Рішення
від 02.04.2012 по справі 5015/878/12
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

cpg1251

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

79014, м. Львів, вул. Личаківська, 128

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.04.12 Справа№ 5015/878/12

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Репроцентр-Захід»м. Львів

До відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «Книгодрук», с. Кротошино, Пустомитівського району, Львівської області

Про стягнення 18421,77 грн. боргу

Суддя Довга О.І.

Секретар Скремета О.О.

Представники:

Від позивача ОСОБА_2 - довіреність б/н від 20.02.2012 року

від відповідача не з'явився

Представникам сторін роз'яснено їх права та обов'язки передбачені ст. 22 ГПК України та право відводу судді ( ст. 20 ГПК України). Заяв та клопотань про відвід судді не подано ( не заявлено).

Суть спору:

На розгляді господарського суду Львівської області знаходиться справа за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Репроцентр-Захід»м. Львів до Товариства з обмеженою відповідальністю «Книгодрук» с. Кротошино, Пустомитівського району, Львівської області про стягнення 18421,77 грн. боргу, в тому числі -17700,00 грн. основного боргу, 108,67 грн. 3% річних та 53,10 грн. індекс інфляції.

Представник Позивача в судовому засіданні підтримує позовні вимоги, просить позов задоволити.

Відповідач будь-яких пояснень на вимогу суду по суті заявлених позовних вимог не надав, позовні вимоги по суті не оспорив, вимоги ухвали суду не виконав, представника в судове засідання не направив, хоча був належним чином повідомлений про час та місце судового розгляду, що підтверджується поштовими повідомленнями про вручення № 00046307.

За умовами ст.33 ГПК України на сторони покладається обов'язок доводити їх вимоги чи заперечення. Згідно до вимог ст.ст.4-2, 4-3, сторони мають рівні процесуальні можливості у захисті їхніх процесуальних прав і законних інтересів, у наданні доказів, подачі клопотань та здійсненні інших процесуальних прав. За умовами ст.59 ГПК України відповідач має право після одержання ухвали надіслати господарському суду відзив на позовну заяву і всі документи, що підтверджують заперечення проти позову, однак відповідач своїм правом не скористався.

Відповідно до ст. 75 ГПК України, якщо відзив на позовну і витребувані господарським судом документи не подано, справу може бути розглянуто за наявними в ній матеріалами. З врахуванням належного повідомлення про час та місце проведення судового розгляду обох сторін, судом забезпечено сторонам рівні процесуальні можливості у захисті їхніх процесуальних прав і законних інтересів, у наданні доказів та здійсненні інших процесуальних прав, з врахуванням наведеного, суд вважає за можливе розглянути справу за наявними у справі матеріалами, яких достатньо для встановлення обставин та вирішення спору по суті, згідно ст.75 ГПК України .

Судом встановлено:

На підставі Договору № 52 від 17.03.2011 року, укладеного між ТзОВ «Репроцентр -Захід», (Виконавець), з однієї сторони, та ТзОВ «Книгодрук»(Замовник), з другої сторони, Замовник доручив, а Виконавець прийняв на себе зобов'язання виготовити поліграфічну продукцію, дизайн, друкарську підготовку, а також інші поліграфічні послуги для Замовника у відповідності до поданих останнім замовлень.

Відповідно до п.1.2. Договору Замовник зобов'язується прийняти виконане замовлення і оплатити його згідно виставленого рахунку.

Виконавцем було виконано зобов'язання в повному обсязі, згідно умов договору, без жодних претензій та зауважень щодо якості викопаних послуг (робіт) із сторони Замовника, що підтверджується відповідними актами здачі-прийомки виконаних робіт (послуг) № 380 від 07.11.2011 року. № 392 від 11.11.2011 року. № 399 від 15.11.2011 року підписаних Сторонами, на підставі чого, Виконавцем виставлено рахунки па оплату виконаних послуг Замовнику.

Умовами Договору передбачено, що Замовник здійснює оплату замовлення не пізніше 5-ти днів з дати отримання рахунку. При недотриманні цього терміну вказана в цьому рахунку сума на вимогу Виконавця може бути змінена.

ТзОВ «Книгодрук», як Замовником, порушено зобов'язання передбачене п.п.3.2. Договору, а саме його невиконання, що відповідно порушує умови Договору.

Матеріалами справи доведено, що сума заборгованості Замовника перед Виконавцем за виконані послуги становить 17668,00 грн.

Відповідно до п. п. 3.2 Договору - Замовник здійснює оплату замовлення не пізніше 5-ти днів з дати отримання рахунку. При недотриманні цього терміну вказана в цьому рахунку сума на вимогу Виконавця може бути змінена. Нарахована Позивачем, відповідно до п.п. 3.2 Договору, сума становить 560,00 грн.

Окрім наведеного, згідно поданого розрахунку Позивачем нараховано Відповідачу 3% річних та інфляційні, які відповідно становлять 108,67 грн. та 53,10 грн.

Розглянувши подані докази в їх сукупності, створивши, у відповідності до ч. 3 ст. 4-3 ГПК України сторонам, які беруть участь у справі, необхідні умови для встановлення фактичних обставин і правильного застосування законодавства, суд визнав позов таким, що підлягає до задоволення частково з підстав:

Відповідно до ст. 526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог ЦК України, інших актів цивільного законодавства.

Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом. Боржник, який прострочив виконання зобов'язання, відповідає перед кредитором за завдані простроченням збитки і за неможливість виконання, що випадково настала після прострочення. (ст. 612 ЦК України).

Згідно зі ст. 599 ЦК України зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Згідно з абз. 2 ч. 1 ст. 614 ЦК України особа, яка порушила зобов'язання, несе відповідальність за наявності її вини (умислу або необережності), якщо інше не встановлено договором або законом. Особа є невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання зобов'язання.

У ст. 617 ЦК України передбачено, що особа, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили. Не вважається випадком, зокрема, недодержання своїх обов'язків контрагентом боржника, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання зобов'язання, відсутність у боржника необхідних коштів.

Аналогічний припис передбачено й ст. 218 ГК України, відповідно до якої підставою господарсько-правової відповідальності учасника господарських відносин є вчинене ним правопорушення у сфері господарювання. Учасник господарських відносин відповідає за невиконання або неналежне виконання господарського зобов'язання чи порушення правил здійснення господарської діяльності, якщо не доведе, що ним вжито усіх залежних від нього заходів для недопущення господарського правопорушення. У разі якщо інше не передбачено законом або договором, суб'єкт господарювання за порушення господарського зобов'язання несе господарсько-правову відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання зобов'язання виявилося неможливим внаслідок дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин за даних умов здійснення господарської діяльності. Не вважаються такими обставинами, зокрема, порушення зобов'язань контрагентами правопорушника, відсутність на ринку потрібних для виконання зобов'язання товарів, відсутність у боржника необхідних коштів.

Жодна з вказаних обставин не була безпосередньою причиною порушення Відповідачем своїх договірних зобов'язань перед Позивачем.

Відтак, сума заборгованості, яка підлягає до стягнення, доведена матеріалами справи, Актами здачі-прийомки виконаних робіт ( № 380 від 07.11.2011 року, № 392 від 11.11.2011 року, № 399 від 15.11.2011 року ) становить 17668,00 грн.

Відповідно до ч.2 ст. 625 Цивільного Кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, повинен сплатити за час прострочення три проценти річних з простроченої суми, а також відшкодувати інфляційні втрати.

Таким чином, відповідно до розрахунків, які подані Позивачем згідно вимог ГПК, Відповідач зобов'язаний сплатити на користь Позивача 3 % річних від суми боргу у розмірі 108,67 грн. та інфляційні втрати у розмірі 53,10 грн.

Щодо нарахування Позивачем, відповідно до п.п. 3.2 Договору суми, що становить 560,00 грн., суд залишає позов без розгляду, так як останнім не доведено належними та допустимими доказами правомірності зміни (збільшення) суми саме на 560,00 грн. Відсутній в матеріалах справи і розрахунок (методика) такого нарахування, яка погоджена сторонами за Договором.

За приписами статті 32 Господарського процесуального кодексу України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд, у визначеному законом порядку, встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких грунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору. Згідно з приписами статті 34 Господарського процесуального кодексу України господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи; обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування. Відповідно до статті 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Доказування полягає не лише в поданні особами доказів, а й у доведенні їх переконливості. Отже, обов'язок доказування певних обставин покладається на особу, яка посилається на ці обставини. Статтею 43 Господарського процесуального кодексу України унормовано, що господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що грунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Відтак, суд вважає, що Позивачем доведено правомірність нарахованих сум в частині стягнення 17668,00 грн. боргу, 108,67 грн. 3% річних, 53,10 грн. -інфляційні. В частині стягнення 560,00 грн. суд залишає позов без розгляду.

Судові витрати віднести на Відповідача пропорційно до задоволених вимог.

Керуючись ст.ст. 599,614,617,625 ЦК України, ст.ст. 12,22,32,33,34,43,49, 82-84 ГПК України, суд -

В И Р І Ш И В :

1. Позовні вимоги задоволити частково.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Книгодрук»(Львівська обл., Пустомитівський район, с. Кротошино, вул. Січових Стрільців,35, МФО 320984, код ЄДРПОУ 25239268) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Репроцентр-Захід»( 79057, м. Львів, вул. Кн..Ольги, буд. 16, кв.4, код ЄДРПОУ 36312477) 17668,00 грн. боргу, 108,67 грн. 3% річних, 53,10 грн. -інфляційні та 1609,50 грн. судового збору.

3. В частині стягнення 560,00 грн. суд залишає позов без розгляду.

4. Наказ видати відповідно до вимог ст. 116 ГПК України.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Суддя Довга О.І.

Дата ухвалення рішення02.04.2012
Оприлюднено26.04.2012

Судовий реєстр по справі —5015/878/12

Рішення від 25.04.2012

Господарське

Господарський суд Львівської області

Довга О.І.

Ухвала від 08.03.2012

Господарське

Господарський суд Львівської області

Довга О.І.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні