ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" квітня 2012 р. Справа № 5004/349/12

Господарський суд Волинської області, розглянувши матеріали по справі

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Телемережі України»

до Волинської обласної державної телерадіокомпанії

про стягнення 95 012, 17 грн.

Суддя: Гончар М. М.

за участю представників сторін:

від позивача : Семерей П.І. (наказ від 22.06.2010р. №17-ВК), ОСОБА_3 (довіреність від 01.02.2012р.)

від відповідача : ОСОБА_4 (довіреність від 23.04.2012р.), ОСОБА_5 (довіреність від 23.04.2012р.)

Відповідно до ст. 20 Господарського процесуального кодексу України роз'яснено право відводу судді. Відводу судді не заявлено. На підставі ст. 22 ГПК України роз'яснено процесуальні права та обов'язки сторін.

Клопотання про здійснення технічної фіксації судового процесу від представників сторін не поступало.

В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частину рішення.

Суть спору: Товариство з обмеженою відповідальністю «Телемережі України»звернулось з позовом до Волинської обласної державної телерадіокомпанії про стягнення 95 012, 17 грн., з них 56 020, 75 грн. -заборгованість за послуги, надані за державним замовленням, 38 991, 42 грн. -заборгованість за послуги, надані за межами державного замовлення в 2011 році.

Представники позивача в судовому засіданні позов підтримали повністю.

Через канцелярію суду Волинською обласною державною телерадіокомпанією подано відзив від 24.04.2012р. №216/19 в якому останній просить задовольнити погашення боргу Волинської ОДТРК в сумі 95 012, 17 грн. за відповідним графіком: за послуги з трансляції (розповсюдження) Позивачем радіо -і телевізійних програм відповідачем, виготовлених за державним замовленням, вересень -жовтень по 18 700, 00 грн., листопад -18 620, 75 грн.; за послуги з трансляції (розповсюдження) позивачем радіо -і телевізійних програм відповідачем, виготовлених за межами державного замовлення, вересень -жовтень по 12 700, 00 грн., листопад -13 591, 42 грн.

Представники відповідача в судовому засіданні позов визнали та просили виконання рішення відстрочити з розстрочкою на три місяці відповідно до графіку, зазначеного і відзиві.

Директор ТзОВ «Мережі України»не погодився з запропонованим відповідачем графіком виконання рішення з тих підстав, що це заборгованість за 2011 рік і відповідачем не оплачуються послуги поточного року в зв'язку з цим погодився на відстрочку до 01.07.2012р.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши представників сторін господарський суд Волинської області,-

ВСТАНОВИВ:

23.08.2011 року між Волинською обласною Державною телерадіокомпанією Державного комітету телебачення і радіомовлення України та Товариством з обмеженою відповідальністю «Телемережі України» укладено договір №31/10 про закупівлю послуг за державні кошти.

Згідно п.1.1. договору учасник зобов'язується у 2011 році надати Замовникові послуги з трансляції (розповсюдження) програм обласного теле -і радіомовлення у 2011 році, діючих ліцензій Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення НР №0128-м від 05.02.2002р.НР №0382-м від 14.05.2002р. , НР №1051-м від 09.12.2009р., на право користування каналами мовлення, а Замовник -прийняти і оплатити ці послуги.

Джерело фінансування державного замовлення: кошти загального фонду Державного бюджету України, передбачені бюджетною програмою 1701150 «Трансляція телерадіопрограм, вироблених для державних потреб».

Джерело фінансування трансляції теле -і радіопрограм виготовлених за межами державного замовлення: кошти спеціального фонду.

П. 3.1. договору встановлено, що ціна договору становить 309 129, 47 грн., в тому числі ПДВ -51 521, 55 грн., в тому числі за Додатком №1 -209 019, 88 грн. з ПДВ та за Додатком №2 -100 109, 42 грн.

П. 4.1. договору передбачено, що розрахунки проводяться шляхом щомісячної оплати Замовником не пізніше 20 числа місяця наступного за звітним, згідно пред'явленого Учасником рахунку на оплату послуг та на підставі підписаного сторонами Акту приймання -передачі наданих послуг та протоколів оперативних нарад. У випадку відсутності підписаного Замовником акту приймання -передачі наданих послуг чи мотивованої відмови від його підписання у визначений договором строк, послуги вважаються такими, що надані належним чином та підлягають оплаті.

Згідно п.6.1.1. договору встановлено, що замовник зобов'язаний своєчасно та в повному обсязі сплачувати за надані послуги на умовах, що визначені цим договором.

В порушення взятих на себе зобов'язань, за надані ТзОВ «Телемережі України»в період з липня по грудень 2011 року послуги, Волинською ОДТРК не здійснено повного розрахунку.

Позивачем 14.03.2012 року відповідачу направлено вимогу №58 про погашення заборгованості.

Листом Волинської обласної Державної телерадіокомпанії від 21.03.2012р. №152/19 наданим ТзОВ «Телемережі України», останній повідомляє що на виконання державного замовлення з розповсюдження телерадіопрограм на 2011 рік подано Державному комітетові телебачення і радіомовлення України детальні розрахунки та обґрунтування щодо надання коштів за бюджетною програмою 1701150 «Трансляція телерадіопрограм, вироблених для державних потреб»на суму 1 090, 3 тис. грн. Кошторис на 2011 рік по КПКВ 1701150 затверджений в сумі 562, 00 тис. грн., що на 528, 3 тис. грн. менше поданих розрахунків. Державне казначейство України у Волинській області кредиторської заборгованості на кінець року не зареєструвало у зв'язку з тим, що не вистачало кошторисних призначень.

Відповідно до ст. 901 Цивільного кодексу України передбачено, що за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Статтею 903 ЦК України встановлено, що якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов'язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором. У разі неможливості виконати договір про надання послуг, що виникла не з вини виконавця, замовник зобов'язаний виплатити виконавцеві розумну плату. Якщо неможливість виконати договір виникла з вини замовника, він зобов'язаний виплатити виконавцеві плату в повному обсязі, якщо інше не встановлено договором або законом.

Стаття 173 Господарського кодексу України передбачає, що господарським визнається зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених даним Кодексом, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, оплатити гроші тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

Відповідно до ст. 509 ЦК України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Відповідно ст. 526 ЦК України зобов'язання повинно виконуватись належним чином згідно з умовами договору.

Заслухавши думку представників сторін та враховуючи, що відповідач є органом, який фінансується з державного бюджету України, тому суд враховуючи цю обставину виконання рішення вважає за доцільне відстрочити до 01.07.2012р., з розстрочкою на три місяці з 01.07.2012р.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 509, 526, 901, 903 Цивільного кодексу України, ст.ст. 173 Господарського кодексу України, ст.ст. 49, 82, 84 Господарського процесуального кодексу України господарський суд Волинської області,-

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Волинської обласної державної телерадіокомпанії (м.Луцьк, вул.. Горького, 12 , код ЄДРПОУ 02841376) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Телемережі України»(м.Луцьк, вул.. Словацького, 12/30, код ЄДРПОУ 33559741) 95 012, 17 грн. -заборгованості та 1 900, 25 грн. -витрат по сплаті судового збору.

3. Виконання рішення відстрочити до 01.07.2012р., з розстрочкою на три місяці з 01.07.2012р. за послуги з трансляції радіо -і телевізійних програм, виготовлених за державним замовленням в сумі 56 020, 75 рівними частинами по 18 700, 00 грн. в липні та серпні і 18 620, 75 грн. у вересні 2012 р. та за послуги з трансляції радіо -і телевізійних програм, виготовлених за межами державного замовлення в сумі 38 991, 42 грн. рівними частинами по 12 700 грн. в липні та серпні та 13 591, 42 грн. у вересні 2012р.

Суддя М. М. Гончар

Повний текст рішення

складено 27.04.12

Дата ухвалення рішення 25.04.2012
Оприлюднено 03.05.2012

Судовий реєстр по справі 5004/349/12

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Судовий наказ від 08.05.2012 Господарський суд Волинської області Господарське
Рішення від 25.04.2012 Господарський суд Волинської області Господарське
Ухвала від 30.03.2012 Господарський суд Волинської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 5004/349/12

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону