ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

П О С Т А Н О В А

15 березня 2012 року Обол онський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді - Місе чка М.М.,

при секретарі - Голу бенко О.В.,

за участю прокурора - Мис ник К.П.,

захисників заявника - ОС ОБА_1 та ОСОБА_2,

особи, за заявою якої поруше но

кримінальну справу, - ОС ОБА_3

та його представника - ОС ОБА_4

розглянувши скаргу ОСО БА_5 на постанову заступник а прокурора Оболонського рай ону м. Києва Авдєєнка О.А. в ід 19 січня 2012 року про порушенн я кримінальної справи стосов но ОСОБА_5 за ознаками зло чину, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України,

в с т а н о в и в:

ОСОБА_5 звернувся до О болонського районного суду м . Києва зі скаргою на постанов у заступника прокурора Оболо нського району м. Києва Авд єєнка О.А. від 19 січня 2012 року п ро порушення стосовно нього кримінальної справи за ознак ами злочину, передбаченого ч . 2 ст. 382 КК України.

22 лютого 2012 року постановою с удді Оболонського районного суду м. Києва по вказаній скар зі відкрито провадження та в изнано обов' язковою явку в судове засідання скаржника.

Розгляд скарги призначено на 16-ту годину 30 хвилин 15 березн я 2012 року. Однак, у судове засід ання ОСОБА_5 не з' явився. Про причину своєї неявки не п овідомив.

Відповідно до довідки про п ричини повернення листа, із а дреси: АДРЕСА_1, що була вка зана ОСОБА_5 на скарзі, ост анній вибув.

Згідно з ч. 8 ст. 236-8 КПК України неявка без поважних причин у судове засідання особи, яка п одала скаргу та присутність якої визнано суддею обов' яз ковою, є підставою для закрит тя провадження з розгляду ск арги.

Керуючись ст. 236-8 КПК України ,

п о с т а н о в и в:

провадження по скарзі ОСОБА_5 на постанову засту пника прокурора Оболонськог о району м. Києва Авдєєнка О .А. від 19 січня 2012 року про пору шення стосовно ОСОБА_5 кри мінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст . 382 КК України, - закрити.

Постанова може б ути оскаржена протягом семи діб з дня її винесення до Апе ляційного суду м. Києва.

Суддя 16.03.2012 Спра ва № 4-84/12

Дата ухвалення рішення 15.03.2012
Оприлюднено 19.03.2012

Судовий реєстр по справі 4-84/12

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 23.12.2012 Ленінський районний суд м. Луганськ Кримінальне
Постанова від 19.12.2012 Первомайський міський суд Луганської області Кримінальне
Постанова від 05.10.2012 Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області Кримінальне
Постанова від 23.08.2012 Шевченківський районний суд м. Чернівців Кримінальне
Постанова від 19.06.2012 Хотинський районний суд Чернівецької області Кримінальне
Постанова від 01.06.2012 Кам’янобрідський районний суд м. Луганська Кримінальне
Постанова від 17.04.2012 Коростенський міськрайонний суд Житомирської області Кримінальне
Ухвала від 11.04.2012 Печерський районний суд міста Києва Кримінальне
Постанова від 16.03.2012 Печерський районний суд міста Києва Кримінальне
Постанова від 15.03.2012 Оболонський районний суд міста Києва Кримінальне
Постанова від 08.02.2012 Солом'янський районний суд міста Києва Кримінальне
Постанова від 24.01.2012 Корольовський районний суд м. Житомира Кримінальне
Постанова від 17.01.2012 Соснівський районний суд м.Черкас Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 4-84/12

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону