КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

 

      КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ

СУД      

01025, м.Київ, пров.

Рильський, 8                                                           

т. (044) 278-46-14

 

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ

УКРАЇНИ

 

 30.10.2007                                                                                          

№ 40/122

 Київський апеляційний господарський суд у

складі колегії суддів:

 головуючого:          Шипка 

В.В.

 суддів:            Борисенко  І.В.

          Розваляєвої 

Т.С.

            

 За участю представників:

 від позивача - ОСОБА_1

ОСОБА_2

-дов. № 8894 від 21.12.2006

                ОСОБА_3 - дов. № 4818 від

06.08.2007

 від відповідача - Римар І.В. - дов. б/н від

28.03.2007

 розглянувши у відкритому судовому засіданні

апеляційну скаргу ОСОБА_1

 на рішення Господарського суду м.Києва від

14.06.2007

 у справі № 40/122 (Пасько М.В.)

 за позовом                               ОСОБА_1

 до                                                   Товариство

з обмеженою відповідальністю "Автоконтинент"

             

                       

 про                                                 

виплату вартості майна після проведення розрахунків, виплату

належноїчастки прибутку (дивіденди)

 

ВСТАНОВИВ:

 ОСОБА_1(надалі - позивач, апелянт) звернувся

до Господарського суду м. Києва з позовом до Товариства з обмеженою

відповідальністю „АВТОКОНТИНЕНТ” (надалі - відповідач) про зобов'язання

відповідача:

-          виплатити позивачу вартість майна

Товариства після проведення розрахунків згідно положень Статуту, Установчого

договору Товариства та чинного законодавства;

-          виплатити позивачу належну йому

частку прибутку (дивіденди), одержані Товариством в 2006 році з 01.01.2006 по

01.01.2007 включно на момент його виходу з ТОВ „АВТОКОНТИНЕНТ”.

Рішенням

Господарського суду м. Києва від 14.06.2007р. у справі № 40/122 в задоволенні

позову відмовлено.

Рішення

місцевого суду мотивоване тим, що позовні вимоги задоволенню не підлягають, так

як позивачем не доведено порушення його прав та законних інтересів з боку

відповідача, оскільки передбачений законодавством та установчими документами

ТОВ „АВТОКОНТИНЕНТ” строк для проведення розрахунків з позивачем (12 місяців з

моменту його виходу з Товариства) ще не збіг, а тому відповідачем не порушено

права позивача на його частку в майні та прибутку Товариства.

ОСОБА_1,

не погоджуючись із вказаним рішенням суду, звернувся до Київського апеляційного

господарського суду з апеляційною скаргою (та Змінами до апеляційної скарги від

17.08.07) у відповідності до яких просить скасувати рішення Господарського суду

м. Києва від 14.06.2007 у справі № 40/122 та прийняти нову постанову, якою

зобов'язати ТОВ „АВТОКОНТИНЕНТ”:

-          провести розрахунки по визначенню

вартості частки майна позивача (17,49 %) у статутному фонді ТОВ „АВТОКОНТИНЕНТ”

на момент виходу зі складу учасників;

-          виплатити позивачу вартість спірного

майна пропорційно його частці у статутному фонді ТОВ „АВТОКОНТИНЕНТ”;

-          надати розрахунки по встановленню

розміру дивідендів та виплатити належну позивачу частку прибутку (дивіденди),

одержаного Товариством у 2006 році з 01.01.2006 по 01.01.2007 включно на момент

його виходу з ТОВ „АВТОКОНТИНЕНТ”.

Апеляційна

скарга мотивована тим, що місцевим судом прийнято рішення з неповним

з'ясуванням обставин, що мають значення для справи, невідповідністю висновків,

викладених в рішенні, обставинам справи та з порушенням норм процесуального

права.

Від

відповідача надійшли „Письмові заперечення проти змін до апеляційної скарги” від

09.10.07, в яких він зазначив, що у відповідності до „Змін до апеляційної

скарги” від 17.08.07 позивачем фактично заявлені додаткові позовні вимоги, які

не заявлялись та не були предметом розгляду в суді першої інстанції, а тому у

суду апеляційної інстанції відсутні підстави для їх прийняття та розгляду. Крім

того, відповідач вважає, що підстави для скасування рішення Господарського суду

м. Києва від 14.06.2007р. у справі № 40/122 відсутні.

Представники

апелянта (позивача) в судовому засіданні апеляційної інстанції апеляційну

скаргу підтримали та просили її задовольнити.

Представник

відповідача в судовому засіданні апеляційної інстанції проти доводів апелянта

заперечував  та просив у задоволенні

апеляційної скарги відмовити.

В

судовому засіданні на підставі ч.3 ст.77 ГПК України судом оголошувались

перерви: 09.10.2007 до 23.10.2007 та 23.10.2007 до 30.10.2007.

Розглянувши

доводи апеляційної скарги, заслухавши пояснення представників сторін та наявні

матеріали справи, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга

задоволенню не підлягає з огляду на наступне.

Як

вбачається з матеріалів справ, згідно Статуту ТОВ „АВТОКОНТИНЕНТ” (нова

редакція), затвердженого рішенням загальних зборів учасників (протокол № 3 від

23.12.2004), ОСОБА_1був учасником ТОВ „АВТОКОНТИНЕНТ” з часткою у статутному

фонді - 17,49%, що становило на момент підписання Статуту у новій редакції 3

488 520,00 грн. (п.6.1 Статуту).

Заявою

№ 3881 від 23.08.2006р.(а.с.29) ОСОБА_1 повідомив відповідача про свій вихід з

Товариства та про зобов'язання ТОВ „АВТОКОНТИНЕНТ” сплатити йому вартість

належної йому частини майна, пропорційної його частці у статутному фонді

товариства, та належної йому частки прибутку, одержаного товариством в 2006

році до моменту його виходу.

Рішенням

загальних зборів учасників ТОВ „АВТОКОНТИНЕНТ” (протокол № 4 від 17.11.2006,

а.с.30- 32), зокрема, було вирішено:

-  виключити ОСОБА_1 з числа учасників ТОВ

„АВТОКОНТИНЕНТ” у зв'язку з поданою заявою від 23.08.2006 та в зв'язку з тим,

що він вибуває з числа учасників ТОВ „АВТОКОНТИНЕНТ”;

-

провести розрахунки відповідно до установчих документів ТОВ „АВТОКОНТИНЕНТ” та

чинного законодавства.

Вказані

обставини сторонами не заперечуються.

В

березні 2007 ОСОБА_1 звернувся до Господарського суду м.Києва з позовом до ТОВ

„АВТОКОНТИНЕНТ” про зобов'язання відповідача:

-          виплатити позивачу вартість майна

Товариства після проведення розрахунків згідно положень Статуту, Установчого

договору Товариства та чинного законодавства;

-          виплатити позивачу належну йому

частку прибутку (дивіденди), одержані Товариством в 2006 році з 01.01.2006 по

01.01.2007 включно на момент його виходу з ТОВ „АВТОКОНТИНЕНТ”.

Судова

колегія погоджується з висновком суду першої інстанції про відсутність підстав

для задоволення позовних вимог з огляду на наступне.

Статтею

148 ЦК України передбачено:

-

учасник товариства з обмеженою відповідальністю має право вийти з товариства,

повідомивши товариство про свій вихід не пізніше ніж за три місяці до виходу,

якщо інший строк не встановлений статутом;

-

учасник, який виходить із товариства з обмеженою відповідальністю, має право

одержати вартість частини майна, пропорційну його частці у статутному капіталі

товариства;

- за

домовленістю між учасником та товариством виплата вартості частини майна

товариства може бути замінена переданням майна в натурі;

-

якщо вклад до статутного фонду був здійснений шляхом передання права

користування майном, відповідне майно повертається учасникові без виплати

винагороди;

-

порядок і спосіб визначення вартості частини майна, що пропорційна частці

учасника у статутному фонді, а також порядок і строки її виплати встановлюються

статутом і законом.

У

відповідності до ст.54 Закону України „Про господарські товариства” при виході

учасника з товариства з обмеженою відповідальністю йому виплачується вартість

частини майна товариства, пропорційна його частці у статутному (складеному)

капіталі. Виплата провадиться після затвердження звіту за рік, в якому він

вийшов з товариства, і в строк до 12 місяців з дня виходу. На вимогу учасника

та за згодою товариства вклад може бути повернуто повністю або частково в

натуральній формі.

Учаснику,

який вибув, виплачується належна йому частка прибутку, одержаного товариством в

даному році до моменту його виходу. Майно, передане учасником товариству тільки

в користування, повертається в натуральній формі без винагороди.

Згідно

пункту 7.4 Статуту ТОВ „АВТОКОНТИНЕНТ” добровільний вихід учасника з Товариства

здійснюється на підставі його письмової заяви, поданої не менш, як за 30 днів

до моменту виходу. Виключення учасника здійснюється на підставі рішення

загальних зборів учасників Товариства.

При

виході учасника з Товариства йому виплачується вартість частини майна

Товариства, пропорційна його частці у статутному капіталі. Виплата провадиться

після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з Товариства, і в строк до

12 місяців з дня виходу. На вимогу учасника та за згодою загальних зборів

учасників Товариства, частка учаснику, який вибув, може бути повернена повністю

або частково в натуральній формі.

Пунктом

15.3 Статуту ТОВ „АВТОКОНТИНЕНТ” визначено, що дивіденд сплачується в терміни,

встановлені загальними зборами учасників Товариства. Розмір дивіденду для

конкретного учасника визначається загальними зборами учасників Товариства з

розрахунку на належну йому частку статутного капіталу Товариства.

Таким

чином, чинним законодавством та Статутом ТОВ „АВТОКОНТИНЕНТ” (в редакції,

чинній на момент виходу позивача) передбачено право учасника Товариства за

власною ініціативою вийти з числа учасників цього Товариства, а також

передбачено  право такої особи отримати

вартість частини майна Товариства, пропорційної його частці у статутному

капіталі Товариства.

Разом

з тим, чинним законодавством та Статутом ТОВ „АВТОКОНТИНЕНТ” передбачено

обов'язок відповідача здійснити таку виплату учаснику, що вийшов, після

затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з Товариства, і в строк до 12

місяців з дня виходу.

З

матеріалів справи судом вбачається, що:

-

вартість частини майна ТОВ „АВТОКОНТИНЕНТ”, пропорційна частці у статутному

капіталі Товариства, що належить ОСОБА_1, та підлягає виплаті відповідачем

позивачу у зв'язку з його виходом з числа учасників Товариства, становить 3 480

869 грн. (належним чином засвідчена копія Розрахунку ТОВ „АВТОКОНТИНЕНТ” № 21

від 21.05.2007  - наявна в матеріалах

справи);

-

розподіл прибутку між учасниками ТОВ „АВТОКОНТИНЕНТ” у 2006 році не відбувався

у зв'язку з наявністю станом на 31.12.2006 збитків у сумі 44,2 тис. грн.

(належним чином засвідчена копія Довідки ТОВ „АВТОКОНТИНЕНТ” № 15/08 від

15.08.2007  наявна в матеріалах справи).

Сторонами

не заперечується, що датою виходу позивача з числа учасників Товариства з

обмеженою відповідальністю „АВТОКОНТИНЕНТ” є 17.11.2006р.

А

отже, відповідач зобов'язаний виплатити ОСОБА_1 вартість частини майна

Товариства, пропорційну частці позивача у статутному капіталі (3 480 869 грн.),

в строк до 17.11.2007р.

Судова

колегія дійшла висновку, що судом першої інстанції правильно встановлено, що

строк виплати вартості частини майна Товариства, пропорційної частці у

статутному фонді, яка належить ОСОБА_1, відповідачем не порушено, оскільки ні

законом, ні статутом відповідача не передбачено обов'язку відповідача здійснити

таку виплату негайно або на певну дату, визначену учасником, що вийшов, а тому

підстави для задоволення позовних вимог відсутні та в задоволенні позову

місцевим судом відмовлено обґрунтовано.

Враховуючи

усе вищевикладене, колегія суддів вважає, що рішення Господарського суду м.

Києва від 14.06.2007р. по справі № 40/122 відповідає чинному законодавству,

фактичним обставинам та матеріалам справи, підстав для його скасування не

вбачається.

Керуючись

ст.ст. 99, 101, п.1 ст.103, 105 ГПК України, Київський апеляційний

господарський суд -

 

ПОСТАНОВИВ:

 1. Апеляційну скаргу ОСОБА_1 залишити без задоволення,

а рішення Господарського суду м. Києва від 14.06.2007 р. у справі № 40/122 за

позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю „АВТОКОНТИНЕНТ” -

без змін.

2.   Матеріали справи № 40/122 повернути до

Господарського суду м. Києва.

 Головуючий суддя                                                                     

Шипко  В.В.

 

 Судді                                                                                         

Борисенко  І.В.

 

                                                                                          Розваляєва  Т.С.

 

 

 

Дата ухвалення рішення 30.10.2007
Зареєстровано 27.05.2008
Оприлюднено 06.08.2008

Судовий реєстр по справі 40/122

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 10.01.2011 Харківський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 21.10.2010 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 05.10.2010 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 14.09.2010 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 30.08.2010 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 16.08.2010 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 20.07.2010 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 12.07.2010 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 22.06.2010 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 03.06.2010 Господарський суд Харківської області Господарське
Постанова від 30.10.2007 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 14.06.2007 Господарський суд міста Києва Господарське
Рішення від 23.05.2007 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 13.04.2007 Господарський суд Донецької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 40/122

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону