ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА

10/2"НА"

   

УКРАЇНА

Господарський суд

Житомирської області

______________________________________________________________________

10002, м. Житомир, майдан Путятинський,3/65

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Від "10" серпня 2006 р.                                                     Справа № 10/2"НА"

Господарський суд Житомирської області у складі:

                         судді Будішевської Л.О.

                    при секретарі Кирильчук О.В.

за участю представників сторін

від позивача Тичина О.Г., дов.б/н від 23.12.05р.;

від відповідача Шевчук В.П., дов.№8728/Ш/10 від 24.05.06р.

 

Розглянув справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Ферпласт-Україна" (м. Житомир)  

до Житомирської об'єднаної державної податкової інспекції, правонаступником якої є Державна податкова інспекція у м.Житомирі (м. Житомир)

про скасування податкових повідомлень - рішень

ТОВ з іноземними інвестиціями "Ферпласт-Україна" пред'явлено позов про скасування податкових повідомлень-рішень Житомирської ОДПІ від 05.07.05р. №4395/15-1/49412-4141501 та від 02.08.05р. №4395/15-1/49412-4141501/1 з підстав невідповідності вимогам чинного законодавства.

Заявою від 22.06.06р. (т.3 а.с.11-13) позивач доповнив свої позовні вимоги та просить визнати протиправними та скасувати податкові повідомлення-рішення Житомирської ОДПІ, окрім вищевказаних, від 07.09.05р. №4395/15-1/49412-4141501/2 та від 21.11.05р. №4395/15-1/49412-4141501/3, які були прийняті за наслідками адміністративного оскарження  податкового повідомлення-рішення від 05.07.05р. №4395/15-1/49412-4141501.

Представник позивача свої позовні вимоги, з урахуванням заяви про доповнення позовних вимог, підтримав в повному обсязі. Додатково надав пояснення по суті справи.

Відповідач проти позову заперечив, подав відзив на позовну заяву та письмові пояснення по суті пред'явлених вимог позивача, у яких навів доводи та обґрунтування щодо правомірності оспорюваних податкових повідомлень-рішень.

Згідно листа від 11.04.06р. №869/9/10 та свідоцтва про державну реєстрацію від 04.04.06р. (т.1 а.с.127,128) відповідач - Житомирська об'єднана державна податкова інспекція 04 квітня 2006 року реорганізована в Державну податкову інспекцію у м.Житомирі, яка є правонаступником Житомирської ОДПІ.

Відповідно до ст.55 КАС України у разі вибуття або заміни сторони чи третьої особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд допускає на будь-якій стадії адміністративного процесу заміну відповідної сторони чи третьої особи її правонаступником.

Таким чином, відповідачем по справі на даний час є ДПІ у м.Житомирі.

Заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши та оцінивши наявні в матеріалах справи докази, господарський суд,

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до податкового повідомлення-рішення Житомирської ОДПІ від 05.07.05р. №4395/15-1/49412-4141501 (т.1 а.с.51) до позивача, згідно з підпунктом 17.1.7 п.17.1 ст.17 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21.12.00р. №2181-ІІІ (надалі - Закон №2181)  застосована фінансова санкція за порушення граничного строку сплати узгодженого податкового зобов'язання з податку на прибуток в сумі 27848грн. 46коп.

За результатами апеляційного узгодження податкового зобов'язання оспорюване податкове повідомлення-рішення від 05.07.05р. №4395/15-1/49412-4141501, згідно рішень Житомирської ОДПІ від 02.08.05р. №57946/10/25-009 (т.1 а.с.66-68), ДПА у Житомирській області від 05.09.05р. №8536/ПК-С/25-009 (т.1 а.с.72-74) та ДПА України від 16.11.05р. №11130/6/25-0215 залишено без змін.

За результатами адміністративного оскарження Житомирською ОДПІ прийняті податкові повідомлення-рішення від 02.08.05р. №4395/15-1/49412-4141501/1, від 07.09.05р. №4395/15-1/49412-4141501/2 та від 21.11.05р. №4395/15-1/49412-4141501/3.

Дослідивши та оцінивши наявні в справі докази, заслухавши доводи представників сторін, господарський суд дійшов висновку про неправомірність прийнятих Житомирською ОДПІ податкових повідомлень-рішень виходячи з наступного.

Як встановлено матеріалами справи (акт перевірки від 05.07.05р. №15-1/663), працівником Житомирської ОДПІ була проведена перевірка ТОВ "Ферпласт-Україна" по питанню своєчасності сплати узгодженої суми податкового зобов'язання по податку на прибуток за 3 квартали 2002р. та за січень 2003р., І квартал 2003р. та за 2003р.

Згідно зазначеного акта перевірки узгоджені суми податкових зобов'язань, визначені в деклараціях про прибуток підприємства: за 3 квартал 2002р. в сумі 38200,00грн.; за січень 2003р. в сумі 42400,00грн.; за 1 квартал 2003р. в сумі 141200,00грн.; за 2003 рік в сумі 77900,00грн.  позивач сплатив з порушенням граничних строків, встановлених пп.5.3.1 п.5.3 ст.5 Закону №2181 (із затримкою до 10 календарних днів), які відповідачем перераховувалися з інших бюджетних рахунків згідно з висновками: №2817 від 29.11.02р. на суму 25795,41грн., №717 від 25.03.03р. на суму 650,00грн.; №929612 від 28.03.03р. на суму 42400,00грн.; №1050 від 27.05.03р. на суму 141200,00грн.; №309 від 20.02.04р. на суму 77900,00грн.

Позивач не погоджується з такими висновками Житомирської ОДПІ та зазначає, що затримка сплати узгоджених сум податкових зобов'язань з податку на прибуток мала місце з вини працівників Житомирської ОДПІ, оскільки ТОВ "Ферпласт-Україна" були вчасно направлені на адресу відповідача письмові заяви про проведення заліків оплати невідшкодованих коштів по податку на додану вартість в рахунок сплати податку на прибуток, однак Житомирською ОДПІ з невідомих на те причин такі заліки вчасно проведені не були.

В ході судового розгляду справи встановлено, що податкові зобов'язання по податку на прибуток за 3 квартал 2002р. в сумі 38,2тис.грн. (граничний термін сплати 19.11.02р.), за 2002р. в сумі 42,4тис.грн. (граничний термін сплати 03.03.03р.), за 1 квартал 2003р. в сумі 141,2тис.грн. (граничний термін сплати 20.05.03р.) та 2003р. в сумі 77,9тис.грн. (граничний термін сплати 19.02.04р.) були самостійно визначені позивачем в деклараціях з податку на прибуток відповідних періодів.

У зв'язку з наявною заборгованістю бюджету перед ТОВ "Ферпласт-Україна" по відшкодуванню ПДВ, що не заперечується сторонами, позивач звернувся до Житомирської ОДПІ з письмовими листами від 29.10.02р. №456, від 19.02.03р. №134, від 12.06.03р. №323, від 18.02.04р. №127 з проханням за рахунок відшкодування податку на додану вартість погасити податок на прибуток за 3 квартал 2002р., 2002 рік, 1 квартал 2003р. та 2003 рік, що підтверджено рішенням ДПА у Житомирській області про результати розгляду скарги від 05.09.05р. №8536/ПК-С/25-009 т.1 а.с.73) та не заперечується сторонами по справі.

Як свідчать матеріали справи, вищезазначені листи позивача про залік невідшкодованих сум ПДВ в рахунок сплати податкового зобов'язання з податку на прибуток своєчасно Житомирською ОДПІ виконані не були.

Висновки про зарахування суми ПДВ, належної до відшкодування з Державного бюджету в рахунок погашення податкових зобов'язань позивача з податку на прибуток були надані УДК в Житомирській області лише 29.11.02р. (висновок №2817), 25.03.03р. (висновок №717), 28.03.03р. (висновок №926612), 27.05.03р. (висновок №1050), 20.04.04р. (висновок №309) (т.2 а.с.8-13).  При цьому відсотки за несвоєчасно відшкодовані позивачу суми ПДВ не нараховані.

Відповідно до п.8.7 ст.8 Закону України "Про податок на додану вартість" (у редакції, що діяла на момент виникнення спірних правовідносин - 2002-2004 роки) у разі коли платник податку має непогашену заборгованість з податку на додану вартість минулих податкових періодів або непогашений податковий вексель, виданий відповідно до пункту 11.5 статті 11 цього Закону, сума експортного відшкодування або її частина направляються на погашення такої заборгованості або зараховуються у рахунок погашення такого векселя. За добровільним рішенням платника податку сума експортного відшкодування може бути повністю або частково зарахована в рахунок платежів з цього податку або інших податків, зборів (обов'язкових платежів), які зараховуються до Державного бюджету України. Про таке рішення платник податку зазначає у декларації.

Пунктом 8.1 ст.8 цього ж Закону було встановлено, що платник податків, який здійснює операції з вивезення товарів за межі митної території України (експорт) має право на отримання такого відшкодування протягом 30-ти календарних днів з дня подання розрахунку.

Згідно з пп.9.3.5 Інструкції про порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів, затвердженої наказом ДПА України від 03.09.01р. №342 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 18.10.01р. за №887/6078 (в редакції, що діяла на момент виникнення спірних правовідносин в 2002-2004р.р.), якщо у платника на момент настання терміну відшкодування суми ПДВ (за його бажанням, зазначеним у декларації, має спрямовуватися на його рахунок) обліковується податковий борг за іншими платежами, які зараховуються до Державного бюджету України, то він має право звернутися до органу державної податкової служби із заявою про зміну напряму відшкодування - не на рахунок платника, а на погашення існуючого податкового боргу. Згідно із заявою платника органом державної податкової служби в окремому режимі уносяться зміни до зазначеного платником напрямку відшкодування, формується висновок у режимі "Зміна напряму відшкодування при настанні терміну відшкодування" і в загальному порядку подається до органів Державного казначейства.

Позивач, маючи непогашену заборгованість з податку на додану вартість минулих податкових періодів, у відповідності до вищевказаних норм чинного на той час законодавства виконав всі умови для зміни напряму відшкодування, зокрема на погашення податкового боргу по податку на прибуток.

В порушення норм вищевказаного законодавства, Житомирська ОДПІ зарахування невідшкодованих сум податку на додану вартість в рахунок погашення податку на прибуток, визначеного позивачем за 3 квартал 2002р. в сумі 38,2тис.грн., за 2002р. в сумі 42,4тис.грн., за 1 квартал 2003р. в сумі 141,2тис.грн. та 2003р. в сумі 77,9тис.грн.  здійснила із запізненням.

Таким чином, затримка сплати узгоджених сум податкових зобов'язань з податку на прибуток мала місце з вини Житомирської ОДПІ, а тому підстави для застосування штрафних санкцій за порушення граничних строків сплати узгодженої суми податкового зобов'язання у відповідача були відсутні.

Заперечення відповідача ґрунтуються на нормативних актах, які на момент виникнення спірних правовідносин не були чинними і після набрання ними чинності зворотної дії не мають, а також на нормах законодавства, які не регулюють спірні правовідносини.

Суд вважає, що позовні вимоги ТОВ з іноземними інвестиціями "Ферпласт-Україна" обґрунтовані, підтверджені документально матеріалами справи і підлягають задоволенню в повному обсязі.

Судові витрати по сплаті судового збору підлягають стягненню з відповідача.

Відповідно до Закону України "Про податок на додану вартість", Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", керуючись ст.ст.55, 94, 158-163, 167, 254, п.6 Прикінцевих та перехідних  положень КАС України, господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Позов задовольнити.

2. Визнати протиправними та скасувати податкові повідомлення-рішення Житомирської об'єднаної державної податкової інспекції:

- від 05.07.05р. №4395/15-1/49412-4141501;

- від 02.08.05р. №4395/15-1/49412-4141501/1;

- від 07.09.05р. №4395/15-1/49412-4141501/2;

- від 21.11.05р. №4395/15-1/49412-4141501/3.

3. Стягнути з Державного бюджету України через Управління Державного казначейства у Житомирській області, 10014, м.Житомир бульвар Новий, 5 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Ферпласт-Україна", 10004, м.Житомир, проспект Миру, 57, ідентифікаційний код 22890431, п/р.260021376 в АППБ "Аваль" м.Житомира, МФО 311528 - 3грн. 40коп. державного мита.

Постанова господарського суду Житомирської області набирає законної сили в строки, встановлені ст.254 КАСУ.

Постанова може бути оскаржена до Житомирського апеляційного господарського суду через суд першої інстанції в порядку та строки, встановлені ст.186 КАСУ.

Суддя                                                                       Будішевська Л.О.  

Дата виготовлення: "15" серпня 2006 року.

Віддрукувати: 3пр.

1 - в справу

2,3 - сторонам.

Дата ухвалення рішення 10.08.2006
Оприлюднено 22.08.2007

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 10/2"на"

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону