ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

РІШЕННЯ

 

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" травня 2008 р.

Справа № 16/88-1566

Господарський суд Тернопільської

області

у складі            

Розглянув справу

за позовом 

Відкрите акціонерне товариство "Тернопільобленерго"     в особі Монастириський район електричних

мереж вул. Шевченка, 59,м.Монастириськ, Тернопільська область   

до  Суб"єкт

підприємницької діяльності-фзична особа ОСОБА_1 АДРЕСА_1

За участю представників сторін:

Позивача: Татарин С.В. - юрисконсульт, довіреність №

26/24 від 08.01.08р.

Відповідача: нез"явився.

Суть справи:  Ухвалою суду

від  8 травня 2008 року розгляд справи

відкладено відповідно до п.п.1,2 ч.1 ст.77 ГПК України на 26 травня 2008 року

на 10 год. 30 хв. в межах строку, передбаченого ст. 69 ГПК України.

      Відкрите акціонерне

товариство "Тернопільобленерго" в особі Монастириський район

електричних мереж вул. Шевченка, 59, м.Монастириськ,Тернопільська область  звернулось до суду з позовом до Суб'єкта

підприємницької діяльності-фізичної особи ОСОБА_1 АДРЕСА_1про стягнення 794

грн.46 коп. ( в т.ч. 576 грн.99 коп. заборгованості за спожиту електроенергію;

55 грн. 53 коп. пені та 161 грн. 94 коп. інфляційних нарахувань), 102 грн.

держмита та 118 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення.

    Як зазначає позивач в

своїй позовній заяві, підставою для звернення до суду з позовом є неналежне

виконання відповідачем договірних зобов'язань щодо оплати використаної

електроенергії за договором  про

постачання електричної енергії № 370 від 06.07.2007р.

 Представник позивача

з'явився в судове засідання. Представник відповідача в судове засідання  не з'явився, 

відзиву  на позов не надав, хоча

про час та місце  судового розгляду

справи належним чином повідомлений 

(повідомлення № 160769  про

вручення 15.05.08р. відповідачу рекомендованого листа, відправленого  12.05.08р., знаходиться в матеріалах справи).

     В розпочатому судовому

засіданні  08.05.2008 року представнику

позивача було роз'яснено процесуальні права та обов'язки згідно

ст.ст.20,22,81-1 ГПК України.

 Технічна фіксація судового

процесу у відповідності до ст.81-1 ГПК України не здійснювалась за відсутності

відповідного клопотання представника позивача.

    Розглянувши

матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, суд встановив

наступне.

   06  липня 2007р. між Відкритим акціонерним

товариством  «Тернопільобленерго», далі -

"Постачальник" електричної енергії, в особі  начальника Монастириського РЕМ - Дянів С.В.,

що діяв на підставі Статуту та Положення про 

РЕМ, з одного боку  та  Цех напівфабрикатів, далі -

"Споживач",  в особі  підприємець - ОСОБА_1., що діяла на

підставі  свідоцтва про державну

реєстрацію, укладено договір № 370 про постачання електричної енергії, згідно

розділу 1 якого "Постачальник" зобов'язувався продати електричну

енергію "Споживачу", а "Споживач" -оплатити

"Постачальнику" вартість електричної енергії  та здійснювати інші платежі згідно з умовами

цього Договору .

   Згідно п.9.4 розділу 9

Договору передбачено, що цей Договір набирає чинності з дня його підписання і

укладається на термін до 31 грудня __ року. Договір вважається продовженим на

наступний календарний рік, якщо за місяць до закінченого терміну дії Договору

жодною із сторін не буде заявлено про припинення його дії або перегляд його

умов.

    Пунктом 2 додатку № 2

"Порядок розрахунків" до Договору №370 від 06.07.2008р., який є його

невід'ємною частиною, сторони передбачали, що розрахунковим вважається період з

1 числа місяця до такого ж числа наступного місяця, а перший день після

закінчення розрахункового періоду є днем отримання рахунку на оплату. Рахунок

оплачується  "Споживачем"

протягом  5  операційних днів від дня його отримання.

Згідно пункту 7 додатку №2 "Порядок розрахунків" до

Договору №370 від 06.07.2008р.,передбачено, що щомісяця, в перший день після

закінчення розрахункового періоду "Споживач"  зобов'язується направляти представника до

"Постачальника" електричної енергії для надання акту про використану

електричну енергію (за попередній розрахунковий період), та отримання рахунку

на оплату вартості фактично спожитої електричної енергії.

         Рахунок

оплачується  "Споживачем"

протягом  5  операційних днів від дня його отримання. Як

вбачається із матеріалів справи, підприємець ОСОБА_1. прийняті на себе

зобов'язання згідно договору №370 від 06.07.2008р належним чином не виконала та

допустила заборгованість за спожиту електроенергію за період серпень

2007р.-вересень 2007 р., яка станом на 01.04.2008р. становить 576 грн. 99

коп. Вказана заборгованість відповідача перед позивачем підтверджується

матеріалами справи, а саме: розрахунком   боргу станом на 01.04.2008 року;  актами 

від 06.08.2007р. та 11.09.2007р., складеними інженером дільниці   енергозбуту ВАТ

"Тернопільобленерго" про контрольне зняття показників; рахунками,

виставленими позивачем відповідачу для оплати за спожиту активну електроенергію

за  серпень,вересень 2007р., (належним

чином завірені копії актів про обсяги спожитої електроенергії та рахунків,

виставлених для оплати знаходяться в матеріалах справи).

     Статтями 265,

275,276,277 Господарського кодексу України передбачено, що за договором

енергопостачання підприємство (енергопостачальник) відпускає електричну

енергію,  споживачеві (абоненту), який

зобов'язаний оплатити прийняту енергію та дотримуватися передбаченого договором

режиму її використання, а також забезпечити безпечну експлуатацію енергетичного

обладнання, що ним використовується. Загальна кількість енергії, що

відпускається, визначається за погодженням сторін. Показники якості енергії

узгоджуються сторонами на підставі державних стандартів або технічних умов шляхом

погодження переліку (величини) показників, підтримання яких є обов'язковим для

сторін договору. Розрахунки за договорами енергопостачання здійснюються на

підставі цін (тарифів), встановлених відповідно до вимог закону. Абоненти

користуються енергією з додержанням правил користування енергією відповідного

виду, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

Статтею 526 частина 1 Цивільного кодексу України передбачені

загальні умови виконання зобов'язання, а саме 

зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору

та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності

таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог,

що звичайно ставляться.

Всупереч вищезазначених приписів закону, відповідачем вчасно не

сплачено вартість спожитої електроенергії, а тому слід вважати, що за

відповідачем рахується борг перед позивачем 

за спожиту за період з  серпня

2007 р. по вересень 2007 р.  

електроенергію в сумі 576 грн. 99 коп.

     Враховуючи, що згідно

ст. 526 Цивільного кодексу України 

зобов'язання повинні виконуватися належним чином  і у 

встановлений строк, відповідачем  

строки передбачені договором 

порушені, в зв'язку з чим він повинен нести відповідальність,

передбачену умовами договору (п.п.4.2.1. п.4.2. р.4 Договору№ 370 від

06.07.2007р.), у вигляді сплати пені у розмірі 0,2 %  за кожен 

день  прострочення  платежу, враховуючи день фактичної оплати,

інфляційну суму  за несвоєчасне виконання

грошових зобов'язань у відповідності до чинного законодавства. З урахуванням

частини 6 статті 232 Господарського Кодексу України № 436-ІУ від 16 січня 2003

року,  сума пені за період з жовтня 2007

року по  березень 2008р. становить  55 грн. 53 коп.

(розрахунок  нарахування пені знаходиться

в матеріалах справи).

   Крім того, згідно  умовами договору (п.п.4.2.1. п.4.2. р.4

Договору), а також пункту 2 статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який

прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний

сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час

прострочення,  що за період з

01.06.2007р. по 01.04.2008р. становить 161 грн. 94 коп. (розрахунок

інфляційних нарахувань знаходиться в матеріалах справи).

Однак в судовому засіданні 26.05.08р. від представника позивача

надійшло письмове уточнення позовних вимог, без номера і без дати, в якому  вказує, що борг за спожиту електроенергію

фізичної особи -підприємця ОСОБА_1 . виник 

в серпні - вересні 2007 року. З врахуванням поданого уточнення позовних

вимог, сума інфляційних нарахувань за  

період вересень 2007р. - березень 2008р. відповідача становить 126

грн. 03 коп.

    При таких обставинах

справи, позовні вимоги щодо стягнення 576 грн.99 коп.

заборгованості за спожиту електроенергію, 55 грн. 53 коп. пені

та 126 грн. 03 коп.  інфляційних нарахувань підлягають до

задоволення як обґрунтовано заявлені, не оспорені відповідачем та не суперечать

чинному законодавству.

      Суд відмовляє в

задоволенні позовних вимог щодо стягнення інфляційних нарахувань в сумі  35 грн. 91 коп., як такі,

що необґрунтовано заявлені .  

    Державне мито в сумі 102

грн. 00 коп. та 118 грн.00 коп. витрати на інформаційно-технічне

забезпечення судового процесу у відповідності до ст.49 ГПК України покладаються

на відповідача.

Керуючись ст.ст.43,49,84,85 Господарського процесуального кодексу

України, суд

 

В И Р І Ш И В:

1.Позов задовольнити.

2.В частині позовних вимог щодо стягнення  суми  35

грн.91 коп.  інфляційних

нарахувань відмовити.

3.Стягнути з Суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи

ОСОБА_1  АДРЕСА_1,   ідентифікаційний номер - НОМЕР_1, на користь

Відкрите акціонерне товариство "Тернопільобленерго" в особі

Монастириський район електричних мереж вул. Шевченка, 59,

м.Монастириськ,Тернопільська область, ідентифікаційний код 25782009 - 576

грн.99 коп. основного боргу , 55 грн. 53 коп.  пені, 126 грн. 03 коп.   інфляційних нарахувань, 102 грн сплаченого

державного мита та 118 грн витрат на інформаційно-технічне

забезпечення судового процесу в повернення сплачених судових витрат.

       Видати наказ.

4.Рішення надіслати сторонам по справі.

      Рішення господарського

суду набирає законної сили після закінчення десятиденного

строку з дня його прийняття (підписання).

      На рішення суду, яке

не набрало законної сили, сторони мають право подати

апеляційну скаргу, а прокурор -апеляційне подання, протягом десяти

днів з дня прийняття (підписання) рішення 

через місцевий господарський суд.

 

                                                              

 

 

Рішення

підписано:  31.05.2008 року   

 

Суддя                                                                                         

Дата ухвалення рішення 26.05.2008
Оприлюднено 29.08.2008

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 16/88-1566

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону