ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

56/141-08

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,  

тел. приймальня (057) 705-14-50, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

_________________________________________________________________________

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" липня 2008 р.                                                            Справа № 56/141-08

вх. № 4162/4-56

Суддя господарського суду Кухар Н.М.

при секретарі судового засідання Гуцевич М.П.

за участю представників сторін:

прокурора - Філоненко К.С. (посвідчення № 296 від 19.08.2005р.); позивача - Маслій І.В. (довіреність № 4455/10/10-017 від 02.04.2008р.);  відповідача - не з'явився;

розглянувши справу за позовом  

Прокурора Дзержинського району м.Харкова в інтересах держави, в особі Державної податкової інспекції у Дзержинському районі м.Харкова  

до  Товариства з обмеженою відповідальністю "Прогрес - Комплекс", м.Харків  

про стягнення 14844,37 грн.

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Дзержинського району м.Харкова звернувся до господарського суду з позовною заявою в інтересах держави в особі Державної податкової інспекції у Дзержинському районі м.Харкова, в якій просить стягнути з відповідача до державного бюджету України заборгованість з орендної плати за Договором оренди землі від 09.08.2005р. в розмірі 12181,60 грн., пеню за несвоєчасно сплачену орендну плату в розмірі 210,54 грн. та штрафні санкції в розмірі 2452,23 грн. Всього -                14844,37 грн.

У судовому засіданні представники прокуратури та позивача підтримують заявлені позовні вимоги у повному розмірі.

Представник відповідача у судове засідання не з'явився; витребувані судом документи не надав; про причину нез'явлення суд не повідомив. Про час та місце судового засідання був повідомлений належним чином.

Відповідно до статті 33 Господарського процесуального кодексу України, обов'язок доказування та надання доказів покладений на сторони, тому суд, відповідно до статті 75 Господарського процесуального кодексу України, розглядає справу за наявними в ній матеріалами.

Розглянувши матеріали справи, вислухавши пояснення представника позивача, суд  встановив наступне.

Прокуратурою Дзержинського району м. Харкова спільно з фахівцями Державної податкової інспекції у Дзержинському районі м. Харкова проведена перевірка відповідача з питань дотримання вимог природоохоронного та податкового законодавства України в частині своєчасності та повноти сплати   податків та інших обов'язкових платежів до бюджету.

Перевіркою встановлено, що ТОВ „Прогрес-комплекс” зареєстровано розпорядженням Харківської міської ради від 06.12.2002р. за № Ю000027867. На обліку ТОВ „Прогрес-комплекс”, як платник податків, перебуває у ДПІ Дзержинського району м. Харкова з 12.12.2002р.

Відповідно до договору оренди землі від 09.08.2005р., зареєстрованого у Харківській регіональній філії Державного підприємства „Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах” 09.08.2005р. за № 040567100009, відповідач прийняв в оренду земельну ділянку,  розташовану по вул.”Завод Комсомолець”, 6-а у м.Харкові, загальною площею 0,8000 га.

Відповідно до вимог ст.ст. 15, 21 Закону України „Про оренду землі” розмір, форма і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди. Землекористувач, відповідно до вимог  ч. І ст. 96 Земельного кодексу України, зобов'язаний своєчасно сплачувати орендну плату.

Згідно п.9 вищевказаного Договору оренди, розмір орендної плати в місяць з 2007 року становить 5824, 91 грн. Відповідач,  відповідно до п. 11 Договору, зобов'язаний сплачувати орендну плату рівними частками щомісячно протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Однак, відповідач свої зобов'язання по сплаті орендної плати виконував неналежно, внаслідок чого станом на 21.05.2008р. у нього виникла заборгованість перед бюджетом у розмірі 12181, 60 грн.

Відповідно до статті 526 Цивільного кодексу України, зобов'язання має виконуватися належним чином  відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу.

Частиною 1 статті 530 Цивільного кодексу України передбачено, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Правові наслідки порушення зобов'язання встановлені статтею 611 Цивільного кодексу України. Відповідно до частини 1 вказаної статті, у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: сплата неустойки.

Згідно п. 14 Договору оренди землі від 09.08.2005р., у разі невнесення орендної плати у строки, визначені законодавством, справляється пеня із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки НБУ за кожний календарний день прострочення платежу.

За несвоєчасне внесення орендної плати позивачем нарахована пеня в сумі 210, 54 грн., а також штрафні санкції в сумі 2 452, 23 грн.

Відповідно до Закону України „Про систему оподаткування”, платники податків, зборів (обов'язкових платежів) зобов'язані сплачувати належні суми податків, зборів (обов'язкових платежів) у встановлені Законом терміни і це зобов'язання припиняється їх сплатою.

Згідно до п.п. 6.2.1 ст. 6 Закону України „Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними   цільовими фондами” у разі коли платник податків не сплачує узгоджену суму податкового зобов'язання в установлені строки, податковий орган надсилає такому платнику податків податкові вимоги. ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова до ТОВ „Прогрес-комплекс” були надіслані податкові вимоги № 1/195 від 09.01.2008р. та № 2/376 від 11.02.2008р., проте податковий борг підприємством не був сплачений.

Відповідно до п. 17.3 ст. 17 Закону України „Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”, сплата (стягнення) штрафних санкцій, передбачених цією статтею, прирівнюється до сплати (стягнення) податку та оскарження їх сум.

На підставі викладеного, враховуючи, що відповідач не надав суду доказів сплати заборгованості або обґрунтованих заперечень проти позову, суд дійшов висновку, що позовні вимоги Прокурора Дзержинського району м.Харкова обґрунтовані, підтверджуються наявними у матеріалах справи доказами та підлягають задоволенню у повному обсязі.

Відповідно до статті 44 та статті 49 Господарського процесуального кодексу України витрати по сплаті державного мита та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу покладаються на відповідача.

Враховуючи викладене та керуючись статтями  6, 8, 19, 124, 129 Конституції України, статтями  526, 530, 611 Цивільного кодексу України, статтями 1, 4, 12,  33, 43, 49,  75,   82-85 Господарського процесуального кодексу України, -

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги задовольнити повністю.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю „Прогрес-Комплекс” (61045, м.Харків, в'їзд Кузнецький, 2; код ЄДРПОУ: 32238704; р/р 2600830120647 в ВАТ „Реал-Банк” м.Харків, МФО 351588) податковий борг у сумі 14844,37 грн., у тому числі заборгованість з орендної плати з юридичних осіб в розмірі 12181,60 грн., пеня по орендній платі з юридичних осіб в сумі 210,54 грн., штрафні санкції по орендній платі з юридичних осіб в сумі 2452,23 грн. – на р/р 33215812700003 в ГУДКУ в Харківській області, код 24134567, МФО 851011, код оплати: 13050200 в ВУДКУ в Дзержинському районі м.Харкова.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю „Прогрес-Комплекс” (61045, м.Харків, в'їзд Кузнецький, 2; код ЄДРПОУ: 32238704; р/р 2600830120647 в ВАТ „Реал-Банк” м.Харків, МФО 351588) на користь держбюджету України (одержувач -  УДК у м. Харкові, № рахунку 31110095700002 код ЄДРПОУ 24134490, код бюджетної класифікації 22090200,символ звітності банку 095, банк одержувача - ГУДКУ у Харківській області, МФО 851011) 148,44 грн. державного мита.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю „Прогрес-Комплекс” (61045, м.Харків, в'їзд Кузнецький, 2; код ЄДРПОУ: 32238704; р/р 2600830120647 в ВАТ „Реал-Банк” м.Харків, МФО 351588) на користь держбюджету України (одержувач коштів - УДК у м.Харкові, № рахунку 31213259700002, код ЄДРПОУ 24134490, код бюджетної класифікації 22050000,символ звітності банку 259, банк одержувача - ГУДКУ у Харківській області, МФО 851011) 118,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Видати накази після набрання рішенням законної сили.

Повний текст рішення підписано „09” липня 2008 року.

Суддя                                                                                            Кухар Н.М.

Дата ухвалення рішення 08.07.2008
Зареєстровано 14.07.2008
Оприлюднено 14.07.2008

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 56/141-08

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону