ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

9/184

  

ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

36000, м. Полтава, вул.Зигіна, 1, тел. (0532) 610-421, факс (05322) 2-18-60, E-mail inbox@pl.arbitr.gov.ua

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

        17.05.2011 р.                                                                      Справа № 9/184

За позовом  відкритого акціонерного товариства „Тепловозоремонтний завод”  

до  акціонерного товариства „Улан-Баторська залізниця”

про  стягнення 345110,00 дол. США

Суддя  Тимошенко К.В.

Представники:

від позивача:  Васильченко К.В.

від відповідача:  не з'явився

          Розглядається позов про стягнення заборгованості у розмірі 345110,00 дол. США згідно контракту № МТЗ-5/2004-16 на ремонт тепловозів.

          Представник відповідача в судове засідання не з'явився. Відмітка канцелярії про направлення 1 примірника ухвали від 03.08.2010р. свідчить про направлення ухвали на адресу відповідача, оскільки позивачем копія ухвали отримана під розписку  безпосередньо у суді. Також відповідачу надіслано копію ухвали від 03.08.2010р. на російській мові, що також підтверджується відміткою канцелярії суду на першому примірнику ухвали, складеної російською мовою (а.с. 68). Вказані відмітки оформлені відповідно до п.3.5.11 Інструкції з діловодства в господарських судах України, затвердженої наказом Вищого господарського суду України від 10.12.2002р. №75, та згідно п.19 інформаційного листа Вищого господарського суду України від 13.08.2008р. №01-8/482 є підтвердженням належного надсилання копії ухвали стороні (відповідачу).

          Крім того, згідно статті 2 договору між Україною та Монголією про правову допомогу у цивільних та кримінальних справах при наданні правової допомоги у цивільних та кримінальних справах суди  зносяться між собою через свої центральні установи (ч.1 ст.2). Частиною 2 вказаної статті визначено, що до центральних установ  з боку України зокрема належить Міністерство юстиції України. Відповідно до вказаної статті 2 договору між Україною та Монголією та інструкції про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень затвердженої наказом Міністерства  юстиції України,  Державної судової адміністрації України від 27.06.2008р. №1092/5/54, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02.07.2008р. за №673/152/64 вказана вище ухвала суду від 03.08.2010р. українською та російською мовами і доручення про вручення документів надіслані судом головному управлінню юстиції у Полтавській  області для направлення Міністерству юстиції  України для вручення ухвали відповідачу (а.с. 69) та  08.10.2010р. направлені головним управлінням юстиції Міністерству  юстиції (а.с. 72).

          Повідомлень про неможливість вручення відповідачеві зазначеної ухвали до господарського суду Полтавської області не надходило, час, що минув від дати надіслання документів Міністерству юстиції України (з 08.10.2010р. по 17.05.2011р.) достатній для вручення ухвали суду відповідачеві.

          Виходячи з викладеного, судом здійснено всі можливі дії щодо повідомлення відповідачу про час, дату та місце проведення судового засідання.

          Відповідач відзиву на позов не надав, в зв'язку з цим справа розглядається за наявними в ній матеріалами згідно ст. 75 Господарського процесуального кодексу України.

          В судовому засіданні відповідно до ст. 85 Господарського процесуального кодексу України оголошені вступна та резолютивна частини рішення.

          Розглянувши матеріали справи, заслухавши представника позивача, суд встановив:

          Позивач у позові зазначає, що 03.12.2004р. між ВАТ „Тепловозоремонтний завод” та АТ „Улан-Баторська залізниця” був укладений контракт на ремонт тепловозів № МТЗ-5/2004-16 (далі –контракт, копія контракту - а.с. 8-10). Згідно умов п. 1.1. вказаного контракту в редакції додаткової угоди № 10 від 19.07.2007р. замовник –АТ „Улан-Баторська залізниця” доручає, а виконавець –ВАТ „Тепловозоремонтний завод” зобов'язується виконати роботи по ремонту 19 тепловозів (38 секцій) серії 2М62М в об'ємі, порядку та на умовах даного контракту (а.с. 15).

          Згідно п.7.2 контракту при недосягненні сторонами згоди спори підлягають розгляду  в господарському суді по місцю знаходження виконавця (виконавцем  за контрактом є позивач) і при вирішенні спорів застосовується право України.

          У жовтні 2007р. по залізничній накладній № 615683 на ВАТ „Тепловозоремонтний завод” надійшов тепловоз 2М62М № 061 (а.с. 115) Як стверджує позивач, вказаний тепловоз був прийнятий в ремонт згідно контракту.

          У відповідності з додатковою угодою № 12 від 14.01.2008р. вартість ремонту однієї секції тепловоза 2АМ62М становить 207575,00 дол. США (а.с. 17). Оскільки тепловоз 2М62М № 061 двохсекційний вартість його ремонту складає 415150,00 дол. США.

          Позивач виконав роботи по ремонту тепловоза у відповідності з умовами контракту, що підтверджується актом № 37 приймання робіт по капітальному ремонту тепловоза від 31.03.2009р. (а.с. 114), підписаним обома сторонами. Вартість ремонту згідно вказаного акту складає 415150 дол.США.          

          Як зазначає позивач, в процесі розборки тепловоза 2М62М № 061 були виявлені ненормально зношені деталі, що підтверджується актом № 70-42.109.1 від 12.05.2008р. (а.с. 30-32).

          Згідно п. 3.1.1 контракту, вартість додаткових робіт, пов'язаних з ремонтом та заміною ненормально зношених деталей, а також установкою деталей, яких не вистачає, виявлених в процесі розборки тепловоза, оплачується замовником додатково, понад базову вартість ремонту тепловоза по собівартості придбаних виконавцем деталей згідно пред'явленого рахунку-фактури в одинарному розмірі.

          Позивачем виконані додаткові роботи на загальну суму 137535 дол. США, що підтверджується актом приймання додаткових робіт (послуг) по капітальному ремонту тепловоза № 38 від 20.10.2009р. (а.с. 40), підписаним обома сторонами.

          Таким чином, загальна вартість робіт складає 552685 дол. США.

          22.10.2008р. по залізничній накладній № 44647335 після закінчення ремонту тепловоз був відправлений замовнику (а.с. 112).

          Згідно п. 3.3 контракту, оплата за ремонт кожного тепловоза здійснюється замовником протягом 10 днів після отримання тепловоза з ремонту.

          Позивачем були виставлені рахунки-фактури на оплату виконаних робіт  (а.с. 36-37). Проте, як зазначає позивач, виконані роботи по ремонту тепловоза відповідачем оплачені частково в сумі 207 575 доларів США.

          В зв'язку з невиконанням відповідачем умов контракту позивач просить стягнути з відповідача 345110 доларів США.

          Згідно ст.ст. 525, 526 Цивільного кодексу України, ст. 193 Господарського кодексу України, зобов'язання має виконуватися  належним чином відповідно до умов договору та вимог цих кодексів, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту  або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від виконання зобов'язання не допускається.

          Таким чином, вимога позивача про стягнення заборгованості у розмірі 345110,00 доларів США обґрунтована, підтверджується матеріалами справи та не заперечується відповідачем, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

          На підставі матеріалів справи та керуючись ст.ст.  43, 49, 82-85  ГПК України, суд, -

В И Р І Ш И В :

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з акціонерного товариства "Улан-Баторська залізниця" (Монголія, м. Улан-Батор, вул. Желєзнодорожна, 35; Ulaanbatar railway headguaters Mongolian Trade And Development Bank, Account 21290005 Chase Manhattan Bank, New-York Post ofnce box 398, New York, 10081 USD Account of Trade and Development Bank of Mongolian Ulaanbatar, № 001-1-61-48-23) на користь відкритого акціонерного товариства "Тепловозоремонтний завод" (36030, м. Полтава, вул. Гайового, 30, в/рахунок  26004041717700 в АКІБ «УкрСибанк»,  МФО 351005, BANK OF BENEFIСIARY: 04-402-971 UKRSIBBANK, POLTABA, UA SWIFT CODE: KHABUA2K CORRESPONDENT: Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA SWIFT CODE: BKTRUUS33 IN FAVOUR OF: joint stock  "Teplovozoremontny Zavod", Poltava, Ukraine) 345110 доларів США - вартості  виконаних робіт, 3192,89 доларів США витрат по держмиту, 236 грн. 00 коп. витрат  на  інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Видати наказ після набрання цим рішенням законної сили.

          Суддя                                                                                                    К.В. Тимошенко

          

          Повне рішення складено 23.05.2011р.

Дата ухвалення рішення 17.05.2011
Оприлюднено 22.06.2011

Судовий реєстр по справі 9/184

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 11.05.2017 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 11.05.2017 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 03.12.2014 Вищий адміністративний суд України Адміністративне
Ухвала від 04.03.2014 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 10.12.2012 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 27.11.2012 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 21.08.2012 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 07.08.2012 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 21.11.2011 Вінницький апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 21.11.2011 Вінницький апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 17.05.2011 Господарський суд Полтавської області Господарське
Рішення від 15.03.2011 Господарський суд Київської області Господарське
Рішення від 24.02.2011 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 14.02.2011 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 14.02.2011 Господарський суд Київської області Господарське
Постанова від 20.01.2011 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 10.01.2011 Вищий господарський суд України Господарське
Судовий наказ від 04.01.2011 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 02.11.2010 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 25.10.2010 Вищий господарський суд України Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 9/184

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону