ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

21036, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7 тел. 66-03-00, 66-11-31, http://vn.arbitr.gov.ua

_________________________________________________________________________________________________

У Х В А Л А

підготовчого засідання

23 квітня 2012 р. Справа № 15/18/2012/5003

за заявою : Державного підприємства "Державний резервний насіннєвий фонд України", м. Київ

до : товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОС", м. Бар Барського району Вінницької області

про визнання банкрутом

Головуючий суддя Лабунська Т.І.

Секретар судового засідання Гренишена О.В.

Представники:

Державного підприємства "Державний резервний насіннєвий фонд України" - ОСОБА_1, довіреність № 1 від 04.01.2012 року

В С Т А Н О В И В :

04 квітня 2012 року господарським судом Вінницької області порушено провадження у справі № 15/18/2012/5003 про банкрутство ТОВ "АГРОС", м. Бар Барського району Вінницької області за заявою ДП "Державний резервний насіннєвий фонд України", м. Київ.

Ухвалою про порушення провадження у справі, з поміж іншого, вжито заходів щодо забезпечення вимог кредиторів, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника. Підготовче засідання призначено на 23 квітня 2012 року.

В судове засідання 23 квітня 2012 року прибув представник ініціюючого кредитора.

Представник боржника в судове засідання не з'явився, відзив на заяву про порушення провадження у справі про банкрутство не надав.

При цьому суд зазначає, що відповідно до ч. 1 ст. 64 Господарського процесуального кодексу України (далі ГПК України) ухвала про порушення провадження у справі сторонам надсилається за повідомленою ними господарському суду поштовою адресою. У разі ненадання сторонами інформації щодо їх поштової адреси, ухвала про відкриття провадження у справі надсилається за адресою місцезнаходження (місця проживання) сторін, що зазначено в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. У разі відсутності сторін за такою адресою, вважається, що ухвала про порушення провадження у справі вручена їм належним чином.

Так, на адреси ініціюючого кредитора та боржника, повідомлені в заяві про порушення провадження у справі про банкрутство, направлені копії ухвали суду 23 квітня 2012 року про порушення провадження у справі про банкрутство.

19 квітня 2012 року до канцелярії суду надійшло рекомендоване повідомлення № 08-65/2999/2012 про вручення поштового відправлення ТОВ "АГРОС", м. Бар Барського району Вінницької області.

Враховуючи викладене, суд вважає, що вжив всі залежні від нього заходи для повідомлення боржника належним чином про час і місце розгляду судової справи і забезпечення його явки в судове засідання для реалізації права на судовий захист своїх прав та інтересів.

23 квітня 2012 року в судовому засіданні судом розглянуто заяву ДП "Державний резервний насіннєвий фонд України", м. Київ, в якій заявлено вимогу про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ "АГРОС", м. Бар Барського району Вінницької області на загальних підставах, визначених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі Закон про банкрутство).

Представник ініціюючого кредитора вимоги заяви про порушення провадження у справі про банкрутство підтримав.

Відповідно до Постанови Пленуму Верховного Суду України № 15 від 18 грудня 2009 року "Про судову практику в справах про банкрутство" (п. 26) за заявою кредитора справа про банкрутство порушується господарським судом за наявності підстав, передбачених у ч. 3 ст. 6 Закону про банкрутство. Цими підставами є підтверджені відповідними документами фактичні дані про те, що: вимоги кредитора, який подав таку заяву, є безспірними; боржником прострочено тримісячний строк виконання свого зобов'язання перед ініціюючим кредитором; сукупний мінімальний розмір вимог ініціюючого кредитора становить не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати. Відповідно до визначення терміну "неплатоспроможність", що міститься в абзаці другому ст. 1 Закону про банкрутство, для порушення справи про банкрутство боржника не вимагається встановлення даних про перевищення сумарного розміру його заборгованості над вартістю всіх майнових активів боржника за даними бухгалтерського обліку чи фінансової звітності.

В підготовчому засіданні суд встановлює ознаки неплатоспроможності боржника, які передбачені ч. 3 ст. 6 Закону про банкрутство, а також перевіряє статус суб'єкта банкрутства.

Щодо статусу боржника - суб'єкта банкрутства, то ТОВ "АГРОС" (м. Бар Барського району Вінницької області, вул. Пролетарська, 14, ідентифікаційний код 30870616) є суб'єктом підприємницької діяльності, а відтак є суб'єктом банкрутства. Про зазначене йдеться в ст. 1 Закону про банкрутство і ст. 209 Господарського кодексу України (далі ГК України). В матеріалах справи містяться письмові докази, що підтверджують статус боржника.

Ознаками неплатоспроможності відповідно до ч. 3 ст. 6 Закону про банкрутство є: безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника, що сукупно складають не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку.

Розглядом матеріалів справи судом встановлена наявність безспірної суми вимог ініціюючого кредитора не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 1 Закону про банкрутство безспірні вимоги це - вимоги кредиторів, визнані боржником, інші вимоги кредиторів, підтверджені виконавчими документами чи розрахунковими документами, за якими відповідно до законодавства здійснюється списання коштів з рахунків боржника.

Ст. 17 Закону України "Про виконавче провадження" передбачає перелік виконавчих документів, які підлягають виконанню державною виконавчою службою, серед яких накази господарських судів.

Ініціюючим кредитором надано до суду копії наказів господарського суду Вінницької області від 04 жовтня 2010 року, від 01 квітня 2009 року та від 05 листопада 2010 року у справах № 13/6-08, № 4/301-07, 13/7-08 відповідно. За зазначеними наказами з боржника стягнуто заборгованість на користь ДП "Державний резервний насіннєвий фонд України", м. Київ в загальній сумі 1 393 985,07 грн. (в тому рахунку і судові витрати).

Разом з тим суд зазначає, що згідно зі ст. 1 Закону про банкрутство до складу грошових зобов'язань боржника не зараховуються недоїмка (пеня та штраф), визначена на дату подання заяви до господарського суду. Склад і розмір грошових зобов'язань, в тому числі розмір заборгованості за передані товари, виконані роботи і надані послуги, сума кредитів з урахуванням процентів, які зобов'язаний сплатити боржник, визначаються на день подачі в господарський суд заяви про порушення провадження у справі про банкрутство, якщо інше не встановлено цим Законом.

Ст. 13 Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" встановлено на 2012 рік мінімальну заробітну плату в розмірі 1094,00 грн. з 01 квітня 2012 року, що в трьохсоткратному розмірі складає 328 200,00 грн.

З урахуванням наведеного, на час звернення до господарського суду Вінницької області із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство (02 квітня 2012 року), розмір безспірних вимог ініціюючого кредитора до боржника склав 1 241 590,94 грн.

Вимоги в сумі 1 241 590,94 грн. складають не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати та підлягають визнанню в підготовчому засіданні.

Вимоги ініціюючого кредитора в частині штрафних санкцій та судових витрат будуть розглянуті в попередньому засіданні суду.

ДП "Державний резервний насіннєвий фонд України", м. Київ надано постанови відділу державної виконавчої служби Барського районного управління юстиції від 22 жовтня 2010 року, від 25 серпня 2009 року, від 24 листопада 2010 року про відкриття виконавчого провадження з виконання наказів господарського суду Вінницької області від 04 жовтня 2010 року, від 01 квітня 2009 року та від 05 листопада 2010 року у справах № 13/6-08, № 4/301-07, 13/7-08 відповідно, які є доказом прострочення боржником тримісячного строку виконання свого зобов'язання перед ініціюючим справу кредитором.

Враховуючи приписи Постанови Пленуму Верховного Суду України № 15 від 18 грудня 2009 року "Про судову практику в справах про банкрутство", зокрема п. 26 щодо визначення терміну "неплатоспроможність", що для порушення справи про банкрутство боржника не вимагається встановлення даних про перевищення сумарного розміру його заборгованості над вартістю всіх майнових активів боржника, суд вважає встановленим факт припинення платежу боржником за зобов'язанням та вважає встановленими і доведеними ознаки, передбачені ч. 3 ст. 6 Закону про банкрутство.

Наявні всі підстави для подальшого руху справи.

Відповідно до ч. 11 ст. 11 Закону про банкрутство за результатами розгляду заяви кредитора у підготовчому засіданні виноситься ухвала.

Відповідно до ст. 13 Закону про банкрутство з метою забезпечення майнових інтересів кредиторів в ухвалі господарського суду про порушення провадження у справі про банкрутство або в ухвалі, прийнятій на підготовчому засіданні, вказується про введення процедури розпорядження майном боржника і призначається розпорядник майна. Кредитори мають право запропонувати кандидатуру розпорядника майна, яка відповідає вимогам, передбаченим Законом про банкрутство.

Ініціюючий кредитор в заяві про порушення провадження у справі заявив клопотання про призначення розпорядником майна боржника арбітражного керуючого ОСОБА_2

Ухвалою про порушення провадження у справі від 04 квітня 2012 року суд визнав обов'язковою участь в судовому засіданні арбітражного керуючого ОСОБА_2 та зобов'язав останнього надати в судове засідання заяву щодо згоди на призначення розпорядником майна ТОВ "АГРОС", м. Бар Барського району Вінницької області.

23 квітня 2012 року канцелярією господарського суду Вінницької області зареєстровано заяву арбітражного керуючого ОСОБА_2 про згоду на участь у справі № 15/18/2012/5003 з копією ліцензії. Арбітражний керуючий ОСОБА_2 особисто в судове засідання не прибув.

Одночасно суд зазначає, що 19 квітня 2012 року до суду надійшла заява арбітражного керуючого Гонти О.А. про призначення розпорядником майна у справі № 15/18/2012/5003.

Розглянувши подані заяви та проаналізувавши положення Закону про банкрутство, суд зазначає наступне.

Згідно ч.ч. 3, 5 ст. 13 Закону про банкрутство, якщо інше не передбачено цим Законом, розпорядником майна може бути призначено фізичну особу - суб'єкта підприємницької діяльності, яка має вищу юридичну чи економічну освіту або володіє спеціальними знаннями, не є заінтересованою особою стосовно боржника та кредиторів відповідно до ст. 1 цього Закону і яка має ліцензію арбітражного керуючого, що видається в установленому законодавством порядку. Розпорядником майна не можуть призначатися особи, які здійснювали раніше управління боржником - юридичною особою, за винятком випадків, коли з моменту усунення даної особи від управління боржником пройшло не менше 3-х років; мають судимість за вчинення корисливих злочинів.

Таким чином суд не володіє необхідною інформацією щодо кандидатури арбітражного керуючого ОСОБА_2, його професійних здібностей та позбавлений можливості перевірити відповідність запропонованої ініціюючим кредитором кандидатури вимогам Закону про банкрутство.

Враховуючи викладене, неявку в судове засідання арбітражного керуючого ОСОБА_2, беручи до уваги ту обставину, що кредитори наділені лише правом запропонувати кандидатуру розпорядника майна, суд вважає за доцільне задоволити заяву арбітражного керуючого Гонти О.А. про призначення розпорядником майна боржника.

Керуючись ст.ст. 1, 3-1, 5, 6, 11, 13 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст. 4-1, 32, 33, 34, 36, 43, 86, 115 Господарського процесуального кодексу України суд, -

У Х В А Л И В :

Визнати безспірні грошові вимоги кредитора - Державного підприємства "Державний резервний насіннєвий фонд України", м. Київ в сумі 1 241 590,94 грн.

Зобов'язати кредитора в 10-ти денний термін з дня винесення ухвали подати до офіційного друкованого органу Верховної Ради України "Голос України" чи Кабінету Міністрів України "Урядовий кур'єр" оголошення про порушення судом справи про банкрутство боржника, про що надати суду відповідні докази (оголошення повинно містити повне найменування боржника, його поштову адресу, банківські реквізити, найменування та адресу господарського суду). Примірник газети після публікації подати до суду.

Ввести процедуру розпорядження майном боржника.

Призначити розпорядником майна арбітражного керуючого Гонту Оксану Анатоліївну (ліцензія серії НОМЕР_2 від 08 квітня 2011 року; ідентифікаційний номер НОМЕР_1; АДРЕСА_1).

Попереднє засідання суду призначити на 10 липня 2012 року об 11:00 год., в приміщенні господарського суду Вінницької області, кімн. № 1011 (10-й поверх).

Розпорядку майна Гонті О.А. разом із посадовими особами боржника розглянути заяви кредиторів про грошові вимоги, письмово повідомити їх про результати розгляду заяв та повідомити про дату попереднього засідання суду.

До 03 липня 2012 року подати до суду реєстр грошових вимог кредиторів, дані щодо розгляду заяв кредиторів, прийняти заходи щодо виконання передбачених Законом про банкрутство обов'язків.

Зобов'язати розпорядника майна протягом 10 днів після винесення ухвали за результатами попереднього засідання господарського суду повідомити кредиторів, згідно з реєстром вимог кредиторів, про місце і час проведення зборів кредиторів та організувати їх проведення за місцем знаходження боржника.

Ухвалу направити згідно переліку.

Суддя Лабунська Т.І.

віддрук. 7 прим.:

1 - до справи

2 - ДП "Державний резервний насіннєвий фонд України" - 03038, м. Київ, вул. Ямська, 32

3 - ТОВ "АГРОС" - м. Бар Барського району Вінницької області, вул. Пролетарська, 14

4 - Головне управління юстиції у Вінницькій області

5 - арбітражний керуючий ОСОБА_2 - АДРЕСА_2

6 - арбітражний керуючий Гонта О.А.

7 - Державний реєстратор Барської РДА Вінницької області

Дата ухвалення рішення 23.04.2012
Оприлюднено 03.05.2012

Судовий реєстр по справі 15/18/2012/5003

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 23.05.2019 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 08.05.2019 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 21.01.2019 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 21.12.2018 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 19.11.2018 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 01.11.2018 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 27.09.2016 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 22.08.2016 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 10.08.2016 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 14.06.2016 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 23.04.2012 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 04.04.2012 Господарський суд Вінницької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 15/18/2012/5003

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону