ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

0870/8891/12                ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ  24 вересня 2012 року                                      Справа №  0870/8891/12                                                                                                  м. Запоріжжя Запорізький окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Шари І.В. при секретарі судового засідання Ткаченко А.П. за участю представників                      позивача –  не з'явився            відповідача  – не з'явився,   розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за заявою Державної податкової інспекції у Комунарському районі м. Запоріжжя Державної податкової служби до Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕСОММ 08» про стягнення коштів за податковим боргом,                                                          ВСТАНОВИВ: 11 вересня 2012 року о 16:50 Державна податкова інспекція у Комунарському районі м. Запоріжжя Державної податкової служби (далі – заявник) звернулася до Запорізького окружного адміністративного суду із поданням до Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕСОММ 08» (далі – відповідач), в якому просить стягнути з відповідача податковий борг з податку на додану вартість у розмірі 3183,17 грн. та податковий борг з податку на прибуток у розмірі 135,00 грн. В судове засідання заявник не з'явився, проте 24.09.2012 подав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутності та просив подання задовольнити у повному обсязі.  В судове засідання представник відповідача не з'явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином. Згідно з ч. 7 ст. 183-3 КАС України неявка сторін у судове засідання не перешкоджає розгляду подання. За таких обставин суд вважає за можливе розглянути справу по суті без участі сторін. На підставі приписів ч.6 ст.12 та ч.1 ст.41 КАС України у зв'язку із неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалося. Дослідивши матеріали справи, оцінивши надані докази, суд дійшов висновку про задоволення подання з наступних підстав. З матеріалів справи судом встановлено, що Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕСОММ 08» (код ЄДРПОУ 31823625) є юридичною особою та зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців від 02.01.2002 за №25488178ю0010585, що підтверджується свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи. Згідно облікової картки станом на 06.09.2012р. відповідач має податковий борг з податку на додану вартість у розмірі 3183,17 грн. та податковий борг з податку на прибуток у розмірі 135,00 грн. З матеріалів справи встановлено, що податковий борг Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕСОММ 08» з податку на додану вартість виник з таких підстав. 18.07.2012 відповідачем на виконання вимог діючого законодавства до ДПІ у Комунарському районі м. Запоріжжя було подано податкову декларацію №9032767616 з податку на додану вартість за травень 2012 року, в якій відповідачем було самостійно визначено податкове зобов'язання з податку на додану вартість у розмірі 3333,00 грн. Також за відповідачем рахувалася переплата в розмірі 149,83 грн. А відтак, суд дійшов висновку про наявність податкового боргу з податку на додану вартість в розмірі 3183,17 грн. 06.02.2012 відповідачем на виконання вимог діючого законодавства до ДПІ у Комунарському районі м. Запоріжжя подано податкову декларацію №9047074110 з податку на прибуток, в якій відповідачем самостійно визначено податкове зобов'язання з податку на прибуток у розмірі 135,00 грн. Пунктом 46.1 ст.46 Податкового кодексу України визначено, що податкова декларація, розрахунок (далі - податкова декларація) - документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених цим Кодексом) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов'язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку. Податкова декларація подається за звітний період в установлені цим Кодексом строки органу державної податкової служби, в якому перебуває на обліку платник податків (п. 49.1 ст. 49 Податкового кодексу). Відповідно до п.57.1 ст.57 Податкового кодексу України, платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Відповідачем узгоджена сума податкового зобов'язання з податку на додану вартість  у розмірі 3183,17 грн. та податку на прибуток у розмірі 135,00 грн., не була сплачена у строки та в порядку, визначеному податковим законодавством. Підпунктом 16.1.4 п.16.1 ст.16 ПК України передбачено обов'язок платників податків сплачувати податки та збори у строки та в розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи. Згідно пп. 14.1.175. п.14.1 ст.14 ПК України податковий борг - сума грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгодженого платником податків або узгодженого в порядку оскарження, але не сплаченого у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання. Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про підтвердження податкового боргу з податку на додану вартість у розмірі 3183,17 грн. та податкового боргу з податку на прибуток у розмірі – 135,00 грн. Органи державної податкової служби, відповідно до пп. 20.1.18 п. 20.1 ст. 20 ПК України мають право звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника, на суму податкового боргу або його частини. Згідно з п.95.1 ст.95 ПК України Орган державної податкової служби здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі. Пунктом 95.2 ст.95 ПК України передбачено, що стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 60 календарних днів з дня надіслання (вручення) такому платнику податкової вимоги. Відповідно до п.95.3 ст.95 ПК України Стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання органам державної податкової служби, у розмірі суми податкового боргу або його частини. Пунктами 59.1 та 59.3 ст. 59 Податкового кодексу України передбачено, що у разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, орган державної податкової служби надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення. Податкова вимога надсилається не раніше першого робочого дня після закінчення граничного строку сплати суми грошового зобов'язання. Податкова вимога повинна містити відомості про факт виникнення грошового зобов'язання та права податкової застави, розмір податкового боргу, який забезпечується податковою заставою, обов'язок погасити податковий борг та можливі наслідки його непогашення в установлений строк, попередження про опис активів, які відповідно до законодавства можуть бути предметом податкової застави, а також про можливі дату та час проведення публічних торгів з їх продажу. З метою погашення податкового боргу, ДПІ у Комунарському районі м. Запоріжжя, вжила заходи, передбачені ст. 59 Податкового кодексу України, а саме відповідачу була направлена податкова вимога №87 від 07.07.2012р., яка направлена на адресу відповідача поштою 13.07.2012 року. Відповідно до ст. 183-3 КАС України, провадження у справах за зверненням органів державної податкової служби при здійсненні ними передбачених законом повноважень здійснюється на підставі подання таких органів, зокрема, щодо стягнення коштів за податковим боргом. Подання подається до суду першої інстанції протягом двадцяти чотирьох годин з моменту встановлення обставин, що зумовлюють звернення до суду, за загальними правилами підсудності, встановленими цим Кодексом. Строки, встановленні цією статтею, обчислюються годинами і закінчуються із закінченням години, на яку припадає таке закінчення. У даному випадку, необхідна наявність сукупності обставин, які дають підставу для висновку щодо правомірності такого подання: - сплив 60 днів з дня направлення податкової вимоги; - виникнення податкового боргу. На момент розгляду справи в суді, податковий борг з податку на додану вартість у розмірі 3183,17 грн. та податковий борг з податку на прибуток у розмірі 135,00 грн., відповідачем не сплачено, заборгованість перед бюджетом не погашена. Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про наявність податкового боргу з податку на додану вартість у розмірі 3183,17 грн. та податкового боргу з податку на прибуток у розмірі 135,00 грн., та наявності підстав для задоволення подання. Згідно зі ст. 11 КАС України, розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюється на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості. Відповідно до ч. 1 ст. 71 КАС України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення. Відповідно до приписів п. 4 ст. 94 КАС України, у справах, в яких позивачем є суб'єкт владних повноважень, а відповідачем - фізична чи юридична особа, судові витрати, здійснені позивачем, з відповідача не стягуються. Керуючись ст.ст. 160, 163, 183-3, 254 КАС України, суд                                                                                                                                                                ПОСТАНОВИВ: Подання Державної податкової інспекції у Комунарському районі м. Запоріжжя Державної податкової служби до Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕСОММ 08» про стягнення коштів за податковим боргом задовольнити повністю. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕСОММ 08» (код ЄДРПОУ 31823625) кошти за податковим боргом: з податку на додану вартість у сумі 3183,17 грн. (три тисячі сто вісімдесят три гривні 17 коп.) на р/р 31110029700005, код платежу 14010100, банк – ГУДКСУ у Запорізькій області, МФО 813015, одержувач – Держбюджет Комунарського району, ЄДРПОУ 34677119; з податку на прибуток у сумі 135,00 грн. на р/р 31110029700005 код платежу 11021000, банк – ГУДКСУ у Запорізькій області, МФО 813015, одержувач – Держбюджет Комунарського району, ЄДРПОУ 34677119, з рахунків платника податків Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕСОММ 08»  (код ЄДРПОУ 31823625) у банках, обслуговуючих такого платника податків. Постанова підлягає негайному виконанню. Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо вона не була подана у встановлені строки. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо  його не скасовано, набирає законної сили після повернення  апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного  провадження. Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду через Запорізький окружний адміністративний суд шляхом подачі в 10-денний строк з дня отримання постанови, апеляційної скарги, з подачею її копії відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції. Суддя                                                                                                        І.В. Шара

Дата ухвалення рішення 24.09.2012
Зареєстровано 29.09.2012
Оприлюднено 01.10.2012

Судовий реєстр по справі 0870/8891/12

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 24.09.2012 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 11.09.2012 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 0870/8891/12

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону