ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2012 р. Справа № 2а/0470/1762/12 Дніпропетровський окружний адміністративний суд у складі судді Кучми К.С., розглянувши в порядку письмового провадження адміністративну справу за позовом Дніпропетровської міжрайонної державної податкової інспекції Дніпропетровської області до Відкритого акціонерного товариства «Синельниківське хлібоприймальне підприємство», третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору - Управління Державної казначейської служби України у Синельниківському районі Дніпропетровської області про стягнення простроченої заборгованості за бюджетною позичкою, -

ВСТАНОВИВ :

Позивач на виконання своїх владних повноважень звернувся до адміністративного суду з вищезазначеним позовом. В обґрунтування позовних вимог зазначив, що відповідач має несплачену заборгованість по платежам до бюджету, яка становить 7 023 416 грн., яку в добровільному порядку не сплачує, у зв'язку з чим він вимушений звернутися до суду з даним позовом. За таких обставин, позивач просив суд: надати дозвіл на погашення простроченої заборгованості за бюджетними позиками ВАТ «Синельниківське хлібоприймальне підприємство»в сумі 7 023 416 грн. за рахунок майна, що перебуває у податковій заставі, стягнення коштів з рахунків банках, обслуговуючих відповідача.

В судовому засіданні представник позивача пред'явлені позовні вимоги підтримав у повному обсязі та пояснив, що надав суду всі докази в обґрунтування заявлених позовних вимог та надав спільну заяву з представником третьої особи, яка підтримала позовні вимоги, про подальший розгляд справи в порядку письмового провадження.

Відповідач в судове засідання свого представника не направив, про день та час його проведення повідомлялася належним чином. Суд дійшов висновку про можливість розгляду справи за відсутності відповідача, оскільки кореспонденція направлена за адресою, вказаною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відповідно до вимог ч.4 ст.33 та ч.8 ст.35 КАС України.

Відповідно до ч.6 ст.128 КАС України якщо немає перешкод для розгляду справи у судовому засіданні, визначених цією статтею, але прибули не всі особи, які беруть участь у справі, хоча і були належним чином повідомлені про дату, час і місце судового розгляду, суд має право розглянути справу у письмовому провадженні у разі відсутності потреби заслухати свідка чи експерта.

Таким чином, частина 6 статті 128 КАС України, надає суду можливості проводити подальший розгляд справи в порядку письмового провадження.

Суд, дослідивши матеріали справи вважає, що адміністративний позов підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, матеріалами справи підтверджено, що ВАТ «Синельниківське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 00953697) знаходиться на обліку платників податків в Синельниківській об'єднаній державній податковій інспекції правонаступником якої є Дніпропетровська міжрайонна державна податкова інспекція Дніпропетровської області.

Судом також встановлено, що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відносно ВАТ «Синельниківське хлібоприймальне підприємство»внесено інформацію про судове рішення щодо припинення юридичної особи відповідача, що не пов'язано з її банкрутством.

Вищезазначеним судовим рішенням, а саме постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 07 травня 2009 року по справі №2а/12588/08/0470, припинено юридичну особу ВАТ «Синельниківське хлібоприймальне підприємство». Однак згідно ст.33 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» юридична особа є такою, що припинилася, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи. Такого запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи ВАТ «Синельниківське ХПП»до реєстру не внесено.

Таким чином, оскільки відповідач не ліквідований, то є юридичною особою та має відповідні права і обов'язки, процесуальні права та може бути відповідачем у суді.

Судом встановлено, що відповідач ВАТ «Синельниківське хлібоприймальне підприємство»має заборгованість за бюджетними позичками в сумі 7 023 416 грн.

Синельниківською ОДПІ отримано від Управління Державного казначейства у Синельниківському районі Головного управління Державного казначейства України в Дніпропетровської області:

-подання №1 від 08 квітня 2011 року для здійснення до відповідача заходів, щодо стягнення простроченої заборгованості -бюджетної позички, наданої на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1995 році у сумі 1 953 500 грн.;

-подання №4 від 08 квітня 2011 року для здійснення до відповідача заходів, щодо стягнення простроченої заборгованості -бюджетної позички, наданої на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1996 році у сумі 4 027 401 грн.;

-подання №6 від 08 квітня 2011 року для здійснення до відповідача заходів, щодо стягнення простроченої заборгованості -бюджетної позички, наданої на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1997 році у сумі 1 042 515 грн.

У зв'язку з наявністю вказаної заборгованості Синельниківською ОДПІ проведено опис належного відповідачу нерухомого майна (будівлі вагової з навісом, пожежного депо, погребу) загальною вартістю 21 394, 36 грн. (акт №5/240 від 25 травня 2011 року) та зареєстровано щодо нього заставу.

Відповідно до ч.9 ст.17 Бюджетного кодексу України прострочена заборгованість суб'єкта господарювання перед державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) за кредитом (позикою), залученим державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) або під державну (місцеву) гарантію, а також за кредитом з бюджету (включаючи плату за користування такими кредитами (позиками) та пеню) стягується з такого суб'єкта господарювання органами державної податкової служби, що є органами стягнення такої заборгованості у порядку, передбаченому Податковим кодексом України або іншим законом, включаючи погашення такої заборгованості за рахунок майна цього суб'єкта господарювання.

З 01 січня 2011 року набрав чинності Податковий кодекс України, яким врегульовано відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначення вичерпного переліку податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

У п.1 підрозділу 10 розділу 20 «Перехідні положення»Податкового кодексу встановлено, що погашення простроченої заборгованості суб'єкта господарювання перед державою (АРК чи територіальною громадою міста) за кредитом (позикою), залученим державою (АРК чи територіальною громадою міста) або під державну (місцеву) гарантію, а також за кредитом з бюджету здійснюєтеся у порядку, визначеному главою 9 розділу 2 цього Кодексу.

Пунктом 95.1 статті 95 ПК України регламентовано, що орган державної податкової служби здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

Орган держаної податкової служби звертається до суду щодо надання дозволу на погашення усієї суми податкового боргу за рахунок майна платника податків, що перебуває у податковій заставі. Рішення суду щодо надання вказаного дозволу є підставою для прийняття органом державної податкової служби рішення про погашення всієї суми податкового боргу.

Таким чином, вищевказана прострочена заборгованість відповідача заборгованість за бюджетними позичками може стягуватися виключно в судовому порядку органами державної податкової служби на підставі подання органів Державного казначейства.

При цьому в даному випадку не може застосовуватись норма п.95.2 ст.95 Податкового кодексу України щодо стягнення коштів та продажу майна платника податків не раніше ніж через 60 календарних днів з дня надіслання такому платнику податкової вимоги, оскільки податкова вимога не може бути прийнята щодо простроченої заборгованості за державною позикою. Так, відповідно пп.14.1.153. ПК України податкова вимога - це вимога щодо погашення суми лише податкового боргу.

Підставою для стягнення сум простроченої заборгованості за бюджетними позичками є подання територіального органу державного казначейства згідно п.15 розробленого на виконання ст.17 Бюджетного кодексу Порядку обліку заборгованості, в тому числі простроченої, перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками/фінансовою допомогою, наданими Міністерством фінансів у 1993 - 1998 роках, нарахування пені та списання безнадійної заборгованості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2011 р. №174 «Питання обліку заборгованості, в тому числі простроченої, перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками/фінансовою допомогою, наданими Міністерством фінансів у 1993-1998 роках, нарахування пені та списання безнадійної заборгованості».

Відповідно пп.20.1.28. ст.20 Податкового кодексу України органи державної податкової служби мають право стягувати суми простроченої заборгованості суб'єкта господарювання перед державою (АРК чи територіальною громадою міста) за кредитом (позикою), залученим державою (АРК чи територіальною громадою міста) або під державну (місцеву) гарантію, а також за кредитом з бюджету в порядку, визначеному цим Кодексом.

В силу ст.71 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.162 КАС України, суд в порядку адміністративного судочинства може прийняти постанову про стягнення з відповідача коштів.

З урахуванням вищевикладеного, а також того, що позивачем до суду не надано відомостей щодо відсутності у відповідача коштів на рахунках у банку, обслуговуючого такого платника податків, а надання дозволу на погашення усієї суми податкового боргу за рахунок майна платника податків, що перебуває у податковій заставі, можливо тільки за умови недостатності коштів, які перебувають у власності такого платника податків, суд приходить до висновку, що слід стягнути з рахунків у банках відповідача на користь державного бюджету, кошти в розмірі податкового боргу на суму 7 023 416 грн., а у задоволенні решти позову слід відмовити, з викладених вище підстав.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.10, 11, 69, 71, 94, 122, 158 - 163, 167 КАС України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Адміністративний позов задовольнити частково.

Стягнути кошти з рахунків у банках, обслуговуючих Відкрите акціонерне товариство «Синельниківське хлібоприймальне підприємство» в рахунок погашення простроченої заборгованості за бюджетними позиками в сумі 7 023 416 грн. /сім мільйонів двадцять три тисячі чотириста шістнадцять гривень/.

У задоволенні решти позову відмовити.

Постанова суду набирає законної сили відповідно до вимог ст.254 КАС України та може бути оскаржена до Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду через Дніпропетровський окружний адміністративний суд в порядку та строки, передбачені ст.186 КАС України.

Суддя К.С. Кучма

Зареєстровано 27.05.2012
Оприлюднено 28.05.2012
Дата набрання законної сили 22.05.2012

Судовий реєстр по справі 2а/0470/1762/12

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 23.07.2015 Вищий адміністративний суд України Адміністративне
Ухвала від 29.06.2015 Вищий адміністративний суд України Адміністративне
Постанова від 22.05.2012 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 18.05.2012 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 28.01.2012 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону