ЖИТОМИРСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

2/2051

                 

ЖИТОМИРСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

_________________________________________________

__________________________________________________________________________________

10002, м.Житомир, майдан Путятинський, 3/65  тел.(8-0412) 48-16-02

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

 

 "12" жовтня 2006 р.                                                          Справа №  2/2051

Житомирський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

 головуючого   судді                                                  Ляхевич А.А.

суддів:                                                                        Зав'язуна В.С.

                                                                                   Зарудяної Л.О.

при секретарі                                                            Воробйовій Т.А. ,

за участю представників сторін:

від позивача: Данюк О.М. - довіреність №6901 від 01.09.2006р.,

від відповідача: Лозовський О.М. - директор,

розглянувши апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Легіон",

с.Кіровка Криворізького району Дніпропетровської області

на рішення Господарського суду Житомирської області

від "25" серпня 2006 р. у справі №  2/2051 (суддя Тимошенко О.М.)

за  позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Легіон",

с.Кіровка Криворізького району Дніпропетровської області

до Приватного підприємства фірми "Ладес", м.Житомир

про стягнення 35415,16 грн.,

 ВСТАНОВИВ:

  

Рішенням господарського суду Житомирської області від 25.08.2005р.відмовлено у позові товариству з обмеженою відповідальністю "Легіон", с.Кіровка Криворізького району до приватного підприємства фірми "Ладес", м.Житомир про стягнення 35415,16грн.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням, позивач звернувся до апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, посилаючись на порушення судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права та неповне з'ясування обставин, що мають значення для справи.

Апеляційна скарга ТОВ "Легіон" мотивована, зокрема, тим, що:

- факт отримання відповідачем товару підтверджено як видатковими накладними №0001118 від 10.12.2004р. та № 0001169 від 27.12.2004р. так і довіреностями ЯИЯ №607774 від 10.12.2004р., так і ЯИЯ №607783 від 27.12.2004р., виданими на ім'я Лозовського  Антонія Володимировича;

- згідно ст.ст.1, 9 Закону України "Про  бухгалтерський облік та звітність в Україні", т.2 Положення про документальне забезпечення записів в  бухгалтерському обліку, затвердженого  наказом Міністерства  фінансів України від 24.05.1995р. №88, наказу Міністерства статистики України №192 від 21.06.1996р. "Про затвердження типової форми первинного обліку  М-2" довіреність на отримання товарно-матеріальних цінностей є первинним документом суворої звітності;

- довіреність незалежно від строку її дії залишається у постачальника при першому відпуску цінностей;

- неправомірною є оцінка судом першої інстанції акту взаємозвірки  між сторонами, що акти не є документами первинного обліку.

В засіданні суду представник позивача підтримав доводи апеляційної скарги.

В засіданні суду та у письмовому пояснення від 12.10.2006р. відповідач погодився з доводами апеляційної скарги, пояснивши що в результаті перевірки витребуваної судом апеляційної інстанції - книги обліку придбаних товарів (робіт, послуг) за 2004р. було встановлено, що товарно-матеріальні цінності ТОВ "Ладес" було отримано.

Заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши доводи апеляційної скарги та матеріали справи, перевіривши законність та обгрунтованість рішення, колегія судів вважає, що апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Легіон" 23.07.2005р. звернулось до господарського суду Житомирської області з позовною заявою про стягнення боргу в сумі 29834,16грн., а також 210,88грн. 3% річних та 5370,15грн. пені.

В обгрунтування позовних вимог позивач посилався на те, що факт отримання відповідачем у грудні 2004р. товару: кукурудзяних паличок підтверджується видатковими накладними: №0001118 від 10.12.2004р. та №0001169 від 27.12.2004р., а також довіреностями ЯИЯ №607774 від 10.12.2004р. та ЯИЯ №607783 від 27.12.2004р., виданими приватним підприємством "Ладес" на ім'я Лозовського А.В.  (а.с. 13, 15).

У подальшому позивачем на адресу відповідача було направлено претензію №1/04 від 13.04.2005р. з вимогою сплати вартості отриманого товару у сумі 29834,15грн. яку відповідач не задовільнив.

У засіданні суду першої інстанції відповідач заперечив факт отримання товару за вищеназваними накладними, пославшись на відсутність у них підписів уповноваженої на отримання товарно-матеріальних цінностей особи (а.с. 31).

ТОВ "Легіон" у поясненні на зазначений  відзив відповідача заперечило проти наданих останнім пояснень, стверджуючи, що наявність у позивача  належним чином засвідчених довіреностей на ім'я Лозовського А.В. (директора підприємства) може свідчити про отримання товару позивачем.

Так, позивач, посилався, зокрема, на Інструкцію про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей, яка  затверджена наказом Міністерства фінансів України №99 від 16.05.1996р., якою передбачено, що відпуск будь-яких товарно-матеріальних цінностей між підприємствами здійснюється тільки за довіреністю одержувачів встановленого зразка, яка є документом суворої звітності, стверджував, що товар відпущено було в обмін на довіреності.

Розгляд апеляційної скарги неодноразово відкладався судом та від сторін витребовувався ряд документів.

У судове засідання 12.10.2006р. з'явився, виконуючи  вимогу ухвали суду, директор  приватного підприємства фірми "Ладес" Лозовський Антоній Володимирович  та надав письмові пояснення з приводу отримання товару за спірними накладними.

Керівником відповідача підтверджено факт отримання підприємством товару - кукурудзяних паличок на загальну суму 29834,16грн. згідно накладних №0001118 від 10.12.2004р. та №0001169 від 27.12.2004р.

З витребуваної судом та оглянутої в засіданні суду книги обліку придбання товарів (робіт, послуг) ППФ "Ладес" за 2004р., прошитої, пронумерованої та скріпленої печатками  як фірми "Ладес", так і Житомирської обласної державної об'єднаної податкової адміністрації  вбачається проведення господарської операції з придбання товару у ТОВ "Легіон" 10.12.2004р. на суму 12766,20грн., ПДВ 2553,24грн. (запис за №521) та 27.12.2004р. на суму 12095,60грн., ПДВ 2419,12грн. (запис №545).

Згідно пояснення представника ППФ "Ладес" та зазначених записів податкові накладні ТОВ "Легіон" були включені до складу податкового кредиту ППФ "Ладес".

Окрім того, у книзі обліку довіреностей ПП фірми "Ладес" за 2002- 2005р.р. в наявності реєстрація довіреностей ЯИЯ №607774 від 10.12.2004р. та ЯИЯ №607783 від 27.12.2004р., виданих на ім'я директора ППФ "Ладес" Лозовського А.В. з відміткою про використання їх саме за спірними накладними.

З врахуванням наведеного, слід вважати, що хоча і видаткові накладні №0001118 від 10.12.2004р. та №0001169 від 27.12.2004р. не в повній мірі відповідають вимогам, встановленим для первинних документів статтею 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", п.2.4 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995р. №88, однак у сукупності докази, надані позивачем: довіреності: ЯИЯ №607774 від 10.12.2004р., ЯИЯ №607783 від 27.12.2004р., накладні №0001118 від 10.12.2004р., №0001169 від 27.12.2004р., податкові накладні                     ТОВ "Легіон" №0001123 від 10.12.2004р. та №0001174 від 27.12.2004р., а також витребувані судом апеляційної інстанції книга обліку придбання товарів (робіт, послуг) та книга обліку довіреностей, а також письмові пояснення представника ППФ "Ладес" - директора Лозовського А.В., який отримував вищеназвані довіреності є підтвердженням факту  отримання товару на  суму 29834,16грн. відповідачем.

Відповідач не надав доказів проведення розрахунків з боргом, наявність останнього підтвердив.

Згідно ч.1 ст.692 ЦК України покупець зобов'язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати.

Окрім того, позивач направив на адресу відповідача у відповідності зі ст.530 ЦК України вимогу на сплату боргу (претензія №1/104 від 13.04.2005р.).

Згідно ст.525 ЦК України зобов'язання має виконуватись належним  чином відповідно, зокрема , до вимог  Цивільного кодексу України.

У відповідності зі ст.625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу, а також три проценти річних від простроченої суми  якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Розрахунок 3% річних, заявлений позивачем, обгрунтований.

Що стосується позовної вимоги в частині стягнення пені, то колегія суддів вважає, що вона не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст.546 ЦК України неустойка (пеня) є одним з видів забезпечення виконання зобов'язання.

Статтею 547 ЦУ України передбачено, що правочин щодо забезпечення виконання зобов'язання неустойкою вчиняється у письмовій формі.

Зазначена вимога кореспондується зі ст.1 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань" - де зазначено, що розмір пені встановлюється за згодою сторін.

Позивачем не доведено факту наявності встановлення за згодою сторін у письмовій формі неустойки у вигляді пені в певному розмірі.

Враховуючи наведене, необгрунтованим є висновок місцевого господарського  суду щодо відмови  у позові в частині стягнення  боргу та 3% річних.

Тому апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню, а рішення суду першої інстанції - скасуванню в частині відмови у позові щодо стягнення боргу  та 3% річних. В іншій частині рішення слід залишити без змін.

Судові витрати покладаються на  відповідача пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

  Керуючись ст.ст.101, 103 - 105 Господарського процесуального кодексуУкраїни, Житомирський апеляційний господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Легіон",               с. Кіровка  Криворізького району Дніпропетровської області задовольнити частково.  

2. Рішення Господарського суду Житомирської області від 25.08.2005 р. у справі №2/2051 скасувати в частині відмови в задоволенні позову про стягнення боргу та 3% річних.

В іншій частині рішення залишити без змін.

Резолютивну частину рішення викласти в такій редакції:

"1. Стягнути з Приватного  підприємства  фірми  "Ладес" (м. Житомир, вул.Баранова,52, код 32066523) на користь Товариства  з обмеженою відповідальністю "Легіон" (Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Кіровка, вул.Шкільна,6, код 21933658) - 29834,16 грн. боргу, 210,88 грн. 3% річних, 300,45 грн. витрат з державного мита, 100,11 грн. витрат на технічно-інформаційне забезпечення судового процесу

2. У позові в частині стягнення 5370,15 грн. пені відмовити."

3. Видачу наказу доручити Господарського суду Житомирської області.

4.  Справу № 2/2051 повернути до Господарського суду Житомирської області.

 Головуючий  суддя                                                              Ляхевич А.А.

                

 судді:

                                                                                           Зав'язун В.С.  

                                                                                           Зарудяна Л.О.  

 

віддрук. 4 прим.

1- до справи,

2- позивачу,

3- відповідачу,

4- в наряд

 

Дата ухвалення рішення 12.10.2006
Зареєстровано 30.10.2006
Оприлюднено 03.09.2007

Судовий реєстр по справі 2/2051

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 16.04.2007 Господарський суд Хмельницької області Господарське
Постанова від 12.10.2006 Житомирський апеляційний господарський суд Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 2/2051

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону