ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАР СЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

06.07.11 р. Справа № 23/82

За позовом: Державного пі дприємства ”Макіїввантажтр анс” м. Макіївка

до відповідача: Державного підприємства ”Макіїввугілл я” м. Макіївка

про стягнення 8 314 016, 04 грн.

Суддя Забарющий М.І .

Представники:

Від позивача: ОСОБА_1 - з а довіреністю

Від відповідача: не з' явив ся

.

Позивач, державне підприєм ство ”Макіїввантажтранс” м. Макіївка, звернувся до госпо дарського суду з позовом до в ідповідача, державного підпр иємства ”Макіїввугілля” м. Макіївка, про стяг нення 6 404 807, 54 грн. боргу та 1 909 208, 5 гр н. річних.

Відповідач не висунув запе речень щодо суті позовних ви мог, однак просить суд зменши ти розмір річних та інфляцій них у зв' язку зі скрутним фі нансовим становищем.

До господарського суду Дон ецької області 30.06.2011р. надійшла заява про заміну сторони №01/540 від 29.06.2011р. У цій заяві товарист во з обмеженою відповідальні стю „Макіївпромтранс” м. Мак іївка, з посиланням на ст. 25 Гос подарського процесуального кодексу України (далі - ГПК) пр осить суд замінити позивача ДП „Макіїввантажтранс” на Т ОВ „Макіївпромтранс” м. Макі ївка.

В обґрунтування своєї заяв и ТОВ „Макіївпромтранс” поси лається на своє правонаступн ицтво по відношенню до ДП „Ма кіїввантажтранс” та підстав і: п. 3 наказу Міністерства вуг ільної промисловості Україн и від 03.03.2010р. № 75; договору оренди № 7/2009 від 30.03.2009р.; договору відсту плення права вимоги від 01.07.2009р .

Розглянувши заяву про замі ну сторони (позивача) у справі суд вважає її необгрунтован ою і такою, що не підлягає задо воленню тому, що:

- передавального бала нсу суду не надано (п. 3 наказу М іністерства);

- щодо ДП „Макіївванта жтранс” не внесено запису в Є диний державний реєстр про п рипинення юридичної особи (с т.33 Закону України „Про держав ну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємці в (далі - Закон „Про держреєс трацію”), тобто, ДП „Макіївваж транс” не є припиненим, а ТОВ „ Макіївпромтранс” до цього пр ипинення не є правонаступник ом цього підприємства;

- настання часу правон аступництва за Законами, які діяли до 01.07.2004р. застосовуються в частині, що не суперечить за кону „Про держреєстрацію” (п . 3 Прикінцевих положень цього закону), тобто, до проведення запису у Єдиному державному реєстрі про припинення ДП „М акіїввантажтранс” ТОВ „Макі ївпромтранс” не може бути йо го правонаступником згідно о рендного законодавства;

- згідно п. 12 договору ві дступлення вимоги від 01.07.2009р. ст рок його дії закінчився 31.12.2009р. (див. 1-й абзац ч. 3 ст. 6, ст.ст. 512, 514 Ци вільного кодексу України).

Керуючись ст. 25 Господарсь кого процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні за яви про заміну позивача.

Суддя Забарющий М .І.

Дата ухвалення рішення 06.07.2011
Оприлюднено 19.07.2011

Судовий реєстр по справі 23/82

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 07.12.2017 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 27.11.2017 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 26.08.2016 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 15.06.2016 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 06.05.2016 Господарський суд Донецької області Господарське
Постанова від 12.06.2013 Донецький апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 27.03.2013 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 12.03.2013 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 27.10.2011 Господарський суд Полтавської області Господарське
Постанова від 31.08.2011 Донецький апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 06.07.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 15.06.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 06.06.2011 Господарський суд Полтавської області Господарське
Ухвала від 03.06.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Рішення від 12.04.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 28.03.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 21.03.2011 Господарський суд Полтавської області Господарське
Постанова від 23.11.2010 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 09.11.2010 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 29.06.2010 Господарський суд Полтавської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 23/82

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону