СУМСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

копія

СУМСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 серпня 2012 р. Справа № 2a-1870/6069/12

Сумський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді - М.М.Шаповал,

за участю секретаря судового засідання - А.Г.Вольської,

представника позивача - В.І.Кліпи,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Суми адміністративну справу

за позовом Державної податкової інспекції у м. Сумах

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд-Інвест"

про стягнення податкового боргу,-

В С Т А Н О В И В:

Державна податкова інспекція в м. Суми (далі по тексту -позивач, ДПІ в м. Суми) звернулася до суду з адміністративним позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд-Інвест" (далі по тексту -відповідач, ТОВ "Трейд-Інвест"), в якому просить стягнути за рахунок коштів на рахунках у банках, обслуговуючих такого платника податків та готівки, що належить такому платнику податків на користь держави, з урахуванням уточнених позовних вимог, податкову заборгованість на загальну суму 21 596 грн. 05 коп. за період серпень-грудень 2011 року і січень-лютий 2012 року.

Свої вимоги позивач мотивує тим, що відповідач зареєстрований як юридична особа та перебуває на податковому обліку у ДПІ в м. Суми як платник податків та обов'язкових платежів до бюджету. В порушення вимог чинного податкового законодавства щодо своєчасності сплати податків та зборів у відповідача виникла податкова заборгованість, яка на час розгляду справи в загальному розмірі становить 21 596 грн. 05 коп. Позивачем вживались заходи щодо стягнення заборгованості, а саме направлялися податкові вимоги, проте вони не призвели до погашення боргу. Посилаючись на вказані обставини та ст. 95 Податкового кодексу України, ДПІ в м.Сумах просить суд стягнути з відповідача податковий борг у сумі -21 596 грн. 05 коп. з рахунків у банку, обслуговуючих такого платника податків.

В судовому засідання представник позивача підтримав позовні вимоги з підстав, викладених у позові та просив їх задовольнити, зменшивши позовні вимоги до 21 596,05 грн. в зв"язку з частковою оплатою податкового боргу відповідачем.

Представник відповідача в судове засідання не з'явився, хоча про дату, час і місце розгляду справи згідно ст.35 КАС України був повідомлений належним чином.

Вислухавши представника позивача, перевіривши матеріали справи і оцінивши докази у їх сукупності, суд вважає, що позов обґрунтований і підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Із копії витягу з Єдиного держаного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців слідує, що ТОВ "Трейд-Інвест", з 19.01.2000 р. зареєстрований як юридична особа (а.с.68-69) і перебуває на обліку в ДПІ в м. Суми як платник податків.

Відповідно до п. 54.1. ст. 54, п. 57.1. ст. 57 Податкового кодексу України платник податків самостійно обчислює суму податкового зобов'язання, яку зазначає у податковій декларації. Платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації.

Згідно п. 16.1.4. ст. 16 Податкового кодексу України, платник податків зобов'язаний сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом.

Відповідач подав до ДПІ в м.Сумах декларацію орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності № 4525 від 29.01.2010 року (а.с.47) та уточнені розрахунки № 12886 та № 12887 від 18.02.2010 року до неї (а.с.45, 46), в яких самостійно визначив суми податкових зобов'язань за період часу з квітня-грудень 2010 року, з урахуванням часткової сплати, в загальному розмірі 25224,32 грн.

Також 21.03.2011 р. відповідачем було надано уточнюючий розрахунок № 60078 в якому було збільшено зобов'язання 2011 рік за січень на суму 3085,15 грн. (штрафних санкцій за січень на суму 92,55 грн.), за лютий на суму 3085,15 грн., за березень на суму 3085,15 грн., за квітень на суму 3085,15 грн., за травень на суму 3085,15 грн., за червень на суму 3085,15 грн., за липень на суму 3085,15 грн., за серпень на суму 3085,15 грн., за вересень на суму 3085,15 грн., за жовтень на суму 3085,15 грн., за листопад на суму 3085,15 грн., за грудень на суму 3085,15 грн.(а.с.43-44).

Відповідачем 23.01.2012 р. до ДПІ в м. Суми була подана податкова декларація оре ндної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності № 843 та самостійно визначені суми податкових зобов'язань: за січень 2012 р. - 3085,15 грн., за лютий 2012 р. -3085,15 грн.(а.с.41-42).

На підставі п. 1 ст. 11 Закону України «Про державну податкову службу в Україні» від 04.12.1990р. № 509 - XII зі змінами та доповненнями, ДПІ в місті Суми були проведені невиїзні документальні перевірки ТОВ "Трейд-Інвест" з питань своєчасності сплати орендної плати за землі державної та комунальної власності, а саме за жовтень 2009 року за результатами якої складено Акт № 4332/152/30698292 від 01.06.2010 року (а.с.48); за жовтень-грудень 2009 року та січень - лютий 2010 р. за результатами якої складено Акт №37/152/30698292 від 06.01.2011 року (а.с.50-51); за березень - квітень 2010 р. за результатами якої складено Акт № 2225/152/30698292 від 04.04.2011 року (а.с.49).

Крім того, була проведена невиїзна документальна перевірка своєчасності подання податкової звітності з податку на прибуток за I квартал 2010 р. і I півріччя 2010 р. за результатами якої складений Акт № 8984/15-1/30698292/716 від 04.11.2010 року (а.с.60) та камеральна перевірка за звітний податковий період I квартал 2011 року, результати якої викладені в Акті № 5377/15-1/30698292/653 від 13.07.2011 року (а.с.55).

На підставі вищевказаних актів ДПІ в м.Сумах були прийняті податкові повідомлення- рішення № 0004531502/0/43181 від 10.06.2010 року (а.с.56); № 0000211502/0/4054 від 24.01.2011 року (а.с.58); № 0003111502/0/27913 від 08.04.2011 року (а.с.57), якими нараховано податкове зобов'язання з орендної плати за землі державної та комунальної власності за штрафними санкціями в загальному розмірі 8580,04 грн., а також податкові повідомлення-рішення № 0007141501/0/86008 від 10.11.2010 року (а.с.59) та № 0006401501/0/59681 від 27.07.2011 року (а.с.53) , яким нараховано податкове зобов'язання з податку на прибуток за штрафними санкціями в загальному розмірі, з урахуванням часткової сплати, в сумі 340 грн.

Вказані податкові повідомлення - рішення в установленому порядку відповідачем не оскаржені, тому, відповідно до вимог Податкового кодексу України, податкове зобов'язання платника податків, вважається узгодженим та набуло статусу податкового боргу.

Слід зазначити, що за несвоєчесне погашення узгодженого грошового зобов'язання на суму податкового боргу, відповідачу, у відповідності з вимогами п.п.129.1.1 п. 129.1 ст. 129 Податкового кодексу України, була нарахована пеня в загальній сумі 1277 грн. 06 коп.

Таким чином станом на 19.04.2012 р. сума податкового боргу за узгодженими податковими зобов'язаннями становила 78 706 грн. 07 коп., у тому числі за платежами: основним платежем 68 508,97 грн., пеня 1 277,06 грн., штрафні санкції 8 580,04 грн., та штравні санкції по податку на прибуток в розмірі 340,00 грн.

У відповідності до вимог ст. 6 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" ДПІ в м. Суми відповідачу були надіслані перша податкова вимога № 1/510 від 10.03.2009 року (а.с.64) та друга податкова вимога № 2/67 від 21.01.2010 року (а.с.63). Дані вимоги, в розумінні п.п. 6.2.4 п. 6.2 ст. 6 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" вважаються врученими.

Як вбачається з матеріалів справи та пояснень представника позивача, після подачі позову до суду, відповідач частково погасив суму податкого боргу і станом на 20.08.2012 року його загальний розмір складає 21 596,05 грн. (а.с.73).

Згідно п. 20.1.18. ст. 20 Податкового Кодексу України, органи державної податкової служби мають право звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника, на суму податкового боргу або його частини.

Згідно п. 95.2 ст. 95 Податкового Кодексу України стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 60 календарних днів з дня надіслання такому платнику податкової вимоги.

Відповідно до п. 95.1. ст. 95 Податкового Кодексу України, орган державної податкової служби здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

В силу п.п. 95.3., 95.4. ст. 95 Податкового Кодексу України, стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання органам державної податкової служби, у розмірі суми податкового боргу або його частини; орган державної податкової служби на підставі рішення суду здійснює стягнення коштів у рахунок погашення податкового боргу за рахунок готівки, що належить такому платнику податків. Стягнення готівкових коштів здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

На підставі викладеного, враховуючи, що сума податкового боргу відповідачем була частково сплачена, заборгованість Товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд-Інвест" перед позивачем на момент розгляду справи по суті становить 21 596,05 грн., суд, приходить до висновку, що вимоги позивача є правомірними, обґрунтованими і відповідно, підлягають задоволенню.

Керуючись ст. ст. 86, 94, 98, 158-163, 167, 186, 254 КАС України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Адміністративний позов Державоїа податкової інспекції у м. Сумах до Товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд-Інвест" про стягнення податкового боргу -задовольнити.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд-Інвест" (40011, м. Суми, вул. Супруна, будинок № 10, код ЕДРПОУ 30698292) за рахунок коштів на рахунках у банках, що обслуговують цього платника податку та готівки, що йому належить, податковий борг по орендній платі з юридичних осіб в загальній сумі 21596 (двадцять одна тисяча п'ятсот дев'яносто шість) грн. 05 коп.за період серпень-грудень 2011 року і січень-лютий 2012 року до місцевого бюджету м. Суми (розрахунковий рахунок № 33218812700002 в ГУ ДКС України в Сумській області, МФО 837013, код одержувача 37970593).

Постанова може бути оскаржена до Харківського апеляційного адміністративного суду через Сумський окружний адміністративний суд шляхом подачі апеляційної скарги на постанову суду протягом десяти днів з дня отримання копії повного тексту постанови.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після закінчення апеляційного розгляду справи.

Суддя (підпис) М.М. Шаповал

З оригіналом згідно

Суддя М.М. Шаповал

Повний текст постанови складено 27 серпня 2012 року.

Дата ухвалення рішення 22.08.2012
Зареєстровано 12.09.2012
Оприлюднено 12.09.2012

Судовий реєстр по справі 2а-1870/6069/12

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 22.08.2012 Сумський окружний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 22.08.2012 Сумський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 16.07.2012 Сумський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону