Ухвала
від 02.04.2024 по справі 905/1977/21
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

61022, м. Харків, пр. Науки, 5, тел.:(057) 702-07-99, факс: (057) 702-08-52,

гаряча лінія: (096) 068-16-02, E-mail: inbox@dn.arbitr.gov.ua,

код ЄДРПОУ: 03499901, UA368999980313151206083020649


У Х В А Л А

02.04.2024 Справа № 905/1977/21

Господарський суд Донецької області у складі судді Величко Н.В.

при секретарі судового засідання Кравець А.Є.

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали

за заявою Приватного підприємства "ПРОМПОДШИПНИК" (код ЄДРПОУ 39507154; адреса: 51400, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Терьошкіна, буд. 7)

про визнання грошових вимог на суму 272672,95 грн., -

у справі про банкрутство

за заявою ініціюючого кредитора: Товариства з обмеженою відповідальністю "ДЕТ-ЮА" (код ЄДРПОУ 36029113, адреса: 03680, Київська область, Києво-Святошинський р-н, село Петропавлівська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, буд. 4а)

до боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю "ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ" (код ЄДРПОУ 37014600, адреса: 85004, Донецька область, м.Добропілля, вул. Франка Івана, буд. 19, кв. 103)

ліквідатор: арбітражний керуючий Курбанов Назім Вахід-Огли (свідоцтво № 1062 від 19.06.2013), -

представники не з`явились, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Господарського суду Донецької області на стадії ліквідаційної процедури знаходиться справа № 905/1977/21 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ"; ліквідатором боржника призначено арбітражного керуючого Курбанова Назіма Вахід-Огли.

Приватним підприємством "ПРОМПОДШИПНИК" через підсистему «Електронний суд» подано заяву про визнання кредиторських вимог до боржника у розмірі 272672,95 грн. (вх.№ 07-07/2340/24 від 11.03.2024).

В обґрунтування вимог заявник посилається на невиконання Товариством з обмеженою відповідальністю "ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ" своїх зобов`язань, що виникли за договором поставки № 7260-ДУ-УМТС-У від 28.11.2018 в частині повної та своєчасної оплати отриманого товару згідно видаткових накладних № 1309 від 23.05.2019, № 2754 від 01.12.2020, № 2865 від 10.12.2020, № 2930 від 16.12.2020, № 9 від 06.01.2021, № 77 від 18.01.2021, сума заборгованості становить 266616,95 грн. Крім того, за подачу заяви з кредиторськими вимогами до боржника заявник сплатив 6056,00 грн. судового збору, які також пред`явлено до визнання.

Ухвалою від 12.03.2024 вказану заяву призначено до розгляду в судовому засіданні на 02.04.2024; визнано явку уповноважених представників сторін у судове засідання не обов`язковою; зобов`язано ліквідатора боржника у строк до 26.03.2024 надати суду повідомлення про визнання або відмову у визнанні заявлених кредиторських вимог, з наданням відповідних доказів на підтвердження аргументів, копії яких надіслати заявнику, а докази надсилання надати суду.

За відомостями програмного комплексу Діловодство спеціалізованого суду зазначена вище ухвала доставлена 12.03.2024 до електронних кабінетів всіх зареєстрованих учасників справи в підсистемі «Електронний суд», зокрема заявнику, ліквідатору, боржнику.

Станом на 02.04.2024 ліквідатором боржника не подано суду повідомлення про визнання або відмову у визнанні заявлених кредиторських вимог, про причини та/або намір вчинити відповідні дії суд не повідомлено.

Учасники справи та заявник не забезпечили участь своїх представників у судовому засіданні 02.04.2024 в режимі відеоконференції, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені у встановленому порядку. Від заявника не надходило заяв/клопотань у порядку ст. 196 ГПК України про розгляд його заяви з грошовими вимогами без участі представника.

Відповідно до ч.1 ст.2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Згідно зі статтею 2 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" суд здійснює правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

Частиною першою статті 8 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" передбачено, що ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи в суді, до юрисдикції якого вона віднесена процесуальним законом.

Відповідно до частини шостої статті 12 ГПК України господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку, передбаченому цим Кодексом для позовного провадження, з урахуванням особливостей, встановлених КУзПБ (Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", про який вказано в частині шостій статті 12 ГПК України, втратив чинність з 21.10.2019, коли вже існувала чинна редакція ГПК України, до якого, однак, не були внесені відповідні зміни щодо назви спеціального нормативного акту, що застосовується у справах про банкрутство).

Отже, оскільки порядок звернення до господарського суду, а також порядок здійснення судового провадження у господарській справі регламентовано відповідними нормами процесуального права, а саме приписами ГПК України, при розгляді заяви кредитора про визнання грошових вимог до боржника у справі про банкрутство застосовуються ті правила судового провадження (щодо призначення судового засідання, повідомлення учасників про час та місце проведення судового засідання, виклику сторін та інших учасників, витребування та оцінки доказів у справі тощо), що визначені положеннями ГПК України, якщо інші правила для відповідних процесуальних дій прямо не визначені КУзПБ.

За правилами ст. 196 ГПК України учасник справи має право заявити клопотання про розгляд справи за його відсутності. Якщо таке клопотання заявили всі учасники справи, судовий розгляд справи здійснюється на підставі наявних у суду матеріалів (частина 3 цієї статті).

Пунктом 4 частини 1 статті 226 ГПК України встановлено, що суд залишає позов без розгляду, якщо позивач без поважних причин не подав витребувані судом докази, необхідні для вирішення спору, або позивач (його представник) не з`явився у підготовче засідання чи у судове засідання або не повідомив про причини неявки, крім випадку, якщо від нього надійшла заява про розгляд справи за його відсутності і його нез`явлення не перешкоджає вирішенню спору.

Надаючи висновок щодо правильного застосування вказаних норм процесуального права, суд звертається до сталої позиції Верховного Суду, що сформульована, зокрема в постановах від 18.03.2021 у справі № 911/802/20, від 12.09.2019 у справі № 910/498/18, від 23.06.2021 у справі № 917/531/19, від 19.01.2022 у справі № 907/153/21, відповідно до якої Суд неодноразово вказував, що залишення позову без розгляду на підставі пункту 4 частини першої статті 226 ГПК України можливе за умови, якщо суд позбавлений можливості вирішити спір по суті з вини позивача, який не подав без поважних причин витребувані згідно з ухвалами суду докази, необхідні для вирішення спору, або його представник не з`явився на виклик у засідання господарського суду чи не повідомив про причини неявки і його нез`явлення перешкоджає вирішенню спору.

У разі відсутності у позивача наміру брати участь у судовому засіданні, приписами статей 202, 226 Господарського процесуального кодексу України передбачено подання позивачем заяви про розгляд справи за його відсутності. Тобто право позивача як особи, яка подала позов та зацікавлена в його розгляді, не бути присутнім у судовому засіданні кореспондується з його обов`язком подати до суду відповідну заяву про розгляд справи за його відсутності (такий правовий висновок викладений у постановах об`єднаної палати Верховного Суду у складі суддів Касаційного господарського суду від 05.06.2020 у справі № 910/16978/19 та від 16.10.2020 у справі № 910/8816/19, постанові Верховного Суду від 25.11.2020 у справі № 910/15226/19).

Разом з тим частина четверта статті 202, пункт 4 частини першої статті 226 Господарського процесуального кодексу України не передбачають вимоги про те, що для залишення позову без розгляду позивач має не з`явитися у судове засідання саме у зв`язку з визнанням судом його явки обов`язковою та викликом до суду (аналогічний правовий висновок міститься у постанові об`єднаної палати Верховного Суду у складі суддів Касаційного господарського суду від 05.06.2020 у справі № 910/16978/19).

Суд в ухвалі від 12.03.2024 повідомив, що участь у судовому засіданні можлива для учасників справи лише в режимі відеоконференції та відбудеться лише за умови наявності об`єктивних обставин, які забезпечать безпеку проведення судового засідання у приміщенні Господарського суду Донецької області; роз`яснив сторонам їх право подавати до суду заяви про розгляд справи в їхній відсутності за наявними матеріалами в порядку ч.3 ст. 196 ГПК України.

Розгляд цієї справи здійснюється у судових засіданнях (не в письмовому провадженні), а отже, за відсутності клопотань учасників справи, зокрема ПП "ПРОМПОДШИПНИК", щодо проведення судового засідання без участі їх представників, а також відсутність повідомлення ліквідатора боржника про визнання або відмову у визнанні заявлених кредиторських вимог, унеможливлюють розгляд заяви ПП "ПРОМПОДШИПНИК" з кредиторськими вимогами у цьому судовому засіданні, тому суд відкладає засідання в межах розумного строку для забезпечення всім учасникам судового процесу належних умов в реалізації ними прав, передбачених Господарським процесуальним кодексом України, висловлення своєї правової позиції у спорі та надання відповідних доказів.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, ст. 60 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

УХВАЛИВ:

Повідомити заявника, кредиторів, боржника та ліквідатора про відкладення розгляду заяви Приватного підприємства "ПРОМПОДШИПНИК" про визнання кредиторських вимог до боржника у розмірі 272672,95 грн. на 16.04.2024 о 11:00 год. (приміщення суду, зал судового засідання № 318)

Визнати явку уповноважених представників учасників справи у судове засідання не обов`язковою.

Повідомити учасників справи, що заяви по суті справи, заяви з процесуальних питань, клопотання, пояснення, додаткові письмові докази тощо можуть бути ними подані в електронному вигляді через особистий кабінет в підсистемі Електронний суд у строк до 12.04.2024.

Роз`яснити сторонам їх право подавати до суду заяви про розгляд справи в їхній відсутності за наявними матеріалами в порядку частини третьої статті 196 ГПК України.

Повідомити, що участь у судовому засіданні можлива для учасників справи лише в режимі відеоконференції та відбудеться лише за умови наявності об`єктивних обставин, які забезпечать безпеку проведення судового засідання у приміщенні Господарського суду Донецької області.

Суддя Н.В. Величко

Дата ухвалення рішення02.04.2024
Оприлюднено04.04.2024
Номер документу118068323
СудочинствоГосподарське
КатегоріяСправи позовного провадження Справи про банкрутство, з них: банкрутство юридичної особи

Судовий реєстр по справі —905/1977/21

Ухвала від 22.05.2024

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Мартюхіна Наталя Олександрівна

Рішення від 15.05.2024

Господарське

Господарський суд Донецької області

Величко Наталія Вікторівна

Ухвала від 07.05.2024

Господарське

Господарський суд Донецької області

Величко Наталія Вікторівна

Ухвала від 07.05.2024

Господарське

Господарський суд Донецької області

Величко Наталія Вікторівна

Ухвала від 29.04.2024

Господарське

Господарський суд Донецької області

Величко Наталія Вікторівна

Ухвала від 23.04.2024

Господарське

Господарський суд Донецької області

Величко Наталія Вікторівна

Ухвала від 23.04.2024

Господарське

Господарський суд Донецької області

Величко Наталія Вікторівна

Ухвала від 16.04.2024

Господарське

Господарський суд Донецької області

Величко Наталія Вікторівна

Ухвала від 16.04.2024

Господарське

Господарський суд Донецької області

Величко Наталія Вікторівна

Ухвала від 12.04.2024

Господарське

Господарський суд Донецької області

Величко Наталія Вікторівна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні