ДОНЕЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

Україна ДОНЕЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 липня 2012 р. Справа № 2а/0570/6691/2012

Приміщення суду за адресою: 83052, м.Донецьк, вул. 50-ої Гвардійської дивізії, 17

час прийняття постанови:

Донецький окружний адміністративний суд в складі:

головуючого судді Зінченко О.В.

при секретарі Паращевіній О.О.

з участю:

прокурора - Челканова Д.В.,

представника позивача - Братченко Т.А.,

представника відповідача - не з'явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом прокурора Будьонівського району м. Донецька в інтересах держави в особі Державної податкової інспекції у Будьонівському районі м. Донецька Донецької області Державної податкової служби до Товариства з обмеженою відповідальністю «Форекс Груп» про стягнення суми боргу з податку на додану вартість у розмірі 84 014,83 грн., -

в с т а н о в и в :

У червні 2012 року прокурор Будьонівського району м. Донецька в інтересах держави в особі Державної податкової інспекції у Будьонівському районі м. Донецька (далі - позивач) звернувся до суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Форекс Груп» (далі - відповідач) про стягнення суми боргу з податку на додану вартість у розмірі 84 014,83 грн.

В обґрунтування заявлених вимог позивач зазначив, що за відповідачем обліковується сума податкового боргу у розмірі 84 014,83 грн., яка виникла внаслідок несплати відповідачем штрафних санкцій, нарахованих податковими повідомленнями - рішеннями № 0005401502/0/15938/15-213/36695428/10, № 0005451502/0/15910/10/15-213/36695428 від 03 грудня 2010 року та пені у розмірі 14,64 грн.

З огляду на зазначене, прокурор просив суд стягнути з розрахункових рахунків відповідача, відкритих у банківських установах кошти в сумі 84 014,83 грн. в рахунок погашення заборгованості з податку на додану вартість.

Прокурор та представник позивача у судовому засіданні позовні вимоги підтримали, просили задовольнити позовні вимоги у повному обсязі.

Відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю «Форекс Груп» зареєстроване за адресою: 83085, м. Донецьк, вул. Баумана, 12 (арк. справи 5).

Частиною 4 статті 33 Кодексу адміністративного судочинства України (надалі -КАС України) передбачено, що у разі ненадання особами, які беруть участь у справі, інформації щодо їх поштової адреси судовий виклик або судове повідомлення надсилаються: юридичним особам та фізичним особам - підприємцям - за адресою місцезнаходження (місця проживання), що зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців. У разі відсутності осіб, які беруть участь у справі, за такою адресою вважається, що судовий виклик або судове повідомлення вручене їм належним чином.

Оскільки відповідач повідомлявся судом про час і місце розгляду справи рекомендованим листом за адресою його реєстрації, а саме: 83085, м. Донецьк, вул. Баумана, 12, який повернутий на адресу суду з відміткою пошти «за зазначеною адресою не зареєстрований», суд вважає, що вжив всі залежні від нього заходи для повідомлення відповідача про час і місце розгляду справи.

За таких обставин Товариство з обмеженою відповідальністю «Форекс Груп» повідомлено про час і місце розгляду справи, та з огляду на положення ч. 4 ст. 128 КАС України суд вважає можливим розглянути справу за відсутності відповідача на підставі наявних у справі доказів.

Перевіривши матеріали справи, вирішивши питання чи мали місце обставини, якими обґрунтовувалися вимоги, та якими доказами вони підтверджуються, чи є інші фактичні дані, які мають значення для вирішення справи, та докази на їх підтвердження, яку правову норму належить застосувати до цих правовідносин, суд приходить до висновку про те, що адміністративний позов підлягає задоволенню з наступних підстав.

Прокурор Будьонівського району м. Донецька у відповідності до ст. 121 Конституції України та ст. 36-1 Закону України «Про прокуратуру» звернувся до суду в інтересах держави в особі Державної податкової інспекції у Будьонівському районі м. Донецька Донецької області Державної податкової служби до Товариства з обмеженою відповідальністю «Форекс Груп» про стягнення суми боргу з податку на додану вартість у розмірі 84 014,83 грн.

Пунктом 20.1.28 статті 20 Податкового кодексу України визначено, що органи державної податкової служби, окрім іншого, мають право стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми грошових зобов'язань та/або податкового боргу у випадках, порядку та розмірі, встановлених цим Кодексом, стягувати суми простроченої заборгованості суб'єкта господарювання перед державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) за кредитом (позикою), залученим державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) або під державну (місцеву) гарантію, а також за кредитом з бюджету в порядку, визначеному цим Кодексом.

Таким чином, позивач є органом державної влади, уповноваженим здійснювати функцію контролю за визначенням та сплатою платником податків, повноваження якого на звернення до суду із позовом про стягнення податкового боргу прямо визначені законодавством України.

Відповідач, Товариство з обмеженою відповідальністю «Форекс Груп» є юридичною особою, зареєстроване виконавчим комітетом Донецької міської ради Донецької області 14 жовтня 2009 року за № 1 266 102 0000 034227, ідентифікаційний код 36695428, що підтверджено свідоцтвом про державну реєстрацію юридичних осіб (арк. справи 5) та діє на підставі статуту (арк. справи 6-14).

Облік платників податків і зборів (обов'язкових платежів) здійснюється органами державної податкової служби та іншими державними органами відповідно до законодавства.

Підпунктом 16.1.4. пункту 16.1 статті 16 Податкового кодексу України платник податків зобов'язаний сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи.

Відповідно до підпункту 14.1.175. пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу податковим боргом є сума грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгодженого платником податків або узгодженого в порядку оскарження, але не сплаченого у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання.

Відповідно до пункту 57.3. статті 57 Податкового кодексу України у разі визначення грошового зобов'язання контролюючим органом, платник податків зобов'язаний сплатити нараховану суму грошового зобов'язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу.

03 грудня 2012 року на підставі акту перевірки № 3641/15-211/36695428 від 25 листопада 2010 року позивачем прийнято податкове повідомлення - рішення №0005451502/0/15910/10/15-213/36695428, яким відповідачу визначено податкове зобов'язання з податку на додану вартість у розмірі 340,00 гривень (арк. справи 18), з яких штрафні санкції - 340,00 грн. та яке було розміщено на дошці податкових оголошень 03 грудня 2010 року, про що свідчить акт № 12307/15-211/36695428 (арк. справи 21).

03 грудня 2012 року на підставі акту перевірки № 3588/15-211/36695428 від 22 листопада 2010 року позивачем прийнято податкове повідомлення - рішення № 0005401502/0/15938/15-213/36695428/10, з якого вбачається, що відповідачем завищено суму бюджетного відшкодування у розмірі 92533,00 грн., у зв'язку з переплатою сума боргу за основним платежем складає 66395,53 грн., штрафні санкції - 19918,66 грн. (арк. справи 23-26, 40), та яке було розміщено на дошці податкових оголошень 03 грудня 2010 року, про що свідчить акт № 12306/15-211/36695428 (арк. справи 27).

Податкові повідомлення-рішення в судовому чи адміністративному порядку не оскаржувались.

Відповідно до підпункту 129.1.1. пункту 129.1 статті 129 Податкового кодексу України після закінчення встановлених цим Кодексом строків погашення узгодженого грошового зобов'язання на суму податкового боргу нараховується пеня.

З урахуванням переплати та часткової сплати податкового боргу, що також підтверджується відомостями зворотного боку облікової картки з податку на додану вартість станом на 02 липня 2012 року за відповідачем обліковується недоїмка в сумі 84000,19 грн. та пеня, яка нарахована у зв'язку із несвоєчасною сплатою узгоджених податкових зобов'язань, в сумі 14,64 грн.(арк. справи 54-62).

Отже, наявними в матеріалах справи документами підтверджено правомірність визначення позивачем податкового боргу, в рахунок погашення якого заявлені вимоги про стягнення коштів з рахунків у банках.

Відповідно до пункту 59.1. статті 59 Податкового кодексу України у разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, орган державної податкової служби надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Відповідно до пункту 95.2. статті 95 Податкового кодексу України стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 60 календарних днів з дня надіслання такому платнику податкової вимоги.

15 грудня 2010 року Державною податковою інспекцією у Будьонівському районі м. Донецька Донецької області Державної податкової служби була сформована податкова вимога № 1/424 (арк. справи 29), яка направлена відповідачу але повернута на адресу податкової інспекції із позначкою поштового відділення «за зазначеною адресою не зареєстроване» (арк. справи 32).

Відповідно до частини 3 пункту 58.3. статті 58 Податкового кодексу України у разі коли пошта не може вручити платнику податків податкове повідомлення-рішення або податкові вимоги, або рішення про результати розгляду скарги через відсутність за місцезнаходженням посадових осіб, їх відмову прийняти податкове повідомлення-рішення або податкову вимогу, або рішення про результати розгляду скарги, незнаходження фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків або з інших причин, податкове повідомлення-рішення або податкова вимога, або рішення про результати розгляду скарги вважаються врученими платнику податків у день, зазначений поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення.

Відповідно до ст. 67 Конституції України та ст. 16 Податкового кодексу України, підприємство зобов'язано своєчасно та у повному обсязі сплачувати до бюджетів належні суми податків та зборів (обов'язкових платежів), однак вказані зобов'язання відповідач не виконав.

Пунктом 95.3. статті 95 Податкового кодексу України передбачено, що стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання органам державної податкової служби, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Таким чином, виходячи із змісту заявлених позовних вимог, системного аналізу положень чинного законодавства України та матеріалів справи, суд дійшов висновку, що заявлені позовні вимоги прокурора про стягнення з рахунків відповідача коштів в сумі 84 014,83 грн. є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Відповідно до ч. 4 статті 94 Кодексу адміністративного судочинства України, у справах, в яких позивачем є суб'єкт владних повноважень, а відповідачем - фізична чи юридична особа, судові витрати, здійснені позивачем, з відповідача не стягуються.

На підставі викладеного, керуючись статтями 2, 7-12, 69-72, 87-98, 122-163, 183-3, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

п о с т а н о в и в :

Адміністративний позов прокурора Будьонівського району м. Донецька в інтересах держави в особі Державної податкової інспекції у Будьонівському районі м. Донецька Донецької області Державної податкової служби до Товариства з обмеженою відповідальністю «Форекс Груп» про стягнення суми боргу з податку на додану вартість у розмірі 84 014,83 грн., - задовольнити повністю.

Стягнути з розрахункових рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю «Форекс Груп» (код ЄДРПОУ 36695428) відкритих у банківських установах податковий борг з податку на додану вартість у розмірі 84 014,83 грн. на користь Державного бюджету на р/р № 31113029700003, код платежу 14010100, ЄДРПОУ 34686940, одержувач банк ГУ ДКСУ в Донецькій області, МФО 834016.

Вступна та резолютивна частини постанови прийняті у нарадчій кімнаті та проголошені у судовому засіданні 02 липня 2012 року.

Постанова у повному обсязі складена 05 липня 2012 року.

Постанова набирає законної сили після закінчення строків подання апеляційної скарги, якщо вона не була подана у встановлені строки. У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після закінчення апеляційного розгляду справи.

Апеляційна скарга подається до адміністративного суду апеляційної інстанції через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції. Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі застосування судом частини третьої статті 160 цього Кодексу, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови. Якщо суб'єкта владних повноважень у випадках та порядку, передбачених частиною четвертою статті 167 цього Кодексу, було повідомлено про можливість отримання копії постанови суду безпосередньо в суді, то десятиденний строк на апеляційне оскарження постанови суду обчислюється з наступного дня після закінчення п'ятиденного строку з моменту отримання суб'єктом владних повноважень повідомлення про можливість отримання копії постанови суду.

Суддя Зінченко О.В.

Дата ухвалення рішення 02.07.2012
Зареєстровано 12.07.2012
Оприлюднено 13.07.2012

Судовий реєстр по справі 2а/0570/6691/2012

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 02.07.2012 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 07.06.2012 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 2а/0570/6691/2012

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону