Ухвала
від 29.03.2024 по справі 917/1739/21
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Капітана Володимира Кісельова, 1, м. Полтава, 36000, тел. (0532) 61 04 21E-mail: inbox@pl.arbitr.gov.ua, https://pl.arbitr.gov.ua/sud5018/Код ЄДРПОУ 03500004

УХВАЛА

29.03.2024 Справа № 917/1739/21

Суддя Паламарчук В.В., розглянувши клопотання ліквідатора Приватного виробничо-комерційного підприємства "Снаб-Сервіс" Бончака С.А. (вхід. №3552 від 15.03.2024) про скасування арештів по справі №917/1739/21

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Індустріальні системи автоматизації", вул. Коцюбинського, буд. 2А, м. Полтава, 36000

до Приватного виробничо-комерційного підприємства "Снаб-Сервіс", вул. Перемоги, 3А, оф. 34 м. Кременчук, 39600, код ЄДРПОУ 23231446

про банкрутство

Встановив:

В провадженні Господарського суду Полтавської області перебуває справа про банкрутство Приватного виробничо-комерційного підприємства "Снаб-Сервіс".

Постановою Господарського суду Полтавської області від 09.06.2022 Приватне виробничо-комерційне підприємство "Снаб-Сервіс" визнано банкрутом. Введено ліквідаційну процедуру, ліквідатором Приватного виробничо-комерційного підприємства "Снаб-Сервіс" призначено арбітражного керуючого Бончака С.А.

15.03.2023 від ліквідатора надійшло клопотання про скасування арештів накладених Автозаводським ВДВС у м.Кременчуці Східного міжрегіонального управління міністерства юстиції на рахунки ПВКП "СНАБ-СЕРВІС" (вхід. №3552 від 15.03.2024).

В обґрунтування заяви ліквідатор зазначає, що в ході ліквідаційної процедури встановлено, що Автозаводським ВДВС у м.Кременчуці Східного міжрегіонального управління міністерства юстиції накладено арешт на рахунки ПВКП "СНАБ-СЕРВІС" в АТ КБ "Приватбанк" (UA173052990000026005001208542; UA383052990000026000041210067), згідно ВП№51009749 від 18.05.2016.

Ухвалою Господарського суду Полтавської області по справі №917/1739/21 від 22.12.2023 було задоволено заяву ліквідатора № 02-01/226/229 від 24.10.2023 про скасування арештів за виконавчим провадженням №51009749. Згідно постанови від 22.02.2024 Автозаводським ВДВС у м. Кременчуці Східного міжрегіонального управління міністерства юстиції знято арешти з рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в АТ КБ "ПРИВАТБАНК".

Як зазначає ліквідатор, згідно інформації, отриманої від АТ КБ "ПРИВАТБАНК" встановлено, що Автозаводським ВДВС у м. Кременчуці Східного міжрегіонального управління міністерства юстиції, крім ВП №51009749 від 18.05.2016 також було відкрито ВП 47417268 від 13.05.2015 про звернення стягнення на кошти на рахунках ПВКП "СНАБ - СЕРВІС", згідно наказу Господарського суду Полтавської області у справі №917/448/15 від 21.04.2015.

На звернення ліквідатора від 12.03.2024 за вих. №02-01/226/143 до Автозаводського ВДВС у м. Кременчуці щодо зняття арештів з рахунків було отримано відповідь від 13.03.2024 за вих. №63425, згідно з якою повідомлено про відсутність підстав для зняття арештів з розрахункових рахунків. Для вирішення питання про зняття арештів з розрахункових рахунків ПВКП "Снаб-сервіс" запропоновано ліквідатору звернутись до суду з відповідною заявою.

Дослідивши подану заяву ліквідатора у справі про банкрутство, суд дійшов висновку про її задоволення виходячи з наступного:

Частиною першою статті 61 Кодексу України з процедур банкрутства (далі - Кодекс), зокрема, передбачено, що ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: приймає у своє відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута; аналізує фінансовий стан банкрута, складає висновок про наявність або відсутність ознак доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій під час провадження у справі про банкрутство за результатом його проведення; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; формує ліквідаційну масу; заявляє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості; має право отримувати кредит для виплати вихідної допомоги працівникам, які звільняються внаслідок ліквідації банкрута, який відшкодовується згідно з цим Кодексом позачергово за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута; з дня визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури повідомляє працівників банкрута про звільнення та здійснює його відповідно до законодавства України про працю. Виплата вихідної допомоги звільненим працівникам банкрута провадиться ліквідатором у першу чергу за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута, або отриманого для цієї мети кредиту; заявляє в установленому порядку заперечення щодо заявлених до боржника вимог поточних кредиторів за зобов`язаннями, які виникли під час провадження у справі про банкрутство і є неоплаченими; подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; передає в установленому порядку на зберігання документи банкрута, які відповідно до нормативно-правових актів підлягають обов`язковому зберіганню; продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Кодексом; подає відомості (інформацію), необхідні для ведення Єдиного реєстру боржників, відносно яких відкрито провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства;

у разі провадження банкрутом діяльності, пов`язаної з державною таємницею, вживає заходів з ліквідації режимно-секретного органу; веде реєстр вимог кредиторів; подає в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", інформацію до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; здійснює дії щодо скасування реєстрації випуску акцій, передбачені законодавством, якщо організаційно-правовою формою юридичної особи - банкрута є акціонерне товариство; здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Відповідно до абз. 8 ч. 1 ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства з дня ухвалення господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури скасовуються арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, та інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається.

Таким чином, з моменту відкриття щодо боржника ліквідаційної процедури всі без винятку обтяження його активів підлягають скасуванню, а накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається. При цьому зняття заборон та арештів з майна боржника в порядку ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства є безумовним, стосується будь-яких органів і посадових осіб та не потребує сплати ніяких коштів.

З огляду на викладене, суд вважає клопотання ліквідатора Бончака С.А. про скасування арешту, накладеного на рахунки боржника, таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 234-235 Господарського процесуального кодексу України, ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства, суд -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання ліквідатора Бончака С.А. (вхід. №3552 від 15.03.2024 року) про скасування арештів - задовольнити.

2. Скасувати арешти, накладені Автозаводським ВДВС у м.Кременчуці Східного міжрегіонального управління міністерства юстиції за виконавчим провадженням №47417268 на рахунки ПВКП "СНАБ-СЕРВІС" (вул. Перемоги, 3А, оф. 34 м. Кременчук, 39600, код ЄДРПОУ 23231446) в АТ КБ "Приватбанк":

UA173052990000026005001208542;

UA383052990000026000041210067 .

3. Копію ухвали направити ліквідатору та Автозаводському ВДВС у м.Кременчуці Східного міжрегіонального управління міністерства юстиції

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Паламарчук В.В.

СудГосподарський суд Полтавської області
Дата ухвалення рішення29.03.2024
Оприлюднено01.04.2024
Номер документу118002387
СудочинствоГосподарське
КатегоріяСправи позовного провадження Справи про банкрутство, з них: банкрутство юридичної особи

Судовий реєстр по справі —917/1739/21

Ухвала від 10.06.2024

Господарське

Господарський суд Полтавської області

Паламарчук В.В.

Ухвала від 07.06.2024

Господарське

Господарський суд Полтавської області

Паламарчук В.В.

Ухвала від 23.04.2024

Господарське

Господарський суд Полтавської області

Паламарчук В.В.

Ухвала від 29.03.2024

Господарське

Господарський суд Полтавської області

Паламарчук В.В.

Ухвала від 21.03.2024

Господарське

Господарський суд Полтавської області

Паламарчук В.В.

Ухвала від 01.02.2024

Господарське

Господарський суд Полтавської області

Паламарчук В.В.

Ухвала від 22.12.2023

Господарське

Господарський суд Полтавської області

Паламарчук В.В.

Ухвала від 21.12.2023

Господарське

Господарський суд Полтавської області

Паламарчук В.В.

Ухвала від 05.12.2023

Господарське

Господарський суд Полтавської області

Паламарчук В.В.

Ухвала від 06.12.2023

Господарське

Господарський суд Полтавської області

Паламарчук В.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні