Постанова
від 29.11.2011 по справі 2а-0870/10610/11
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

              

ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

 ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2011 року  ( о 12 год. 28 хв.)                               Справа №  2а-0870/10610/11

 Запорізький окружний адміністративний суду складі:  

головуючого судді Батрак І.В.,

за участю секретаря судового засідання Тєтєрєвої К.О.

розглянув у відкритому судовому засіданні адміністративну справу

за поданням Державної податкової інспекції у Комунарському районі м. Запоріжжя

до Дочірнього підприємства «СВ-ДІМ» Товариства з обмеженою відповідальністю «СТРОЙІММОСИСТЕМ»

про стягнення коштів за податковим боргом

                                                        ВСТАНОВИВ:

14.11.2011 о 10 год. 20 хв. Державна податкова інспекція у Комунарському районі м. Запоріжжя (далі – ДПІ у Комунарському районі м. Запоріжжя, позивач) звернулась до суду із поданням до Дочірнього підприємства «СВ-ДІМ» Товариства з обмеженою відповідальністю «СТРОЙІММОСИСТЕМ» (далі – відповідач), в якому просить суд стягнути з відповідача кошти у сумі податкового боргу по орендній платі з юридичних осіб у сумі 6 887,58 грн.

Вимоги подання обґрунтовує Податковим кодексом України від 02.12.2010 № 2755-VI (далі – ПК України) та зазначає, що відповідач має податковий борг перед бюджетом по орендній платі з юридичних осіб у сумі 6 887,58 грн. Позивачем вживалися заходи щодо стягнення податкової заборгованості у встановленому законодавством порядку, а саме 13.09.2011 ДПІ у Комунарському районі м. Запоріжжя на адресу відповідача направлено податкову вимогу від 07.09.2011 №193, проте борг у добровільному порядку відповідачем не сплачено. З урахуванням викладеного просить позовні вимоги задовольнити та стягнути з відповідача вищевказану суму заборгованості.

Представник позивача у судове засідання не з’явився, проте 29.11.2011 надав суду клопотання (вх. № 47462), із змісту якого вбачається, що станом на 29.11.2011 сума боргу відповідачем частково погашена та складає 5 193,41 грн. Просить розглянути справу за його відсутності. Уточнені вимоги підтримує у повному обсязі.

Представник відповідача у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце слухання справи був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив. Заперечення на адресу суду від відповідача не надходили.

Відповідно до п.3 ч.7 ст. 183-3 КАС України неявка сторін у судове засідання не перешкоджає розгляду подання.

За таких обставин, суд вважає за можливе розглянути справу по суті без участі сторін, за наявними у справі матеріалами.

У зв’язку із неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, на підставі приписів ч.6 ст.12 та ч.1 ст.41 КАС України фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалося.

Розглянувши матеріали справи, судом встановлені наступні обставини.

Дочірнє підприємство «СВ-ДІМ» Товариства з обмеженою відповідальністю «СТРОЙІММОСИСТЕМ» (ідентифікаційний код 32607521) є юридичною особою, яка зареєстрована 22.07.2003 виконавчим комітетом Запорізької міської ради, що підтверджується свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи серія А01 №027339.

15.02.2011 відповідачем до ДПІ у Комунарському районі м. Запоріжжя було подано декларацію з орендної плата за земельні ділянки державної або комунальної власності за 2011 рік №2283, відповідно до якої підприємством самостійно були визначені податкові зобов'язання з орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, зокрема, за серпень 2011 року у розмірі 6 664,49 грн. та за вересень 2011 року у розмірі 6 664,49 грн.

У зв’язку із частковою сплатою в сумі 8 135,57 грн., податкові зобов’язання відповідача з орендної плати за земельні ділянки складають 5 176,88 грн.

Крім того, за несплату у встановлені строки податкового зобов’язання, позивачем на суму податкового боргу відповідача з орендної плата за земельні ділянки державної або комунальної власності була нарахована пеня в розмірі 16,53 грн.

Матеріалами справи встановлено, що позивачем вживалися заходи щодо стягнення податкової заборгованості у встановленому законодавством порядку, а саме 13.09.2011 на адресу відповідача поштою була направлена податкова вимога від 07.09.2011 № 193, але повернулась на адресу ДПІ у Комунарському районі м. Запоріжжя із відповідною відміткою поштового відділення.

Таким чином, згідно довідки ДПІ у Комунарському районі м. Запоріжжя станом на 29.11.2011 відповідач має заборгованість з орендної плати за земельні ділянки у розмірі 5 139,41 грн., у тому числі сума недоїмки 5 176,88 грн. та сума пені 16,53 грн.

Дослідивши матеріали справи, проаналізувавши норми законодавства, суд вважає подання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до пп. 14.1.147 п. 14.1 ст. 14 ПК України плата за землю – загальнодержавний податок, який справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

Пунктом 46.1 ст. 46 ПК України визначено, що податкова декларація, розрахунок (далі - податкова декларація) - документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених цим Кодексом) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов'язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку.

За приписами п.286.2. ст. 286 ПК України платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій.

Із матеріалів справи вбачається, що 15.02.2011 відповідачем до ДПІ у Комунарському районі м. Запоріжжя було подано декларацію з орендної плата за земельні ділянки державної або комунальної власності за 2011 рік №2283.

Відповідно до пп. 16.1.4 п. 16.1 ст. 16 ПК України платник податків зобов'язаний сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи.

Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця. (п. 287.3 ст.287 ПК України).

Із матеріалів справи вбачається, що відповідач самостійно визначив суму податкового зобов’язання з орендної плата за земельні ділянки, яке у добровільному порядку у встановлені законодавством строки не сплатив.

Крім того, відповідно до пп.14.1.162 п.14.1 ст.14 ПК України пеня - сума коштів у вигляді відсотків, нарахованих на суми грошових зобов'язань, не сплачених у встановлені законодавством строки.

Пеня нараховується після закінчення встановлених цим Кодексом строків погашення узгодженого грошового зобов'язання на суму податкового боргу (пп.129.1.1 п.129.1 ст.129 ПК України).

Так, за несвоєчасну сплату податкового зобов’язання з орендної плата за земельні ділянки державної або комунальної власності була нарахована пеня в розмірі 16,53 грн.

Згідно пп. 14.1.175. п.14.1 ст.14 ПК України податковий борг - сума грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгодженого платником податків або узгодженого в порядку оскарження, але не сплаченого у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання.

Із матеріалів справи вбачається, що станом на 29.11.2011 відповідач має податкову заборгованість з орендної плати за земельні ділянки у розмірі 5 139,41 грн., у тому числі сума недоїмки 5 176,88 грн. та сума пені 16,53 грн.

Органи державної податкової служби, відповідно до пп.20.1.18 п.20.1 ст.20 ПК України, мають право звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника, на суму податкового боргу або його частини.

Відповідно до пп. 95.1 – 95.2 ст. 95 ПК України орган державної податкової служби здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

Стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 60 календарних днів з дня надіслання такому платнику податкової вимоги.

Із матеріалів справи вбачається, що 13.09.2011 позивач надіслав на адресу відповідача податкову вимогу від 07.09.2011 № 193.

Відповідно до ст. 183-3 КАС України, провадження у справах за зверненням органів державної податкової служби при здійсненні ними передбачених законом повноважень здійснюється на підставі подання таких органів, зокрема, щодо стягнення коштів за податковим боргом.

Подання подається до суду першої інстанції протягом двадцяти чотирьох годин з моменту встановлення обставин, що зумовлюють звернення до суду, за загальними правилами підсудності, встановленими цим Кодексом.

Із матеріалів справи вбачається, що 12.11.2011 у відповідача виник новостворений податковий борг перед бюджетом.

На підставі викладеного, суд дійшов висновку про наявність необхідної сукупності обставин, які дають підставу для висновку щодо правомірності заявленого подання, а саме: сплив 60-дненного строку з дня направлення податкової вимоги та виникнення новоствореного податкового боргу. Протягом 24 годин, як передбачено ст.183-3 КАС України, з моменту виникнення податкового боргу, позивач звернувся до суду.

Згідно пп. 95.3. ст.95 ПК України стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання органам державної податкової служби, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Орган державної податкової служби на підставі рішення суду здійснює стягнення коштів у рахунок погашення податкового боргу за рахунок готівки, що належить такому платнику податків. Стягнення готівкових коштів здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (пп. 95.4. ст.95 ПК України).

Згідно ст. 11 КАС України, розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюється на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Відповідно до ч. 1 ст. 71 КАС України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення.

На момент розгляду справи в суді заборгованість перед бюджетом відповідачем не погашена, проти позову відповідач не заперечив, доводи позивача не спростував.

На підставі викладеного, суд дійшов висновку, що заявлені позивачем вимоги є доведеними, обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню у повному обсязі.

Відповідно до приписів п. 4 ст. 94 КАС України, у справах, в яких позивачем є суб’єкт владних повноважень, а відповідачем - фізична чи юридична особа, судові витрати, здійснені позивачем, з відповідача не стягуються.

Керуючись ст.ст. 11, 71, 183-3 КАС України, суд  

ПОСТАНОВИВ:

Подання Державної податкової інспекції у Комунарському районі м. Запоріжжя до Дочірнього підприємства «СВ-ДІМ» Товариства з обмеженою відповідальністю «СТРОЙІММОСИСТЕМ» про стягнення коштів за податковим боргом задовольнити.

Стягнути із рахунків у банках, які обслуговують платника податків - Дочірнє підприємство «СВ-ДІМ» Товариства з обмеженою відповідальністю «СТРОЙІММОСИСТЕМ» (ідентифікаційний код 32607521) суму податкового боргу з орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності у розмірі 5 193,41 грн. (п’ять тисяч сто дев’яносто три грн. 41 коп.) на користь Державного бюджету Комунарського району м. Запоріжжя (код одержувача 34677119, р/р 34128999700005, код платежу 99999999, призначення платежу – «податкова застава», банк – ГУДКУ у Запорізькій області, МФО 813015).

Звернути постанову до негайного виконання відповідно до ч.7 ст.183-3 Кодексу адміністративного судочинства України.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо вона не була подана у встановлені строки. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду через Запорізький окружний адміністративний суд шляхом подачі в 10-денний строк з дня її проголошення, а в разі складення постанови у повному обсязі відповідно до статті 160 КАС України – з дня складення її в повному обсязі, апеляційної скарги, з подачею її копії відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі.

Якщо суб'єкта владних повноважень у випадках та порядку, передбачених частиною четвертою статті 167 цього Кодексу, було повідомлено про можливість отримання копії постанови суду безпосередньо в суді, то десятиденний строк на апеляційне оскарження постанови суду обчислюється з наступного дня після закінчення п'ятиденного строку з моменту отримання суб'єктом владних повноважень повідомлення про можливість отримання копії постанови суду.

Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Суддя                              (підпис)                              І.В.Батрак

Постанова не набрала законної сили.

Суддя                                                                      І.В.Батрак

Дата ухвалення рішення29.11.2011
Оприлюднено13.12.2011

Судовий реєстр по справі —2а-0870/10610/11

Постанова від 13.12.2011

Адміністративне

Запорізький окружний адміністративний суд

Батрак Інна Володимирівна

Ухвала від 30.11.2011

Адміністративне

Запорізький окружний адміністративний суд

Батрак Інна Володимирівна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні