ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 14/440-45/86-2012 13.06.12

За позовом Атлас Копко Ейрпауер Н.В. До Товариства з обмеженою відповідальністю «Асканія - Інжінірінг» Про стягнення 123 246,96 євро Суддя Балац С.В. Представники сторін: Від позивачаОСОБА_3, ОСОБА_4 - представники за довіреністю; Від відповідача не з'явились.

Суть спору: Атлас Копко Ейрпауер Н.В. звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Асканія - Інжінірінг»заборгованості у розмірі 123 246,96 євро, в тому числі: 113 335,70 євро - основного боргу та 9 911,26 євро - 3 % річних.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.12.2011 р. припинено провадження у справі № 14/440 на підставі п. 1. ч. 1 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України.

Постановою Київського апеляційного господарського суду міста Києва від 24.01.2012 р. ухвалу Господарського суду міста Києва від 07.12.2011 р. скасовано, а справу № 14/440 передано для розгляду до Господарського суду міста Києва.

Розпорядженням № 04-1/122 від 15.02.2012 р. призначено повторний автоматичний розподіл справ, за результатами якого справу № 14/440 передано для розгляду судді Балац С.В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.02.2012 р. справу № 14/440 прийнято до провадження судді Балац С.В., присвоєно порядковий № 14/440-45/86-2012.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.03.2012 р. провадження у справі № 14/440-45/86-2012 зупинено до повернення матеріалів справи з Вищого господарського суду України до Господарського суду міста Києва.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.05.2012 р. провадження у справі № 14/440-45/86-2012 поновлено.

Позовні вимоги мотивовані тим, що відповідач не належним чином виконав свої зобов'язання перед позивачем, оскільки не своєчасно та не в повному обсязі здійснив розрахунок за поставлений позивачем товар. Станом на момент звернення до суду з позовом відповідач має заборгованість перед позивачем у розмірі 123 246,96 євро, в тому числі: 113 335,70 євро - основного боргу та 9 911,26 євро - 3 % річних.

Як на підставу заявлених вимог позивач посилається на невиконання відповідачем зобов'язань по сплаті товару, поставлено відповідно до договору дистрибуції від 23.04.2001 р. Відповідач заперечує посилання на вказаний договір та зазначає, що 04.01.2005 р. між сторонами належним чином було укладено контракт по продажу № С 175, поставки могли відбуватись тільки по контракту по продажу № С 175 від 04.01.2005 р.

Відповідач відзив на позов не надав, явку уповноваженого представника у судові засідання не забезпечив, про поважні причини неявки до суду не повідомив.

Відповідно до положень статті 75 Господарського процесуального кодексу України справа розглядається за наявними в ній матеріалами.

Ухвали суду, що надсилалась за адресою вказаною у позовній заяві та витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців були отриманні відповідачем про що свідчать поштові повідомлення з відміткою про вручення поштової кореспонденції повернуті відділенням поштового зв'язку.

За таких обставин, відповідач про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Представник позивача у судових засіданнях підтримав позовні вимоги в повному обсязі.

Представником позивача клопотання щодо фіксації судового процесу не заявлялось, у зв'язку з чим, розгляд справи здійснювався без застосуванням засобів технічної фіксації судового процесу у відповідності до статті 81-1 Господарського процесуального кодексу України.

У судовому засіданні 13.06.2012 р. судом оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши подані представником позивача документи і матеріали, заслухавши його пояснення, Господарський суд міста Києва, -

В С Т А Н О В И В:

23.04.2001 р. між Атлас Копко Ейрпауер Н.В. (надалі - позивач) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Асканія - Інжінірінг»(надалі - відповідач) укладено договір дистрибуції (надалі - договір), за умовами якого відповідач як офіційний дистриб`ютор відповідача в Україні здійснював купівлю компресорного обладнання виробництва позивача, походженням з Королівства Бельгія та здійснював їх реалізацію на території України.

На виконання умов договору позивач поставив на користь відповідача товар згідно рахунків-фактур № 93749 від 11.06.2008 р. на суму 4 355,20 євро, № 584436 від 110.6.2008 р. на суму 79 800,00 євро, № 746965 від 12.08.2008 р. на суму 2 449,00 євро та № 128940 від 28.08.2008 р. на суму 26 731,50 євро.

Поставка товару також підтверджується митними деклараціями № 108871 від 16.06.2008 р. на суму 84 155,20 євро та № 112748 від 28.08.2008 р. на суму 26 731,50 євро.

Відповідач поставлений позивачем товар не оплатив в повному обсязі.

Крім того, в матеріалах справи наявний акт звірки взаємних розрахунків між сторонами підписаний станом на 28.12.2009 р. № 12/28-04, який також підтверджує розмір заборгованості відповідача перед позивачем за поставлений товар.

Отже, заборгованість відповідача перед позивачем за поставлений товар станом на момент вирішення справи судом складає 113 335,70 євро.

Частина 1 статті 193 Господарського кодексу України встановлює, що суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання -відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Статтею 712 Цивільного кодексу України передбачено, що за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Відповідно до ст. 662 Цивільного кодексу України продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, визначений договором купівлі-продажу. Продавець повинен одночасно з товаром передати покупцеві його приналежності та документи (технічний паспорт, сертифікат якості тощо), що стосуються товару та підлягають переданню разом із товаром відповідно до договору або актів цивільного законодавства.

В ст. 692 Цивільного кодексу України зазначено що, покупець зобов'язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару. Покупець зобов'язаний сплатити продавцеві повну ціну переданого товару. Договором купівлі-продажу може бути передбачено розстрочення платежу. У разі прострочення оплати товару продавець має право вимагати оплати товару та сплати процентів за користування чужими грошовими коштами.

Частиною другою статті 530 Цивільного кодексу України встановлено, що якщо строк (термін) виконання боржником обов'язку не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов'язок у семиденний строк від дня пред'явлення вимоги, якщо обов'язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Оскільки, позовні вимоги обґрунтовані наявністю у відповідача зобов'язання оплатити вартість поставленого товару, а у договорі сторонами не погоджено строк оплати отриманого товару, тому позивач мав надати до матеріалів справи належні докази звернення позивача до відповідача з вимогою про оплату заборгованості, в порядку ч. 2 ст. 530 Цивільного кодексу України.

Позивачем до матеріалів справи надано копію вимоги про сплату 113 335,70 євро, відповідно до якої позивач вимагає від відповідача сплатити заборгованість за поставлений товар на суму 113 335,70 євро.

Відповідач відповіді на вказану вимогу не надав, наявну заборгованість не погасив та не заперечив.

Стаття 525 Цивільного кодексу України встановлює, що одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Крім того, до відносин між позивачем та відповідачем також застосовується Конвенція про договори міжнародної купівлі - продажу від 11.04.1980 р., відповідно до ст. 53 якої, покупець зобов'язаний сплатити вартість товару і прийняти поставку товару згідно з вимогами договору і цієї конвенції.

Обов'язок доказування відповідно до пункту 4 частини третьої статті 129 Конституції України та статті 33 Господарського процесуального кодексу України розподіляється між сторонами виходячи з того, хто посилається на певні юридичні факти, які обґрунтовують його вимоги та заперечення. Це стосується і відповідача, який повинен був довести належними засобами доказування факт відсутності порушення зобов'язання.

Посилання відповідача на контракт по продажу № С 175 від 04.01.2005 р. Господарським судом міста Києва не приймається, так як, Київський апеляційний господарський суд у своїй постанові від 24.01.2012 р. вказав на необхідність державної реєстрації контракту по продажу № С 175 від 04.01.2005 р., а так як, такої реєстрації проведено не було тому вказаний договір не було укладено.

Отже, Господарський суд міста Києва при розгляді справи № 14/440-45/86-2012 керується положеннями договору дистрибуції від 23.04.2001 р., щодо правовідносин сторін.

Відповідно до статті 34 Господарського процесуального кодексу України господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи.

Враховуючи викладене та у зв'язку з тим, що товар відповідачем отриманий, відповідачем не надано жодних доказів повернення позивачу товару на загальну суму 113 335,70 євро або повної оплати вартості отриманого товару, суд приходить до висновку, що відповідачем порушені умови договору щодо оплати вартості отриманого товару, а тому позовні вимоги про стягнення 113 335,70 євро є правомірними та такими, що підлягають задоволенню.

Крім того, позивач просить суд стягнути з відповідача 3 % річних у розмірі 9 911,26 євро.

Дії відповідача є порушенням договірних зобов'язань (ст. 610 Цивільного кодексу України), тому відповідач вважається таким, що прострочив (ст. 612 Цивільного кодексу України).

Відповідно до ст. 536 Цивільного кодексу України за користування чужими грошовими коштами боржник зобов'язаний сплачувати проценти, якщо інше не встановлено договором між фізичними особами. Розмір процентів за користування чужими грошовими коштами встановлюється договором, законом або іншим актом цивільного законодавства.

Крім того, згідно з ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Враховуючи викладене вище, вимоги позивача про стягнення з відповідача 9 911,26 євро 3 % річних, є законними, обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Отже, позовні вимоги про стягнення суми основної заборгованості та 3 % річних у розмірі 123 246,96 євро, підлягають задоволенню у повному обсязі.

Згідно із ст. 49 Господарського процесуального кодексу України витрати по сплаті судового збору покладаються на відповідача.

Керуючись ст.ст. 33, 34, 43, 44, 49, ст.ст. 82-85 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Асканія - Інжінірінг»(місце знаходження: 03601, місто Київ, вулиця М. Шепелєва, будинок 7; ідентифікаційний код 31202279) з будь якого рахунку виявленого державним виконавцем під час виконавчого провадження на користь Атлас Копко Ейрпауер Н.В. (Atlas Copco Airpower N.V.) (місцезнаходження: Бумсестенвег 957, Б-2610, Вільрійк, Бельгія (Boomsessteenweeg 957, B-2610 Wirlijk, Belgium)); номер підприємства 0403.992.231) суму основного боргу у розмірі 113 335,70 (сто тринадцять тисяч триста тридцять п'ять) євро 70 центів, 3 % річних у розмірі 9 911,26 (дев'ять тисяч дев'ятсот одинадцять) євро 26 центів, суму сплаченого державного мита у розмірі 1 300,00 (одна тисяча триста) євро та 236,00 (двісті тридцять шість) грн. 00 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

3. Після набрання рішенням законної сили видати наказ.

4. Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня підписання повного тексту рішення та може бути оскаржене в порядку та у строки, визначені Господарським процесуальним кодексом України.

Суддя С.В. Балац

Дата складення повного рішення 18.06.2012 р.

Дата ухвалення рішення 13.06.2012
Зареєстровано 21.06.2012
Оприлюднено 21.06.2012

Судовий реєстр по справі 14/440-45/86-2012

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 13.06.2012 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 10.05.2012 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 17.02.2012 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону