ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

Справа №  2а-6305/10/2570

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М    У К Р А Ї Н И

 

                                                                            

                  27 грудня 2010 р.                                                                                           м. Чернігів

Чернігівський окружний адміністративний суд в складі:

головуючої судді                                                                      Соломко І.І.,

за участю секретаря                                                                      Розмовенко А.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду справу за адміністративним позовом Управління Пенсійного фонду України в Деснянському районі      м. Чернігова до Товариства з обмеженою відповідальністю “Телерадіокомпанія “Високий вал” про стягнення страхових внесків, фінансової санкції та пені, -

В С Т А Н О В И В :

14.12.2010 року до Чернігівського окружного адміністративного суду надійшов адміністративний позов Управління Пенсійного фонду України в Деснянському районі        м. Чернігова до Товариства з обмеженою відповідальністю “Телерадіокомпанія “Високий вал”, в якому позивач просить стягнути суму заборгованості зі сплати страхових внесків за травень 2010 року в розмірі 362,08 грн., з яких 305,59 грн. страхових внесків та 56,49 грн. фінансової санкції та пені. Свої вимоги мотивує тим, що відповідач в порушення Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” несвоєчасно та не в повному обсязі сплачує страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Представник позивача в судове засідання не з’явився, про час, дату, та місце розгляду справи повідомлений належним чином, через канцелярію суду надав клопотання про розгляд справи без його участі, позовні вимоги підтримує в повному обсязі.

Представник відповідача в судове засідання повторно не з’явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

За таких обставин суд вважає за можливе розглянути справу у відсутності сторін за наявними в матеріалах справи доказами.

Відповідно до ч. 1 ст. 41 Кодексу адміністративного судочинства України фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалося.

Розглянувши подані позивачем документи і матеріали, суд вважає, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав.  

Товариство з обмеженою відповідальністю “Телерадіокомпанія “Високий вал” зареєстровано в Управлінні Пенсійного фонду України в Деснянському районі м. Чернігова як платник збору на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування з 04.09.2007 року за № 25032068 (а.с.8).

Згідно поданих відповідачем розрахунків сума страхових внесків на загальнообов’язкове пенсійне страхування, що підлягає сплаті за травень 2010 року становить 325,97 грн. Оскільки, відповідачем частково сплачена заборгованість, то остаточна сума боргу зі сплати страхових внесків за травень 2010 року становить 305,59 грн.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст.17 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, страхувальник зобов’язаний нараховувати, обчислювати і сплачувати в установлені строки та в повному обсязі страхові внески. Страхові внески – це кошти відрахувань на соціальне страхування та збір на обов’язкове державне пенсійне страхування, сплачені згідно із законодавством, що діяло раніше; кошти, сплачені на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування відповідно до цього Закону.

Згідно з ст. 20 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, обчислення страхових внесків застрахованих осіб, здійснюється страхувальниками на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), грошового забезпечення, на які відповідно до цього Закону нараховуються страхові внески. Сплата страхових внесків здійснюється виключно в грошовій формі. Страхувальники зобов'язані сплачувати страхові внески, нараховані за відповідний базовий звітний період, не пізніше ніж через 20 календарних днів із дня закінчення цього періоду. Страхові внески підлягають сплаті незалежно від фінансового стану платника страхових внесків.

Пунктом 5.1.4 Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованим особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до пенсійного фонду України, передбачено, що нараховані за відповідний базовий звітний період страхові внески сплачуються платниками шляхом перерахування безготівкових сум з їх банківських рахунків не пізніше ніж через 20 календарних днів із дня закінчення цього періоду незалежно від виплат заробітної плати, на суми яких нараховуються страхові внески.

Відповідно до п. 3 ст.106 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, територіальні органи Пенсійного фонду за формою і у строки, визначені правлінням Пенсійного фонду, надсилають страхувальникам, які мають недоїмку, вимогу про її сплату.

07.10.2010 року на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю “Телерадіокомпанія “Високий вал” надіслана вимога № Ю-1786/895. Дана вимога отримана відповідачем 04.11.2010 року та, у встановленому порядку, ним не оскаржена.

Страхувальник протягом 10 робочих днів із дня одержання вимоги про сплату недоїмки зобов’язаний сплатити зазначену у вимозі суму недоїмки та суми фінансових санкцій. У разі незгоди з розрахунком суми, страхувальник узгоджує її з органом Пенсійного фонду, а в разі неузгодження з останнім, має право на оскарження вимоги в судовому порядку.

Згідно з ч. 6 ст. 20 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» страхувальники зобов'язані сплачувати страхові внески, нараховані за відповідний базовий звітний період, не пізніше ніж через 20 календарних днів із дня закінчення цього періоду.

За несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) страхових внесків, а також за несплату, неповну або несвоєчасну сплату авансових платежів зі страхових внесків відповідно до ст. 106 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" застосовуються штрафні санкції та нараховується пеня.

Відповідач порушив вимоги Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» щодо своєчасності сплати страхових внесків, в зв’язку з чим, до Товариства з обмеженою відповідальністю “Телерадіокомпанія “Високий вал” були застосовані фінансові санкції та нарахована пеня на загальну суму 56,49 грн., про що винесено  рішення № 835 від 04.11.2010 року про застосування фінансових санкцій та нарахування пені (а.с.11).

Загальна сума заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю “Телерадіокомпанія “Високий вал” станом на 14.12.2010 року становить 362,08 грн.

На підставі ч.3 ст.106 закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», у разі якщо страхувальник, який одержав вимогу територіального органу Пенсійного фонду про сплату недоїмки і протягом десяти робочих днів після її отримання не сплатив зазначену у вимозі суму недоїмки разом з застосованою до нього фінансовою санкцією, включеної до вимоги, або не узгодив вимогу з відповідним органом Пенсійного фонду, або не оскаржив вимогу в судовому порядку, а також у разі якщо страхувальник узгодив вимогу, але не сплатив узгоджену суму недоїмки протягом десяти робочих днів після отримання узгодженої вимоги, відповідний орган Пенсійного фонду звертається в установленому законом порядку і подає вимогу про сплату недоїмки до відповідного підрозділу державної виконавчої служби. У зазначених випадках орган Пенсійного фонду також має право звернутися до суду з позовом про стягнення недоїмки.

Відповідно до ч. 1 ст. 71 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу.

Доказів, які б спростовували доводи позивача, відповідач суду не надав.

За таких обставин та враховуючи те, що сума заборгованості зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування є узгодженою, відповідачем не оскаржена, суд дійшов висновку, що позовні вимоги Управління Пенсійного фонду України в Деснянському районі м. Чернігова до Товариства з обмеженою відповідальністю “Телерадіокомпанія “Високий вал” про стягнення суми заборгованості зі сплати страхових внесків, фінансової санкції та пені в розмірі 362,08 грн., підлягають задоволенню повністю.

Згідно п. 30, 34 Декрету Кабінету Міністрів України від 21.09.1993 року № 7-93 позивач звільняється від сплати державного мита.

Оскільки спір вирішено на користь суб’єкта владних повноважень, звільненого від сплати судового збору, а також за відсутності витрат позивача - суб'єкта владних повноважень, пов'язаних із залученням свідків та проведенням судових експертиз, судові витрати (судовий збір) згідно ч. 4 ст. 94 КАС України стягненню з відповідача не підлягають.

Керуючись ст.ст. 9, 69-71, 94, 97, 158-163 КАС України, Чернігівський окружний адміністративний суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Позов Управління Пенсійного фонду України в Деснянському районі м. Чернігова до Товариства з обмеженою відповідальністю “Телерадіокомпанія “Високий вал” про стягнення страхових внесків, фінансової санкції та пені, - задовольнити повністю.

Стягнути на рахунок Управління Пенсійного фонду України в Деснянському районі          м. Чернігова (пр. Перемоги, 139, м. Чернігів, 14013, п/р 25609303051155 в ОПЕРВ ЧОУ Ощадбанку, МФО 353553, код 21395284) з Товариства з обмеженою відповідальністю “Телерадіокомпанія “Високий вал” (вул. Г.Полуботка, 20, м. Чернігів, 14030, п/р 26005103462001 ЗАТ  “Альфа Банк” м. Київ, МФО 300346, код 35385497) борг зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування в сумі 305 (триста п’ять) грн. 59 коп., фінансової санкції та пені в сумі 56 (п’ятдесят шість) грн. 49 коп.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження, встановленого ст. 167 Кодексу адміністративного судочинства України.

          Постанова може бути оскаржена до Київського апеляційного адміністративного суду в порядку та строки, передбачені ст. ст. 185-187 Кодексу адміністративного судочинства України.

          Суддя                                                                                  Соломко І.І.

Дата ухвалення рішення 27.12.2010
Зареєстровано 04.01.2011
Оприлюднено 12.01.2011

Судовий реєстр по справі 2а-6305/10/2570

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 27.12.2010 Чернігівський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 17.12.2010 Чернігівський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 2а-6305/10/2570

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону