ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКО Ї ОБЛАСТІУХВАЛА

"28" лютого 2011 р. Справа № 12/190-10-5350

За позовом: приватного підприємства торгової фірми "Ольга і Ко"

до відповідач: акцонерн ого товариства закритого тип у "Експерементальний спортив но-авіаційний центр "Норманд ія"

За участю третіх осіб, які н е заявляють самостійних вимо г на предмет спору на стороні позивача: 1. Одеської міської ради

2. Виконавч ого комітету Одеської мі ської ради

3. Управлін ня земельних ресурсів Одес ької міської ради

4. ОСОБА_3

5. ОСОБА_4

6. ОСОБА_5

7. ОСОБА_6

8. ОСОБА_7

9. ОСОБА_8

10. Приватн ого підприємства „Укргеокон салтінг”

про встановлення поряд ку користування земельною ді лянкою.

Суддя Цісельський О.В.

Представники:

від позивача: Оносовськ ий Д.О. - довіреність від 23.07.2 010р.;

Казавчи нський О.М. - директор;

від відповідача: не з' я вився;

від третьої особи 1: не з' явився;

від третьої особи 2: не з' явився;

від третьої особи 3: Поль щіна - довіреність від 18.01.2011р.;

від третьої особи 4: не з' явився;

від третьої особи 5: не з' явився;

від третьої особи 6: не з' явився;

від третьої особи 7: не з' явився;

від третьої особи 8: не з' явився;

від третьої особи 9: не з' явився;

від третьої особи 10: не з ' явився;

ВСТАНОВИВ:

Господарським су дом Одеської області розгляд ається справа №12/190-10-5350 за позово м приватного підприємства то ргової фірми "Ольга і Ко" д о акцонерного товариства зак ритого типу "Експерементальн ий спортивно-авіаційний цент р "Нормандія" за участю третіх осіб, які не заявляють самост ійних вимог на предмет спору на стороні позивача Одеськ ої міської ради, Виконавчог о комітету Одеської місь кої ради, Управління земельн их ресурсів Одеської міс ької ради, ОСОБА_3, ОСОБА _4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОС ОБА_7, ОСОБА_8, Приватного підприємства „Укргеоконсал тінг” про встановлення поряд ку користування земельною ді лянкою.

Відповідно до ст. 46 ГПК України будь-яку справу, що ві дноситься до підсудності гос подарського суду, залежно ві д категорії і складності спр ави, може бути розглянуто кол егіально у складі трьох судд ів.

Приймаючи до уваги кате горію та складність справи № 12/190-10-5350, суд вважає за необхідне призначити вказану справу д о колегіального розгляду у с кладі трьох суддів господарс ького суду Одеської області.

Керуючись ст. ст. 46, 86 Госпо дарського процесуального ко дексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

Призначити справу №12/190-10- 5350 до колегіального розгляду у складі трьох суддів господ арського суду Одеської облас ті.

Суддя Ці сельський О.В.

04.03.11

Дата ухвалення рішення27.02.2011
Оприлюднено09.03.2011

Судовий реєстр по справі —12/190-10-5350

Постанова від 04.11.2011

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Цвігун В. Л.

Ухвала від 24.10.2011

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Цвігун В. Л.

Ухвала від 26.08.2011

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Поліщук Л.В.

Рішення від 24.07.2011

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Цісельський О.В.

Ухвала від 01.07.2011

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Цісельський О.В.

Ухвала від 15.06.2011

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Цісельський О.В.

Ухвала від 27.05.2011

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Цісельський О.В.

Ухвала від 07.05.2011

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Цісельський О.В.

Ухвала від 23.04.2011

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Цісельський О.В.

Ухвала від 23.04.2011

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Цісельський О.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні