ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

27/27б

                         ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

                                        83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157

                                                           У Х В А Л А  

                                  ПРО ВІДКЛАДЕННЯ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

20.11.08 р.                                                                                        Справа № 27/27б                     

за заявою кредитора (заявника) Красноармійської об'єднаної державної податкової інспекції м.Красноармійськ

до боржника Закритого акціонерного товариства „Валентина” м.Красноармійськ

про визнання банкрутом

арбітражний керуючий Зінченко Б.Б.

Суддя    С.С.Тарапата

Представники сторін:

від кредиторів- Проценко К.Ю., Іванов І.Ю., Сєркін Ю.Ю. (за довір.)

ліквідатор- Зінченко Б.Б.

Господарським судом Донецької області ухвалою від 01.06.04р. порушена справа про банкрутство ЗАТ „Валентина” м.Красноармійськ, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Ухвалою суду від 24.06.04р. введена процедура розпорядження майном боржника, розпорядником майна призначений арбітражний керуючий Фомін М.М.

Ухвалою суду від 16.09.04р. затверджений реєстр вимог кредиторів.

Постановою господарського суду від 12.10.04р. ЗАТ „Валентина” м.Красноармійськ визнано банкрутом, відкрита ліквідаційна процедура строком на 6 місяців до 12.04.05р., ліквідатором призначений арбітражний керуючий Фомін М.М.

Ухвалами суду від 25.04.05р., від 16.05.05р. від 17.08.05р., від 26.09.05р. та від 17.01.06р. строк ліквідаційної процедури по справі продовжений відповідно до 12.05.05р., до 12.06.05р., до 15.09.05р., до 12.10.05р. та до 27.02.06р.

Ухвалою від 29.06.06р. провадження у справі зупинено та в порядку ст.90 ГПК України до Красноармійської міжрайонної прокуратури направлено повідомлення і необхідні документи для проведення перевірки додержання ліквідатором Фоміним М.М. вимог чинного законодавства при здійсненні своїх повноважень.

Ухвалою суду від 02.04.07р. провадження у справі поновлено.

Ухвалою суду від 11.04.07р. припинені повноваження ліквідатора Фоміна М.М., ліквідатором по справі призначений арбітражний керуючий Зінченко Б.Б., строк ліквідаційної процедури по справі встановлений до 11.10.07р.

Ухвалами суду від 26.10.07р. та від 10.01.08р. строк ліквідаційної процедури по справі продовжений відповідно до 11.01.08р. та до 11.04.08р.

Ліквідатор подав до суду звіт про проведену роботу та ліквідаційний баланс банкрута, які призначені в судовому засіданні на 02.06.08р.

Ухвалою суду від 02.06.08р. розгляд справи відкладено на 03.07.08р., у зв'язку з невиконанням ліквідатором вимог суду та неявкою в судове засідання 02.05.08р.

У зв'язку з необхідністю в отриманні додаткових документів розгляд справи неодноразово відкладався.

Під час розгляду в судовому засіданні звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута Управлінням Пенсійного фонду України в м.Красноармійську заявлені заперечення щодо невизнання заявлених кредитором грошових вимог до боржника.  

14.10.08р. до суду надійшов лист Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в м.Красноармійську (далі- Фонд соціального страхування) №2191 від 13.10.08р., в якому останній просить зобов'язати ліквідатора визнати грошові вимоги Фонду в сумі 353085,92грн., з яких: 351301,36грн.- сума капіталізації платежів та 1784,56грн. -страхові внески.

27.10.08р. до суду надійшов лист Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в м.Красноармійську №2237 від 17.10.08р., в якому заявник просить зобов'язати ліквідатора визнати грошові вимоги кредитора в сумі 384030,03грн., з яких 382245,47грн.- капіталізація платежів.

11.11.08р. до суду надійшла уточнена заява Фонду соціального страхування від 06.11.08р. №2468, в якій заявник просив зобов'язати ліквідатора визнати заборгованість перед Фондом за 9 місяців 2005р. в сумі 488,74грн., а також визнати суму капіталізації платежів – 382245,47грн.   

20.11.08р. ліквідатор подав до суду реєстр вимог кредиторів та копії відповідей від 22.10.08р. на заяви  Фонду соціального страхування та Управління Пенсійного фонду України в м.Красноармійську про визнання поточними кредиторами, в яких ліквідатором повідомлено про неможливість визнання заявлених в процедурі ліквідації вимог, оскільки заяви про визнання поточних вимог подані після винесення господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом.

В судовому засіданні 20.11.08р. представник УПФУ в м.Красноармійську надав суду копію заяви від 10.07.07р. №6973/06 про включення заборгованості в сумі 51135,34грн. до кредиторських вимог.

Розглянувши в судовому засіданні 20.11.08р. заяву Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в м.Красноармійську про визнання поточних грошових вимог та матеріали справи, заслухавши доводи та пояснення ліквідатора і представника Фонду, суд встановив:  

В листі від 13.10.08р. Фонд соціального страхування просив зобов'язати ліквідатора  визнати грошові вимоги кредитора в сумі 1784,56грн. та визнати суму капіталізації платежів, яка становить 351301,36грн.  До заяви доданий розрахунок капіталізації страхових платежів для задоволення вимог, що виникли із зобов'язань ЗАТ „Валентина” перед громадянами внаслідок  заподіяння шкоди їх життю та здоров'ю від 16.05.07р. №1487, що зроблений на підставі даних по середню очікувану тривалість життя за 2004-2005роки.

В уточненій заяві від 06.11.08р. Фонд соціального страхування просить визнати його поточним кредитором на суму 488,74грн., що підтверджується розрахунковою відомістю за 2004 рік та 9 місяців 2005 року, та на суму капіталізації  платежів для задоволення вимог, що виникли із зобов'язань боржника перед громадянами внаслідок заподіяння шкоди їх життю та здоров'ю в сумі 382245,47грн. Розрахунок капіталізації платежів для задоволення вимог, що виникли із зобов'язань боржника перед громадянами внаслідок заподіяння шкоди їх життю та здоров'ю на суму 382245,47грн. зроблений на підставі даних по середню очікувану тривалість життя за 2005-2006роки.

  

Ліквідатор в листі від 22.10.08р. повідомив про неможливість визнання заявлених в процедурі ліквідації вимог, оскільки заява Фонду соціального страхування про визнання поточних вимог подана після винесення господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом.

В силу ст.1 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” поточні кредитори - це кредитори за вимогами до боржника, які виникли після порушення провадження у справі про банкрутство.

Відповідно до п.1 ст.23 вказаного Закону з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури вимоги за зобов'язаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, можуть пред'являтися тільки в межах ліквідаційної процедури.

Згідно з приписами ч.2 ст.31 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” в ліквідаційній процедурі у другу чергу задовольняються вимоги, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров`ю громадян, шляхом капіталізації відповідних платежів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Порядок капіталізації платежів для задоволення вимог, що виникли із зобов'язань підприємства-банкрута перед громадянами внаслідок заподіяння шкоди їх життю і здоров'ю визначений та затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000р. №765 „Про реалізацію статей 31 і 43 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”. Відповідно до вказаного Порядку здійснюється капіталізація платежів для задоволення вимог, що виникли із зобов'язань підприємства-банкрута відшкодувати шкоду, заподіяну життю і здоров'ю громадян. (п.1 Порядку).

Відповідно до п.3 вказаного Порядку капіталізація платежів, розраховується на період, що визначається як різниця між середньою тривалістю життя для чоловіків і жінок у країні та їх віком на момент здійснення капіталізації.

Пунктом 5 Порядку встановлено, що у разі неможливості документального підтвердження розміру середнього заробітку потерпілого, який отримав травму або професійне захворювання на підприємстві-банкруті, його середній заробіток визначається виходячи із середньої заробітної плати у відповідній галузі.

Згідно ч.2 ст.46 Закону України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” фінансування Фонду соціального страхування від  нещасних випадків здійснюється за рахунок, у тому числі капіталізованих платежів, що надійшли у випадках  ліквідації страхувальників.

Розрахунок капіталізації страхових платежів для задоволення вимог, що виникли із зобов'язань ЗАТ „Валентина” перед громадянами внаслідок  заподіяння шкоди їх життю та здоров'ю від 16.05.07р. №1487, розроблений Фондом з використанням даних про середню очікувану тривалість життя за 2004-2005 роки, суд визнає обґрунтованим та таким, що  проведений кредитором у відповідності з Порядком капіталізації платежів для задоволення вимог, що виникли із зобов'язань підприємства – банкрута перед громадянами внаслідок заподіяння шкоди їх життю і здоров'ю, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000р. №765.

Збільшення суми капіталізації платежів до 382245,47грн. (заява від 06.11.08р.) суд визнає необґрунтованим, оскільки постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000р. не передбачена можливість проведення перерахунку капіталізації платежів у зв'язку з тривалістю процедури ліквідації підприємства чи зміною в подальшому середньої очікуваної тривалості життя.

Заборгованість по страхових внесках в сумі 488,74грн. підтверджена наданими Фондом: розрахунковою відомістю про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. Вимоги Фонду у вказаній сумі суд визнає обґрунтованими та доведеними.

Заперечення ліквідатора є такими, що протирічать вимогам Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає за необхідне визнати поточні вимоги Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в м.Красноармійську зі сплати страхових внесків в сумі 488,74грн. та з капіталізованих платежів в сумі 351301,36грн., що заявлені в ліквідаційній процедурі, та включити їх до реєстру вимог кредиторів.

За результатами розгляду в судовому засіданні заяви Управління Пенсійного фонду України в м.Красноармійську щодо визнання поточних вимог суд встановив:

Листом від 10.05.07р. Управління Пенсійного фонду України в м.Красноармійську повідомило ліквідатора про наявність заборгованості боржника в сумі 51135,34грн., з яких 35339,03грн.- страхові внески, 170 грн.- фінансова санкція, 15521,19грн.- пеня, 375,12грн- відшкодування пільгових пенсій за списком №2. В заяві від 10.07.07р., адресованій ліквідатору Зінченко Б.Б., Управління Пенсійного фонду України в м.Красноармійську просило включити заборгованість в сумі 51135,34грн. до кредиторських вимог.

Ліквідатор в листі від 22.10.08р. повідомив про неможливість визнання заявлених в процедурі ліквідації вимог, оскільки заява Управління ПФУ в м.Красноармійську про визнання поточних кредиторів подана після винесення господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом.

27.10.08р. від Управління Пенсійного фонду України в м.Красноармійську до суду надійшли документи в підтвердження заявлених до боржника вимог в сумі 51135,34грн. та розшифровка боргу по ЗАТ „Валентина”.

Згідно рішення №72-10 від 03.09.04р.  від 03.09.04р. про застосування штрафних санкцій, донарахованих сум зборів за порушення законодавства про сплату збору боржнику донараховано 170грн.  Згідно рішення від 21.09.04р. про дострокове розірвання договору  про розстрочення від 30.04.01р. боржнику нарахована пеня в сумі 5268,01грн.

В силу п.4 ст.12 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” одночасно з порушенням провадження у справі про банкрутство вводиться мораторій на задоволення вимог кредиторів; протягом дії мораторію на задоволення вимог кредиторів не нараховуються неустойка (штраф, пеня), не застосовуються інші санкції за невиконання чи неналежне виконання грошових зобов'язань і зобов'язань щодо сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інші види загальнообов'язкового державного соціального страхування, податків і зборів (обов'язкових платежів). Дія мораторію припиняється з дня припинення провадження у справі про банкрутство (п.7 ст.12).

Вищевказані фінансові санкції в загальній сумі 5438,01грн. нараховані боржнику в період дії мораторію на задоволення вимог кредиторів, що суперечить вимогам Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”. У зв'язку з викладеним у визнанні грошових вимог в цій частині слід відмовити.

Рішенням від 21.09.04р. про дострокове розірвання договору про розстрочення від 30.04.01р. боржнику також нараховані проценти на розстрочений борг в сумі 9983,18грн. за період з 01.10.01р. по 31.12.05р.

Пунктом 1 статті 23 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” передбачено, що в межах ліквідаційної процедури можуть пред'являтися вимоги за зобов'язаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства.

Заборгованість за період до дати порушення провадження у справі про банкрутство є конкурсною та відповідно до п.1 ст.14 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” має бути заявлена протягом тридцяти днів від дня опублікування в офіційному друкованому органі оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство. Оголошення про порушення справи про банкрутство ЗАТ „Валентина” було опубліковано в газеті «Голос України» №125 від 09.07.04р.

В силу п.2 ст.14 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” вимоги конкурсних кредиторів, що заявлені після закінчення 30-ти денного строку, встановленого для їх подання – не розглядаються і вважаються погашеними.

Таким чином станом на листопад 2008р. обґрунтованим є заявлення грошових вимог, що виникли в період з 01.06.04р. по 09.10.04р., тобто після порушення справи про банкрутство.

В судовому засіданні судом самостійно проведений розрахунок відсотків нарахованих на розстрочений борг за період з 01.06.04р. по 09.10.04р. Сума відсотків за вказаний період складає 72,46грн. У визнанні іншої частини нарахованих відсотків за рішенням від 21.09.04р. про дострокове розірвання договору про розстрочення від 30.04.01р. слід відмовити.  

Також Управління Пенсійного фонду України в м.Красноармійськ просить визнати заборгованість по страхових внесках в сумі 35339,03грн. та заборгованість по відшкодуванню пільгових пенсій в сумі 375,12грн.

Ухвалою суду від 16.09.04р. за результатами попереднього засідання визнані вимоги Управління Пенсійного фонду України в м.Красноармійськ в сумі основного боргу 18958,21грн.

За виключенням визнаної ухвалою суду від 16.09.04р. заборгованості в сумі 18958,21грн. борг ЗАТ „Валентина” по страхових внесках складає 16474,60грн. Наданими суду документами підтверджена наявність зобов'язань боржника по сплаті страхових внесків в сумі 16474,60грн. та по відшкодуванню пільгових пенсій в сумі 375,12грн.

З огляду на зазначене вимоги УПФУ в м.Красноармійськ по сплаті страхових внесків в сумі 16474,60грн. та по відшкодуванню пільгових пенсій в сумі 375,12грн. є такими, що підлягають визнанню та включенню до реєстру вимог кредиторів.

Таким чином за результатами розгляду заяви Управління Пенсійного фонду України в м.Красноармійську суд визнає поточні грошові вимоги УПФУ в м.Красноармійську до боржника в сумі 16922,18грн.; у визнанні грошових вимог в сумі 34213,16грн. відмовляє за безпідставністю.

За результатами судового засідання суд вважає за необхідне відкласти розгляд звіту ліквідатора та зобов'язати ліквідатора включити вимоги поточних кредиторів Управління Пенсійного фонду України в м.Красноармійську в сумі 16922,18грн. та Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в м.Красноармійську в сумі 351790,10грн. до реєстру вимог кредиторів; надати суду уточнений реєстр вимог кредиторів та уточнений ліквідаційний баланс банкрута.

Враховуючи викладене та керуючись п.1 ст.5, ст.ст. 1, 14, 23, 24, 25 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ст.ст. 43, 77, 86 ГПК України,  господарський суд

                                                  У Х В А Л И В:

Визнати поточні грошові вимоги кредитора - Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в м.Красноармійську в сумі 351790,10грн.

Визнати поточні грошові вимоги кредитора - Управління Пенсійного фонду України в м.Красноармійську в сумі 16922,18грн., з яких 16474,60грн.- грошові зобов'язання другої черги, 447,58грн.- грошові зобов'язання третьої черги.

У визнанні грошових вимог Управління Пенсійного фонду України в м.Красноармійську в сумі 34213,16грн. відмовити.

   

    

         Відкласти розгляд справи на 14:00 год.  04.12.08 року.

Ліквідатору включити вимоги кредиторів Управління Пенсійного фонду України в м.Красноармійську в сумі 16922,18грн. та Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в м.Красноармійську в сумі 351790,10грн. до реєстру вимог кредиторів, надати суду  додатковий звіт ліквідатора, уточнений реєстр вимог кредиторів та уточнений ліквідаційний баланс банкрута.

Явка ліквідатора та представників кредиторів в судове засідання обов'язкова.

 

              Суддя                                                                                

                    

              

Дата ухвалення рішення 20.11.2008
Зареєстровано 22.12.2008
Оприлюднено 23.12.2008

Судовий реєстр по справі 27/27б

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 30.08.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 17.08.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 22.07.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Постанова від 18.05.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 14.04.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 30.03.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 01.03.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 11.02.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 03.09.2009 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 24.07.2009 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 20.11.2008 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 30.10.2008 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 14.10.2008 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 20.08.2008 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 20.08.2008 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 30.07.2008 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 03.07.2008 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 23.06.2008 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 02.06.2008 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 12.05.2008 Господарський суд Донецької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 27/27б

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону