ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

  

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

30.08.11

          Справа № 5021/1695/2011.

За позовом:          Товариства з обмеженою відповідальністю «Сумитеплоенерго», м.Суми

до відповідача:           Товариства з обмеженою відповідальністю «Клевер», м.Суми

про стягнення 72 395  грн. 63 коп.

СУДДЯ  СОП‘ЯНЕНКО О.Ю.  

при секретарі судового засідання Молодецькій В.О.

Представники:

від позивача:          ОСОБА_1., довіреність б/н від 01.01.2011 року

від відповідача:          не з’явився

          Суть спору: позивач, згідно вимог позовної заяви, просив суд стягнути з відповідача 72 395 грн. 63 коп. заборгованості відповідно до договору № 1638-Т про надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води від 01.10.2009 року, укладеного між сторонами по справі, в тому числі: 65 258 грн. 49 коп. - основного боргу, 3422 грн. 31 коп. – пені, 2991 грн. 05 коп. – інфляційних збитків, 723 грн. 78 коп. – 3 % річних, а також стягнути з відповідача судові витрати, пов’язані з розглядом справи.

          Крім того, позивач подав заяву про уточнення позовних вимог № 4483 від 10.08.2011 року, в якій зазначив, що в зв’язку з частковою сплатою відповідачем суми основного боргу в розмірі 1 000 грн. 00 коп. просить стягнути з відповідача 64 258 грн. 49 коп., в іншій частині позовні вимоги просить залишити без змін.  

Відповідач відзив на позов не подав, повноважного представника в засідання суду не направив, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, відповідно до повідомлення про вручення поштового відправлення, ухвала про порушення провадження у справі  від 25.07.2011р. отримана відповідачем 03.08.2011 року, про причини неявки суд не повідомив.

          За таких обставин, справа розглядається за наявними в ній матеріалами на підставі ст. 75 Господарського процесуального кодексу України.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши повноважного представника позивача, дослідивши та оцінивши надані докази, суд  встановив:

          Відповідно до договору № 1638-Т від 01.10.2009 року, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «Сумитеплоенерго» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Клевер»,  про надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води, відповідно до умов якого позивач зобов’язувався надавати споживачеві вчасно та відповідної якості послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води, а споживач зобов’язувався вчасно оплачувати надані послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, передбачених даним договором.

          Згідно п.3.2, п.3.3, п.3.5 договору, розрахунковим періодом є календарний місяць. Відповідач до 15 числа розрахункового періоду повинен був сплачувати вартість зазначеної в договорі кількості спожитої теплової енергії в гарячій воді, передбаченої на розрахунковий період. Остаточний розрахунок за фактичну спожиту теплову енергію здійснюється до 10-го числа, наступного за розрахунковим, з урахуванням залишкової суми (сальдо) розрахунків на початок місяця.

Відповідачу в період з грудня 2010 року по квітень 2011 року надавалися послуги з постачання теплової енергії, але відповідач не належним чином виконав свої договірні зобов’язання в частині розрахунків, в зв’язку з чим виникла заборгованість в розмірі 65 258 грн. 49 коп. Однак, позивач подав заяву про уточнення позовних вимог, в якій зазначив, що відповідачем частково сплачено борг в розмірі 1000 грн. 00 коп.

Як досліджено судом, 500 грн. 00 коп. відповідачем сплачено 11.07.2011 року, тобто до порушення провадження у справі (25.07.2011р.), тому в задоволенні позовних вимог в цій частині суд відмовляє.

Оскільки сума боргу в розмірі 500 грн. 00 коп. сплачена відповідачем після порушення провадження у справі (02.08.2011р.), тому провадження у справі щодо стягнення 500 грн. 00 коп. підлягає припиненню на підставі п.1-1 ст.80 Господарського процесуального кодексу України.

          Таким чином, заборгованість відповідача за надані позивачем послуги, згідно уточнених позовних вимог, становить 64 258  грн. 49 коп., що підтверджується матеріалами справи, зокрема, відомостями звірки взаєморозрахунків за період з 01.12.2010 року по 20.06.2011 року.

Відповідно до пункту 1 статті 193 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що в певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Згідно  ст. 526 Цивільного кодексу України зобов’язання має виконуватися належним чином, відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог – відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Якщо у зобов’язанні встановлений строк його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк.  

Статтею 525 Цивільного кодексу України передбачено, що одностороння відмова від зобов’язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

          Відповідно до ст. 610 Цивільного кодексу України порушення зобов‘язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов‘язання.

Відповідач свої зобов’язання за договором не виконав, оплату за надані послуги в розмірі 64 258 грн. 49 коп. не провів.  

Крім того, умовами договору, а саме підпунктом 5.1.5, передбачено, що у разі несвоєчасної оплати споживачем грошових коштів, які передбачені термінами цього договору, споживач зобов’язаний сплатити пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання за кожен календарний день прострочення виконання грошового зобов’язання. Споживач, який прострочив, виконання грошового зобов’язання, на вимогу виконавця зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3% річних.

За прострочення платежу відповідачу була нарахована пеня в розмірі 3422 грн. 31 коп.

Оскільки, пеня в сумі 3422 грн. 31 коп. нарахована в межах строку позовної давності, з урахуванням вимог Закону України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань» та ч.6 ст.232 Господарського кодексу України, позовні вимоги в зазначеній частині є обґрунтованими та підлягають задоволенню на підставі ст.ст. 549-552 Цивільного кодексу України.

Відповідно до ст.625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу  інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних з простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом. Відповідачу також нараховано 723 грн. 78 коп. – 3% річних та 2991 грн. 05 коп. – інфляційних збитків.

За таких обставин, на час розгляду справи заборгованість відповідача становить 71 395 грн. 63 коп., а саме: 64 258 грн. 49 коп. – основного боргу, 3422 грн. 31 коп. – пені, 2991 грн. 05 коп. – інфляційних збитків, 723 грн. 78 коп. – 3 % річних.  

Факт заборгованості відповідача в сумі 71 395 грн. 63 коп. підтверджено матеріалами справи.

За таких обставин, суд дійшов висновку, що вимоги позивача є правомірними, обґрунтованими і підлягають частковому задоволенню.

Відповідно до ст.ст. 44, 49 Господарського процесуального кодексу України позивачу за рахунок відповідача  відшкодовуються 723 грн. 96 коп. витрат по сплаті державного мита та 236 грн. 00 коп. - витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 44, 49, 75, 82, 83, 84, 85 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

                                                  

В И Р І Ш И В:

1.Позов задовольнити частково.

2.Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Клевер» (40024, м.Суми, вул. СКД, 25а; код 32602193) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Сумитеплоенерго» (40022, м.Суми, вул.2-га Залізнична,10, код 33698892)  64 258 грн. 49 коп. – основного боргу, 3422 грн. 31 коп. – пені, 2991 грн. 05 коп. – інфляційних збитків, 723 грн. 78 коп. – 3 % річних, 723 грн. 96 коп. – витрат по сплаті державного мита та 236 грн. 00 коп. - витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

3.В частині стягнення 500 грн. 00 коп. - провадження у справі припинити на підставі п.1-1 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України.

4.В іншій частині позову – відмовити.

5.Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

СУДДЯ                                                                                 О.Ю. СОП‘ЯНЕНКО

У судовому засіданні було оголошено вступну та резолютивну частини рішення.   

Повний текст рішення підписано 01.09.2011 року.

   

Дата ухвалення рішення 30.08.2011
Зареєстровано 12.09.2011
Оприлюднено 13.09.2011

Судовий реєстр по справі 5021/1695/2011

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Судовий наказ від 12.09.2011 Господарський суд Сумської області Господарське
Рішення від 30.08.2011 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 11.08.2011 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 25.07.2011 Господарський суд Сумської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону