ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

5/168-08

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

  

07.04.08р.

Справа № 5/168-08

За позовом  Відкритого акціонерного товариства "Дніпродзержинська теплоелектро-централь" м. Дніпродзержинськ  

до  Житлово-будівельного кооперативу № 12 "Ювілейний" м. Дніпродзержинськ 

про стягнення 7 685,81 грн.

Суддя  Шевченко С.Л.

Представники:

  Від позивача : Гаврілова О.Ф.- юрист дов. № 001/023 від 26.03.08р.   Від відповідача : представник не з'явився  

СУТЬ СПОРУ:

      

      Позивач просить стягнути з ЖБК № 12 "Ювілейний" м. Дніпродзержинськ суму 7685 грн. 81 коп., яка складає : 5396 грн.05 коп. заборгованість за теплову енергію, поставлену згідно з договором № 719 від 20.11.02р; 1210 грн. 98 коп. інфляційних вт-рат;168 грн. 60 коп.-3% річних; 532 грн. 46 коп. пені; 377 грн. 72 коп.- штрафу за прострочку виконання зобов'язання.  

      Заявою від 07.04.08р. позивач  уточнив позовні вимоги  щодо суми боргу, в зв'я-зку з проплатою його частково, в сумі 2500 грн., сума боргу складає 2896 грн. 05 коп.   

       Відповідач у  відзиві повідомив  про сплату  заборгованості  в сумі 2500 грн., на-давши  докази, в решті борг не визнав, з мотивів проведення розрахунків  залежно від надходження грошових коштів  від населення.   

     Розглянувши матеріали справи і приймаючи до уваги, що 20.11.02р. сторонами був укладений договір № 719 на постачання теплової енергії, згідно умов договору  відповідачу в  березні 2007 року  була поставлена теплова енергія на загальну суму 6896 грн. 05 коп., розрахунки відповідно з п.6.6 п.6.7 договору проводяться  до 10 числа  наступного за звітним місяця на підставі  самостійно отриманих споживачем рахунків.

      Відповідно до ст.ст. 610-612 Цивільного кодексу України порушенням зобов'яза-ня є його невиконання, або виконання з порушенням умов, визначених змістом  зобо-в'язання.

     У разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені догово-ром  або законом, зокрема  - сплата неустойки.

      Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання  або не виконав його в строк, встановлений договором.

      Статтею 526 ЦК України передбачено, що зобов'язання повинно бути  виконане належним чином і відповідно до умов договору, грошові зобов'язання відповідачем   виконані частково, сума боргу  склала 5396  грн. 05 коп.

      17.03.08р., тобто після пред'явлення  позову - 05.03.08р.,  відповідачем сплачено  2500 грн., в з в'язку з чим справу в частині позову на суму 2500 грн. належить припи-нити провадженням  по п.11 ст. 80 ГПК України з віднесенням  пропорційно судових витрат на відповідача.

      Пунктом 7.3.6 договору передбачено, що у разі несвоєчасного виконання грошо-вого зобов'язання  споживач сплачує  пеню у розмірі 0,5%  за кожен день  простроч-ки, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що відповідно до розрахунку  по-зивача становить 532 грн. 46 коп.

    Згідно зі ст.625 ЦК України, боржник який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням  встановленого індексу інфляції за весь час прострочення платежу, а також три про-центи річних від  простроченої суми, якщо інший  розмір процентів не встановлений договором, або законом, що становить: 1210 грн. 98 коп.- інфляційних втрат; 168 грн. 60 коп. –3%  річних.  

      Позовні вимоги в частині суми штрафу 377 грн.72 коп.-7% не підлягають задово-ленню, оскільки  статтею 231 Господарського кодексу України  (пункт 2) передба-чена  відповідальність - штраф у розмірі 7%  за порушення  господарського зобов'я-зання, якщо інше  не передбачено законом  або  договором.  

     За вказане порушення передбачена відповідальність п.7.3.6  договору № 719 від  20.11.02002 року.

Враховуючи викладене, позовні вимоги підлягають задоволенню  в сумі 4808 грн. 09 коп.

     Відповідно зі ст.49 ГПК України судові витрати покладаються на сторони  про-порційно  розміру задоволених вимог.

     Керуючись ст.ст. 526, 625 ЦК України, ст.ст. 44,49,п.11ст.80 ст.ст. 82,116 ГПК Ук-раїни господарський  суд, -

                                                               

ВИРІШИВ:

       

      Позов задовольнити частково.  

   Стягнути з Житлово-будівельного кооперативу № 12 "Ювілейний" (51935 м. Дніпродзержинськ провул. Більшовицький, 23 код ОКПО 23642497) на користь Відк-ритого акціонерного товариства "Дніпродзержинська теплоелектроцентраль" (51925 м. Дніпродзержинськ  вул. Радянська, 2  код ОКПО 00130820) суму 4275 грн. 63 коп. основного боргу з індексом інфляції і 3% річних; 532  грн. 46 коп. пені; 73 грн. 08 коп. держмита;112 грн. 20 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судо-вого процесу, наказ видати після набрання рішенням законної сили.

      Справу в  частині позову на  2500 грн.  провадженням припинити.

      В решті суми позову відмовити.

Суддя

 С.Л. Шевченко

 

   

Дата ухвалення рішення 11.05.2008
Оприлюднено 04.06.2008

Судовий реєстр по справі 5/168-08

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 11.05.2008 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Судовий наказ від 18.04.2008 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 11.03.2008 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 5/168-08

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону