Ухвала
від 30.04.2024 по справі 905/2465/21
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

61022, м. Харків, пр. Науки, 5, тел.:(057) 702-07-99, факс: (057) 702-08-52,

гаряча лінія: (096) 068-16-02, E-mail: inbox@dn.arbitr.gov.ua,

код ЄДРПОУ: 03499901, UA368999980313151206083020649


ПОСТАНОВА

ПРО ВИЗНАННЯ БОРЖНИКА БАНКРУТОМ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.04.2024 Справа № 905/2465/21

Господарський суд Донецької області у складі судді Аксьонової К.І., за участю секретаря судового засідання Рикова А.С., розглянувши матеріали справи

про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Електросталь-Курахове», м.Курахове, Донецька область,

керуюча санацією Карауш Ю.В.,

учасники (їх представники) у судове засідання не з`явились,

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою від 06.01.2022 Господарський суд Донецької області відкрив провадження у справі №905/2465/21 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Електросталь-Курахове», код ЄДРПОУ 41491822, м. Курахове, Донецька область.

10.01.2022 за №68026 на офіційному веб-порталі судової влади України суд оприлюднив повідомлення про відкриття провадження у справі №905/2465/21 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Електросталь-Курахове».

За результатами попереднього засідання у справі №905/2465/21 суд постановив ухвалу від 28.09.2022, якою визнав та встановив розмір і перелік вимог кредиторів, що вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, які звернулись до суду з заявами в межах строків, визначених ст.44 Кодексу України з процедур банкрутства.

Ухвалою від 25.04.2023 за результатами підсумкового засідання суд постановив затвердити план санації Товариства з обмеженою відповідальністю «Електросталь-Курахове» в редакції, схваленій зборами кредиторів (клас кредиторів 4 черги) 20.04.2023 (протокол №2) та ввести у справі №905/2465/21 процедуру санації; керуючою санацією боржника суд призначив арбітражну керуючу Карауш Ю.В.

19.12.2023 від керуючої санацією Карауш Ю.В. надійшло клопотання про припинення процедури санації у справі №905/2465/21, визнання Товариства з обмеженою відповідальністю «Електросталь-Курахове» банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури у справі №905/2465/21, до якого додано звіт керуючої санацією №02-41-23/468 від 21.11.2023. Також керуюча санацією просить затвердити звіт від 21.11.2023 про нарахування та виплату основної грошової винагороди у справі №905-2465/21 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Електросталь-Курахове» та призначити її ліквідатором боржника у справі №905/2465/21 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Електросталь-Курахове».

Кредитор боржника, Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Скай фінанс», також звернувся до суду з клопотанням про призначення ліквідатором боржника арбітражну керуючу Карауш Ю.В.

Для розгляду цих питань ухвалою від 22.12.2023 суд призначив судове засідання на 11.01.2024.

У судовому засіданні 11.01.2024 з огляду на наявність нерозглянутої заяви Головного управління ДПС у Донецькій області, м. Маріуполь, Донецька область, як конкурсного кредитора, суд відклав розгляд клопотання про припинення процедури санації, визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури у справі №905/2465/21.

За результатами розгляду заяви Головного управління ДПС у Донецькій області, м.Маріуполь, Донецька область, як конкурсного кредитора про визнання грошових вимог у сумі 118325682,92грн суд постановив ухвалу від 26.03.2024.

Ухвалою від 29.03.2024 суд призначив судове засідання у справі №905/2465/21 на 16.04.2024 для розгляду клопотання про припинення процедури санації, визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури у справі, а також розгляду звіту керуючої санацією за результатами проведення процедури санації та звіту про нарахування та виплату основної грошової винагороди.

Ухвалою від 16.04.2024 суд відклав судове засідання на 30.04.2024.

З метою повідомлення учасників справи про банкрутство про дату, час та місце судового засідання, судом здійснено направлення ухвали від 16.04.2024 до електронних кабінетів, на відомі електронні адреси учасників, а також розміщено оголошення на офіційному вебсайті судової влади України.

В судовому засіданні 30.04.2024 представники учасників участі не взяли.

Встановлюючи наявність підстав для визнання боржника банкрутом та введення процедури ліквідації боржника, суд виходить з такого.

Згідно з ч.11 ст.50 Кодексу України з процедур банкрутства процедура санації боржника припиняється достроково в разі невиконання умов плану санації та/або в разі невиконання поточних зобов`язань боржника, у зв`язку з чим господарський суд визнає боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру.

Відповідно до п.4, п.6 ч.5 ст.48 Кодексу України з процедур банкрутства до компетенції зборів кредиторів належить прийняття рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про введення наступної процедури у справі про банкрутство; інші питання, передбачені цим Кодексом, у тому числі віднесені до компетенції комітету кредиторів.

Згідно з ч. 5 ст.57 Кодексу України з процедур банкрутства за результатами розгляду звіту керуючого санацією збори кредиторів приймають рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про:

закриття провадження у справі у зв`язку з виконанням плану санації і відновленням платоспроможності боржника;

припинення процедури санації, визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;

схвалення змін до плану санації та продовження строку процедури санації.

За приписами ст.1 Кодексу України з процедур банкрутства суб`єкт господарської діяльності може бути визнаний банкрутом тільки в разі встановлення господарським судом його неспроможності відновити свою платоспроможність за допомогою процедур санації та реструктуризації і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Кодексом, грошові вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

Відповідно до ст.58 Кодексу України з процедур банкрутства у випадках, передбачених цим Кодексом, господарський суд у судовому засіданні за участю сторін ухвалює постанову про визнання боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру. Суд визначає строк, протягом якого ліквідатор зобов`язаний здійснити ліквідацію боржника. Цей строк не може перевищувати 12 місяців.

Як зазначалось, ухвалою від 25.04.2023 за результатами підсумкового засідання суд постановив затвердити план санації боржника в редакції, схваленій зборами кредиторів (клас кредиторів 4 черги) 20.04.2023 (протокол №2) та ввести у справі №905/2465/21 процедуру санації.

За умовами затвердженого судом плану санації для ефективного та збалансованого процесу відновлення платоспроможності Товариства з обмеженою відповідальністю «Електросталь-Курахове» і задоволення грошових вимог кредиторів обрано такі санаційні заходи: поповнення оборотних коштів за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Скай Фінанс» (інвестор) у розмірі 114500000грн, які інвестор планує внести в якості безпроцентної позики; направлення отриманих коштів інвестора на відновлення виробничої діяльності боржника; відновлення виробничої діяльності, нарощування обсягів виробництва, отримання необхідного рівня грошового фінансування для сплати коштів згідно графіку погашення заборгованості перед кредиторами; прощення боргу списання частини кредиторської заборгованості; створення нових робочих місць та виробничих потужностей, орієнтованих на нові умови ведення господарської діяльності; погашення кредиторської заборгованості у порядку та розмірі, встановленому планом санації.

Листом №1511/1 від 15.11.2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Скай Фінанс» повідомило керуючу санацією боржника, що компанією прийнято рішення про відмову у здійсненні інвестицій у відновлення виробничої діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Електросталь-Курахове» через знаходження підприємства в зоні проведення активних бойових дій і запропоновано звернутись до господарського суду з клопотанням про припинення процедури санації та визнання підприємства банкрутом.

Керуючою санацією до суду подано звіт №02-41-23/468 від 21.11.2023, з якого вбачається, що у зв`язку з активними бойовими діями у передмісті міста Курахове Донецької області (місцезнаходження боржника), неодноразовими ракетними обстрілами, інвестування запланованих коштів з боку Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Скай Фінанс» здійснено не було, господарська діяльність боржника не відновлена. Через вказані обставини виконання плану санації Товариства з обмеженою відповідальністю «Електросталь-Курахове» не здійснено, погашення вимог кредиторів не проводилося.

Питання прийняття до відома звіту №02-41-23/468 від 21.11.2023 керуючої санацією у справі № 905/2465/21, припинення процедури санації у справі №905/2465/21, визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедур та призначення ліквідатора виносилось на розгляд кредиторів, що вбачається з протоколу зборів кредиторів №7 від 08.12.2023, яке проводилось шляхом опитування, відповідно до якого збори кредиторів прийняли рішення: прийняти до відома звіт від 21.11.2023 керуючої санацією у справі №905/2465/21 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Електросталь-Курахове» та клопотати перед Господарським судом Донецької області про припинення процедури санації у справі №905/2465/21, визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури, призначення ліквідатором у справі №905/2465/21 арбітражну керуючу Карауш Ю.В.

За результатами засідання комітету кредиторів боржника, що проводились шляхом опитування у період з 23.11.2023 по 08.12.2023, прийняті рішення: прийняти до відома та схвалити звіт №02-41-23/468 від 21.11.2023 керуючої санацією у справі № 905/2465/21; схвалити звіт від 21.11.2023 керуючої санацією у справі №905/2465/21 арбітражної керуючої Карауш Ю.В. про нарахування і виплату основної грошової винагороди від 21.11.2023 в розмірі 187600,00грн; клопотати перед Господарським судом Донецької області про призначення ліквідатором у справі №905/2465/21 Карауш Ю.В.; доручити подати відповідне клопотання голові комітету кредиторів Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Скай Фінанс».

Керуючою санацією Карауш Ю.В. подано до суду клопотання про припинення процедури санації за справою №905/2465/21 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Електросталь-Курахове», визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури.

Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Скай Фінанс» як головою комітету кредиторів подано до суду заяву про призначення ліквідатором боржника арбітражну керуючу Карауш Ю.В.

Заперечень щодо відкриття ліквідаційної процедури та визнання боржника банкрутом, призначення арбітражної керуючої Карауш Ю.В. ліквідатором боржника від кредиторів та боржника не надходило.

Як вбачається з аналізу фінансово-господарського стану Товариства з обмеженою відповідальністю «Електросталь-Курахове» вбачається, що загальний розмір зобов`язань боржника згідно із реєстром вимог кредиторів становить 501219991,13грн; дебіторська заборгованість становила 147509405,63грн;вартість необоротних активів (основних засобів та незавершених капітальних інвестицій) 2980230,26грн; вартість товарно-матеріальних цінностей (запасів) 28798100,07грн; розмір грошових коштів на рахунках боржника на дату складання звіту керуючого санацією на 21.11.2023 5289,36грн.

Отже надані до матеріалів справи документи свідчать про недостатність активів боржника, необхідних для виконання боржником своїх зобов`язань, погашення затвердженої судом кредиторської заборгованості та можливого відновлення платоспроможності боржника. Наведене зумовлює висновок про неспроможність боржника самостійно відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

Згідно з ч.1 ст.60 Кодексу України з процедур банкрутства у постанові про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури господарський суд призначає ліквідатора банкрута з урахуванням вимог, установлених цим Кодексом, з числа арбітражних керуючих, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України.

На підставі викладеного, враховуючи звіт керуючої санацією щодо підстав винесення нею пропозиції про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, прийняття зборами кредиторів та комітетом кредиторів рішень про перехід до процедури ліквідації боржника та призначення ліквідатором боржника арбітражну керуючу Карауш Ю.В. (свідоцтво №1051 від 11.07.2013), подання до суду відповідних клопотань та заяви арбітражної керуючої Карауш Ю.В. на участь у справі №905/2465/21 в якості ліквідатора, з огляду на неспроможність боржника самостійно відновити свою платоспроможність та задовольнити вимоги кредиторів не інакше, як через застосування ліквідаційної процедури, суд дійшов висновку про необхідність припинення процедури санації боржника, ухвалення постанови про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю «Електросталь-Курахове» банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури строком на 12 (дванадцять) місяців та призначення ліквідатором боржника арбітражну керуючу Карауш Ю.В.

Суд роз`яснює, що відповідно до положень ст.59 Кодексу України з процедур банкрутства з дня ухвали господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури:

господарська діяльність банкрута завершується закінченням технологічного циклу з виготовлення продукції у разі можливості її продажу, крім укладення та виконання договорів, що мають на меті захист майна банкрута або забезпечення його збереження (підтримання) у належному стані, договорів оренди майна, яке тимчасово не використовується, на період до його продажу у процедурі ліквідації тощо;

строк виконання всіх грошових зобов`язань банкрута вважається таким, що настав;

у банкрута не виникає жодних додаткових зобов`язань, у тому числі зі сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), крім витрат, безпосередньо пов`язаних із здійсненням ліквідаційної процедури;

припиняється нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута;

відомості про фінансове становище банкрута перестають бути конфіденційними чи становити комерційну таємницю;

продаж майна банкрута допускається в порядку, передбаченому цим Кодексом;

скасовуються арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, та інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника; накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається.

З метою виявлення кредиторів з вимогами за зобов`язаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, господарський суд здійснює офіційне оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури на офіційному веб-порталі судової влади України.

Відповідно до ч.ч. 4, 5 ст.9 Кодексу України з процедур банкрутства ухвали та постанова про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури або процедури погашення боргів боржника, прийняті господарським судом у справі про банкрутство (неплатоспроможність), набирають законної сили з моменту їх прийняття, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Оскарження судових рішень у процедурі банкрутства (неплатоспроможності) не зупиняє провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність).

Розглядаючи поданий на затвердження звіт про нарахування і виплату основної грошової винагороди керуючої санацією Товариства з обмеженою відповідальністю «Електросталь-Курахове» арбітражної керуючої Карауш Ю.В. за період травень-листопад 2023, судом встановлено таке.

Відповідно до ч.1 ст.30 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий виконує повноваження за грошову винагороду.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутства розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень керуючого санацією встановлюється зборами кредиторів під час схвалення плану санації і не може бути меншим за чотири розміри мінімальної заробітної плати за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень. Право вимоги основної грошової винагороди виникає в арбітражного керуючого в останній день кожного календарного місяця виконання ним повноважень.

В силу ч.6 ст.30 Кодексу України з процедур банкрутства звіт арбітражного керуючого про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат має бути схвалений зборами кредиторів (у процедурі банкрутства фізичної особи) чи комітетом кредиторів (у процедурі банкрутства юридичної особи), а в частині витрат, що стосуються заставного майна, забезпеченим кредитором. Звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками процедур розпорядження майном, санації, ліквідації, реструктуризації заборгованості, погашення боргів подається арбітражним керуючим до господарського суду за п`ять днів до закінчення відповідної процедури, розглядається судом та затверджується ухвалою, що може бути оскаржена у встановленому порядку.

Під час схвалення плану санації зборами кредиторів (протокол №6 від 20.04.2023) прийнято рішення встановити арбітражній керуючій Карауш Ю.В. за кожний місяць виконання повноважень керуючого санацією у справі № 905/2465/21 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Електросталь-Курахове» основну грошову винагороду в розмірі чотирьох мінімальних заробітних плат.

Як свідчить наданий керуючою санацією звіт про нарахування та виплату основної грошової винагороди за період травень-листопад 2023 за підсумками процедури санації розмір основної грошової винагороди арбітражної керуючої Карауш Ю.В. за вказаний період склав 187600,00рн.

Питання затвердження звіту керуючої санацією про нарахування і виплату основної грошової винагороди у справі № 905/2465/21 виносилось на розгляд комітету кредиторів, що відображено у протоколі засідання комітету кредиторів №3 від 08.12.2023, що проводилось шляхом опитування, відповідно до якого комітет кредиторів схвалив звіт арбітражної керуючої про нарахування та виплату основної грошової винагороди за справою №905/2465/21 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Електросталь-Курахове» від 21.11.2023 в розмірі 187600,00грн.

Перевіривши розрахунки основної грошової винагороди арбітражної керуючої Карауш Ю.В. за виконання повноважень керуючої санацією за період травень-листопад 2023, розмір якої складає 187600,00грн, судом встановлена їх арифметична правильність, відповідність прийнятому зборами кредиторів рішення про розмір основної грошової винагороди за виконання повноважень керуючої санацією та приписам ст.30 Кодексу України з процедур банкрутства.

Враховуючи викладене, судом встановлена відповідність звіту арбітражної керуючої Карауш Ю.В. про нарахування і виплату основної грошової винагороди за підсумками процедури санації боржника у справі №905/2465/21, вимогам Кодексу України з процедур банкрутства.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку про затвердження звіту про нарахування та виплату основної грошової винагороди від 21.11.2023, за підсумками процедури санації боржника у справі № 905/2465/21.

Керуючись ст.ст. 1, 2, 9, 48, 49, 57-60 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст.3, 73, 86, 238, 254 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Затвердити звіт керуючої санацією арбітражної керуючої Карауш Ю.В. про нарахування та виплату основної грошової винагороди від 21.11.2023 за період виконання повноважень керуючої санацією у справі №905/2465/21 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Електросталь-Курахове».

Припинити процедуру санації Товариства з обмеженою відповідальністю «Електросталь-Курахове», м. Курахове, Донецька область, код ЄДРПОУ 41491822, та повноваження керуючої санацією арбітражної керуючої Карауш Ю.В.

Визнати Товариство з обмеженою відповідальністю «Електросталь-Курахове» (код ЄДРПОУ 41491822, Промислова зона, 115, м. Курахове, Донецька область, 85612) банкрутом.

Відкрити ліквідаційну процедуру строком на 12 (дванадцять) місяців.

Призначити ліквідатором боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Електросталь-Курахове» арбітражну керуючу Карауш Ю.В. (свідоцтво про право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №1051 від 11.07.2013).

Здійснити офіційне оприлюднення на офіційному веб-порталі судової влади України повідомлення про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю «Електросталь-Курахове» (код ЄДРПОУ 41491822, Промислова зона, 115, м. Курахове, Донецька область, 85612) банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

Ліквідатору після завершення ліквідаційної процедури надати суду звіт про проведену роботу, ліквідаційний баланс банкрута та документи, передбачені ст.65 Кодексу України з процедур банкрутства.

Копію постанови направити банкруту, ліквідатору, кредиторам, державній виконавчій службі, державному реєстратору та органу державної податкової служби за місцезнаходженням банкрута, державному органу з питань банкрутства.

В судовому засіданні 30.04.2024 суд склав та підписав вступну та резолютивну частини постанови.

Повний текст постанови суд склав та підписав 01.05.2024.

Постанова набирає законної сили з моменту її ухвалення та може бути оскаржена в порядку та строки, визначені ст.ст. 255, 256 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя К.І. Аксьонова

СудГосподарський суд Донецької області
Дата ухвалення рішення30.04.2024
Оприлюднено02.05.2024
Номер документу118752419
СудочинствоГосподарське
КатегоріяСправи позовного провадження Справи про банкрутство, з них: банкрутство юридичної особи

Судовий реєстр по справі —905/2465/21

Ухвала від 30.04.2024

Господарське

Господарський суд Донецької області

Аксьонова Катерина Іллівна

Ухвала від 16.04.2024

Господарське

Господарський суд Донецької області

Аксьонова Катерина Іллівна

Ухвала від 11.04.2024

Господарське

Господарський суд Донецької області

Аксьонова Катерина Іллівна

Ухвала від 08.04.2024

Господарське

Господарський суд Донецької області

Аксьонова Катерина Іллівна

Ухвала від 03.04.2024

Господарське

Господарський суд Донецької області

Аксьонова Катерина Іллівна

Ухвала від 26.03.2024

Господарське

Господарський суд Донецької області

Аксьонова Катерина Іллівна

Ухвала від 29.03.2024

Господарське

Господарський суд Донецької області

Аксьонова Катерина Іллівна

Ухвала від 26.03.2024

Господарське

Господарський суд Донецької області

Аксьонова Катерина Іллівна

Ухвала від 18.03.2024

Господарське

Господарський суд Донецької області

Аксьонова Катерина Іллівна

Ухвала від 14.03.2024

Господарське

Господарський суд Донецької області

Аксьонова Катерина Іллівна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні