ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

Справа № 1-689/11

ПОСТАНОВА

попереднього розгляду спр ави

27.04.2011 р. м. Київ

Суддя Голосіївського райо нного суду м. Києва

Бондаренко Г. В.

при секретарі - Титенко Ю.А.,

з участю прокурора - Рака П.О.,

захисника - ОСОБА_1.,

провівши в приміщенні суд у попередній розгляд криміна льної справи по обвинуваченн ю ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ _1 року народження, у вчиненн і злочину, передбаченого ч. 2 с т. 286 КК України,

встановив:

кримінальна справа по обв инуваченню ОСОБА_2 у вчине нні злочину, передбаченого ч . 2 ст. 286 КК України, надійшла до с уду 12.04.2011 року.

Прокурор просить призначи ти справу до судового розгля ду по першій інстанції і викл икати в судове засідання осі б, які зазначені у списку, долу ченому до обвинувального вис новку, вважаючи, що по справі д отримані всі вимоги, передба чені ст. 237 КПК України.

Заслухавши прокурора, думк у всіх учасників процесу, вив чивши матеріали кримінально ї справи, вважаю, що справа під лягає призначенню до судовог о розгляду з наступних підст ав.

Дана кримінальна справа пі дсудна Голосіївському район ному суду м. Києва.

Підстав для закриття чи зуп инення провадження у справі немає.

Обвинувальний висновок ск ладено у відповідності до ви мог кримінально-процесуальн ого законодавства, при його з атвердженні прокурором дотр имані вимоги закону.

Суттєвих порушень криміна льно-процесуального закону, які б перешкоджали судовому розгляду справи, не встановл ено.

За таких обставин є достатн і підстави для призначення с прави до судового розгляду.

Запобіжний захід обвинува ченому ОСОБА_2 обраний з д отриманням вимог закону, під став для його зміни чи скасув ання немає.

Враховуючи викладене, керу ючись ст.ст. 237, 245, 253 КПК України, с уд -

постановив:

кримінальну справу по об винуваченню ОСОБА_2 у вчин енні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України, призначити до судового розгляду у відкр итому судовому засіданні в п риміщенні Голосіївського ра йонного суду м. Києва за учас тю прокурора на 09:00 год. 04.05 .2011 року ( ).

Копію обвинувального висн овку вручити підсудному ОС ОБА_2 під розписку.

Справу розглядати суддею о дноособово.

Викликати в судове засідан ня підсудного та осіб, зазнач ених у списку, долученому до о бвинувального висновку.

Запобіжний захід підсудно му ОСОБА_2, залишити у виді підписки про невиїзд з пості йного місця проживання.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя Г. В. Бондарен ко

Дата ухвалення рішення 27.04.2011
Оприлюднено 23.05.2011

Судовий реєстр по справі 1-689/11

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 05.12.2013 Апеляційний суд Харківської області Кримінальне
Постанова від 04.12.2013 Апеляційний суд Харківської області Кримінальне
Вирок від 12.06.2013 Сєвєродонецький міський суд Луганської області Кримінальне
Вирок від 16.12.2011 Красноармійський міськрайонний суд Донецької області Кримінальне
Постанова від 25.11.2011 Хортицький районний суд м.Запоріжжя Кримінальне
Вирок від 19.10.2011 Ленінський районний суд м. Миколаєва Кримінальне
Постанова від 13.10.2011 Заводський районний суд м. Миколаєва Кримінальне
Постанова від 12.10.2011 Кіровський районний суд м.Кіровограда Кримінальне
Постанова від 29.07.2011 Луцький міськрайонний суд Волинської області Кримінальне
Вирок від 12.05.2011 Солом'янський районний суд міста Києва Кримінальне
Постанова від 27.04.2011 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Вирок від 12.04.2011 Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області Кримінальне
Вирок від 15.03.2011 Дзержинський районний суд м.Харкова Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 1-689/11

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону