КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Справа № 1614/1918/12

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2012 року Кременчуцький районний ч суд Полтавської області в складі: головуючого - судді Клименко С.М.

за участю секретаря Ляш О.В.

позивача ОСОБА_1 та його представника за довіреністю ОСОБА_2

представників відповідача Садівничого товариства «Озон-2» голови правління Ішкова В.І., за довіреностями Гонтар В.М. та Риль В.Є.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кременчуці справу за позовом ОСОБА_1 до Садівничого товариства «Озон-2» про визнання недійсним рішення садівничого товариства «Озон-2» про виключення з членів цього товариства

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 09 липня 2012 року звернувся до суду з позовом до Садівничого товариства «Озон-2» про визнання недійсним рішення садівничого товариства «Озон-2» про виключення з членів цього товариства посилаючись, що він є членом садівничого товариства «Озон-2» в с.Рокитне Кременчуцького району, що підтверджується членською книжкою, де йому виділена в користування земельна ділянка АДРЕСА_1. В травні 2012 року він дізнався від інших членів товариства, що його виключено з членів товариства, а належну йому земельну ділянку передано в користування іншій особі, що і підтвердив на його звернення голова правління Ішков Василь Іванович в усній формі, що його виключено зі складу членів товариства, а його земельну ділянку передано іншій особі, прізвища якої він йому не назвав. Але про час та місце проведення зборів, на яких вирішувалось питання про виключення його з членів садівничого товариства та передачу належної йому земельної ділянки іншій особі йому не було повідомлено і рішення він не отримував. Вважає, що таке рішення порушує його права та інтереси як члена садівничого товариства «Озон-2» щодо користування виділеною йому земельною ділянкою.

Просив суд визнати недійсним та скасувати рішення загальних зборів садівничого товариства «Озон-2» в частині виключення його з членів садівничого товариства «Озон-2» та вилучення з користування у нього земельної ділянки АДРЕСА_1 та зобов'язати садівниче товариство «Озон-2» повернути йому в користування зазначену ділянку та стягнути понесені ним судові витрати.

В судовому засіданні позивач ОСОБА_1 та його представник за довіреністю ОСОБА_2 позов підтримали та просили задовольнити, про обставини та підстави якого пояснили так, як це викладено в заяві.

Представники відповідача Садівничого товариства «Озон-2»: голова правління Ішков В.І. та за довіреностями Гонтар В.М. і Риль В.Є. в судовому засіданні позов не визнали та в його задоволенні просили відмовити і пояснили, що позивач не надав належних доказів, що він є членом Садівничого товариства «Озон-2», а надана ним членська книжка не може вважатися належним доказом, оскільки вона не підписана повноважними особами та в ній не має відміток про сплату вступних, цільових та членських внесків. Також він не здійснював діяльності як член товариства передбаченої п. 15 Статуту товариства, не приймав участі в існуванні товариства, земельна ділянка, яка повинна була активно ним використовуватись занедбана, поросла бур'яном та засмічена, що підтверджується актами складеними комісійно та протоколами загальних зборів товариства. Про проведення загальних зборів, де позивач був виключений з членів товариства йому особисто не повідомлялось, оскільки це не передбачено Статутом, і прийняте рішення йому також не направлялось, оскільки з ним було втрачено зв'язок, а новий він не повідомляв. Вважають, що позивач законно і обґрунтовано був виключений з членів товариства. Також просили

-2-

суд відмовити позивачу в задоволенні позову з підстав пропуску ним строку позовної давності, вважають, що його позивач пропустив без поважних причин.

Дослідивши подані сторонами документи, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини справи, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив такі фактичні обставини та відповідні їм правовідносини.

Так, в судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_1 з 15 травня 1998 року являється членом Садівничого товариства «Озон-2» розташованого в с.Рокитне Кременчуцького району Полтавської області, де має в користуванні земельну ділянку АДРЕСА_1, де він вирощував сільськогосподарську продукцію, зробив водогін та встановив тимчасове приміщення для зберігання інструментів. Членських та пайових внесків в касу товариства ОСОБА_1 не сплачував по причині, що правління товариства не повідомляло йому про розмір, форми та порядок сплати внесків.

Рішенням загальних зборів Садівничого товариства «Озон-2» викладеним у протоколі від 29 квітня 2006 року ОСОБА_1 було виключено з членів товариства разом з трьома іншими особами, як зазначено, як злісних не платників, що вони не оплачують ділянки з часу їх надання з 1998 року і не обробляють, на підставі Статуту «Озон-2» та вирішено передати їх ділянки особам згідно поданих заяв.

Нормами ч.3 ст.100 ЦК України передбачено, що учасник товариства у випадках і порядку, встановлених установчими документами або законом може бути виключений з членів товариства.

3 пункту 16 Статуту вказаного товариства, вбачається що підставами для виключення з членів товариства є самостійний захват землі, не освоєння на земельній ділянці протягом 2 років, несплата вступних, членських і цілеспрямованих внесків, самовільна передача земельної ділянки іншим особам чи використання не за призначенням, систематичне невикористання агротехнічних заходів, відмова від прийняття участі в загальній праці по благоустрою території, систематичне порушення правил внутрішнього розпорядку, якщо за вказані порушення застосовувалися міри впливу. Виключення із числа членів садівничого товариства проводиться по рішенню загальних зборів з подачею справи в суд.

Відповідно до вимог ст. 141 ЗК України підставами для припинення права користування земельною ділянкою є добровільна відмова від права користування земельною ділянкою, вилучення земельної ділянки у випадках, передбачених цим Кодексом; припинення діяльності державних чи комунальних підприємств, установ та організацій; використання земельної ділянки способами, які суперечать екологічним вимогам; використання земельної ділянки не за цільовим призначенням; систематична несплата земельного податку або орендної плати.

З огляду на викладене, суд вважає, що відповідач, вирішуючи питання про припинення членства позивача в Садовому товаристві «Озон-2» не повідомив останнього про розгляд вказаного питання на зборах, не отримав від ОСОБА_1 пояснень, хоч вказане його право передбачене Статутом згаданого товариства, не попередив його відповідно до вимог ст. 144 ЗК України про необхідність приведення земельної ділянки до належного стану.

Виходячи із загальних положень Статуту садівничого товариства «Озон-2», член товариства має право брати участь в обговоренні питань, що розглядаються на загальних зборах ( зборах уповноважених) членів товариства і засідань правління товариства, зокрема пов'язаних з його діяльністю і поведінкою.

У матеріалах справи відсутні дані про те, що позивач у встановленому законом порядку повідомлявся про дату та місце проведення загальних зборів товариства, на яких вирішувалося питання про його виключення з членів садівничого товариства в зв'язку з несплатою членських внесків, а також про те, що йому направлялися розрахунки цієї заборгованості або попередження. Відсутність у статуті положення про обов'язкову присутність члена товариства при вирішенні питання про його виключення не свідчить про правомірність виключення позивача із членів.

При таких встановлених обставинах підтверджених в судовому засіданні належними зазначеними доказами, в тому числі і показаннями свідків ОСОБА_7,

-3-

ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 суд приходить до висновку, що ОСОБА_1 неправомірно був виключений з членів садівничого товариства «Озон-2».

Тому рішення загальних зборів Садівничого товариства «Озон-2» в частині виключення ОСОБА_1 з членів товариства викладене у протоколі від 29 квітня 2006 року загальних зборів кооперативу «Озон - 2» в с.Рокитне Кременчуцького району Полтавської області слід визнати недійсним та скасувати.

У зв'язку з цим необхідно зобов'язати садівниче товариство «Озон-2» повернути ОСОБА_1 у користування земельну ділянку АДРЕСА_1 на умовах визначених Статутом садівничого товариства «Озон-2».

На підставі норм ст.88 ЦПК України, виходячи із задоволення позовних вимог ОСОБА_1, з Садівничого товариства «Озон-2» необхідно стягнути на користь позивача понесені ним судові витрати в сумі 107 грн.30 коп., що підтверджено документально.

Щодо заяви відповідача про сплив строку позовної давності та посилання на неї як підставу для відмови у позові, то суд не задовольняє її виходячи з наступного.

Згідно зі ст.ст. 256, 257 ЦК України позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу і загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.

Перебіг позовної давності в відповідності до вимог ч.1 ст.261 ЦК України починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

Як встановлено в судовому засіданні ОСОБА_1 був виключений з членів Садівничого товариства «Озон-2», що він вважає незаконним та таким, що порушує його права та інтереси, за захистом яких він і звернувся до суду з позовом, рішенням загальних зборів від 29 квітня 2006 року, про яке, як слідує із його пояснень, йому стало відомо в травні 2012 року і іншого в судовому засіданні не встановлено. Відповідач не заперечує тієї обставини, що до відому ОСОБА_1 зазначене рішення ніяким чином не доводилось.

З огляду на викладене, суд приходить до висновку, що строк позовної давності не сплив.

Керуючись ст.ст.10, 11,60, 209, 214-218 ЦПК України, суд

ВИРІШИВ:

Позов ОСОБА_1 до Садівничого товариства «Озон-2» про визнання недійсним рішення садівничого товариства «Озон-2» про виключення з членів цього товариства задовольнити.

Визнати недійсним та скасувати рішення загальних зборів Садівничого товариства «Озон-2» в частині виключення ОСОБА_1 з членів товариства викладене у протоколі від 29 квітня 2006 року загальних зборів кооперативу «Озон - 2» в с. Рокитне Кременчуцького району Полтавської області.

Зобов'язати садівниче товариство «Озон-2» повернути ОСОБА_1 у користування земельну ділянку АДРЕСА_1 на умовах визначених Статутом садівничого товариства «Озон-2».

Стягнути з Садівничого товариства «Озон-2» в с.Рокитне Кременчуцького району Полтавської області (ідентифікаційний код 23553463) на користь ОСОБА_1 судові витрати в сумі 107(сто сім) грн. 30 коп.

Рішення може бути оскаржено до апеляційного суду Полтавської області через Кременчуцький районний суд на протязі 10 днів після його проголошення всіма учасниками процесу.

Суддя С. М. Клименко

Дата ухвалення рішення 29.08.2012
Оприлюднено 19.09.2012

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 1614/1918/12

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону