ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" липня 2012 р. Справа № 5023/7467/11

Вищий господарський суд України у складі: суддя Селіваненко В.П.-головуючий, судді Бенедисюк І.М. і Львов Б.Ю.

розглянув касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Українська музична видавнича група", м. Київ (далі -ТОВ "Українська музична видавнича група"),

на постанову Харківського апеляційного господарського суду від 13.02.2012

зі справи № 5023/7467/11

за позовом ТОВ "Українська музична видавнича група"

до товариства з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія "Регіон", м. Харків (далі -ТОВ "Телерадіокомпанія "Регіон"),

про стягнення коштів.

Судове засідання проведено за участю представників сторін:

ТОВ "Українська музична видавнича група"- Бородіної М.І.,

ТОВ "Телерадіокомпанія "Регіон"-не з'яв.

За результатами розгляду касаційної скарги Вищий господарський суд України

ВСТАНОВИВ:

ТОВ "Українська музична видавнича група" звернулося до господарського суду Харківської області з позовом про стягнення з ТОВ "Телерадіокомпанія "Регіон" 249 600 грн. компенсації за порушення майнових авторських прав на музичні твори "Любов спасет мир" (автор музики та тексту ОСОБА_3), "Желанная" (автор музики ОСОБА_4, автори тексту ОСОБА_4, ОСОБА_5.), "ОСОБА_4 без тебя", Безответно", "Попитка №5", "Good morning, папа" (автор музики та тексту ОСОБА_6.) шляхом публічного сповіщення за допомогою кабелю названих музичних творів (далі -Музичні твори) належними відповідачеві телевізійним каналом "Р1" в його телепрограмі останнього "Cosmostar. Рожевий мікрофон" .

Рішенням господарського суду Харківської області від 07.11.2011 ( суддя Ольшанченко В.І.) позов задоволено частково; стягнуто з відповідача на користь позивача 124 800 грн. компенсації. У прийнятті даного рішення місцевий господарський суд виходив з того, що фактичні дані підтверджують порушення відповідачем майнових авторських прав позивача на Музичні твори та наявності підстав для стягнення мінімального установленого чинним законодавством розміру компенсації за порушення майнових авторських прав, у зв'язку з недоведеністю заявленого обсягу порушення в розмірі 20 мінімальних заробітних плат за кожне порушення.

Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 13.02.2012 (колегія суддів у складі: суддя Слободін М.М. -головуючий, судді Білецька А.М., Гончар Т.В.) рішення місцевого господарського суду скасовано та прийнято нове рішення про відмову в задоволенні позову. Постанову мотивовано відсутністю у позивача виключних майнових прав на Музичні твори, в тому числі права перешкоджати їх неправомірному використанню, внаслідок недійсності відповідного договору.

У касаційній скарзі ТОВ "Українська музична видавнича група" просить Вищий господарський суд України постанову апеляційного господарського суду зі справи скасувати, а рішення місцевого господарського суду залишити в силі, посилаючись на невірне застосування судом апеляційної інстанції норм процесуального та матеріального права. Скаржник зазначає, що наявність у ТОВ "Українська музична видавнича група" виключних майнових прав на Музичні твори на час допущеного відповідачем порушення цих прав підтверджується доказами у справі, які суд апеляційної інстанції безпідставно не взяв до уваги.

Відзив на касаційну скаргу не надходив.

Сторони відповідно до статті 111 4 Господарського процесуального кодексу України належним чином повідомлено про час і місце розгляду касаційної скарги.

Перевіривши на підставі встановлених місцевим та апеляційним господарськими судами обставин справи правильність застосування ними норм матеріального та процесуального права, заслухавши пояснення представника ТОВ "Українська музична видавнича група", Вищий господарський суд України дійшов висновку про наявність підстав для задоволення касаційної скарги з огляду на таке.

Господарськими судами у справі встановлено, що:

- ТОВ "Українська музична видавнича група" на підтвердження наявності в цього товариства виключних майнових прав на Музичні твори подало:

підписаний з товариством з обмеженою відповідальністю "Первое музыкальное издательство" (далі -ТОВ "Первое музыкальное издательство") договір від 32.12.2010 № ПМИсуб01/11-укр (далі -Договір № ПМИсуб01/11-укр), умовами якого передбачено, що позивачеві строком до 31.12.2011 на території України передаються виключні майнові права на твори, зазначені в каталозі (перелік творів електронному вигляді на оптичному носієві DVD-R, який передається відповідним актом), у тому числі право забороняти використання цих творів шляхом їх публічного сповіщення за допомогою кабелю (пункт 1.5, підпункт 2.1.7 пункту 2.1);

підписаний сторонами та скріплений їх печатками акт приймання-передачі згаданого каталога до Договору № ПМИсуб01/11-укр, за змістом якого позивач у справі одержав каталог на оптичному носієві DVD-R серійний номер RAі911215858С02;

договори від 21.03.2010 № 18/10, від 07.04.2010 № 36/10, від 02.04.2010 №№ 71/10, 72/10, які посвідчують відчуження авторами Музичних творів виключних майнових прав на них ТОВ "Первое музыкальное издательство";

- 28.01.2011 та 08.04.2011 уповноваженим відповідною довіреністю представником ТОВ "Українська музична видавнича група" актами №№ 05/11, 09/11 та відеозаписом було зафіксовано використання Музичних творів шляхом їх публічного сповіщення в телепрограмі "Cosmostar. Рожевий мікрофон" кабельного телевізійного каналу "Р1", власником якого є ТОВ "Телерадіокомпанія "Регіон";

- оглянуті місцевим та апеляційним господарськими судами відеозаписи підтверджують використання відповідачем Музичних творів;

- фактичні обставини щодо правомірності використання ТОВ "Телерадіокомпанія "Регіон" Музичних творів не встановлено, у тому числі на підставі укладеного з об'єднанням підприємств "Український музичний альянс" договору від 01.08.2005 № 01-01/08/05Е, оскільки предметом останнього є суміжні, а не авторські права на Музичні твори.

Відповідно до статі 443 Цивільного кодексу України (далі -ЦК України) використання твору здійснюється лише за згодою автора, крім випадків правомірного використання твору без такої згоди.

Згідно з частиною третьою статті 15 Закону України "Про авторське права і суміжні права" (далі -Закон) виключне право особи, яка має авторське право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами, дає їй право дозволяти або забороняти, зокрема, публічне сповіщення творів.

У розумінні статті 1 Закону України "Про авторське права і суміжні права" (далі -Закон) публічне сповіщення (доведення до загального відома) -це передача за згодою суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав в ефір за допомогою радіохвиль (а також лазерних променів, гама-променів тощо), у тому числі з використанням супутників, чи передача на віддаль за допомогою проводів або будь-якого виду наземного чи підземного (підводного) кабелю (провідникового, оптоволоконного та інших видів) творів, виконань, будь-яких звуків і (або) зображень, їх записів у фонограмах і відеограмах, програм організацій мовлення тощо, коли зазначена передача може бути сприйнята необмеженою кількістю осіб у різних місцях, віддаленість яких від місця передачі є такою, що без зазначеної передачі зображення чи звуки не можуть бути сприйняті.

Порушенням авторського права, що дає підстави для судового захисту, є вчинення будь-якою особою дій, які порушують майнові права суб'єктів авторського права, визначені статтею 15 Закону, з урахуванням передбачених статтями 21-25 Закону обмежень майнових прав.

Пунктом "г" частини другої статті 52 Закону за порушення авторського права і (або) суміжних прав, передбачених статтею 50 цього Закону, передбачено можливість притягнення винної особи до відповідальності у вигляді сплати компенсації в розмірі від 10 до 50 000 мінімальних заробітних плат.

Висновки, покладені в основу оскарженої постанови апеляційного господарського суду, про відсутність у позивача виключних майнових прав на Музичні твори ґрунтується на тому, що Договір № ПМИсуб01/11-укр, який за змістом пункту 9.7 цього правочину регулюється законодавством Російської Федерації, є недійсним на підставі положень як Господарського кодексу Російської Федерації, так і ЦК України внаслідок порушення вимог щодо письмової форми даного виду договорів.

Проте такий висновок не узгоджується з установленими фактичними обставинами справи, згідно з якими ТОВ "Первое музыкальное издательство" та ТОВ "Українська музична видавнича група" підписали текст Договору № ПМИсуб01/11-укр, скріпили його печатками та погодили, що перелік творів, виключні майнові права на які передаються, буде зафіксовано на електронному носієві DVD-R, що передається за актом, який приєднано до справи. Сам факт фіксації музичних творів на оптичному диску, який передано за відповідним актом не може свідчити про недодержання письмової форми договору, оскільки його було укладено, що і встановили попередні судові інстанції.

Отже, апеляційний господарський суд безпідставно скасував рішення місцевого господарського суду в даній справі.

Керуючись статтями 49, 111 9 -111 11 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Українська музична видавнича група" задовольнити.

2. Постанову Харківського апеляційного господарського суду від 13.02.2012 зі справи № 5023/7467/11 скасувати.

3. Рішення господарського суду Харківської області від 07.11.2011 зі справи № 5023/7467/11 залишити в силі.

4. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія "Регіон" на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Українська музична видавнича група" 1 248 грн. судового збору з касаційної скарги.

Видачу відповідного наказу доручити господарського суду Харківської області.

Суддя В. Селіваненко

Суддя І. Бенедисюк

Суддя Б. Львов

Дата ухвалення рішення 10.07.2012
Зареєстровано 19.07.2012
Оприлюднено 23.07.2012

Судовий реєстр по справі 5023/7467/11

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 02.04.2013 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 12.03.2013 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 10.01.2013 Господарський суд Харківської області Господарське
Постанова від 10.07.2012 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 26.06.2012 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 23.04.2012 Вищий господарський суд України Господарське
Постанова від 20.02.2012 Харківський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 24.01.2012 Харківський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 11.01.2012 Харківський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 31.10.2011 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 19.10.2011 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 10.10.2011 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 26.09.2011 Господарський суд Харківської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону