючи положення п. 4 ч. 6 ст. 242 ГПК України, суд вважає, що учасники справи належним чином повідомлені про час, дату та місце проведення судового засідання.

20.02.2024 до суду надійшли додаткові пояснення позивача по справі, у яких він просить суд поновити строк та долучити до матеріалів справи докази: заявки на видачу кредиту у валюті - долар США; рішення єдиного учасника ТОВ «ДОВОСВІТ ГЛОБАЛ» від 09.11.2022; розрахунок заборгованості станом на 07.08.2023 (вх. № 2193 від 20.02.2024). До додаткових пояснень відповідачем додано копії зазначених документів.

Ухвалою від 20.02.2024 суд поновив позивачу процесуальний строк для подання доказів по справі, які додані до додаткових пояснень від 19.02.2024 (вх. № 2193 від 20.02.2024); долучив зазначені докази до матеріалів справи № 917/1984/23; закрив підготовче провадження у справі № 917/1984/23, а справу призначив до судового розгляду по суті на 21.03.2024 об 11:20 год.

У встановлений судом строк відповідачі відзиви на позов не надали.

Від представника позивача надійшло клопотання про розгляд справи в засіданні 21.03.2024 без участі представника позивача. Також в клопотанні представник банку повідомив, що позовні вимоги позивач підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

В зв`язку з тим, що необхідних для вирішення спору доказів, наявних у матеріалах справи, достатньо, суд вважає за можливе розглянути справу за наявними в ній матеріалами відповідно до ч. 9 ст. 165 ГПК України.

Вступна та резолютивна частини рішення оголошені в судовому засіданні 21.03.2024.

Розглянувши матеріали справи, суд встановив.

17.08.2020 року між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК АЛЬЯНС» (Банк) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДИВОСВІТ ГЛОБАЛ» (Позичальник) було укладено Договір № 20-151/ЮК про відкриття відновлювальної кредитної лінії від 17.08.2020 року (далі - Кредитний договір, том 1, а.с. 20-33).

До Кредитного договору № 20-151/ЮК про відкриття відновлювальної кредитної лінії від 17.08.2020 року між сторонами були укладені:

-Договір про внесення змін та доповнень № 1 від 22.10.2020 року до Договору № 20- 151/ЮК про відкриття відновлювальної кредитної лінії від 17.08.2020 року (том. 1, а.с. 34-35);

-Договір про внесення змін та доповнень № 2 від 04.12.2020 року до Договору № 20-151/ЮК про відкриття відновлювальної кредитної лінії від 17.08.2020 року (том 1, а.с. 84-99) відповідно до якого сторони домовились викласти Договір у новій редакції, а саме: «Договір № 20-151/ЮК про відкриття мультивалютної відновлювальної кредитної лінії від 17.08.2020 року»;

-Договір про внесення змін та доповнень № 3 від 09.04.2021 року до Договору № 20 151/ЮК про відкриття відновлювальної кредитної лінії від 17.08.2020 року (том 1, а.с. 100);

-Договір про внесення змін та доповнень № 4 від 21.04.2021 року до Договору № 20 151/ЮК про відкриття відновлювальної кредитної лінії від 17.08.2020 року (том1, а.с. 101-102);

-Договір про внесення змін та доповнень № 5 від 18.06.2021 року до Договору № 20 151/ЮК про відкриття відновлювальної кредитної лінії від 17.08.2020 року (том 1, а.с. 103-105);

-Договір про внесення змін та доповнень № 7 від 10.11.2022 року до Договору № 20 151/ЮК про відкриття відновлювальної кредитної лінії від 17.08.2020 року (том 1, а.с. 106).

Відповідно до пункту 1.1 Договору № 20-151/ЮК про відкриття мультивалютної відновлювальної кредитної лінії від 17.08.2020 року валюта кредитування за вказаним Договором - гривня та долар США; ліміт кредитної лінії встановлено: у гривні 27 000 000,00грн; у доларах 3 921 811,01 доларів США; кінцевий термін повернення - 09.11.2023 року, процентна ставка - 16 % річних (у гривні) та 10% річних в доларах США; ціль кредитування - поповнення оборотних коштів, придбання основної засобів та ТМЦ, погашення кредитної заборгованості по Договору № 21-031/ЮК про відкриття відновлювальної кредитної лінії від 22.02.2021, укладеного між Банком та Позичальником.

Пунктом 3.3. Кредитного договору встановлено, що надання кредиту здійснюється в межах встановленого п. 1.1. Ліміту кредитування шляхом: перерахування кредитних коштів (кредиту/траншу) на поточний рахунок Позичальника; оплати розрахункових документів Позичальника; погашення кредитної заборгованості по Договору № 21-031/ЮК про відкриття відновлювальної кредитної лінії від 22.02.2021, укладеного між Банком та і Позичальником.

Днем (моментом) надання Кредиту вважається день зарахування кредитних коштів на поточний рахунок Позичальника, відкритий в Банку, або день оплати розрахункових документів Позичальника (п.3.4 Кредитного договору).

Відповідно до п. 3.6. Кредитного договору погашення кредиту здійснюється відповідно до Графіку зниження ліміту кредитування, якщо Графік не встановлений - відповідно до строків, визначених в п. 1.1, Позичальник здійснює шляхом перерахування коштів на рахунок, зазначений в п.1.1. цього Договору.

Якщо останній день для сплати Кредиту/Траншів припадає на вихідний, святковий або неробочий день, то зазначені платежі повинні бути здійснені в перший робочий день, що слідує за таким вихідним, святковим або неробочим днем.

У разі ненадходження платежів від Позичальника у встановлені цим Договором строки суми непогашених у строк платежів визнаються простроченими та наступного банківського дня перераховуються на рахунки простроченої заборгованості.

Крім того, в п. 1.1. Кредитного договору Сторони погодили, що Позичальник за користування кредитними коштами сплачує проценти за процентною ставкою: 16 % річних (у гривні) та 10% річних в доларах США.

Відповідно до п. 1.2.1. Кредитного договору в редакції Договору про внесення змін та доповнень № 7 від 10.11.2022, у разі порушення строків повернення Кредиту (в тому числі його частини згідно Графіку зменшення ліміту кредитування), що передбачені цим Договором, процентна ставка за користування Кредитор/ кредитними коштами встановлюється в розмірі 25% річних в гривні, 19 % річних в доларах США, і нараховується виключно на прострочену суму Кредиту, починаючої з дня виникнення такого порушення та закінчуючи днем погашення простроченої суми Кредиту (день погашення простроченої суми Кредиту не враховується). Такий розмір процентної ставки є іншим розміром процентів (ст.625 ЦК України), що встановлений цим Договором, в разі прострочення Позичальником виконання грошового зобов`язання по поверненню Кредиту та/або його частини (в.т.ч. після надання Кінцевого терміну повернення заборгованості відповідно до п.1.3. Договору), який погоджений Сторонами.

Сторони усвідомлюють та підтверджують, що таке збільшення розміру процентної ставки не є зміною умов цього Договору та/або зміною процентної ставки за цим Договором, що здійснюється Кредитором в односторонньому порядку, і, відповідно, не потребує укладення окремого договору про внесення змін до цього Договору.

Згідно з п. 1.2.2. Кредитного договору в редакції Договору про внесення змін та доповнень № 7 від 10.11.2022, сторони домовились, що застосування процентної ставки за користування кредитом, в розмірі, визначеному п.п. 1.2.1., є правом Кредитора. Кредитор має право (з власної ініціативи або з урахуванням вимог/обмежень чинного законодавства) відмовитись від застосування до Позичальника процентної ставки, передбаченої п.п. 1.2.1. та застосовувати процентну ставку в розмірі, визначеному в п. 1.1. цього Договору до повного погашення простроченої суми Кредиту (день погашення простроченої суми Кредиту не враховується).

Згідно з п. 3.8. Кредитного договору нарахування процентів по Договору здійснюється щомісячно на суму фактичного щоденного залишку заборгованості за отриманими коштами, виходячи з процентної ставки у розмірі, визначеному в п.1.1 цього Договору. При розрахунку процентів використовується метод «факт/факт», враховуючи перший день надання та не враховуючи день погашення кредиту.

Проценти нараховуються з моменту видачі Кредиту до дати фактичного повернення Кредиту за цим Договором.

Відповідно до п. 3.9. Кредитного договору у разі прострочення повернення заборгованості за Кредитом, Проценти нараховуються також на суму простроченої заборгованості за Кредитом за весь період прострочення до моменту її повного погашення.

Згідно з п. 3.10. Кредитного договору сплата Позичальником процентів здійснюється в тій валюті, в якій отримано кредит (транш) щомісячно в строк з 1-го по 25-те число місяця, наступного за звітним, в день, що є Кінцевим терміном повернення заборгованості та /або у день остаточного повернення кредитних коштів, на рахунок зазначений в п.1.1. цього Договору.

-Проценти за користування кредитом в гривні за період з 01.10.2021 року по 30.11.2021 року в сумі 120 652,29грн сплачуються до 25.12.2022 року;

-Проценти за користування кредитом в доларах США за період з 01.10.2021 року по 30.11.2021 року в сумі 390 208,57дол.США сплачуються до 25.12.2022 року.

Якщо дата сплати процентів за користування кредитом згідно з цим Договором припадає на вихідний або святковий день, зазначені платежі повинні бути здійснені з перший банківський день після вихідного або святкового дня.

У випадку порушення Позичальником встановлених цим пунктом Договору строку сплати процентів, сума несплачених в строк процентів, вважається простроченою.

В разі наявності простроченої заборгованості за Кредитом, проценти, які будуть нараховуватися за такою заборгованістю будуть вважатися простроченими в день їх нарахування і віднесені на відповідні рахунки простроченої заборгованості.

Проценти, нараховані за останній період користування Кредитом, сплачуються одночасно з погашенням Кредиту.

Згідно з п. 3.11. Кредитного договору Позичальник повертає Кредит та сплачу і Проценти за його користування у валюті Кредиту. При цьому сплата комісій д штрафних санкцій (у разі їх наявності) здійснюється в національній валюті України грн. курсу НБУ до валюти зобов`язання на дату сплати.

Відповідно до п. 3.12. Кредитного договору Сторони встановили наступну черговість погашення заборгованості за цим Договором:

1) в першу чергу сплачуються прострочені проценти за користування Кредитом; 2) в другу чергу сплачуються прострочені комісії; 3) в третю чергу сплачується прострочена заборгованість по сплаті Кредиту; 4) в четверту чергу сплачуються нараховані проценти за користування Кредитом; 5) в п`яту чергу сплачуються нараховані комісії; 6) в шосту чергу сплачується строкова заборгованість по Кредиту; 7) в сьому чергу сплачуються штрафні санкції; 8) в восьму чергу сплачуються інші платежі за цим Договором.

Кредитор має право змінити вищезазначену черговість погашення заборгованості; односторонньому порядку.

У випадку переказу/ перерахування грошових коштів на сплату (погашення) будь-яких грошових зобов`язань Позичальника за цим Договором у порушенні вищевказаної у цьому пункті Договору черговості, Кредитор вправі самостійно перерозподілити кошти, що надійшли в рахунок сплати (погашення) таких грошових зобов`язань, відповідно до викладеної в цьому пункті Договору черговості шляхом проведення відповідних бухгалтерських проводок.

Кредитор має право вимагати дострокового погашення всієї заборгованості Позичальника за цим Договором (в тому числі за рахунок звернення стягнення на предмет забезпечення), зокрема у випадку: порушення Позичальником будь-яких умов цього Договору та/або будь-яких інших зобов`язань за цим Договором, зокрема, передбачених п. 6.1. цього Договору (підп. 5.2.7. п. 5.2. Кредитного договору ).

Позичальник зобов`язується у випадках, передбачених цим Договором достроково повернути всю заборгованість. У випадку вимоги Кредитора про дострокове повернення заборгованості за цим Договором, Позичальник зобов`язаний здійснити таке повернення/сплату впродовж 30-ти календарних днів з дня надіслання Кредитором на адресу Позичальника відповідного листа-повідомлення (вимоги) (підп. 6.1.2. п. 6.1. Кредитного договору).

Згідно з підп. 1.3.1. п. 1.3. Кредитного договору в редакції договору про внесення змін та доповнень № 7 від 10.11.2022 кінцевим терміном повернення заборгованості за цим Договором (надалі «Кінцевий термін повернення заборгованості») є дата, зазначена в п. 1.1. цього Договору, а також: 7-й (сьомий) календарний день з дня направлення Кредитором Позичальнику листа-повідомлення (вимоги) про дострокове погашення заборгованості, відповідно до умов цього Договору.

Відповідно до п. 1.1. Кредитного договору в редакції договору про внесення змін та доповнень № 7 від 10.11.2022 кінцевий термін повернення заборгованості - 09.11.2023.

Відповідно підп. 5.2.11. Кредитного договору у випадку невиконання чи неналежного виконання Позичальником своїх зобов`язань за цим Договором, Кредитор має право за власним вибором обрати черговість стягнення заборгованості/ погашення заборгованості з Позичальника/поручителя/гаранта та/або звернення стягнення на заставлене майно, що є забезпеченням за даним Договором та/або активи (кошти і майно) Позичальника/іпотекодавця/заставодавця.

Відповідно до підп. 5.2.9. п. 5.2. Кредитного договору Кредитор має право: інформувати Позичальника будь-якими засобами зв`язку про наявність заборгованості за Кредитом, Процентами та іншими платежами за цим Договором.

Згідно з п. 11.3. Кредитного договору всі листи/повідомлення за цим Договором будуть вважатися направленими/зробленими належним чином у разі, якщо вони здійснені у письмовій формі за підписом уповноваженого представника Сторони та надіслані рекомендованим листом, кур`єром або вручені особисто за адресами Сторін, зазначеними у цьому Договорі або за адресами Сторін, що зазначені у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на дату відправки.

Датою отримання таких листів/повідомлень буде вважатися дата їх особистого вручення, а у разі повернення листа на адресу Банку з іншими поштовими відмітками (в тому числі закінчення терміну зберігання, відсутність адресату за вказаного адресою, відмова адресата від одержання та інше) - дата відправлення такого повідомлення.

Всі листи/повідомлення за цим Договором також будуть вважатися направленими/ зробленими належним чином у разі, якщо вони передаються в електронному вигляді засобами системи «Клієнт-Банк»/електронну адресу Позичальника, зазначену Позивальником в розділі «Адреси, реквізити та підписи сторін» або повідомлену Банку в інший спосіб.

На час воєнного стану в Україні всі документи (додаткові угоди, листи, повідомлення, довідки, протоколи, клопотання тощо), що направляються за цим Договором також будуть вважатися направленими/зробленими належним чином шляхом смс повідомлення, Телеграм, Вайбер тощо).

З метою забезпечення виконання Позичальником зобов`язання за Договором № 20- 151/ЮК про відкриття мультивалютної відновлювальної кредитної лінії від 17.08.2020 року був укладений Договір поруки № 20-151/ЮК/П1 від 17.08.2020 (з наступними змінами та доповненнями) між АТ «БАНК АЛЬЯНС» (Банк, Кредитор), ТОВ «ДИВОСВІТ ГЛОБАЛ» (Позичальник) та ОСОБА_1 (Поручитель) (том 1, а.с. 122-126, 128-137), за умовами якого Поручитель та Позичальник за виконання зобов`язань за Кредитним договором відповідають перед Банком як солідарні боржники (п. 4 Договору). Поручитель відповідає перед Банком у тому ж обсязі, що і Позичальник, включаючи сплату Кредиту, процентів за користування Кредитом, комісій, пені, інших платежів та витрат, передбачених Кредитним договором, відшкодування збитків. У разі збільшення або зменшенні! обсягу зобов`язань за Кредитним договором (в тому числі зміни розміру суми кредиту, строків виконання зобов`язань за Кредитним договором, тощо) обсяг поруки згідно умов цього Договору збільшується або зменшується відповідно до обсягу забезпеченого порукою основного зобов`язання таким чином, щоб Поручитель відповідав перед Банком за виконання Позичальником своїх зобов`язань за Кредитним договором в повному обсязі (п. 5 Договору). Порука за цим Договором припиняється після закінчення 3-х (трьох) років з дня настання терміну виконання основного зобов`язання, передбаченого Кредитним договором, але в будь-якому разі до повного виконання зобов`язань за Кредитним договором (п. 16).

Згідно з п. 2. Договору від 10.11.2022 про внесення змін та доповнень до Договору поруки №20-151/ЮК/П1 від 17.08.2020 (том 1, а.с. 132), порукою забезпечуються наступні зобов`язання Позичальника, що випливають з Кредитного договору:

повернути отримані на умовах Кредитного договору кошти (далі Кредит) в розмірі 27 000 000,00 грн та 3 921 811,01 дол. США в порядку та на умовах, у строки, що передбачені Кредитоним договором (остаточне погашення Кредиту здійснюється не пізніше « 09» листопада 2023 року (включно), в т.ч. з урахуванням Графіку погашення та випадків дострокового погашення, передбачених Кредитним договором (п. 2.1.);

щомісячно сплачувати проценти за користування кредитом в розмірі 16,0 % річних у гривні та 10 % річних у доларах США, інші проценти, як це передбачено Кредитним договором (п.2.2.).

Згідно з п. 2.7. Договору від 10.11.2022 про внесення змін та доповнень до Договору поруки №20-151/ЮК/П2 від 17.08.2020 (том 1, а.с. 137), укладеного між АТ «БАНК АЛЬЯНС» (Банк, Кредитор), ТОВ «ДИВОСВІТ ГЛОБАЛ» (Позичальник) та ТОВ «ОСНОВА РНК» (Поручитель) порукою забезпечуються наступні зобов`язання Позичальника, що випливають з Кредитного договору: виконати інші зобов`язання Позичальника, які випливають з Кредитного договору (п. 2.7.).

На виконання умов Кредитного договору позивач відповідно до заявок ТОВ «ДИВОСВІТ ГЛОБАЛ» надав відповідачу кредит у сумі 2 166 836,00 доларів США. Згідно наданого позивачем розрахунку, станом на 02.07.2021 загальна сума заборгованості склала 2 166 836,00 доларів США.

10.11.2022 ТОВ «ДИВОСВІТ ГЛОБАЛ» було надано Банком суму кредиту в розмірі 1 754 975,01 дол. США, тому загальна сума заборгованості за тілом кредиту станом на 10.11.2022 становила 3 921 811,01 дол. США (2 166 836,00 дол. США + 1 754 975,01 дол. США).

21.04.2023 Відповідачем було здійснено часткове погашення заборгованості в сумі 693 657,42 дол. США, тому загальна сума заборгованості, яку просить стягнути Позивач, складає 3 288 153, 59 дол. США по тілу кредиту.

У зв`язку з невиконанням позичальником умов договору щодо повернення кредиту, позивач на адреси позичальника та поручителів направив вимоги про сплату всієї заборгованості за кредитом, а саме:

1)ТОВ «ДИВОСВІТ ГЛОБАЛ» (Позичальнику) - лист-вимогу від 07.08.2023 вих. №07.6/2081 (лист з трек-номером 0101047992789);

2) ОСОБА_1 (Поручителю) - лист-вимогу від 07.08.2023 вих. №07.6/2080 (лист з трек-номером 0101047992762);

3)ТОВ «ОСНОВА НРК» (Поручителю) - лист-вимогу від 07.08.2023 вих. №07.6/2082 (лист з трек-номером 0101047992770).

Непогашення позичальником та поручителями кредиту, процентів за користування кредитними коштами і стало підставою для звернення позивача до суду з даним позовом.

Як зазначає позивач у позовній заяві та додаткових поясненнях, відповідач свої зобов`язання не виконав належним чином, в зв`язку з чим за останнім обліковується заборгованість за кредитом в сумі 3 228 153,59 дол. США, по процентам в сумі 195 735,88 дол. США (розрахунок заборгованості долучений до матеріалів справи, том 2, а.с. 205-208).

Вирішуючи спір суд виходив із наступного.

Згідно зі ст. 11 Цивільного кодексу (далі - ЦК) України, цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Стаття 205 ЦК України визначає, що правочин може вчинятися усно або в письмовій формі. Сторони мають право обирати форму правочину, якщо інше не встановлено законом. Правочин, для якого законом не встановлена обов`язкова письмова форма, вважається вчиненим, якщо поведінка сторін засвідчує їхню волю до настання відповідних правових наслідків.

У відповідності до ст. 509 ЦК України, ст. 173 Господарського кодексу України, в силу господарського зобов`язання, яке виникає між суб`єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання, один суб`єкт (зобов`язана сторона, у тому числі боржник) зобов`язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб`єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій. а інший суб`єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку.

Відповідно до ст. 204 ЦК України, правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

Згідно зі статтею 629 ЦК України, договір є обов`язковим до виконання сторонами.

Суд при вирішенні спору враховує, що правовідносини, що склалися між сторонами, регулюються нормами про кредитний договір.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірах та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти. До відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 цієї глави, якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору.

Кредитний договір укладається у письмовій формі (ст. 1055 ЦК України).

Водночас за договором банківського рахунка банк зобов`язується приймати і зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві рахунка), грошові кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком. Договір банківського рахунка укладається для відкриття клієнтові або визначеній ним особі рахунка у банку на умовах, погоджених сторонами. Банк зобов`язаний укласти договір банківського рахунка з клієнтом, який звернувся з пропозицією відкрити рахунок на оголошених банком умовах, що відповідають закону та банківським правилам (частина 1 статті 1066, частини 1, 2 статті 1067 ЦК України).

Клієнт зобов`язаний сплатити плату за виконання банком операцій за рахунком клієнта, якщо це встановлено договором (ч. 4 ст. 1068 ЦК України).

Стосовно підстав видачі Банком ТОВ «ДИВОСВІТ ГЛОБАЛ» кредитних коштів в доларах США суд враховує таке.

Як встановлено судом, відповідно до п. 1.1 Договору № 20-151/ЮК про відкриття відновлювальної кредитної лінії від 17.08.2020 року, укладеного між позивачем та відповідачем-1 по справі, валюта кредитування за вказаним договором - гривня, з кінцевим терміном повернення 16.02.2022 року та процентною ставкою 20%.

Договором про внесення змін та доповнень № 2 від 04.12.2020 року до Договору № 20- 151/ЮК про відкриття відновлювальної кредитної лінії від 17.08.2020 року сторони домовились, що ліміт кредитної лінії становить 67 000 000,00 грн, валюта кредитування - гривня, долар США, кінцевий термін повернення кредиту - 16.02.2022 року, процентна ставка у гривні 20%; процентна ставка у доларах США - 10 %.

Отже, умовами Договору передбачена можливість надання кредитних коштів ТОВ «ДИВОСВІТ ГЛОБАЛ» у доларах США з 04.12.2020 року.

До матеріалів справи залучені копії заявок ТОВ «ДИВОСВІТ ГЛОБАЛ» за підписом директора Рибалки Я.А. про надання кредитних коштів в період з 04.12.2020 по 21.05.2021 (том 2, а.с. 170-204) на загальну суму 2 166 836,00 дол. США, згідно з якими Банком було надано ТОВ «ДИВОСВІТ ГЛОБАЛ» кредитних коштів на цю ж суму - 2 166 836,00 дол. США.

09.11.2022року Рішенням Єдиного учасника ТОВ «ДИВОСВІТ ГЛОБАЛ» було вирішено, зокрема, звернутися до АТ «БАНК АЛЬЯНС» з клопотанням змінити умови кредитування за Договором №20-151/ЮК про відкриття мультивалютної відновлювальної кредитної лінії від 17.08.2020, збільшивши ліміт кредитування у доларах США в розмірі 3 921 811,01 доларів США (том 2, а.с. 209).

П. 1.1. Договору про внесення змін та доповнень № 7 від 10.11.2022 року до Договору № 20-151/ЮК про відкриття відновлювальної кредитної лінії від 17.08.2020 року валюта кредитування за вказаним Договором - гривня та долар США; - ліміт кредитної лінії встановлено: у гривні - 27 000 000,00 грн; у доларах - 3 921 811,01 доларів США; -кінцевий термін повернення - 09.11.2023 року; - процентна ставка - 16 % річних (у гривні) та 10% річних в доларах США; - ціль кредитування - поповнення оборотних коштів, придбання основних засобів та ТМЦ, погашення кредитної заборгованості по Договору № 21-031/ ЮК про відкриття відновлювальної кредитної лінії від 22.02.2021, укладеного між Банком та Позичальником.

10.11.2022 було надано Банком ТОВ «ДИВОСВІТГЛОБАЛ» суму кредиту в розмірі 1 754 975,01 дол. США, відтак загальна сума заборгованості за тілом кредиту станом на 10.11.2022 становила 3 921 811,01 дол. США (2 166 836,00 дол. США + 1 754 975,01 дол. США).

Судом встановлено і матеріалами справи підтверджено, що відповідач (Позичальник) отримав від позивача кредитні кошти в межах кредитного ліміту в сумі 3 921 811,01 дол. США, що підтверджується банківськими виписками по особовому рахунку відповідача 1 (том 1, а.с. 150-250, том 2 а.с. 1-36).

За розрахунком позивача 21.04.2023 Відповідачем-1 було здійснене часткове погашення заборгованості в сумі 693 657,42 дол. США, тому загальна сума заборгованості по тілу кредиту, яку просить стягнути Позивач, складає 3 288 153, 59 дол. США.

Доказів сплати заборгованості суду не надано.

Згідно зі ст. 526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цих Кодексів, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 525 ЦК України).

Частиною першою статті 625 ЦК України передбачено, що боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання.

Відповідно до ст. 527 ЦК України боржник зобов`язаний виконати свій обов`язок, а кредитор - прийняти виконання особисто, якщо інше не встановлено договором або законом, не випливає із суті зобов`язання чи звичаїв ділового обороту.

Кожна зі сторін у зобов`язанні має право вимагати доказів того, що обов`язок виконується належним боржником або виконання приймається належним кредитором чи уповноваженою на це особою, і несе ризик наслідків непред`явлення такої вимоги.

Як було встановлено судом, відповідно до умов п. 1.1. Договору про внесення змін та доповнень № 7 від 10.11.2022 року до Договору № 20-151/ЮК про відкриття відновлювальної кредитної лінії від 17.08.2020 року кінцевий термін повернення - 09.11.2023 року.

Одночасно, підп. 5.2.7, п. 5.2 Кредитного Договору передбачено, що Кредитор має право вимагати дострокового погашення всієї заборгованості Позичальника за цим Договором (в тому числі за рахунок звернення стягнення на предмет забезпечення), зокрема у випадку: порушення Позичальником будь-яких умов цього Договору та/або будь-яких інших зобов`язань за цим Договором, зокрема, передбачених п. 6.1. цього Договору.

Частина 2 ст. 1050 Цивільного кодексу України передбачає, якщо договором встановлений обов`язок позичальника повернути позику частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 цього Кодексу.

Враховуючи порушення відповідачем-1 зобов`язань за Кредитним договором, зокрема, щодо сплати процентів, позивач звернувся до відповідача-1 та поручителів із вимогою від 07.08.2023 про дострокове погашення заборгованості за кредитом на протязі п`яти днів з моменту отримання вимоги, із посиланням на підп. 5.2.7, п. 5.2 Кредитного Договору. Листи були направлені рекомендованою кореспонденцією 07.08.2023 (том 2, а.с. 37-45).

Таким чином, позивач скористався своїм правом на дострокове припинення кредитних правовідносин та дострокове повернення кредитних коштів в повному обсязі відповідно до ч. 2 ст. 1050 Цивільного кодексу України.

Відповідач заборгованість за кредитом, процентами не погасив, що стало підставою для звернення позивача з відповідним позовом до суду про стягнення наявної заборгованості.

Відповідачем вказана заборгованість не спростована, доказів її погашення не надано.

Враховуючи вищевикладене, вимога позивача про стягнення заборгованості за кредитом в сумі 3 228 153,59 дол. США є правомірною та обґрунтованою, строк виконання відповідачем своїх грошових зобов`язань за Договором є таким, що настав, відтак підлягає задоволенню у повному обсязі.

Розглянувши позовні вимоги позивача про стягнення з відповідача 195 735,88 дол. США заборгованості по сплаті процентів суд зазначає наступне.

Позика вважається повернутою в момент передання позикодавцеві речей, визначених родовими ознаками, або зарахування грошової суми, що позичалася, на його банківський рахунок (ч. 3 ст. 1049 ЦК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 1050 ЦК України якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов`язаний сплатити грошову суму відповідно до статті 625 цього Кодексу. Якщо позичальник своєчасно не повернув речі, визначені родовими ознаками, він зобов`язаний сплатити неустойку відповідно до статей 549-552 цього Кодексу, яка нараховується від дня, коли речі мали бути повернуті, до дня їх фактичного повернення позикодавцеві, незалежно від сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 цього Кодексу.

Якщо договором встановлений обов`язок позичальника повернути позику частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 цього Кодексу (ч. 2 ст. 1050 ЦК України).

У відповідності до ч. 4 ст. 236 ГПК України, при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду.

Відповідно до правового висновку Верховного Суду, викладеного у постанові від 15.03.2023 по справі № 300/438/18, встановлення строку дії кредитного договору має важливе значення для правильного вирішення справи з огляду на те, що право кредитодавця нараховувати передбачені договором проценти за користування кредитом, а також обумовлену в договорі неустойку припиняється після спливу визначеного цим договором строку кредитування чи у разі пред`явлення до позичальника вимоги згідно з частиною другою статті 1050 ЦК України.

Раніше Верховний Суд вже висловлювався з цього приводу і формулював висновки, аналогічні наведеному вище.

Так, у постанові від 31.10.2018 по справі № 202/4494/16-ц Велика Палата Верховного Суду зазначила, що право кредитодавця нараховувати передбачені договором проценти за користування кредитом, а також обумовлену в договорі неустойку припиняється після спливу визначеного цим договором строку кредитування чи у разі пред`явлення до позичальника вимоги згідно з частиною другою статті 1050 ЦК України. В охоронних правовідносинах права та інтереси позивача забезпечені частиною другою статті 625 ЦК України, яка регламентує наслідки прострочення виконання грошового зобов`язання.

У постанові від 28.03.2018 по справі № 444/9519/12 Велика Палата Верховного Суду зазначила, що після спливу визначеного договором строку кредитування чи у разі пред`явлення до позичальника вимоги згідно з частиною другою статті 1050 ЦК України право кредитодавця нараховувати передбачені договором проценти за кредитом припиняється. Права та інтереси кредитодавця в охоронних правовідносинах забезпечуються частиною другою статті 625 ЦК України, яка регламентує наслідки прострочення виконання грошового зобов`язання.

У зв`язку з порушенням боржником виконання зобов`язання за кредитним договором, в силу вимог статті 1050 ЦК України банк не позбавлений можливості реалізувати своє право на дострокове повернення кредиту, в тому числі, як в позасудовому порядку, шляхом направлення відповідної вимоги, так і безпосереднього в судовому порядку шляхом подання відповідного позову.

Відносини щодо сплати процентів за одержання боржником можливості правомірно не сплачувати кредитору борг протягом певного часу врегульовані частиною першою статті 1048 ЦК України. Такі проценти є звичайною платою боржника за право тимчасово користуватися наданими йому коштами на визначених договором та законодавством умовах, тобто у межах належного та добросовісного виконання сторонами договірних зобов`язань, а не у випадку їх порушення.

Натомість наслідки прострочення грошового зобов`язання (коли боржник повинен сплатити грошові кошти, але неправомірно не сплачує їх) також урегульовані законодавством. У випадках, коли боржник порушив умови договору, прострочивши виконання грошового зобов`язання, за частиною першою статті 1050 ЦК України застосуванню у таких правовідносинах підлягає положення статті 625 цього Кодексу.

За наведеним у цій статті регулюванням відповідальності за прострочення грошового зобов`язання на боржника за прострочення виконання грошового зобов`язання покладається обов`язок сплатити кредитору на його вимогу суму боргу з урахуванням установленого індексу інфляції, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом. Проценти, встановлені статтею 625 ЦК України, підлягають стягненню саме при наявності протиправного невиконання (неналежного виконання) грошового зобов`язання.

Тобто, проценти, що стягуються за прострочення виконання грошового зобов`язання за частиною другою статті 625 ЦК України є спеціальним видом відповідальності за таке порушення зобов`язання. На відміну від процентів, які є звичайною платою за користування грошима, зокрема за договором позики, до них застосовуються загальні норми про цивільно-правову відповідальність (пункти 6.23. - 6.26. постанови Великої Палати Верховного Суду від 04.02.2020 у справі №912/1120/16).

Оскільки поведінка боржника не може бути одночасно правомірною та неправомірною, то регулятивна норма частини першої статті 1048 ЦК України і охоронна норма частини другої статті 625 цього Кодексу не можуть застосовуватись одночасно. Тому за період до прострочення боржника підлягають стягненню проценти від суми позики (кредиту) відповідно до умов договору та частини першої статті 1048 ЦК України як плата за надану позику (кредит), а за період після такого прострочення підлягають стягненню річні проценти відповідно до частини другої статті 625 ЦК України як грошова сума, яку боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання, тобто як міра відповідальності за порушення грошового зобов`язання (п. 6.28. постанови Верховного Суду від 04.02.2020 у справі №912/1120/16).

Щодо визначення періоду нарахування кредиторських вимог, що виникли у зв`язку з невиконанням договору банківського кредиту, висловився Верховний Суд у постанові від 05.04.2023 № 910/4518/16.

Так, на період після прострочення виконання зобов`язання з повернення кредиту кредит боржнику не надається, боржник не може правомірно не повертати кредит, а тому кредитор вправі вимагати повернення боргу разом з процентами, нарахованими на час спливу строку кредитування. Тобто боржник у цьому разі не отримує від кредитора відповідне благо на період після закінчення кредитування, а тому й не повинен сплачувати за нього проценти відповідно до статті 1048 ЦК України; натомість настає відповідальність боржника - обов`язок щодо сплати процентів відповідно до статті 625 ЦК України у розмірі, встановленому законом або договором (п. 97 постанови Великої Палати Верховного Суду від 05.04.2023 у справі №910/4518/16).

Так само якщо боржник не сплатив суму боргу, яка складається з тіла кредиту та процентів, нарахованих в певній сумі на час закінчення строку кредитування чи на час пред`явлення вимоги про дострокове погашення кредиту, то прострочення такого грошового зобов`язання не призводить до подальшої зміни його розміру, але в боржника виникає додатковий обов`язок щодо сплати річних процентів, нарахованих відповідно до статті 625 ЦК України (п. 100 постанови Великої Палати Верховного Суду від 05.04.2023 у справі №910/4518/16).

Компенсаторний характер процентів, передбачених статтею 625 ЦК України, не свідчить про те, що вони є платою боржника за "користування кредитом" (тобто можливістю правомірно не сплачувати кредитору борг протягом певного часу). Такі проценти слід розглядати саме як міру відповідальності. На відміну від процентів за "користування кредитом", до процентів річних, передбачених зазначеною статтею, застосовуються загальні норми про цивільно-правову відповідальність (п. 106 постанови Великої Палати Верховного Суду від 05.04.2023 у справі №910/4518/16).

Проценти, які можуть бути нараховані поза межами строку кредитування (чи після вимоги про дострокове погашення кредиту), є мірою цивільно-правової відповідальності та сплачуються відповідно до положень статті 625 ЦК України (п. 116 постанови Великої Палати Верховного Суду від 05.04.2023 у справі №910/4518/16).

Установивши, що умова договору передбачає нарахування процентів як міри відповідальності після закінчення строку кредитування, тобто за період прострочення виконання грошового зобов`язання, слід застосовувати як статтю 625 ЦК України, так і інше законодавство, яке регулює наслідки прострочення виконання грошового зобов`язання (п. 123 постанови Великої Палати Верховного Суду від 05.04.2023 у справі № 910/4518/16).

Як встановлено судом, згідно з п. 3.8. Кредитного договору нарахування процентів по Договору здійснюється щомісячно на суму фактичного щоденного залишку заборгованості за отриманими коштами, виходячи з процентної ставки у розмірі, визначеному в п.1.1 цього Договору. При розрахунку процентів використовується метод «факт/факт», враховуючи перший день надання та не враховуючи день погашення кредиту. Проценти нараховуються з моменту видачі Кредиту до дати фактичного повернення кредиту за цим Договором.

Здійснивши тлумачення п. 1.2.1, 1.2.2. Кредитного договору в редакції Договору про внесення змін та доповнень № 7 від 10.11.2022, суд дійшов висновку, що банк не позбавляється права на отримання належних йому процентів за неправомірне користування кредитом, оскільки ці проценти охоплюються диспозицією норми частини другої статті 625 ЦК України.

Отже, сторони чітко та недвозначно визначили, що поза межами строку кредитування позичальником сплачуються проценти, які при цьому не є процентами за "користування кредитом", а є відповідальністю за порушення зобов`язання, тобто іншим розміром процентів, передбачених ст. 625 ЦК України та погодили їх розмір.

Судом встановлено, що згідно з п. 3.10. Кредитного договору сплата Позичальником процентів здійснюється в тій валюті, в якій отримано кредит (транш) щомісячно в строк з 1-го по 25-те число місяця, наступного за звітним, в день, що є Кінцевим терміном повернення заборгованості та /або у день остаточного повернення кредитних коштів, на рахунок зазначений в п.1.1. цього Договору. Проценти за користування кредитом в доларах США за період з 01.10.2021 року по 30.11.2021 року в сумі 390 208,57дол.США сплачуються до 25.12.2022 року.

Згідно п. 1.3 Договору кінцевим терміном повернення заборгованості за цим Договором, є дата/ визначена в п. 1.1 цього Договору, а також:

П. 1.3.1. 7-й календарний день з дня направлення Кредитором Позичальнику листа-повідомлення (вимоги) або інший строк, що вказаний у такому листі-повідомленні дострокове погашення заборгованості відповідно до умов цього Договору.

07.08.2023 Банк надіслав Позичальнику та Поручителям рекомендовані листи з описом вкладення, в яких повідомляв про порушення умов Кредитного договору та вимагав протягом п`яти днів погасити всю заборгованість за Кредитним договором. Відповідачі не отримали вимог про дострокове погашення заборгованості за Кредитним договором, про що свідчать надані позивачем трекінги поштових відправлень (том 2, а.с. 136-137, 140-141, 144-145).

Відповідно до інформації з офіційного сайту акціонерного товариства «Укрпошта» відділенням поштового зв`язку внесено таку інформацію щодо поштового відправлення з штрихкодовим ідентифікатором № 0101047992770 (вимога Банку на адресу ОСОБА_1 ) - Відправлення не вручене під час доставки: інші причини» 15.08.2023; «Повернення за зворотною адресою: За закінченням встановленого терміну зберігання» - 25.08.2023.

Відповідно до інформації з офіційного сайту акціонерного товариства «Укрпошта» відділенням поштового зв`язку внесено таку інформацію щодо поштового відправлення з штрихкодовим ідентифікатором № 0101047992789 (вимога Банку на адресу ТОВ «ОСНОВА НРК») - «Відправлення не вручене під час доставки: інші причини» 24.08.2023.

Відповідно до інформації з офіційного сайту акціонерного товариства «Укрпошта» відділенням поштового зв`язку внесено таку інформацію щодо поштового відправлення з штрихкодовим ідентифікатором № 0101047992762 (вимога Банку на адресу ТОВ «ДИВОСВІТ ГЛОБАЛ») - «Відправлення не вручене під час доставки: інші причини» 15.08.2023; «Повернення за зворотною адресою: За закінченням встановленого терміну зберігання» - 25.08.2023.

За змістом п. 11.3. Кредитного Договору датою отримання листів/повідомлень буде вважатися дата їх особистого вручення, а у разі повернення листа на адресу Банку з іншими поштовими відмітками (в тому числі закінчення терміну зберігання, відсутність адресату за вказаного адресою, відмова адресата від одержання та інше) - дата відправлення такого повідомлення, тобто 07.08.2023.

За таких обставин, обґрунтованим періодом для нарахування процентів за користування кредитом відповідно до умов договору та частини першої статті 1048 ЦК України як плата за надану позику (кредит) є період з 26.02.2021 по 07.08.2023.

Обґрунтованим періодом для нарахування річних процентів відповідно до частини другої статті 625 ЦК України як грошової суми, яку боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання, тобто як міра відповідальності за порушення грошового зобов`язання є період з 08.08.2023 по 30.09.2023.

Водночас, суд звертає увагу, що нарахування позивачем після 08.08.2023 процентів у розмірі, визначеному п. 1.1. договору (10% річних в доларах США), а не в розмірі, передбаченому п. 1.2.1. Договору, як процентів, що стягуються відповідно до ст. 625 ЦК України (19% річних в доларах США) є правом позивача відповідно до п. 1.2.2. Договору, та не тягне за собою порушення прав відповідачів.

Всього сума процентів за вказаний період, відповідно до наданого позивачем розрахунку становить 195 735,88 дол. США, тому позовні вимоги про стягнення вказаної суми процентів є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 553 ЦК України, за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов`язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов`язання боржником.

У разі порушення боржником зобов`язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя (ст. 554 ЦК України).

Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо, інше не встановлено договором поруки (ч. 2 ст. 554 ЦК України).

Отже, відповідач-2, відповідач-3 несуть солідарну відповідальність, як поручителі відповідача-1, за невиконання останнім своїх зобов`язань за кредитним договором.

Згідно з ст. 74 Господарського процесуального кодексу України обов`язок доказування і подання доказів віднесено на сторони. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Статтею 73 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування.

Відповідно до ст. 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень (ст. 13 ГПК України).

Враховуючи вищевикладене, суд прийшов до висновку про задоволення позовних повністю та стягнення з відповідача 3 228 153,59 доларів США заборгованості по кредиту; 195 735,88 дол. США заборгованості за процентами за Договором №20-151/ЮК про відкриття мультивалютної відновлювальної кредитної лінії від 17.08.2020.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 129 ГПК України, у спорах, що виникають при укладенні договорів та з інших підстав, судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Солідарне зобов`язання є інститутом цивільного права і на нього поширюється дія норм ЦК України, який визначає це поняття через «солідарну вимогу» та «солідарний обов`язок» (ст. 541-544 ЦК України).

Судове рішення не може бути підставою виникнення солідарності, оскільки судовим рішенням утверджуються права осіб, а не створюються заново.

Якщо позов майнового характеру задоволено солідарно за рахунок двох і більше відповідачів, то судові витрати розподіляються між відповідачами у визначених частках.

Подібна за змістом правова позиція викладена у постановах Верховного Суду від 24.01.2018 у справі № 907/425/16, 25.09.2018 у справі № 904/5580/16, від 13.07.2020 у справі № 476/489/17 (провадження № 61-39866 св 18).

Враховуючи задоволення позовних вимог повністю, судові витрати зі сплати судового збору відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 129 ГПК України покладаються на відповідачів в повному обсязі з визначених частках.

Керуючись статтями 86, 129, 232, 233, 236-241 ГПК України

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути солідарно з відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «ДИВОСВІТ ГЛОБАЛ» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 43731108, вул. Добровольського, 14, м. Горішні Плавні, Кременчуцький район, Полтавська область, 39800),

з відповідача ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 );

та з відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСНОВА НРК» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 41510784, вул. Добровольського, 14, м. Горішні Плавні, Кременчуцький район, Полтавська область, 39800)

на користь позивача Акціонерного товариства «БАНК АЛЬЯНС» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 14360506, вул. Січових Стрільців, 50, м. Київ, 04053):

- 3 228 153,59 доларів США основного боргу за кредитом; 195 735,88 доларів США заборгованості за процентами.

3. Стягнути з відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «ДИВОСВІТ ГЛОБАЛ» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 43731108, вул. Добровольського, 14, м. Горішні Плавні, Кременчуцький район, Полтавська область, 39800) на користь позивача Акціонерного товариства «БАНК АЛЬЯНС» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 14360506, вул. Січових Стрільців, 50, м. Київ, 04053): 313 133,34 грн витрат зі сплати судового збору.

4. Стягнути з відповідача ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) на користь позивача Акціонерного товариства «БАНК АЛЬЯНС» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 14360506, вул. Січових Стрільців, 50, м. Київ, 04053): 313 133,33 грн витрат зі сплати судового збору.

5. Стягнути з відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСНОВА НРК» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 41510784, вул. Добровольського, 14, м. Горішні Плавні, Кременчуцький район, Полтавська область, 39800) на користь позивача Акціонерного товариства «БАНК АЛЬЯНС» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 14360506, вул. Січових Стрільців, 50, м. Київ, 04053): 313 133,33 грн витрат зі сплати судового збору.

6. Видати накази з набранням цим рішенням законної сили.

7. Копію рішення надіслати учасникам справи в порядку, встановленому статтею 242 ГПК України.

Повний текст рішення складений та підписаний 27.03.2024.

Згідно із ст. 241 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення в порядку, передбаченому ст. 256 ГПК України.

СуддяІ.І. Пушко

СудГосподарський суд Полтавської області
Дата ухвалення рішення21.03.2024
Оприлюднено29.03.2024
Номер документу117946019
СудочинствоГосподарське
КатегоріяСправи позовного провадження Справи у спорах, що виникають із правочинів, зокрема, договорів Невиконання або неналежне виконання зобов’язань банківської діяльності кредитування

Судовий реєстр по справі —917/1984/23

Судовий наказ від 17.04.2024

Господарське

Господарський суд Полтавської області

Пушко І.І.

Судовий наказ від 17.04.2024

Господарське

Господарський суд Полтавської області

Пушко І.І.

Судовий наказ від 17.04.2024

Господарське

Господарський суд Полтавської області

Пушко І.І.

Судовий наказ від 17.04.2024

Господарське

Господарський суд Полтавської області

Пушко І.І.

Судовий наказ від 17.04.2024

Господарське

Господарський суд Полтавської області

Пушко І.І.

Судовий наказ від 17.04.2024

Господарське

Господарський суд Полтавської області

Пушко І.І.

Рішення від 21.03.2024

Господарське

Господарський суд Полтавської області

Пушко І.І.

Рішення від 21.03.2024

Господарське

Господарський суд Полтавської області

Пушко І.І.

Ухвала від 20.02.2024

Господарське

Господарський суд Полтавської області

Пушко І.І.

Ухвала від 20.02.2024

Господарське

Господарський суд Полтавської області

Пушко І.І.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні