ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

8/17-4490-2011

          

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Підлягає публікації в ЄДРСР

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" грудня 2011 р.Справа  № 8/17-4490-2011

Господарський суд Одеської області у складі судді Лічмана Л.В.,

секретар судового засідання Борисенко В.В.,

за участю представників сторін:

від позивача Тягунова О.В.,

від відповідача не з'явився,

розглянув у відкритому судовому засіданні справу за позовом Фірми „Агроексім” до Товариства з обмеженою відповідальністю „Вдохновение-В” про стягнення 1858,42 євро.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 01.11.2011 р. прийнято позовну заяву Фірми „Агроексім”, порушено провадження у справі № 8/17-4490-2011, справу призначено до розгляду в засіданні суду на 23.11.2011 р.

За правилами ст.77 ГПК України в судовому засіданні 23.11.2011 р. розгляд справи відкладено на 12.12.2011 р., у судовому засіданні 12.12.2011 р. оголошено перерву до 14.12.2011 р.

Сторони повідомлені про час і місце засідань господарського суду, що підтверджується повідомленнями про вручення поштового відправлення та розписками їхніх представників.

Відповідач з невідомих причин не скористався наданим ст.22 ГПК України правом на участь в судовому засіданні 14.12.2011 р.

Згідно із приписами ст.85 ГПК України в судовому засіданні 14.12.2011 р. оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Фірма „Агроексім” (Республіка Сербія) звернулась в господарський суд Одеської області з позовною заявою про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю „Вдохновение-В” (далі –ТОВ „Вдохновение-В”) 2803,69 євро заборгованості, з яких 1810,00 євро основного боргу та 993,69 євро пені, вказуючи на неналежне виконання відповідачем контракту від 02.04.2009 р. № 02-1/04-09.

Обґрунтовуючи позов, Фірма „Агроексім” посилається, зокрема, на положення ст.ст.526,692 ЦК України, ст.ст.232,265 ГК України, названий вище контракт на поставку саджанців винограду, міжнародну товарно-транспортну накладну (CMR) від 11.05.2009 р. № 0092775, від тієї ж дати інвойс № 83-01/09 та специфікацію відвантаження б/н тощо.

У відзиві на позовну заяву ТОВ „Вдохновение-В” визнало її в частині основного боргу, проте до вимог про стягнення пені просить застосувати строк позовної давності. Крім того, відповідач вважає, що визначення з урахуванням п.8.2 контракту від 02.04.2009 р. № 02-1/04-09 розміру пені є помилковим, оскільки названий пункт втратив чинність із підписанням додаткової угоди від 26.02.2010 р.

14.12.2011 р., у т.ч. реагуючи на відзив ТОВ „Вдохновение-В”, Фірма „Агроексім” подала заяву про зменшення позовних вимог, в якій просить стягнути 1810,00 євро основного боргу та 48,42 євро пені.

Розглянувши матеріали справи та вислухавши пояснення представників сторін, господарський суд встановив:

02.04.2009 р. між Фірмою „Агроексім” (Продавець) та ТОВ „Вдохновение-В” (Покупець) укладено контракт № 02-1/04-09 (Договір), згідно умов якого Продавець продає, а Покупець купує саджанці винограду сорту Каберне Совіньон в кількості 15000 штук... (п.1.1 Договору). Вартість поставленого товару встановлюється в розмірі 0,50 євро за 1 штуку (п.2.1 Договору). Загальна вартість товару складає 7500 євро (п.2.2 Договору). Продавець поставляє Покупцю товар за Договором навесні 2009 р. Поставка товару може здійснюватись декількома партіями (п.3.1 Договору). Покупець оплачує загальну вартість Договору до 01.03.2010 р. на підставі: інвойсу (рахунку), дублікатів CMR, фітосанітарного сертифікату... (п.7.3 Договору). За несвоєчасну оплату товару в строк, обумовлений в п.7.3 Договору, Покупець сплачує Продавцю пеню в розмірі 0,3% від суми неоплати за кожний день прострочення (п.8.2 Договору). Договір набуває чинності з дати його підписання уповноваженими представниками сторін та діє до повного виконання ними зобов'язань за Договором (п.11.6 Договору).

На виконання Договору поставлено саджанці винограду в узгодженій кількості на загальну суму 7500 євро, про що свідчать міжнародна товарно-транспортна накладна (CMR) від 11.05.2009 р. № 0092775, від тієї ж дати інвойс № 83-01/09 та специфікація відвантаження б/н.

Поставлений товар Покупець оплатив частково в сумі 5690 євро. При цьому додатковою угодою від 26.02.2010 р. Продавець надав Покупцю відстрочку по оплаті решти дебіторської заборгованості в сумі 1810 євро до 01.07.2010 р.

Договір та додаткова угода підписані уповноваженими представниками та скріплені печатками контрагентів.

Вказуючи на неоплату 1810 євро в строк, зазначений в додатковій угоді, Фірма „Агроексім” звернулась до господарського суду Одеської області з уточненою позовною заявою в рамках провадження у даній справі.

Перевіривши обґрунтованість доводів сторін, господарський суд задовольняє позов, виходячи з наступного.

Згідно із приписами ст.525 ЦК України одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

За правилами ст.526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог –відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Частиною 1 ст.530 ЦК України встановлено, що якщо у зобов'язанні встановлений строк його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк...

Статтею 610 ЦК України передбачено, що порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом  зобов'язання (неналежне виконання).

Згідно ч.1 ст.612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Відповідно до ст.629 ЦК України договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Аналогічні положення містяться в ч.ч.1,7 ст.193 ГК України, в яких визначено, що суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання –відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться; до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення ЦК України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом; не допускаються одностороння відмова від виконання зобов'язань, крім випадків, передбачених законом, а також відмова від виконання або відстрочка виконання з мотиву, що зобов'язання другої сторони за іншим договором не було виконано належним чином.

Згідно із приписами ст.712 ЦК України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму. До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

В ст.692 ЦК України закріплено, що покупець зобов'язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару.

Господарський суд, проаналізувавши наведені вище норми матеріального права в аспекті спірних правовідносин, відзначає, що між сторонами виникли господарські зобов'язання, підставою яких є письмовий Договір поставки товару.

При цьому Фірмою „Агроексім” як Продавцем виконано належним чином взяті на себе обов'язки та поставлено товар на суму 7500 євро в належній кількості і якості (докази існування претензій з цього приводу в матеріалах справи відсутні), що підтверджується дослідженими в описовій частині рішення документами.

В свою чергу ТОВ „Вдохновение-В” у порушення приписів ст.ст.525,526,610,629,692,712 ЦК України, ч.ч.1,7 ст.193 ГК України та умов Договору не оплатило вартість отриманих саджанців винограду в сумі 1810 євро, не дивлячись на те, що відповідно до ч.1 ст.530 ЦК України та додаткової угоди від 26.02.2010 р. до Договору виконання грошових зобов'язань мало бути здійснено до 01.07.2010 р.

Враховуючи наведене та визнання відповідачем позову в частині основного боргу, господарський суд вважає, що вимоги про стягнення 1810 євро слід задовольнити.

Згідно ч.1 ст.548 ЦК України виконання зобов'язання (основного зобов'язання) забезпечується, якщо це встановлено договором або законом. В силу ч.1 ст.546 ЦК України виконання зобов'язання може забезпечуватися, зокрема, неустойкою (штраф, пеня).

В ст.549 ЦК України надано визначення неустойки (штрафу, пені), під якою слід розуміти грошову суму або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

За змістом п.3 ч.1 ст.611 ЦК України у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, сплата неустойки.

За несвоєчасну оплату товару в строк, обумовлений в п.7.3 Договору, Покупець сплачує Продавцю пеню в розмірі 0,3% від суми неоплати за кожний день прострочення (п.8.2 Договору).

З огляду на викладене, те, що матеріали справи свідчать про прострочення Покупцем зобов'язань за Договором по оплаті вартості поставленого йому товару, правильність розрахунку ціни уточненого позову, де враховано посилання відповідача на скорочену позовну давність щодо вимог про стягнення неустойки та зменшено її розмір до визначеного в Законі України „Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань” від 22.11.1996 р. № 543/96-ВР, господарський суд дійшов висновку, що ТОВ „Вдохновение-В” має сплатити 48,42 євро пені.

Не приймаються до уваги твердження відповідача про те, що п.8.2 Договору втратив чинність із підписанням додаткової угоди від 26.02.2010 р., т.я. останньою не скасовано відповідальність за порушення строків проведення розрахунків, а лише відстрочено виконання зобов'язання Покупцем на іншу дату.

Відтак, позовна заява про стягнення пені також підлягає задоволенню.

За правилами ч.1 ст.49 ГПК України судові витрати покладаються на відповідача.

Керуючись ст.ст.33,34,43,44-49,82-85 ГПК України, вирішив:

Позов задовольнити.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю „Вдохновение-В” (68702, Одеська обл., м. Болград, вул. Асена Христева, 50; код 34670476) на користь Фірми „Агроексім” (11040, Республіка Сербія, м. Белград, бульвар Войводе Мишича, 51/33; код 7727674) 1810/одна тисяча вісімсот десять/євро 00 євро центів основного боргу, 48/сорок вісім/євро 42 євро центи пені, що разом на дату подачі позову становить 20991/двадцять тисяч дев'ятсот дев'яносто одна/грн. 66 коп., 209/двісті дев'ять/грн. 92 коп. державного мита та 236/двісті тридцять шість/грн. 00 коп. витрат на ІТЗ судового процесу.

Рішення набирає законної сили після закінчення 10-денного строку з дня його підписання і може бути оскаржено в апеляційному порядку.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Повний текст рішення підписано 19.12.2011 р.

Суддя                                                                                       Лічман Л.В.

Дата ухвалення рішення 14.12.2011
Зареєстровано 22.12.2011
Оприлюднено 26.12.2011

Судовий реєстр по справі 8/17-4490-2011

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 14.12.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 23.11.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 01.11.2011 Господарський суд Одеської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону