ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

14/440

ГОСПОДАРСЬКИЙ

СУД

Луганської області

91016, м.Луганськ

пл.Героїв ВВВ 3а

тел.55-17-32

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ

СУД

Луганской области

91016, г.Луганск

пл.Героев ВОВ 3а

тел.55-17-32

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.10.06                                                                                 Справа № 14/440.

Суддя Лісовицький Є.А., розглянувши матеріали справи за позовом    Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Марс", м. Луганськ

до   Відкритого   акціонерного   товариства   "Страхова   компанія Універсальна " в особі Луганської філії ВАТ "СК "Універсальна", м. Луганськ

про стягнення 1ЗЗ 968 грн. 87 коп.

при секретарі судового засідання Андрущенко Г.М.

в присутності представників сторін:

від позивача - Колотович Д.О., дов. № 4009/юр від 05.09.06,

від   відповідача - Сєдих Ю.Л.. дов. №76Д/2006 від 23.08.06.

Представниками сторін подано клопотання про відмову від звукової фіксації судового процесу, яке судом задовольняється.

У справі оголошувались перерви до 11.10.06.

Суть справи: позивачем заявлено вимоги про стягнення заборгованості у розмірі 66471 грн.86 коп. по страховому відшкодуванню,  пені у сумі 776  грн. 88 коп. трьох відсотків річних у розмірі 248 грн. 27 коп., моральної шкоди у розмірі 66471 грн. 86 коп. за договором  від 11.08.05. №32-31/ 014045.

Позивач неодноразово змінював позовні вимоги збільшуючи, чи зменшуючи їх у певних частинах.

Кінцеві позовні вимоги встановлені у заявах від 11.10.06 у яких позивач просить стягнути з відповідача заборгованість по страховому відшкодуванню 37535 грн. 30 коп. ( зі зменшенням позовних вимог на 21358 грн. 26 коп. сплачених відповідачем добровільно, франшизи та з урахуванням зносу автомобіля), пені 529 грн. 20 коп. за період з 29.12.05 до 27.06.06, 3% річних –1108 грн. 49 коп. за період з 29.12.05 до 15.08.06, моральну шкоду 58893 грн. 56 коп.

Відповідач  заперечує проти позову з мотивів, викладених у відзиві. Заявив клопотання про призначення експертизи документів за підписами слідчого Сацика В.А.

Дане клопотання судом відхиляється, оскільки, як пояснив представник відповідача, він самостійно вже перевірив достовірність обставин, які викладені у даних документах. А та обставина, що на документах стоїть печатка іншого органу не грає суттєвої ролі для розгляду справи. Також відхиляється клопотання відповідача про зупинення провадження у справі у зв'язку з призначенням експертизи, оскільки клопотання про призначення експертизи відхилено.

Розглянувши матеріали справи, вислухавши представників сторін суд, -

В С Т А Н О В И В:

11.08.2005р. між ТОВ «Марс»та ВАТ «Страхова компанія «Універсальна»в особі Луганської філії, був укладений договір добровільного страхування наземного транспорту № 32-31/014045.

За умовами вищевказаного договору, ТОВ «Марс»- страхувальник, застрахувало транспортний засіб: легковий автомобіль «АUDI А6», реєстраційний номер 97656 АМ на суму 112750,00 грн. та зобов'язалось сплатити страховий внесок у розмірі 4972,28 грн,; ВАТ «Страхова компанія «Універсальна»- страховик, зобов'язалось у разі настання страхового випадку сплатити на користь ТОВ «Марс»відповідне страхове відшкодування.

ТОВ «ТД «Марс»повністю виконало свій обов'язок за договором, щодо сплати страхового внеску.

18.10.2005р. сталася дорожньо-транспортна пригода внаслідок якої був пошкоджений застрахований автомобіль.

Відповідно до п. А.1 Основної частини договору страхування, дорожньо-транспортна пригода є страховим випадком.

18.10.2005р. у відповідності до п.п. 4.2.9, 5.1. договору страхування, ТОВ „Марс»повідомило ВАТ «СК «Універсальна»про настання страхового випадку.

19.10.2005р. за участю представника ВАТ «СК «Універсальна», судовим експертом Нечаєвим О.І. був здійснений огляд застрахованого автомобіля. 15.11.2005р. транспортний засіб був додатково оглянутий представником ВАТ «СК «Універсальна»про що складено акт огляду транспортного засобу.

Відповідно до умов п.п. 6.1., 7.1. договору страхування, 01.11.2005р. ТОВ Марс»надало на адресу ВАТ «СК «Універсальна»з супровідним листом, документи, що необхідні страховику для розгляду питання про виплату страхового відшкодування, а саме: заяву ТОВ «ТД Марс»з обґрунтованою вимогою до ВАТ "СК «Універсальна»виплатити страхове відшкодування, довіреність повноважного представника ТОВ «ТД Марс» (згідно п. 7.1.2. договору страхування), договір страхування, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (згідно п. 7.1.4. договору страхування), довідку ДАІ про обставини ДТП, висновок страхового комісара, довідку з органів МВС та копію постанови про порушення кримінальної справи, висновок про розмір збитку, утилізаційну вартість, дійсну ринкову вартість на момент ДТП з фотокартками пошкодженого транспортного засобу, що підтверджується супровідним листом з відміткою відповідача про отримання.

Оскільки кримінальна справа була порушена не у відношенні Страхувальника або його уповноваженої особи, а по факту завдання тілесних ушкоджень середньої важкості, ТОВ «ТД Марс», згідно умов п. 7.1.6. договору страхування, не мало обов'язку щодо надання ВАТ «СК «Універсальна»копії судового рішення або постанови слідчого. Крім того, відповідно до висновків постанови про припинення кримінальної справи, страховий випадок стався не з вини страхувальника - ТОВ «ТД Марс».

Таким чином, 01.11.2005р. ВАТ «СК «Універсальна»отримало всі документи необхідні для вирішення питання про виплату страхового відшкодування.

З метою вирішення спору ТОВ «ТД Марс»зверталося на адресу ВАТ «СК «Універсальна»з вимогою виплатити страхове відшкодування чи то надати офіційні пояснення щодо причин затримки такої виплати.

Але до звернення позивача до суду відповідач ніяких дій щодо виплати чи відмови у виплаті страхового відшкодування не вчинив.

Після порушення провадження у справі відповідач сплатив позивачу 21358 грн. 26 коп. страхового відшкодування.

Позивач зменшив свої позовні вимоги на цю суму.

Оцінивши матеріали справи суд дійшов висновку, що позов підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 354 ГК України, за договором страхування, страховик зобов'язується при настанні страхового випадку здійснити страхову виплату.

Відповідно до п. З ч.1 ст. 20 Закону України «Про страхування», страховик зобов'язаний у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату або виплату страхового відшкодування у передбачений договором строк.

Відповідно до умов п. 7.3. договору страхування, після отримання документів, необхідних для здійснення виплати страхового відшкодування, ВАТ «СК «Універсальна»повинне в 10-денний термін (робочі дні) після отримання останнього документа прийняти рішення про виплату страхового відшкодування та скласти страховий акт, або прийняти рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування, про що повідомити мотивованим листом у триденний термін.

Відповідач повинен здійснити страхову виплату протягом десяти робочих днів після прийняття рішення про виплату страхового відшкодування (п.7.4 договору).

Відповідач звернувся до ЗАТ „Український центр після аварійного захисту „Експерт сервіс” про проведення автотоварознавчого дослідження автомобіля, застрахованого позивачем.

Згідно звіту про оцінку майна № 296 від 14.12.05 вартість спричиненої шкоди автомобілю склала 61712 грн. 31 коп.

Враховуючи те, що ТОВ «ТД Марс»надав інші необхідні для виплати страхового відшкодування документи 01.11.2005р. та приймаючи до уваги відсутність підстав для відмови у виплаті страхового відшкодування, ВАТ «СК «Універсальна»повинне було прийняти рішення про сплату страхового відшкодування не пізніше 28.12.2005р. та, відповідно до п. 7.4 договору страхування, не пізніше 11.01.2006р. сплатити страхове відшкодування на користь ТОВ «ТД «Марс».

Та обставина, що через п'ять місяців позивач вирішив перевірити достовірність документів не може слугувати підставою для невиплати відшкодування, оскільки договором страхування не передбачена можливість відстрочки прийняття рішення про виплату чи невиплату страхового відшкодування на якийсь інший термін. Отже перевірка повинна здійснюватись у відведений 10-денний строк.

Посилання відповідача на неможливість використання звіту про оцінку майна № 296 від 14.12.05, а на необхідність використовувати висновок експерта у кримінальній справі від 01.11.05 № 2/147-05 спростовується вимогами п.6.1.6 договору, у якому зазначено, що для висновок про розмір збитку визначається на підставі автотоварознавчої експертизи, або дослідження спеціаліста автотоварознавця, або за письмовою згодою страховика та страхувальника. Саме тому, відповідач, отримавши висновок експерта, самостійно замовив проведення автотоварознавчого дослідження автомобіля, застрахованого позивачем.

Відповідно до положень ст. 526 ЦК України, зобов'язання повинне виконуватись належним чином у відповідності до умов договору.

Відповідно до положень ст. 530 ЦК України, якщо в зобов'язанні встановлений строк його виконання, то воно підлягає виконанню в цей строк.

Таким чином, не сплативши до цього часу суму страхового відшкодування у повному обсязі ВАТ «СК «Універсальна»порушила вищевказані положення договору страхування та чинного законодавства України. Сума заборгованості ВАТ «СК «Універсальна»перед ТОВ «ТД Марс»по виплаті страхового відшкодування складає 37535 грн. 30 коп. Решта суми (без врахування франшизи) сплачена відповідачем громадянину Пугачову, і позивач прийняв таке виконання, хоча зміни до договору страхування щодо зміни вигодонабувача не внесені.

Відповідно до положень п. 12.1. договору страхування, при порушенні термінів здійснення виплати страхового відшкодування, Страховик зобов'язаний сплатити страхувальнику пеню в розмірі 0,005% від суми, що підлягає виплаті, за кожен день прострочення. Сума пені за прострочку виплати страхового відшкодування за період з 12.01.06 до 27.06.06 (кінцевої дати 6-місячного терміну визначеного позивачем) складає 488 грн. 04 коп.

Відповідно до ч. 2 ст. 625 ЦК України, боржник, що прострочив виконання грошового зобов'язання, за вимогою кредитора повинен сплатити три відсотки річних від простроченої суми. Три відсотки річних від суми заборгованості по виплаті страхового відшкодування за період прострочки з 12.01.06 до 15.08.06 , які складають 1040 грн. 72 коп. В решті позовних вимог про стягнення пені та 3% річних слід відмовити за необґрунтованістю.

Позивачем не надано доказів спричинення моральної шкоди. Тому у задовленні позовних вимог про стягнення моральної шкоди також слід відмовити.

Судові витрати покладаються на сторони пропорційно сумі задоволених позовних вимог.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 49, 82, 84, 85 ГПК України, суд

В И Р І Ш И В:

1.          Позов задовольнити частково.

2.          Стягнути з Відкритого   акціонерного   товариства   "Страхова   компанія Універсальна" в особі Луганської філії ВАТ "Страхова компанія "Універсальна", м. Луганськ, вул.Челюскінців, 12/10, ідентифікаційний код 26350080 на користь  Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Марс", м. Луганськ, вул.Лутугинська, 127-„Г”, ідентифікаційний код 300092111 борг по страховому відшкодуванню 37535 грн. 30 коп., пеню 488 грн. 04 коп., 3% річних 1040 грн. 72 коп. витрати на сплачене держмито 390 грн. 64 коп. та на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу  47 грн. Наказ видати.

3.          В решті позову відмовити.

У судовому засіданні 11.10.06 було оголошено лише вступну і резолютивну частину рішення. Дане рішення набирає законної сили після  закінчення  10-ти денного строку з дня його  підписання.

          Дата підписання рішення 16 жовтня 2006 р.

Суддя                                                                                                            Є.А.Лісовицький

Дата ухвалення рішення 11.10.2006
Зареєстровано 30.10.2006
Оприлюднено 23.08.2007

Судовий реєстр по справі 14/440

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 13.06.2012 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 10.05.2012 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 11.04.2012 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 17.02.2012 Господарський суд міста Києва Господарське
Постанова від 24.01.2012 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 07.12.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 29.11.2011 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 04.11.2011 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 31.10.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 10.10.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Рішення від 11.10.2006 Господарський суд Луганської області Господарське
Рішення від 03.10.2006 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 11.09.2006 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 08.09.2006 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 07.09.2006 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 29.08.2006 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 07.08.2006 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 14.07.2006 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 11.07.2006 Господарський суд Сумської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону