Ухвала
від 03.04.2024 по справі 910/8115/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

(вступна та резолютивна частини)

м. Київ

03.04.2024Справа № 910/8115/19За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Систем Пауер Інжиніринг"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Зв`язоктехсервіс"

про банкрутство

Суддя Івченко А.М.

Представники:

від ліквідатора: Назаренко Л.С.;

Плакидюк В`ячеслав Михайлович

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд м. Києва -

У Х В А Л И В:

1. Відкласти розгляд справи на 29.05.24 о 12:45 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 16.

2. Клопотання ліквідатора банкрута про витребування доказів задовольнити.

3. Витребувати інформацію та копії документів від ПАТ "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" (04107, місто Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г), а саме:

- чи відкривався Національним банком України рахунок для сплати доходу та погашення облігацій внутрішніх державних позик України, іменних, бездокументарної форми існування, емітент Міністерство фінансів України, ідентифікаційний код емітента 00013480, код ISIN UA4000201388, номінальна вартість 1000,00 грн з датою повного погашення облігацій 12.06.2019;

- чи відкривався ПрАТ "Майстер Брок" (місцезнаходження: 03151, місто Київ, вулиця Народного Ополчення, будинок 12А; код ЄДРПОУ 21608094; код Депозитарної установи в Депозитарії ПАТ "НДУ" 404335) рахунок для сплати доходу та погашення облігацій внутрішніх державних позик України, іменних, бездокументарної форми існування, емітент Міністерство фінансів України, ідентифікаційний код емітента 00013480, код ISIN UA4000201388, номінальна вартість 1000,00 грн з датою повного погашення облігацій 12.06.2019;

- чи відкривався ТОВ "Зв`язоктехсервіс" (вул. Вознесенський узвіз, буд. 14, оф. 16/44. м. Київ, 04053, код ЄДРПОУ 32829329) рахунок для сплати доходу та погашення облігацій внутрішніх державних позик України, іменних, бездокументарної форми існування, емітент Міністерство фінансів України, ідентифікаційний код емітента 00013480, код ISIN UA4000201388, номінальна вартість 1000,00 грн з датою повного погашення облігацій 12.06.2019;

- чи перераховувалася Національним банком України сума погашення облігацій внутрішніх державних позик України, іменних, бездокументарної форми існування, емітент Міністерство фінансів України, ідентифікаційний код емітента 00013480, код ISIN UA4000201388, номінальна вартість 1000,00 грн з датою повного погашення облігацій 12.06.2019, на рахунок ПрАТ "Майстер Брок", відкритий у ГІАТ "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках", для перерахування на рахунки власників облігацій, у тому числі для ТОВ "Зв`язоктехсервіс", та надати копії платіжних документів;

- чи перераховувалася ПАТ "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" сума погашення облігацій внутрішніх державних позик України, іменних, бездокументарної форми існування, емітент Міністерство фінансів України, ідентифікаційний код емітента 00013480, код ISIN UA4000201388, номінальна вартість 1000,00 грн з датою повного погашення облігацій 12.06.2019, на рахунок ТОВ "Зв`язоктехсервіс", та надати копії платіжних документів.

4. Витребувати повторно інформацію та копії документів від ТОВ "Капітал Експрес" (01133, місто Київ, вул. Кутузова, буд. 18/7), а саме: надати інформацію з підтверджуючими документами, щодо погашення заборгованості за дисконтні бездокументарні іменні облігації емітента ТОВ "КАПІТАЛ ЕКСПРЕС", загальною номінальною вартістю 39 620 000,00 грн. в кількості 39 620 шт., право власності на які належать ТОВ "Зв`язоктехсервіс".

5. Витребувати інформацію та копії документів у ПрАТ "Фондова біржа "Перспектива" (49000 Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30, ідентифікаційний код 33718227), а саме: договір/договори купівлі-продажу цінних паперів - облігацій внутрішніх державних позик України, іменних, бездокументарної форми існування, емітент Міністерство фінансів України, ідентифікаційний код емітента 00013480, код ISIN UA4000201388, укладені ПрАТ "Айбокс банк" в інтересах і за рахунок ТОВ "Зв`язоктехсервіс" на ПАТ "Фондова біржа "Перспектива" на підставі договору комісії № БК-19-14 від 25.03.2019; договір/договори купівлі - продажу цінних паперів щодо розпорядження ТОВ "Зв`язоктехсервіс" облігаціями внутрішніх державних позик України, іменних, бездокументарної форми існування, емітент Міністерство фінансів України, ідентифікаційний код емітента 00013480, код ISIN UA4000201388; будь-яку іншу інформацію, яка має відношення до ТОВ "Зв`язоктехсервіс".

6. Витребувати інформацію та копії документів у ПрАТ "Майстер Брок" (місцезнаходження: 03151, місто Київ, вулиця Народного Ополчення, будинок 12А; код ЄДРПОУ 21608094; код Депозитарної установи в Депозитарії ПАТ "НДУ" 404335), а саме:

- виписку про операції на рахунку в цінних паперах № 404335-UA40003095, депонент ТОВ "Зв`язоктехсервіс" (вул. Вознесенський узвіз, буд. 14. оф. 16/44, м. Київ, 04053, код ЄДРПОУ 32829329). відкритий у ПрАТ "Майстер Брок" з дати відкриття рахунку по поточну дату;

- виписку про залишки на рахунку в цінних паперах № 404335-UA40003095, депонент ТОВ "Зв`язоктехсервіс" (вул. Вознесенський узвіз, буд. 14, оф. 16/44, м. Київ, 04053, код ЄДРПОУ 32829329) на поточну дату;

- про погашення облігацій внутрішніх державних позик України, іменних, бездокументарної форми існування, емітент Міністерство фінансів України, ідентифікаційний код емітента 00013480. код ISIN UA4000201388. номінальна вартість 1000.00 грн у кількості 48872 шт загальною номінальною вартістю 48 872 000.00 грн, дата повного погашення облігацій 12.06.2019 і виплату за ними доходів власнику ТОВ "Зв`язоктехсервіс";

- про передачу Національному Банку України/ Депозитарію Національного Банку України, баз даних, архівів баз даних тощо ПрАТ "Майстер Брок" (місцезнаходження: 03151, місто Київ, вулиця Народного Ополчення, будинок 12А; код ЄДРПОУ 21608094; код Депозитарної установи в Депозитарії ПАТ "НДУ" 404335) на виконання Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.04.2014 №431;

- про передачу Центральному депозитарію, баз даних, архівів баз даних тощо на виконання Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.04.2014 № 431;

- про передачу депозитарній установі - правонаступнику депозитарної установи ПрАТ "Майстер Брок" (місцезнаходження: 03151, місто Київ, вулиця Народного Ополчення, будинок 12А; код ЄДРПОУ 21608094; код Депозитарної установи в Депозитарії ПАТ "НДУ" 404335) для подальшого обліку та обслуговування прав на цінні папери депонента ТОВ "Зв`язоктехсервіс" (вул. Вознесенський узвіз, буд. 14. оф. 16/44. м. Київ. 04053. код ЄДРПОУ 32829329);

- розпорядження та документи, що підтверджують правомірність здійснення депозитарних операцій на рахунку в цінних паперах № НОМЕР_1 , депонент ТОВ "Зв`язоктехсервіс";

- договір/договори купівлі - продажу цінних паперів, укладеного ПрАТ "Айбокс банк" в інтересах і за рахунок ТОВ "Зв`язоктехсервіс" на ПАТ "Фондова біржа "Перспектива" на підставі договору комісії № БК-19-14 від 25.03.2019;

- договір/договори купівлі - продажу цінних паперів щодо розпорядження ТОВ "Зв`язоктехсервіс" облігаціями внутрішніх державних позик України, іменних, бездокументарної форми існування, емітент Міністерство фінансів України, ідентифікаційний код емітента 00013480, код ISIN UA4000201388;

- про переказ коштів, призначених для погашення ОВДП ISIN UA4000201388 за глобальним сертифікатом, оформленим 06.03.2013 (дата розміщення облігацій 12.06.2018, дата повного погашення облігацій 12.06.2019). що обліковуються на рахунку в цінних паперах депозитарної установи ПрАТ "Майстер Брок" (місцезнаходження: 03151, місто Київ, вулиця Народного Ополчення, будинок 12А: код ЄДРПОУ 21608094: код Депозитарної установи в Депозитарії ПАТ "НДУ" 404335).

7. Попередити про відповідальність за невиконання вимог ухвал суду.

8. Витребувати інформацію та копії документів від Національного Банку України (01601, Київ, вул. Інститутська, 9) та Депозитарія Національного Банку України (01601, Київ, вул. Інститутська, 9), а саме:

- про переказ коштів, призначених для погашення ОВДП ISIN UA4000201388 за глобальним сертифікатом, оформленим 06.03.2013 (дата розміщення облігацій 12.06.2018. дата повного погашення облігацій 12.06.2019), що обліковуються на рахунку в цінних паперах депозитарної установи ПрАТ "Майстер Брок" (місцезнаходження: 03151, місто Київ, вулиця Народного Ополчення, будинок 12А; код ЄДРПОУ 21608094; код Депозитарної установи в Депозитарії ПАТ "НДУ" 404335);

- про передачу Національному Банку України Депозитарію Національного Банку України, баз даних, архівів баз даних тощо ПрАТ "Майстер Брок" (місцезнаходження: 03151, місто Київ, вулиця Народного Ополчення, будинок 12А; код ЄДРПОУ 21608094; код Депозитарної установи в Депозитарії ПАТ "НДУ" 404335) на виконання Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.04.2014 № 431;

- про передачу депозитарній установі - правонаступнику депозитарної установи ПрАТ "Майстер Брок" (місцезнаходження: 03151, місто Київ, вулиця Народного Ополчення, будинок 12А; код ЄДРПОУ 21608094; код Депозитарної установи в Депозитарії ПАТ "НДУ" 404335) для подальшого обліку та обслуговування прав на цінні папери депонента ТОВ "Зв`язоктехсервіс" (вул. Вознесенський узвіз, буд. 14, оф. 16/44. м. Київ, 04053, код ЄДРПОУ 32829329);

- про уповноваженого на зберігання для обліку цінних паперів - ОВДП ISIN UA4000201388 депонента ТОВ "Зв`язоктехсервіс" (вул. Вознесенський узвіз, буд. 14, оф. 16/44, м. Київ, 04053, код ЄДРПОУ 32829329) після припинення ПрАТ "Майстер Брок" депозитарної діяльності депозитарної установи;

- про повідомлення про погашення ОВДП ISIN UA4000201388 (дата повного погашення облігацій 12.06.2019) уповноваженого на зберігання після припинення ПрАТ "Майстер Брок" депозитарної діяльності депозитарної станови;

- про переказ коштів, призначених для виплати за пінними паперами ОВДП ISIN

UA4000201388, що обліковуються на рахунку в цінних паперах ПрАТ "Майстер Брок", який

залишився в системі депозитарного обліку Національного банку України після припинення

депозитарної діяльності депозитарної установи ПрАТ "Майстер Брок" на грошовий рахунок

Центрального депозитарію цінних паперів у Розрахунковому центрі з обслуговування

договорів на фінансових ринках (далі - Розрахунковий центр) з одночасним поданням

Центральному депозитарію цінних паперів інформації щодо ПрАТ "Майстер Брок", яке було власником такого рахунку в цінних паперах, та загальної суми коштів окремо за випуском ОВДП ISIN UA4000201388 за глобальним сертифікатом, оформленим 06.03.2013 (дата розміщення облігацій 12.06.2018,

дата повного погашення облігацій 12.06.2019) за якими здійснені виплати.

9. Копію ухвали направити учасникам провадження у справі.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено Господарським процесуальним кодексом України, Кодексом України з процедур банкрутства та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя А.М.Івченко

Дата ухвалення рішення03.04.2024
Оприлюднено12.04.2024
Номер документу118255668
СудочинствоГосподарське
КатегоріяСправи позовного провадження Справи про банкрутство, з них: банкрутство юридичної особи

Судовий реєстр по справі —910/8115/19

Ухвала від 26.03.2024

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Копитова О.С.

Постанова від 26.03.2024

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Копитова О.С.

Ухвала від 03.04.2024

Господарське

Господарський суд міста Києва

Івченко А.М.

Ухвала від 03.04.2024

Господарське

Господарський суд міста Києва

Івченко А.М.

Ухвала від 04.03.2024

Господарське

Господарський суд міста Києва

Івченко А.М.

Ухвала від 20.12.2023

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Копитова О.С.

Ухвала від 13.12.2023

Господарське

Господарський суд міста Києва

Івченко А.М.

Ухвала від 13.12.2023

Господарське

Господарський суд міста Києва

Івченко А.М.

Ухвала від 07.12.2023

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Копитова О.С.

Ухвала від 05.12.2023

Господарське

Господарський суд міста Києва

Івченко А.М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні