ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

Копія

Справа № 2н/2270/16/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 липня 2011 року м. Хмельницький

Хмельницький окружний ад міністративний суд

в складі: головуючого-судді Майстер П.М.

при секретарі Буяновській М.С.

за участі: представника позивача: С лободян М.І.,

представника відповідача: Вітюка С.В.,

розглянувши у відкритом у судовому засіданні в залі с уду адміністративну справу з а позовом садівничого тов ариства "Бодрість" до Хмел ьницька міжрайонна державна податкова інспекція про п ерегляд постанови від 06.05.2010 рок у по справі № 2-а-1736/10/2270 за нововия вленими обставинами, -

В С Т А Н О В И В:

11.07.2011 року позивач зверн увся в суд з заявою до Хмельни цької міжрайонної державної податкової інспекції про пе регляд постанови від 06.05.2010 року по справі № 2-а-1736/10/2270 за нововияв леними обставинами у якій за значає, що Хмельницьким окру жним адміністративним судом 06.05.2010року була прийнята постан ова по справі № 2-а- 1736/10/2270/16, рішенн ям якої припинено юридичну о собу - садівниче товариство "Бодрість" (код-35304837).

Представник позивача приб ув на судове засідання позов ні вимоги підтримав з підста в зазначених в позовній заяв і.

Відповідач проти вимог зая вника не заперечував.

Суд, дослідивши докази вваж ає, що заява підлягає задовол енню, враховуючи наступне.

Відповідно до Свідоцтва пр о державну реєстрацію юридич ної особи позивач зареєстров аний як юридична особа з 18.08.1988 р оку (Ідентифікаційний код 35304837 ). Заявник вказує н а те , що його не було повідомл ено про розгляд справи, і він н е скористався своїм правом н а захист.

На час розгляду заяви предс тавник позивача надав суду д окази, що ним подана звітніст ь до Хмельницької міжрайонно ї державної податкової інспе кції .

Представник відповідача н а судовому засіданні підтвер див доводи заявника і не запе речував проти скасування ріш ення.

Відповідно до ст. 245 Кодексу а дміністративного судочинст ва від 06.07.2005, № 2747 постанова або ух вала суду, що набрала законно ї сили, може бути переглянута у зв'язку з нововиявленими об ставинами. Підставами для пе регляду судового рішення за нововиявленими обставинами є: істотні для справи обстави ни, що не були і не могли бути в ідомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду спр ави.

Суд вважає, що є всі підстав и для скасування постанови в ід 06.05.2010 року № 2-а- 1736/10/2270/16.

На підставі викладеного, ке руючись ст. ст.245 - 253 КАС Україн и, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Позов задовольнити в повному обсязі.

Скасувати постанову Хмель ницького окружного адмініст ративного суду від 06.05.10р. №2-а-1736/10/ 2270/16.

Постанова може бути оскар жена до Вінницького апеляцій ного адміністративного суду через Хмельницький окружний адміністративний суд протяг ом десяти днів з дня її отрима ння.

Повний текст постанови в иготовлено 26 липня 2011 року

Суддя /підпис/

"Згідно з оригіналом" Суддя П.М. Майстер

Дата ухвалення рішення 26.07.2011
Зареєстровано 02.08.2011
Оприлюднено 03.08.2011

Судовий реєстр по справі 2н/2270/16/11

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 26.07.2011 Хмельницький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 11.07.2011 Хмельницький окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 2н/2270/16/11

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону