СУМСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

Копія

СУМСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М   У К Р А Ї Н И

18 січня 2012 р.                                                             Справа № 2a-1870/9403/11

Сумський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді -  Кунець О.М., розглянувши у приміщенні суду в м. Суми адміністративну справу за позовом Державної податкової інспекції в м. Суми до Товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд-Інвест" про стягнення податкової заборгованості в сумі 57110 грн. 02 коп. ,-

В С Т А Н О В И В:

Державна податкова інспекція в м. Суми (далі по тексту – позивач, ДПІ в м. Суми) звернулася до суду з адміністративним позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд-Інвест" (далі по тексту – відповідач, ТОВ "Трейд-Інвест"), в якому просить стягнути за рахунок коштів на рахунках у банках, обслуговуючих такого платника податків та готівки, що належить такому платнику податків на користь держави податкову заборгованість на загальну суму 57110 грн. 02 коп., в т.ч.:

- податковий борг по орендній платі з юридичних осіб в сумі 56770 грн. 02 коп., з яких сума основного платежу – 46912 грн. 92 коп., сума штрафних санкцій – 8580 грн. 04 коп., сума пені – 1277 грн. 06 коп.;

- податковий борг по податку на прибуток в сумі 340 грн. 00 коп., з яких сума штрафних санкцій – 340 грн. 00 коп.

Свої вимоги позивач мотивує тим, що відповідач зареєстрований як юридична особа та перебуває на податковому обліку у ДПІ в м. Суми як платник податків та обов'язкових платежів до бюджету. В порушення вимог чинного податкового законодавства щодо своєчасності сплати податків та зборів у відповідача виникла податкова заборгованість в загальному розмірі 57110 грн. 02 коп. ДПІ в м. Суми, у зв'язку з несплатою відповідачем податкового боргу в установлені законом строки, вживались заходи щодо стягнення заборгованості, а саме відповідачу направлялися податкові вимоги, проте вони не призвели до погашення боргу. Посилаючись на вказані обставини та ст. 95 Податкового кодексу України, позивач просить суд стягнути з відповідача податковий борг у сумі – 57110 грн. 02 коп. з рахунків у банку, обслуговуючих такого платника податків.

В судове засідання представник позивача не з'явився, про день, час і місце розгляду справи повідомлений належним чином /а.с.42/, але в письмовій заяві, що надійшла до суду, просить справу розглядати без участі їх представника, позовні вимоги підтримує в повному обсязі /а.с.44/.

Відповідач, якому надсилалось повідомлення про день, час і місце розгляду справи /а.с.43/ за його останнім відомим місцем знаходження /а.с.5-6/ в судове засідання не з'явився. Згідно довідки Укрпошти “за зазначеною адресою не розшукано”. Відповідно до положень ч. 11 ст.35 КАС України, у разі повернення поштового відправлення із повісткою, яка не вручена адресату з незалежних від суду причин, вважається, що така повістка вручена належним чином. З огляду на вищезазначене, суд вважає, що вжив всі залежні від нього заходи для повідомлення відповідача належним чином для реалізації ним права судового захисту своїх прав та інтересів. Про причини неявки, відповідач суд не повідомив, заперечень стосовно позовних вимог не надсилав. Крім того, клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надходило.

Відповідно до вимог ч.6 ст. 12  та  ч.1 ст. 41 Кодексу адміністративного судочинства України під час судового розгляду справи в судовому засіданні забезпечується повне фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу, крім випадків неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, чи у разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється за відсутності осіб, які беруть участь у справі (у тому числі при розгляді справи в порядку письмового провадження).

Таким чином, фіксування судового засідання по справі не здійснюється.

Суд, вивчивши матеріали справи, вважає, що позов обґрунтований і підлягає задоволенню в повному обсязі, виходячи з наступного:

Судом встановлено, що відповідач – ТОВ "Трейд-Інвест", 19.01.2000 р. зареєстрований як юридична особа та з 24.01.2000 р. перебуває на обліку у ДПІ в м. Суми як платник податків. Зазначене підтверджується матеріалами справи, зокрема, копією витягу з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців /а.с.5-6/.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про державну податкову службу в Україні», завданнями органів державної податкової служби, зокрема, є здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов'язкових платежів), а також неподаткових доходів, установлених законодавством.

Відповідно до пунктів 1, 2, 11 статті 10 вищевказаного Закону, державні податкові інспекції в районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонні та об'єднані державні податкові інспекції здійснюють контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків та зборів (обов'язкових платежів); забезпечують облік платників податків, інших платежів, правильність обчислення і своєчасність надходження цих податків, платежів, а також здійснюють реєстрацію фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів; подають до судів позови до підприємств, установ, організацій та громадян про визнання угод недійсними і стягнення в доход держави коштів, одержаних ними за такими угодами, а в інших випадках - коштів, одержаних без установлених законом підстав, а також про стягнення заборгованості перед бюджетом і державними цільовими фондами за рахунок їх майна.

Пунктом 20.1.28 ст. 20 Податкового кодексу України, який набрав чинності з 01.01.2011р., визначено, що органи державної податкової служби, окрім іншого, мають право стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми грошових зобов'язань та/або податкового боргу у випадках, порядку та розмірі, встановлених цим Кодексом.

Згідно з п.п. 20.1.18. п. 20.1. ст. 20 Податкового кодексу України органи державної податкової служби мають право звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника, на суму податкового боргу або його частини.

Відповідно до абз. 1 п. 95.3 ст. 95 Податкового кодексу України стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, які обслуговують такого платника податків, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання органам державної податкової служби, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Таким чином, позивач є органом державної влади, уповноваженим здійснювати функцію контролю за визначенням та сплатою платником податків, повноваження якого на звернення до суду із позовом про стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, які обслуговують такого платника податків прямо передбачено законом.

Відповідно до ст. 67 Конституції України кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Обов'язок платника податків щодо здійснення своєчасної сплати суми податкових зобов'язань встановлений також п. 16.1.4. ст.. 16 Податкового кодексу України.

Згідно ст. 9 Закону України «Про систему оподаткування» платники податків і зборів (обов'язкових платежів) зобов'язані, зокрема, подавати до державних податкових органів та інших державних органів відповідно до законів декларації, бухгалтерську звітність та інші документи і відомості, пов'язані з обчисленням і сплатою податків і зборів (обов'язкових платежів) та сплачувати належні суми податків і зборів (обов'язкових платежів) у встановлені законами терміни.

Порядок погашення зобов'язань юридичних або фізичних осіб перед бюджетами та державними цільовими фондами з податків і зборів (обов'язкових платежів), нарахування і сплати пені та штрафних санкцій, що застосовуються до платників податків контролюючими органами, порядок оскарження дій органів стягнення визначені Законом України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами», який діяв до 01.01.2011р. та главою 9 Податкового кодексу України, який набрав чинності 01.01.2011р. Згідно змісту зазначених нормативно-правових актів, стягненню з платника податків підлягає наявна в платника сума податкового боргу.

З огляду на те, що частина податкового боргу відповідача виникла до набрання чинності Податковим кодексом України, а частина після набрання ним чинності, факт наявності податкового боргу у відповідача суд встановлює за приписами законодавства, що було чинним на момент виникнення податкового боргу.

Судом встановлено, що ТОВ "Трейд-Інвест" є платником податків і зборів, передбачених Податковим кодексом України і станом на 20.09.2011 року за відповідачем рахується податкова заборгованість у загальному розмірі 57110 грн. 02 коп., в т.ч.: податковий борг по орендній платі з юридичних осіб в сумі 56770 грн. 02 коп., з яких сума основного платежу – 46912 грн. 92 коп., сума штрафних санкцій – 8580 грн. 04 коп., сума пені – 1277 грн. 06 коп.; податковий борг по податку на прибуток в сумі 340 грн. 00 коп., з яких сума штрафних санкцій – 340 грн. 00 коп.

Дана заборгованість виникла на підставі наступного.

29.01.2010 року відповідачем до ДПІ в м. Суми була подана податкова декларація по орендній платі з юридичних осіб №4525 /а.с.24/, якою було самостійно узгоджено загальну суму податкового зобов'язання у розмірі 37017,77 грн., у тому числі за січень 2010 р. -3084.81 грн., лютий 2010 р. - 3084,81 грн., березень 2010 p. - 3084,81 грн.. квітень 2010 р. -3084,81 грн., травень 2010 р. - 3084,81 грн., червень 2010 р. - 3084,81 грн., липень 2010 р. -3084,81 грн., серпень 2010 р. - 3084,81 грн., вересень 2010р. - 3084,81 грн., жовтень 2010 p.- 3084,81 грн., листопад 2010 р. - 3084,81 грн. та грудень 2010 р. – 3084,86 грн.

У зв'язку з тим, що відповідачем у квітні 2010 року було сплачено 2541,69 грн., то сума податкового зобов'язання по орендній платі з юридичних осіб у квітні складає 543,12 грн.

Отже, самостійно узгоджена сума податкового зобов'язання по орендній платі за земельні ділянки державної і комунальної власності з квітня 2010 р. по грудень 2010 р. складає 25221,65 грн.

18.02.2010 року відповідачем до ДПІ в м. Суми була подана податкова декларація по орендній платі з юридичних осіб №12886 /а.с.31/, якою було самостійно нараховано додаткової орендної плати на поточний рік, у зв'язку із збільшенням податкових зобов'язань за наслідками уточнень у розмірі 4,03 грн., у тому числі за січень 2010 р. - 0,34 грн., лютий 2010 р. – 0,34 грн., березень 2010 р. - 0.34 грн., квітень 2010 р. - 0,34 грн., травень 2010 - 0,34 грн., червень 2010 р. - 0,34 грн., липень 2010 р. - 0,34 грн., серпень 2010 р. - 0,34 грн.,  вересень 2010 р. - 0,34 грн., жовтень 2010 p.- 0,34 грн., листопад 2010 р. - 0,34 грн. та грудень 2010 р. - 0,29 грн.

Таким чином, самостійно узгоджена сума податкового зобов'язання по орендній платі за земельні ділянки державної і комунальної власності за наслідками уточнень з червня 2010 р. по грудень 2010 р. складає 2,67 грн.

21.03.2011  року відповідачем до ДПІ в м. Суми була подана податкова декларація по орендній платі з юридичних осіб №60078 /а.с.34-35/, якою було самостійно нараховано орендної плати у розмірі 37021,80 грн., у тому числі за січень 2011 р. - 3085,15 грн., лютий 2011 р. – 3085,15 грн., березень 2011 р. - 3085,15 грн., квітень 2011 р. – 3085,15 грн., травень 2011 р. – 3085,15 грн., червень 2011 р. - 3085,15 грн., липень 2011 р. – 3085,15 грн., серпень 2011 р. – 3085,15 грн., вересень 2011 р. - 3085,15 грн., жовтень 2011  р.-3085,15 грн., листопад 2011 р.  – 3085,15 грн.  та грудень 2011 р. - 3085,15 грн.

Також відповідачем у податковій декларації №60078 було самостійно нараховано суму штрафу за січень 2011 року у розмірі 92,55 грн.

Отже, самостійно узгоджена сума податкового зобов'язання  по орендній платі за земельні ділянки державної і комунальної власності з січня 2011 р. по липень 2011 р. складає 21688,60 грн.

Слід зазначити, що відповідачу, у відповідності з вимогами п.п.129.1.1 п. 129.1 ст. 129 Податкового кодексу України була нарахована пеня в сумі 1277 грн. 06 коп.

Крім цього, ДПІ в м. Суми були проведені невиїзні документальні перевірки ТОВ "Трейд-Інвест" з питання несвоєчасної сплати узгодженої суми податкового зобов'язання по орендній платі за земельну ділянку за жовтень 2009 року; жовтень-грудень 2009 року та січень, лютий 2010 року; березень, квітень 2010 року.

За результатами перевірок були складені:

- акт №4332/152/30698292 від 01.06.2010 року /а.с.28/;

- акт №37/152/30698292 від 06.01.2011 року /а.с.25-26/;

- акт №2225/152/30698292 від 04.04.2011 року.

На підставі вищевказаних актів перевірок позивачем були прийняті податкові повідомлення-рішення, а саме:

- № 0004531502/0/43181 від 10.06.2010 року яким визначено суму податкового зобов'язання по орендній платі за земельні ділянки державної та комунальної власності в розмірі 1455,12 грн. в т. ч. 0,00 грн. за основним  платежем та 1455,12 грн. за штрафними санкціями /а.с.29/;

- № 0000211502/0/4054 від 24.01.2011 року яким визначено суму податкового зобов'язання по орендній платі за земельні ділянки державної та комунальної власності в розмірі 5999,48 грн. в т. ч. 0,00 грн. за основним платежем та 5999,48 грн. за штрафними санкціями /а.с.27/;

- № 0003111502/0/27913 від 08.04.2011 року яким визначено суму податкового зобов'язання по орендній платі за земельні ділянки державної та комунальної власності в розмірі 1125,44 грн. в т. ч. 0,00 грн. за основним платежем та 1125,44 грн. за штрафними санкціями.

Зазначені податкові повідомлення - рішення в установленому порядку не оскаржені, тому, відповідно до вимог Податкового кодексу України, податкове зобов'язання платника податків, вважається узгодженим та набуло статусу податкового боргу.

Також, ДПІ в м.Суми були проведені невиїзна документальна перевірка відповідача з питання несвоєчасного подання податкової звітності з податку на прибуток за 1 квартал 2010 р. і  1 півріччя 2010 року та камеральна перевірка з питання неподання податкової звітності з податку на прибуток за 1 квартал 2011 р.

За результатами перевірок були складені:

- акт №8984/15-1/30698292/716 від 04.11.2010 року /а.с.18/;

- акт №5377/15-1/30698292/653 від 13.07.2011 року /а.с.21/.

На підставі вищевказаних актів перевірок позивачем були прийняті податкові повідомлення-рішення, а саме:

- № 0007141501/0/86008 від 10.11.2010 року, яким визначено суму податкового зобов'язання по податку на прибуток в розмірі 340,00 грн. в т. ч. 0,00 грн. за основним платежем та 340,00 грн. за штрафними санкціями /а.с.19/. У зв'язку з частковою сплатою у сумі 1,00 грн. (згідно карток особового рахунку), розмір штрафних санкцій по податковому повідомленню - рішенню від 10.11.2010 року складає 339,00 грн.;

- № 0006401501/0/59681 від 27.07.2011 року, яким визначено суму податкового зобов'язання по податку на прибуток в розмірі 1,00 грн. в т.ч. 0,00 грн. за основним платежем та 1,00 грн. за штрафними санкціями /а.с.20/.

Зазначені податкові повідомлення - рішення в установленому порядку не оскаржені, тому, відповідно до вимог Податкового кодексу України, податкове зобов'язання платника податків, вважається узгодженим та набуло статусу податкового боргу.

Податкова інспекція для погашення податкового боргу вживала наступні заходи:

У відповідності до вимог ст. 6 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" ДПІ в м. Суми відповідачу були надіслані перша податкова вимога № 1/510 від 10.03.2009 року /а.с.9зв.бік/ та друга податкова вимога № 2/67 від 21.01.2010 року /а.с.8зв.бік/. Дані вимоги, в розумінні п.п. 6.2.4 п. 6.2 ст. 6 Закону України “Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” вважаються врученими.

Однак, вказані вище заходи не привели до погашення податкового боргу за узгодженим податковим зобов'язанням і станом на день розгляду справи сума податкової заборгованості відповідача складає 57110 грн. 02 коп., що підтверджується розрахунком суми податкового боргу від 22.09.2011 р. №75688/10/19-074  /а.с.10-11/ та обліковими картками платника /а.с.12-17/.

Таким чином, враховуючи, що сума податкового боргу відповідачем не була сплачена, заборгованість Товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд-Інвест"  перед позивачем на момент розгляду справи по суті залишається не погашеною та становить 57110 грн. 02 коп., суд, приходить до висновку, що вимоги позивача є правомірними, обґрунтованими і відповідно, підлягають задоволенню.

Керуючись ст. ст. 86, 94, 98, 158-163, 167, 186, 254 КАС України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Адміністративний позов Державної податкової інспекції в м. Суми до Товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд-Інвест" про стягнення податкової заборгованості в сумі 57110 грн. 02 коп. – задовольнити в повному обсязі.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд-Інвест" (40011, м. Суми, вул. Супруна, 10, ід. код 30698292) податкову заборгованість в сумі 57110 грн. 02 коп. /п'ятдесят сім тисяч сто десять грн. 02 коп./, з яких:

- податковий борг по орендній платі з юридичних осіб в сумі 56770 грн. 02 коп. на користь Місцевого бюджету м. Суми  на р/р 33218812700002, ГУДКУ в Сумській області, МФО 837013, код одержувача 23636315;

- податковий борг по податку на прибуток в сумі 340 грн. 00 коп. на користь Державного бюджету м. Суми на р/р 31119009700002, ГУДКУ в Сумській області, МФО 837013, код одержувача 23636315.

Постанова може бути оскаржена до Харківського апеляційного адміністративного суду через Сумський окружний адміністративний суд шляхом подачі апеляційної скарги на постанову суду протягом десяти днів з дня отримання копії повного тексту постанови.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після закінчення апеляційного розгляду справи.

Суддя                                              (підпис)                      О.М. Кунець

          З оригіналом згідно

          Суддя                                                                       О.М. Кунець

Дата ухвалення рішення 18.01.2012
Зареєстровано 30.01.2012
Оприлюднено 30.01.2012

Судовий реєстр по справі 2а-1870/9403/11

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 18.01.2012 Сумський окружний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 18.01.2012 Сумський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 23.12.2011 Сумський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 23.12.2011 Сумський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону